You are on page 1of 17

Kratak sadržaj

Gospodin Jones, vlasnik Vlastelinske farme, je zaključavao kokošinjce, ali


nije zatvorio gornja vratašca na njima, te je ispio još jednu čašu piva prije
spavanja.

Čim se svjetlo ugasilo, u zgradama farme započelo je komešanje, te su sve


životinje otišle u veliku sušu da čuju san starog Majora. Prvo su stigla tri
psa, a posljednje su došle mačke. Jedini koji nije došao bio je Moses,
gavran. Major je, prije nego li je ispričao san, održao govor u kojemu je
rekao da ne smatra da će još dugo živjeti, te da stoga mora prenijeti svoju
mudrost ostalima.

Govorio je o jadu života životinja u Engleskoj i o uzroku tog jada – čovjeku,


o tome kako čovjek troši, a ne proizvodi, što od njih uzima, o tome kako
zbog njega nitko od njih ne doživljava svoj cijeli životni vijek. Njegova je
poruka bila da trebaju raditi na pobuni i svrgavanju čovjeka, i da u toj borbi
ne smiju popuštati, niti se pokolebati, sve dok ne uspiju. Poziva i na slogu,
zajedništvo, među svim životinjama.

Tad nastaje komešanje, jer je psi spazili štakore koji su slušali Majora, i
napali ih, na što ih je Major smirio i pozvao na glasanje da se utvrdi jesu li
štakori njihovi drugovi ili ne. Rezultat glasanja je bio gotovo jednoglasno da,
da jesu njihovi drugovi, jer su protiv bili samo psi i mačka, koja je glasala na
obje strane. Nakon što se to smirilo, Major nastavlja govoriti.

Sažeo je ono što im je rekao u jednostavnu filozofiju:

“Tko god hoda na dvije noge naš je neprijatelj. Tko god hoda na četiri noge
ili ima krila naš je prijatelj.” (str. 14).

Posebno je naglasio da u toj borbi protiv Čovjeka ne smiju postati slični


njemu ili ga oponašati, i da moraju zapamtiti da su sve životinje jednake i da
nikada ne smije niti jedna životinja tlačiti svoju vrstu.

Zatim je ispričao svoj san i otpjevao im pjesmu “Životinje Engleske”, koju su


ostali počeli pjevati i prije nego li je on završio s pjesmom. Otpjevali su je
pet puta, a onda su bili prekinuti, jer je buka probudila Jonesa, koji je,
uvjeren da je u dvorištu lisica, ispalio jedno punjenje iz puške u tamu. Svi su
se razbježali na svoja mjesta na spavanje i pozaspali.
Stari Major je umro tri noći kasnije, te je zakopan u dnu voćnjaka, početkom
ožujka. Tijekom proljeća – iduća tri mjeseca – mnogo toga se u tajnosti
događalo na farmi, potaknuto Majorovim govorom. Za organizaciju i poduku
su bile zadužene svinje – najmudrije životinje na farmi – kod kojih su
postojala dva mlada nerasta koja su se isticala, Snowball i Napoleon, dok
se među ostalim krmcima isticao Squealer. Oni su razradili Majorov nauk u
animalizam, te su nekoliko noći na tjedan održavali tajne sastanke u suši na
kojima su ostalima objašnjavali animalizam.

Na početku su naišli na mnogo apatije i gluposti, ali im je od toga veći


problem predstavljao Moses, Jonesov ljubimac, koji je pričao o tajanstvenoj
zemlji, Šećernoj gori, gdje odlaze životinje nakon smrti. Životinje su ga
mrzile jer je pričao, ali ne i radio, ali su neki povjerovali u njegovu priču, što
je svinjama zadavalo mnogo muka s uvjeravanjem da to mjesto ne postoji.

Najvjerniji sljedbenici animalizma su bili Boxer i Clover, koji su upijali svaku


riječ svinja i prenosili ih dalje, dolazili na svaki sastanak, i predvodili pjesmu
na kraju istog.

Pobuna se dogodila ranije nego je to bilo očekivano. Jones je bio strog


gospodar i sposoban farmer, ali je propadao izgubivši znatnu sumu na
sudu, te je počeo piti i ne brinuti se za farmu, a njegovi nadničari su bili lijeni
i nepošteni, te je farma slabo održavana, a životinje slabo hranjene.

