You are on page 1of 2

COMPETENŢE ŞEF DE ECHIPĂ

NIVEL FIŞA TEHNICĂ COMPETENŢE


NODURI UTILIZATE ÎN CANION:
E C H I P Ă

L 01 Să fie capabil să realizeze:


-nodul coada vacii.
-nodul opt (simplu, dublu, triplu, prin urmărire).
-nodul cabestan.
-nodul semicabestan.
- nodul ”Y”
-nodul fluture.
D E

-nodul bulin (chaise).


L 01.02 -nodul dublu pescăresc.
- nod de chingă.
Ş E F

-sistem repartior de sarcină.


L 01.03 Să fie capabil să realizeze nodul debreiabil (nod semicabestan+nod de
blocare+cheie de oprire.)
Să fie capabil să realizeze un nod de blocare cu o carabinieră.
PREGĂTIREA PLECĂRII:
L 02 Să fie capabil să organizeze plecarea la un canion cât mai completă funcţie de:
-caracteristicile canionului.
-caracteristicile echipei.
-verificările uzuale (meteo, material, cunoştinţe despre canion, etc)
MATERIALUL DE PROGRESIE ŞI SECURITATE:
L 03 Să fie capabil să organizeze aranjarea şi transportul materialului:
-distribuirea echipamentului minim pentru echipă.
-raţionalizarea aranjamentului acestui material.
CORZILE ŞI SACII PENTRU CORZI:
L 04 Să fie capabil să identifice criteriile de alegere, utilizare, marcare şi de
întreţinere ale corzilor.
L 05 Să fie capabil să împacheteze coarda în mod optim utilizând sacul pentrun
coardă.
AMARAJELE:
L 06 Să fie capabil să verifice calitatea şi starea amarajelor.
Să fie capabil să utilizeze un amaraj în deplină securitate.
L 07 Să fie capabil să realizeze o amarare:
-pe un amaraj natural.
-în două puncte artificiale, în “Y” sau în linie.
Să fie capabil să instaleze un amaraj utilizând:
-pitoane de fisură.
-spituri autoforante cu expansiune şi plachete pentru ele.
TEHNICI DE ECHIPARE ŞI DE PROGRESIE:
L 08 Să fie capabil să instaleze un sistem “mulinetă”.
L 09 Să fie capabil să instaleze un sistem “automulinetă”.
L 10 Să fie capabil să realizeze o autodegajare de urgenţă.
L 11 Să fie capabil să instaleze o mână curentă recuperabilă:
-cu autoasigurare.
-asigurat de către un coechipier.
L 12 Să fie capabil să instaleze un sistem debreiabil de sus, pe coardă simplă:
-cu semicabestan.
-cu un coborâtor 8.
L 13 Să fie capabil să instaleze un sistem debreiabil de sus, pe coardă dublă.
L 14 Să fie capabil să asigure (gestioneze) coborârea primului coechipier.
L 15 Să fie capabil să asigure (gestioneze) coborârea ultimului echipier:
-cu debreiare cu semicabestan.
-cu debreiare cu un coborâtor 8.
L 16 Să fie capabil să realizeze, monteze şi utilizeze nodurile autoblocante:
-Valdôtain.
-nodul coeur.
-nodul Machard pe o carabinieră.
-coborâtorul 8 montat în stil italian.
L 17 Să fie capabil să realizeze o autoasigurare la coborâre.
L 18 Să fie capabil să instaleze o coardă pentru o coborâre ghidată.
L 19 Să fie capabil să gestioneze echipările cu frecări prin:
-eliminarea lor prin echipare.
-deplasarea corzii.
-protecţii de coardă.
L 20 Să fie capabil să echipeze o mare cascadă:
-utilitând o metodă fiabilă şi rapidă de instalare a corzilor.
-prin gestionarea eficace a punctelor de fracţionare.
L 21 Să fie capabil să instaleze şi să parcurgă o fracţionare.
L 22 Să fie capabil să instaleze şi să parcurgă o deviere.
L 23 Să fie capabil să instaleze şi să parcurgă un releu pe parcursul unei verticale.
L 24 Să fie capabil să instaleze o tiroliană recuperabilă.
L 25 Să fie capabil să urce cu blocatoare pe coardă:
-simplă.
-dublă.
L 26 Să fie capabil să urce pe coardă fără blocatoare.
L 27 Să fie capabil să coboare fără coborâtor.
L 28 Să fie capabil să realizeze o conversie clasică:
-din urcare în coborâre.
-din coborâre în urcare.
L 29 Să fie capabil să treacă un nod la coborâre:
-cu un blocator cu pedală (metoda speo).
-cu un Valdôtain fără pedală.
Să fie capabil să treacă un nod la urcare.