You are on page 1of 8

PLANIFICĂRE CALENDARISTICĂ Clasa: aVIII-a

ŞCOALA Nr. ore pe săpt. 2


DISCIPLINA: GEOGRAFIE Anul şcolar 2010-2011
PROFESOR: SEMESTRUL I

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE Competenţe Conţinut Nr. ore Săptămâna Obs.


specifice alocate
0 1 2 3 4 5
Introducere: Poz. geografică 1 1
1. RELIEFUL 1.Caracteristici 1
2.Formarea şi evoluţia reliefului 1 2
3.Unităţile majore de relief ale României 1
4. Carpaţii Orientali - Limite şi caract. gen. 1 3
5.Subdiviz. transv. ale Carpaţilor Orientali 1
6.Carpaţii Meridionali 1 4
7.Carpaţii Occidentali 1
8.Recapitulare 1 5
1.1,1.2,1.3,1.4, 9. Evaluare 1
2.1,3.1,3.2,3.3, 9.Depresiunea Colinară a Transilvaniei 1 6
3.4,3.5,3.6,4.1, 10.Subcarp., Pod. Getic şi Pod. Mehedinţi 1
4.2,6.2,7.8,7.5, 11.Podişul Moldovei 1 7
7.1 12.Podişul Dobrogei 1
13.Câmpia de Vest şi Dealurile de Vest 1 8
14.Câmpia Română, L. Dunării şi luncile 1
15.Delta Dunării 1 9
16.Platforma Continentală a Mării Negre 1
17. Recapitulare 1 10
19 ore alocate 18. Evaluare secvenţială 1
PLANIFICĂRE CALENDARISTICĂ Clasa: aVIII-a
ŞCOALA GENERALĂ „IOAN OLTEAN” LUDUŞ-GHEJA Nr. ore pe săpt. 2
DISCIPLINA: GEOGRAFIE Anul şcolar 2010-2011
PROFESOR: BERAR ANTONIU IOAN SEMESTRUL I

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE Competenţe Conţinut Nr. ore Săptămâna Obs.


specifice alocate
0 1 2 3 4 5
1.1,1.2,1.3,1.4, 1.Factorii care determină şi influenţează 1 11
2. CLIMA 2.1,3.1,3.2,3.3, clima
3.4,3.5,3.6,4.1, 2.Caracteristicile elementelor climatice 1
4.2,6.2,7.8,7.5, 3.Nuanţele climatice 1 12
4 ore alocate 7.1 4. Evaluare 1
1.1,1.2,1.3,1.4, 1. Dunărea 1 13
3. HIDROGRAFIA 2.1,3.1,3.2,3.3, 2. Râurile 1
3.4,3.5,3.6,4.1, 3. Lacurile 1 14
4.2,6.2,7.8,7.5, 4. Marea Neagră 1
7.1 5. Recapitulare 1 15
6 ore alocate 6. Evaluare 1
1.1,1.2,1.3,1.4, 1. Vegetaţia 1 16
4. VEGETAŢIA, FAUNA ŞI 2.1,3.1,3.2,3.3, 2. Fauna 1
SOLURILE 3.4,3.5,3.6,4.1, 3. Solurile 1 17
4.2,6.2,7.8,7.5, 4. Recapitulare 1
7.1 5. Evaluare 1 18
6 ore alocate 6. Ore la dispoziţia profesorului 1
PLANIFICĂRE CALENDARISTICĂ Clasa: aVIII-a
ŞCOALA GENERALĂ „IOAN OLTEAN” LUDUŞ-GHEJA Nr. ore pe săpt. 2
DISCIPLINA: GEOGRAFIE Anul şcolar 2010-2011
PROFESOR: BERAR ANTONIU IOAN SEMESTRUL II
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE Competenţe Conţinut Nr. ore Săptămâna Obs.
specifice alocate
0 1 2 3 4 5
1. Populaţia 1.1,1.2,1.3,1.4, 1. Numărul populaţiei şi evoluţia num. 1 1
2.1,3.1,3.2,3.3, 2. Densitatea populaţiei 1
3.4,3.5,3.6,4.1, 3. Structura populaţiei 1 2
4.2,6.2,7.8,7.5, 4. Densitatea populaţiei 1
6 ore alocate 7.1 5. Recapitulare 1 3
6. Evaluare 1
2. Aşezările umane 1.1,1.2,1.3,1.4, 1. Aşezările rurale şi tipologia lor 1 4
2.1,3.1,3.2,3.3, 2. Aşezările urbane 1
3.4,3.5,3.6,4.1, 3. Clasificarea oraşelor 1 5
4.2,6.2,7.8,7.5, 4. Caracterizarea geografică Bucureşti 1
7.1 5. Organizarea administrativ teritorială 1 6
6. Org. ad-tativ teritorială
8 ore alocate 7. Recapitulare 1 7
8. Evaluare 1
3. Agricultura 1.1,1.2,1.3,1.4, 1. Cultura plantelor 1 8
2.1,3.1,3.2,3.3, 2. Creşterea animalelor 1
3.4,3.5,3.6,4.1, 3. Recapitulare 1 9
4 ore alocate 4. Evaluare 1
4. Industria 1.1,1.2,1.3,1.4, 1.Industria extractivă 1 10
2.1,3.1,3.2,3.3, 2.Industria energetică şi a energiei 1
3.4,3.5,3.6,4.1 3.Industria metalurgică 1 11
4.Industria chimică, a lemnului şi a 1
materialelor de construcţii.
5.Recapitulare 1 12
6 ore alocate 6.Evaluare 1
PLANIFICĂRE CALENDARISTICĂ Clasa: aVIII-a
ŞCOALA GENERALĂ „IOAN OLTEAN” LUDUŞ-GHEJA Nr. ore pe săpt. 2
DISCIPLINA: GEOGRAFIE Anul şcolar 2010-2011
PROFESOR: BERAR ANTONIU IOAN SEMESTRUL II