Na Ivanje, Jones je otišao u Willingdon, te se tako napio da se nije vratio do


idućeg dana u podne, a njegovi nadničari su samo pomuzli krave i otišli u
lov na zečeve, bez da su nahranili životinje. Kako do večeri nisu
nahranjene, nisu to mogle trpjeti, te je jedna krava razvalila vrata spremišta
i životinje su nahrupile na hranu. Idući trenutak su se u spremištu našli
Jones i četiri nadničara, s bičevima u rukama. Životinje to nisu mogle trpjeti
te su ih napale, a oni su pobjegli s farme, dok su ih životinje gonile.

Gospođa Jones je, primijetivši što se događa, spremila nekoliko stvari u


torbu i s Mosesom se iskrala u drugom smjeru. Životinje su Jonesa istjerale
na cestu, te zatvorile velika vrata s pet zasuna, još nesvjesne što se
dogodilo.

Potom su odgalopirale uz granice farme kako bi provjerile ima li na njoj još


ljudi, a zatim su uništile tragove Jonesove vladavine, uništavajući sve čime
su ih tlačili, dio bacivši u bunar, a dio spalivši. Kad je sve uništeno,
Napoleon ih je odveo do spremišta hrane, te je svima podijeljen dvostruki
obrok. Nakon toga su otpjevale “Životinje Engleske” sedam puta, a onda
prespavale noć.
Iduće jutro su razgledale cijelu farmu, a potom i farmerovu kuću, u kojoj
nisu ništa dirale, osim šunki koje su vani zakopane, i bačve piva koju je
Boxer probušio, te je odlučeno da će ona biti sačuvana kao muzej i da u
njoj niti jedna životinja neće nikada živjeti.

Poslije doručka su Snowball i Napoleon okupili životinje, otkrili im da su


naučili pisati i čitati, te je Snowball s vrata farme uklonio natpis “Vlastelinska
farma” i zamijenio ga s natpisom “Životinjska farma”. Potom su na
stražnjem zidu velike suše napisali Sedam zapovijedi na koje su saželi
principe animalizma. Snowball je njih pročitao naglas, a one pametnije su ih
odmah započele i učiti. Nakon što su pomuzli krave, započeli su sa žetvom.
Samo mlijeko su ostavili, te krenuli pod Snowballovim vodstvom na košnju,
dok je Napoleon ostao tamo. Ono je do navečer nestalo.

Košnja je bila veća nego ikad, ali nije protekla potpuno glatko, jer nisu mogli
koristiti oruđa koja su zahtijevala stajanje na stražnjim nogama – no svinje
su za to našla rješenja. Svinje su preuzele i vodstvo, jer su imale više
znanja od ostalih. Sve životinje su radile na preokretanju sijena i njegovom
prikupljanju, a za samu košnju im je trebalo dva dana manje nego Jonesu i
njegovim ljudima, a gubitaka nisu imali. Cijelo su ljeto poslovi tekli glatko,
imali su više hrane i odmora, a poteškoće su prebrodili zahvaljujući pameti
svinja i snazi Boxera. Svi su radili prema svojim mogućnostima, a
uobičajenih pojava, poput svađa, ljubomore, i prigovora, gotovo da nije bilo.

Nedjeljom nisu radili, te je doručak bio sat kasnije nego uobičajeno. Poslije
njega je išlo podizanje zastave, koju je Snowball napravio od zelenog
stolnjaka (koji predstavlja zelena polja Engleske) na kojem je nacrtao bijelo
kopito i rog (koji predstavljaju buduću Životinjsku Republiku), a nakon toga
Sjednica, na kojoj se donosio plan rada za idući tjedan, odluke, i rasprava o
njima.

Zaključke uvijek predlažu svinje, jer su ostale životinje naučile glasati, ali
nikad ništa nisu predlagale. Snowball i Napoleon se nikad nisu slagali, iako
su bili najaktivniji u raspravama, te se uvijek jedan protivio onome što bi
drugi predložio. Sjednica je završavala pjevanjem “Životinje Engleske”, a
ostatak dana je bio namijenjen odmoru.

