You are on page 1of 2

Контролни из психологије; Тема: учење; Име и презиме ученика: ___________________________Б

Број питања Питање Број бодова


1. Када у дефиницији учења наглашавамо да је учење релативно трајна
промена то чинимо због:
3

2. Наведите поделу учења на врсте, према садржају који се учи:


5

3. Зорица се једном препала у мрачном улазу док је чекала лифт. Сада се


плаши да буде у просторијама у којима је мрак чак и кад зна да у кући
нема никог. Којим обликом учења је дошло до стварања страха од 5
мрака: __________________________________________________.
Како се називају овако претерани јаки страхови: ____________________.
4. Објасни закон ефекта:

5. Код инструменталног учења, усвајамо путем:


а) везивања дражи
5
б) покушаја и погрешака
в) повећавањем осетљивости за драж
6. Када једном научимо систем по ком се решавају ребуси када добијемо
нови, по истом принципу решавамо и њега. Ово је пример једног облика 2
учења, и то ______________________________________________.
7. Дете ће волети да чита књиге ако:
а) му родитељи често говоре да су књиге лепа и корисна ствар
3
б) види родитеље како често читају књиге
в) му родитељи купују књиге када нешто добро уради, за награду
8. Вербално учење је
2

9. Када се уоче основни принципи и правила, она ће се после


примењивати у свим истим и сличним ситуацијама. Која је ово теорија
5
трансфера учења?

10. Када особа учи да свира неки музички инструмент, он/она иде на
часове, вежба, учи да чита ноте. Тада су активирани многу облици
учења, наведите који:
5
Контролни из психологије; Тема: учење; Име и презиме ученика: ___________________________А

Број питања Питање Број бодова


Нађи грешке у дефиницији и заокружи их: Учење је конативни процес
путем кога усвајамо навике, вештине и знања и то је трајна промена
1. 5
личности која се очитује у понашању а изавана је сазревањем.

Наведите поделу учења на врсте, према принципу који се учи:


2. 5

Код Павловљевог класичног условљавања безусловна реакција (БР) на


крају процеса везује се за:
3. а) Безусловну драж (БД) 3
б) Условну реакцију (УР)
в) Условну драж (УД)
Објасни принцип учења увиђањем:
4. 5

Када нисмо сигурни како нови апарат за кафу ради, па сачекамо да га


неко искористи па затим поновимо поступак ми смо научили:
5. 2
а) увиђањем
б) по моделу
Петар воли да прича шале. Последњи пут у кафићу он је био пун вицева на шта му је
Хана рекла да је досадан, а Вања да су му вицеви супер. Пошто му се Вања свиђа Петар
је њену реч више примио к знању и пошто се још неколико другара смејало, Петар је
надаље често причао вицеве кад су била окупљања.
6. Овде је Петар развијао особину личности да буде хумористичан по ком принципу
5
учења:___________________________________. Ханина рекација је била
_____________________________________ у том процесу учења а Вањина је била
_______________________________________________.
Када девојка гледа рекламу за шампон за косу па жели да га купи и има
исто такву лепу косу дошло је до:
7. а) имитације 3
б) идентификације

Хабитуација је учење
8. 2
Када напорно вежбамо математику, граматику и логику ми у ствари
вежбамо све менталне способности. Која је ово теорија трансфера
9. 5
учења?

Када би ви били одељенски старешина ученика који слабо долази у


школу које би сте облике учења пробали да употребите да би га
10. приволели да буде редовнији на настави? 5