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE Competenţe Conţinut Nr. ore Săptămâna Obs.


specifice alocate
0 1 2 3 4 5
1.1,1.2,1.3,1.4, 1. Transporturile 1 13
5. Serviciile 2.1,3.1,3.2,3.3, 2. Comerţul 1
3.4,3.5,3.6,4.1, 3. Turismul 1 14
4.2,6.2,7.8,7.5, 4. Recapitulare 1
4 ore alocate 7.1 5. Evaluare 1 15
6. România în Europa şi în 1.1,1.2,1.3,1.4, 1. Locul României în economia europeană 1
lume 2.1,3.1,3.2,3.3, şi mondială
1 oră alocate
1.1,1.2,1.3,1.4, 1. Mediul înconjurător 1 16
7. Caracteristicile mediului 2.1,3.1,3.2,3.3, 2. Regiunile geografice ale României 1
înconjurător 3.4,3.5,3.6,4.1,
6 ore alocate 4.2,6.2,7.8,7.5,
2 ore la dispoziţia prof. 3. Ore la dispoziţia profesorului 4 17-18
PLANIFICĂRE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Clasa: aVIII-a
ŞCOALA GENERALĂ „IOAN OLTEAN” LUDUŞ-GHEJA Nr. ore pe săpt. 2
DISCIPLINA: GEOGRAFIE Anul şcolar 2010-2011
PROFESOR: BERAR ANTONIU IOAN SEMESTRUL I
PLANIFICARE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA Competenţe Conţinut Săpt. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


DE specifice
ÎNVĂŢARE
0 1 2 3 4 5 6
Introducere: Poz. geografică 1 - să completeze - orală
1. 1.Caracteristici imagini cartografice - scrisă
RELIEFUL 1.1,1.2,1.3,1.4, 2.Formarea şi evoluţia reliefului 2 lacunare;
2.1,3.1,3.2,3.3, 3.Unităţile majore de relief ale României - să utilizeze corect
3.4,3.5,3.6,4.1, 4. Carpaţii Orientali-Limite şi caract. gen. 3 numele proprii auzite
4.2,6.2,7.8,7.5 5.Subdiviz. transv. ale Carpaţilor Orientali sau citite; - manualul
6.Carpaţii Meridionali 4 - să identifice
şcolar;
7.Carpaţii Occidentali asemănări şi deosebiri
- caietul
8.Recapitulare 5 spaţio-temporale;
- să redea succesiuni elevului;
9. Evaluare
9.Depresiunea Colinară a Transilvaniei 6 ordonate cronologic; - globul