Svinje su u spremištu, koje je postalo njihov stožer, iz knjiga navečer učile


vještine potrebne za farmu. Snowball je također pokušavao organizirati
životinje u Životinjske komitete, koji su uglavnom bili veoma neuspješni, a
pokrenuo je i tečajeve čitanja i pisanja, zahvljujući kojima su do jeseni sve
životinje bile donekle pismene.
Kako se ispostavilo da gluplje životinje nisu uspijevale naučiti Sedam
zapovijedi, Snowball ih je sažeo na jednu izreku:

“Četiri noge dobre, dvije noge loše.”, te je ona ispisana većim slovima na
stražnjem zidu suše, iznad Sedam zapovijedi.

Napoleon je smatrao da je poduka mladih važnija od onoga što se može


učiniti za odrasle, te je odvojio nedavno okoćenih devet psića od svih
drugih, tako da je ostatak farme i zaboravio na njih.

Nestanak mlijeka je ubrzo razriješen, jer se ono miješalo u napoj za svinje.


Kada su krenule dozrijevati jabuke, suprotno očekivanjima da će biti
jednako razdijeljene, one su morale biti odnesene u spremište, svinjama,
što je Squealer objasnio potrebom da svinje očuvaju zdravlje jer su mislioci
i vode i organiziraju farmu. Način na koji im se najlakše objašnjavalo je to
da se time sprečava Jonesov povratak.

Do kraja ljeta, vijesti o događajima na životinjskoj farmi su se proširile


okrugom, a Snowball i Napoleon su slali jato goluba da vrše propagandu o
Pobuni na okolnim farmama. Vlasnici dvaju susjednih farmi su bili u lošim
odnosima. Farma Foxwood je bila velika i veoma zapuštena farma čiji
vlasnik, gospodin Pilkington, je bio ležeran farmer koji je većinu vremena
provodio u ribolovu ili lovu.

Farma Pinchfield je bila manja i bolje održavana, a njen vlasnik je bio


gospodin Frederick, koji je bio poznat po umijeću cjenkanja. Njih se dvojica
nisu podnosila, ali su obojica bila prestrašena događajima na Životinjskoj
farmi, te su isprva se izrugivali idejom i predviđali joj brzu propast, a kad se
to nije desilo, počeli su govoriti kako su na njoj užasni uvjeti i zlo. No, rijetko
tko im je vjerovao.

Glasine o Životinjskoj farmi su kružile u raznim oblicima, i krajem godine je


cijelim krajem prošao val neposluha od strane životinja, a čak se i pjesma
“Životinje Engleske” svuda pjevala. Ljudi su bili bjesni, te su životinje koje bi
uhvatili da to pjevaju izbičevali, no ipak bi ih prošao strah kad bi ju začuli.

Na početku listopada, nakon žetve i pospremanja žita, jato golubova je


donijelo vijesti da su Jones, njegovi ljudi i ljudi s okolnih farmi ušli kroz
ulazna vrata s pet zasuna, i da hodaju ka farmi. Kako su to životinje
očekivale, bile su spremne, a Snowball, koji je proučio knjigu o Cezarovom
ratovanju, vodio je obranu. Prvi napad je započeo kad su se ljudi približili
zgradama, i tu su sudjelovali golubovi i guske. Drugi napad, koji je slijedio
nakon što su se ljudi obranili od prvog, bio je direktan napad na ljude od
strane Muriel, Benjamina, ovaca i Snowballa. Kako su ljudi ponovo bili
prejaki, životinje su se povukle.

Ljudi su na to počeli slaviti, a čim su ušli u dvorište, tri konja, tri krave, i
ostatak svinja su im prišli odostraga i oduzeli im mogućnost bijega, te je
započeo treći napad. Snowball je sam krenuo na Jonesa, na što je ovaj
zapucao na njega, ozlijedio mu leđa, i ubio ovcu. On se bacio Jonesu u
noge, odbacio ga na gnojište, i izbio mu pušku iz ruke.

Boxer je udarao kopitima, propevši se na stražnje noge, te je njegov prvi


udar prestravio ljude, koji su panično pokušavali pobjeći, te su pet minuta
nakon napada već bježali prema cesti. Boxer je svojim udarcem nokautirao
konjušara s Foxwooda, a kako se on nije micao, mislio je da je mrtav, čega
mu je bilo žao, no dok su oni tražili Mollie, koja je nestala, on je pobjegao.
Nakon toga su životinje slavile pobjedu, podigavši zastavu i pjevajući
“Životinje Engleske”, a potom su pokopali ovcu i na grob joj posadile glog, a
Snowball je nad njim održao kratak govor.

