You are on page 1of 2

Контролни рад из психологије; Име и презиме ученика/це: ____________________________

1. Личност је ____________________________________ свих психичких процеса и особина


која одређује карактеристичан ________________________________________________.

2. Један од задатака психологије личности проучава како мајка и отац, браћа и сестре,
боравак у болници и комуникација у породици утичу на особу. Који је то задатак
психологије личности:

3. Ако Сава често касни на наставу, не ради домаће радове, не учи редовно и не иде
редовно на тренинге кошарке ми онда говоримо да је неодговран јер се у сличним
ситуацијама посматра исто а то је:
а. карактер
б. темперамент
ц. црта личности

4. Кречмер и Шелдон покушали су да утврде везу између физичког изгледа и особина


личности.
ТАЧНО НЕТАЧНО

5. Неуротицизам указује на то колико је особа:


а. друштвена, отворена, активна
б. срдачна, склона да помогне
в. осетљива на стрес, напета, забринута
г. одговорна, дисциплинована

6. Ако желим да препишем одговор на контролном задатку али не урадим то јер знам да
је преписивање лош поступак, у мојој личности су се сукобили:
а. ид и его б. ид и суперего в. суперего и его

И превагнуо је: _______________________

7. Социјалне теорије личности заступају став да психологија може да проучава само


објективно мерљиво понашање.
ТАЧНО НЕТАЧНО

8. Објасни Фројдов принцип реалности.


Контролни рад из психологије; Име и презиме ученика/це: ____________________________

1. У одређењу личности доминирају три чињенице, личност је ______________________


свих процес и ________________, испољава се у ______________________________ и
њена организација је ______________________________.

2. Један од задатака психологије личности проучава како се личност покреће шта су


мотиви одређене личности. Који је то задатак психологије личности:

3. Ако Мита помаже родитељима у послу, другови увек могу да се ослоне на њега али
Светлани није хтео да помогне јер се не слаже са њеном идејом.Он испољава неку
особину и то је:
а. карактер
б. темперамент
ц. црта личности

4. Темперамент говори о реактивности и брзини реакција.


ТАЧНО НЕТАЧНО

5. Екстроверзија/инроверзија указује на то колико је особа:


а. друштвена, отворена, активна
б. срдачна, склона да помогне
в. осетљива на стрес, напета, забринута
г. одговорна, дисциплинована

6. Ако желим нови телефон али ми више треба нова јакна па одлучим да ћу телефон узети
неки други пут, у мојој личности су се сукобили:

а. ид и его б. ид и суперего в. суперего и его

И превагнуо је ____________________

7. Скинер заступа став да је принцип поткрепљења (награде и казне) једини принцип


изградње личности.
ТАЧНО НЕТАЧНО

8. Објасни Фројдово схватање несвесног у личности.