10.Subcarp., Pod. Getic şi Pod. Mehedinţi - să identifice geografic;


elementele principale - harta fizică a
11.Podişul Moldovei 7
ale reprezentărilor României;
12.Podişul Dobrogei
cartografice utilizate
13.Câmpia de Vest şi Dealurile de Vest 8 - AEL
(hărţi ale
14.Câmpia Română, L. Dunării şi luncile
continentelor, ale
15.Delta Dunării 9 ţărilor);
16.Platforma Continentală a Mării Negre - să completeze
19 ore alocate 17. Recapitulare 10 imagini cartografice
18. Evaluare secvenţială lacunare;
19. Resurse 11
PLANIFICĂRE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Clasa: aVIII-a
ŞCOALA GENERALĂ „IOAN OLTEAN” LUDUŞ-GHEJA Nr. ore pe săpt. 2
DISCIPLINA: GEOGRAFIE Anul şcolar 2010-2011
PROFESOR: BERAR ANTONIU IOAN SEMESTRUL I

PLANIFICARE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE Competenţe Conţinut Săpt. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


ÎNVĂŢARE specifice
0 1 2 3 4 5 6
1.1,1.2,1.3,1.4, 1.Factorii care determină şi - să utilizeze corect - manualul şcolar; - orală
2. CLIMA 2.1,3.1,3.2,3.3, influenţează clima numele proprii auzite - caietul elevului; - scrisă
3.4,3.5,3.6,4.1, 2.Caracteristicile elementelor 12 sau citite; - harta fizică a - AEL
4 ore alocate 4.2,6.2,7.8 climatice - să identifice României;
3.Nuanţele climatice asemănări şi deosebiri - AEL
4. Evaluare 13 spaţio-temporale;
1.1,1.2,1.3,1.4, 1. Dunărea - să redea succesiuni - manualul şcolar; - orală
3. HIDROGRAFIA 2.1,3.1,3.2,3.3, 2. Râurile 14 ordonate cronologic; - caietul elevului; - scrisă
3.4,3.5,3.6,4.1, 3. Lacurile - harta fizică a - AEL
4.2,6.2,7.8,7.5, 4. Marea Neagră 15 României;
6 ore alocate 7.1 5. Recapitulare - AEL
6. Evaluare 16
4. VEGETAŢIA, 1.1,1.2,1.3,1.4, 1. Vegetaţia - să completeze - manualul şcolar; - orală
FAUNA ŞI 2.1,3.1,3.2,3.3, 2. Fauna 17 imagini cartografice - caietul elevului; - scrisă
SOLURILE 3.4,3.5,3.6,4.1, 3. Solurile lacunare; - harta fizică a - AEL
4. Recapitulare 18 României;
6 ore alocate 5. Evaluare - AEL
PLANIFICĂRE CALENDARISTICĂ Clasa: aVIII-a
ŞCOALA GENERALĂ „IOAN OLTEAN” LUDUŞ-GHEJA Nr. ore pe săpt. 2
DISCIPLINA: GEOGRAFIE Anul şcolar 2010-2011
PROFESOR: BERAR ANTONIU IOAN SEMESTRUL II
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
UNITATEA DE Competenţe Conţinut Săpt. Activităţi de Resurse Evaluare
ÎNVĂŢARE specifice învăţare
0 1 2 3 4 5 6
1.1,1.2,1.3,1.4, 1. Numărul populaţiei şi evoluţia 1 - să utilizeze corect - manualul şcolar; - orală
1. Populaţia 2.1,3.1,3.2,3.3, num. numele proprii - caietul elevului; - scrisă
3.4,3.5,3.6,4.1, 2. Densitatea populaţiei auzite sau citite; - harta - AEL
4.2,6.2,7.8 3. Structura populaţiei 2 - să identifice administrativa a
4. Densitatea populaţiei asemănări şi României;
6 ore alocate 5. Recapitulare 3 deosebiri spaţio- - AEL
6. Evaluare temporale;
1.1,1.2,1.3,1.4, 1. Aşezările rurale şi tipologia lor 4 - să redea succesiuni - manualul şcolar; - orală
2. Aşezările umane 2.1,3.1,3.2,3.3, 2. Aşezările urbane ordonate cronologic; - caietul elevului; - scrisă
3.4,3.5,3.6,4.1, 3. Clasificarea oraşelor 5 - harta - AEL
4.2,6.2,7.8,7.5, 4. Caracterizarea geografică administrativa a
7.1 Bucureşti României;
5. Organizarea administrativ 6 - AEL
7 ore alocate teritorială
6. Org. ad-tativ teritorială
1.1,1.2,1.3,1.4, 1. Recapitulare 7 - să utilizeze corect - manualul şcolar; - orală
3. Agricultura 2.1,3.1,3.2,3.3, 2. Evaluare numele proprii - caietul elevului; - scrisă
3.4,3.5,3.6,4.1, 3. Cultura plantelor 8 auzite sau citite; - harta economică a - AEL
4 ore alocate 4. Creşterea animalelor - să identifice României;
asemănări şi - manualul şcolar;
1.1,1.2,1.3,1.4, 1.Industria extractivă 9 - orală
deosebiri spaţio-
4. Industria 2.1,3.1,3.2,3.3, 2.Industria energetică şi a energiei - caietul elevului; - scrisă
temporale;
3.4,3.5,3.6,4.1, 3.Industria metalurgică 10 - harta economica a - AEL
4.Industria chimică, a lemnului şi a României;
materialelor de construcţii.
6 ore alocate 5.Recapitulare 11
6.Evaluare
PLANIFICĂRE CALENDARISTICĂ Clasa: aVIII-a
ŞCOALA GENERALĂ „IOAN OLTEAN” LUDUŞ-GHEJA Nr. ore pe săpt. 2
DISCIPLINA: GEOGRAFIE Anul şcolar 2010-2011
PROFESOR: BERAR ANTONIU IOAN SEMESTRUL II