Ustanovili su vojna odlikovanja “Životinjski junak” (prvog i drugog reda), te


su ona prvog reda dobili Boxer i Snowball, a ono drugog reda poginula
ovca. Nakon rasprave, bitku su nazvali Bitkom kod staje za goveda.
Pronašli su pušku, i odlučili postaviti je uz podnožje jarbola, te iz nje pucati
dva puta godišnje, 12. listopada, na obljetnicu Bitke, i na Ivanje, na
obljetnicu Pobune.

Približavanjem zime, Mollie je postajala sve bezobraznija i sve


nepouzdanija, a kružile su glasine da se radi o nečemu ozbiljnome. Clover
je vidjela da ju jedan od Pilkingtonovih ljudi mazi, te je, nakon što je
razgovarala s njom, u njenoj staji pronašla hrpu šećera i svežnjeve vrpci, a
sama Mollie je tri dana kasnije nestala, a golubovi su je nakon par tjedana
vidjeli upregnutu u otmjenu dvokolicu na drugom kraju Willingtona, te ju
nakon toga više nitko nije spominjao.

U siječnju, tijekom zime koja je bila veoma hladna, održavali su mnoge


sastanke u velikoj suši, te je na njima odlučeno da će svinje odlučivati o
svim aspektima vođenja poslova na farmi, a te će odluke potvrđivati većina
životinja. Na sjednicama se vidio sve veći razdor između Snowballa i
Napoleona. Snowball je često svojim govorima pridobivao većinu glasova,
ali je Napoleon bio uspješniji u lobiranju u pauzama, pogotovo među
ovcama, koje su često prekidale Snowballove govore. On je proučavao
stare brojeve časopisa “Farmer i stočar” i učeno govorio o tehnikama
zemljoradnje, a planirao je i kako bi mogao olakšati posao gnojenja.
Napoleon nije imao svojih planova, ali je rekao da od Snowballovih neće biti
ništa. Najveći sukob njih dvojice bio je kok vjetrenjače.

Snowball je rekao da se mali brežuljak, u blizini gospodarskih zgrada, bio


pravo mjesto na kojem se mogla izgraditi vjetrenjača koja je mogla
opskrbljivati farmu strujom, omogućivši tako grijanje staja i ubrzavanje
poslova. Kako farma nije imala moderne alate, životinje nikada nisu čule za
to i bile su zapanjene svime time.

U par tjedana je dovršio planove vjetrenjače, koje su sve životinje dolazile


vidjeti barem jedan put dnevno, osim Napoleona, koji je cijelo vrijeme bio
protiv gradnje. Snowball je tvrdio da ju je moguće izgraditi u godinu dana,
te, kad je izgrade, da će toliko uštedjeti na radnom vremenu da će trebati
raditi samo tri dana tjedno. Napoleon je kontrirao izgradnji vjetrenjače,
tvrdeći da je najbitnije povećati proizvodnju hrane, i da će, fokusirajući se
na gradnju vjetrenjače umjesto na proizvodnju hrane, umrijeti od gladi.
Životinje su se, s izuzetkom Benjamina, podijelile na dva tabora. Drugo
sporno pitanje bila je obrana farme.

Napoleon je bio za nabavu oružja i učenje rukovanja njime, a Snowball na


širenje propagande putem golubova i započinjanje velike pobune.

Kad je Snowball završio planove vjetrenjače, na Sjednici se odlučivalo o


njenoj izgradnji. On je, uz povremene prekide od strane ovaca, iznio svoje
argumente za gradnju. Potom je Napoleon mirno rekao da svima savjetuje
da glasaju protiv gradnje, na što je Snowball skočio i počeo vatreno
zagovarati gradnju. Svojom vizijom je zanio životinje i privukao sebi
glasove, no, Napoleon je mirno ustao i pozvao devet pasa koji su napali
Snowballa, koji je morao pobjeći s farme.

Životinje je to prestravilo, a Napoleon je proglasio ukidanje Sjednica i


rasprava, te da će se sva pitanja koja se odnose na poslove na farmi od
sada rješavati specijalni komitet svinja, kojem će on predsjedavati i koji će
se sastajati iza zatvorenih vrata.

Podizanje zastave, pjevanje, i dobivanje zadataka za idući tjedan je ostalo.


Nekoliko se životinja tome pobunilo, ali su Napoleonovi psi, i blejanje
ovaca, utihnuli svaku raspravu. Nakon toga je Squealer objasnio
novonastalu situaciju, i naglasio da je od hrabrosti bitnija odanost i
poslušnost, te disciplina.

S proljepšavanjem vremena, započelo je proljetno oranje. Svake nedjelje, u


deset sati ujutro, životinje bi se okupile u velikoj suši da bi primile zadatke
za idući tjedan. Na panj pored jarbola je postavljena lubanja starog Majora,
te joj je svaka životinja morala pokazati poštovanje prije nego li bi ušla u
staju, u kojoj se promijenio raspored sjedenja. Napoleon, sa Squealerom i
Minimusom, je sjedio u prvom redu na povišenom podiju, okružen psima, a
druge svinje su sjedile iza njih, a ostale životinje su sjedile okrenute njima u
središnjem dijelu suše.

Tri tjedna nakon progona, Napoleon je saopćio da će se vjetrenjača ipak


graditi, te da će, radi napornog rada koji će to zahtijevati, možda i obroci biti
smanjeni, te da će izgradnja potrajati dvije godine. Squealer im je te večeri
objasnio da se Napoleon nikada nije protivio izgradnji, nego da mu je
Snowball ukrao plan i da je njegovo protivljenje izgradnji bila samo lukava
ideja da se riješi štetnog Snowballa.

Tu cijelu godinu su životinje robovski radile, no ipak zadovoljne jer su bile


svjesne da to rade za sebe i za buduće generacije. Tijekom proljeća i ljeta
su radile šezdeset sati tjedno, a od kolovoza i nedjeljom popodne, što je
bilo dobrovoljno, ali one životinje koje nisu radile nedjeljom bi izgubile pola
svojih obroka. No, unatoč takvom radu, žetva je bila manje uspješna, i zima
je trebala biti teška. Vjetrenjača je izazvala probleme, jer je trebalo nekoliko
tjedana da se domisle kako razbiti kamenje, koje su vukle do vrha
kamenoloma, i bacale da bi se razbilo.

Do kraja ljeta su tako uspjeli skupiti dovoljno kamenja, ali uz mnogo napora
koji je često izgledao uzaludno, a teško da bi uspjeli da nije bilo Boxera, koji
je, unatoč Cloverinim upozorenjima da se ne napreže iznad svojih granica i
da bude oprezniji, radio sve više i više. Poslovi koje su radili su bili
učinkovitiji, ali su do kraja ljeta počeli osjećati nestašice nekih stvari koje
nisu mogli proizvesti na farmi, te je jedne nedjelje objavljeno da će ipak
započeti trgovinu sa susjednim farmama, radi nabavke određenih materijala
koji su im potrebni – jer je gradnja vjetrenjače bila prioritet – te su prodali
stog sijena i dio pšenice, a, u slučaju potrebe, prodavat će i jaja. To je
životinje podsjetilo na odluke donesene na prvoj Sjednici, koje su sad bile
kršene, ali su ovce onemogućile svaku raspravu, a Napoleon je rekao da
niti jedna životinja neće morati doći u kontakt s ljudima, osim njega, koji će
kontakt imati preko gospodina Whympera.

Govor je završio s uzvikom “Živjela Životinjska farma”, a potom su se,


nakon pjevanja, životinje razišle.

Nakon toga je Squealer obišao farmu i umirio životinje, uvjeravajući ih da


odluka protiv trgovanja i korištenja novca nikad nije bila ni predložena, te da
je to samo Snowballova laž. Kako nisu imali pisanog dokaza o njoj, to ih je
objašnjenje zadovoljilo.

Whymper je na farmu dolazio svakog ponedjeljka, što ih je ispunjavalo


strepnjom, te su ga izbjegavale, ali ih je prizor Napoleona kako mu daje
upute smirivao.

linkerVIŠE NA WEBU

Gdje je nestala Tina Katanić?