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

UNITATEA DE Competenţe Conţinut Săpt. Activităţi de Resurse Evaluare


ÎNVĂŢARE specifice învăţare
0 1 2 3 4 5 6
1.1,1.2,1.3,1.4, 1. Numărul populaţiei şi 12 - să utilizeze corect - manualul şcolar; - orală
1. Serviciile 2.1,3.1,3.2,3.3, evoluţia num. numele proprii - caietul elevului; - scrisă
3.4,3.5,3.6,4.1, 2. Densitatea populaţiei auzite sau citite; - harta - AEL
6 ore alocate 4.2,6.2,7.8 3. Structura populaţiei 13 - să identifice administrativa a
4. Densitatea populaţiei asemănări şi României;
5. Recapitulare 14 deosebiri spaţio- - AEL
6. Evaluare temporale;
2. România în 1.1,1.2,1.3,1.4, 1. Locul României în economia 15 - să redea succesiuni - manualul şcolar; - orală
Europa şi în lume 2.1,3.1,3.2,3.3, europeană şi mondială ordonate cronologic; - scrisă
1 oră alocată - AEL
1.1,1.2,1.3,1.4, 1. Mediul înconjurător - să utilizeze corect - manualul şcolar; - orală
3. Caracteristici 2.1,3.1,3.2,3.3, 2. Regiunile geografice ale 16 numele proprii - caietul elevului; - scrisă
ale mediului 3.4,3.5,3.6,4.1, României auzite sau citite; - harta economică a - AEL
României;
4 ore alocate 3. Ore la dispoziţia profesorului 17-18