Trenirke se danas nose na bunde, salonke i


gležnjače!

Genijalan proizvod koji će vaše pore učiniti


nevidljivima

10 nepoznanica koje bi svaki entuzijast o


automobilima morao znati!
40 razloga zašto dijeta ne djeluje
Ljudi su i dalje mrzili farmu, ali su počeli poštovati djelotvornost kojom su se
izvršavali poslovi, te su je počeli i zvati Životinjska farma, a Jonesa su
prestali podržavati. Kružile su i glasine da će Napoleon sklopiti poslovni
ugovor s ili Pilkingtonom s Foxwooda, ili Frederickom s Pitchfielda – ali
nikada s obojicom istovremeno.

U to vrijeme su se svinje uselile u kuću, što je životinje ponovo podsjetilo na


odluke s početka, ali ih je Squealer ponovo uvjerio da to nije istina i da
svinje trebaju mirno mjesto za rad, a počeo je Napoleona zvati Vođom.
Clover se činilo da se sjeća odluke protiv spavanja u krevetima, ali joj je
Muriel pročitala zapovijed, koja je sad imala na kraju riječi “s plahtama”,
čega se Clover nije sjećala, što je Squealer ponovo objasnio, a ubrzo je
objavljeno i da će svinje ustajati sat vremena kasnije od ostalih.

Do jeseni su bile umorne, te spremišta hrane nisu bila prepuna, ali je sve to
nadoknađivala vjetrenjača, koja je bila napola dovršena, te su, kako je
vrijeme bilo suho i vedro, radile napornije nego prije na izgradnji, a za
vrijeme punog mjeseca bi Boxer radio i usred noći nekoliko sati. Jedini koji
se vjetrenjačom nije zanosio bio je Benjamin. U studenom je jedne noći bila
jaka oluja, a ujutro su vidjele da je srušen jarbol i da je vjetrenjača bila
srušena.

Napoleon, koji ih je predvodio, je, dok su ostali u tišini i tuzi promatrali


ostatke urušenog kamenja, rekao da je Snowball srušio vjetrenjaču i
proglasio je Snowballa osuđenikom na smrt. Životinje je ta ideja, da je
Snowball kriv, prenerazila, te su počeli kovati plan kako ga uhvatiti, a ubrzo
su otkrili i tragove svinje u travi koji su vodili od brežuljka ka prolazu u živici
koji je dolazio iz smjera Foxwooda. Potom je Napoleon objavio ponovnu
izgradnju vjetrenjače, koja započinje odmah, bez obzira na vremenske
uvjete.

Ta zima je bila veoma hladna, ali je gradnja nastavljena. Ljudi su hinili da


ne vjeruju da je Snowball srušio vjetrenjaču. Zidove su odlučili podebljati na
metar debljine, što je zahtijevalo još kamenja, ali su uspijevale nešto učiniti
samo za suhog i hladnog vremena, te ih je osjećaj samouvjerenosti polako
prolazio. Jedini koji nisu posustajali su bili Boxer i Clover.
Mučila ih je hladnoća i glad, jer je u siječnju nestalo hrane, te su obroci žita
rigorozno smanjeni, što je trebalo biti nadoknađeno krumpirom, ali kako se
on smrznuo te nije mnogo njega bilo jestivo, često su imali samo ostatke
slame i repe te im je prijetjelo izgladnjivanje. Bitno im je bilo to sakriti od
svijeta jer su ljudi širili nove priče da glad i bolest hara farmom. Napoleon
je, svjestan loših posljedica ako se situacija s hranom sazna, iskoristio
Whympera za širenje suprotnih vijesti. Neke životinje, uglavnom ovce,
dobile su upute da u njegovoj blizini napomenu da su im se obroci povećali,
a posude u spremištu su napunili pijeskom i na vrh postavili ostatke pšenice
i žita te ga pod nekom izlikom proveli kroz spremište, što je uspjelo.

Kako se bližio kraj siječnja, bilo je sve očitije da će morati nabaviti još žita.
Napoleon se rijetko pojavljivao u javnosti, a Squealer je bio taj koji je
najčešće prenosio obavijesti i zapovijedi. Jednog jutra je objavljeno da će
kokoši morati predati sva jaja, kako bi bila prodana, i kako bi se moglo za
taj novac kupiti žito, što je prouzrokovalo graju, jer su se pripremale za
proljetni nasad.

Kokoši, predvođene s tri Crne Minorce, su se tome usprotivile. Reakcija na


njihovu pobunu je bilo ukidanje obroka i zabrana davanja ikakve hrane
kokošima, što su izdržale pet dana, izgubivši devet kokoši (za koje je
razglašeno da su umrle od kokodakitisa), te su nakon toga se predale, i
predavale jaja za prodaju.

Cijelo to vrijeme, Snowball nije bio viđen, te se govorkalo da se skriva na


Foxwoodu ili na Pitchfieldu. Kako je Napoleon uspostavio nešto bolje
odnose sa susjednim farmerima, i kako se u dvorištu nalazila gomila drvene
građe koju je htio prodati, a on se nije mogao odlučiti kome ju prodati,
primijetilo se da, ako je bio blizu dogovora s Frederickom, da se govorkalo
da se Snowball skriva u Foxwoodu, i obrnuto.

U rano proljeće, otkrilo se da Snowball noću potajno dolazi na farmu i da


pravi nepodopštine, te se sve što je polazilo po krivo, pripisivalo njemu, i
štakorima. Napoleon je naredio provođenje temeljite istrage o njegovim
aktivnostima, a cijela ta priča je prestravila životinje. Squealer ih je navečer
sve okupio i rekao da im mora priopćiti teške vijesti: da su otkrili da se
Snowball prodao Fredericku sa Pinchfielda i da ih namjerava napasti, te da
je bio Jonesov tajni agent. Rekao je i da ih je pokušao, tijekom Bitke,
dovesti do katastrofe, što je bilo suprotno njihovim sjećanjima, te je zbunilo
čak i Boxera, ali im je Squealer opisao događaj i uvjerio ih, no ipak je ružno
pogledao Boxera, te, prije nego li je otišao, upozorio ih da smatraju da su
Snowballovi agenti među njima.
Četiri dana kasnije ih je Napoleon sve okupio, predvečer, u dvorištu. On je
izašao posljednji iz kuće, noseći dva ordena jer je sebe odlikovao s obje
medalje, sa psima, koji su sve životinje prestravili. Potom je zaskvičao, a psi
su zgrabili četiri praseta, koji su se pobunila prilikom ukidanja Sjednica, i
dovukli ih, vukući ih za uši, pred Napoleona. Tri psa su krenula na Boxera,
koji ih je primijetio i jednog od njih pribio na zemlju, što je ostala dva
preplašilo. Napoleon mu je oštro naredio da pusti psa.

Četiri praseta su bila u strahu, te ih je Napoleon pozvao da priznaju svoje


zločine. Izjavili su da su bili u tajnoj vezi sa Snowballom i surađivali s njim,
te da su u dogovoru oko predaje farme u Frederickove ruke, te da im je
Snowball u povjerenju priznao da je Jonesov tajni agent. Nakon što su
dovršili priznanja, psi su im pregrizli grkljane, a potom je Napoleon upitao
da li još koja životinja ima što za priznati, na što su istupile kokoši koje su
vodile pobunu zbog jaja, guska koja je sakrila šest klasova žita od prošle
žetve i sama ih pojela, ovca koja se pomokrila u pojilište, te dvije ovce koje
su priznale krivicu za smrt starog ovna, kao i još niz životinja, koje su sve
bile na mjestu zaklane.

Kad je to završilo, ostale životinje, s izuzetkom svinja i pasa, su zajedno


izmilile van, očajne i šokirane, i s izdajom, i s odmazdom. Sve su zajedno
legle na brežuljku, priljubivši se zajedno, osim mačke koja je nestala malo
prije okupljanja, te su svi bili u tišini, osim Boxera koji je ostao stajati i
vrpoljiti se. On je na kraju zaključio da se to desilo jer nešto s njima nije u
redu i da je rješenje da rade više. Otišao je prema kamenolomu, sakupio
dva kola kamenja, i odvukao ih do vjetrenjače prije počinka.

Životinje su se stisnule uz Clover u tišini, promatrajući gotovo cijelu farmu.


Noć je bila vedra, te im se farma učinila tako poželjnim mjestom, jer su se
prisjetili da je njihova. Clover su se oči napunile suzama, jer to nije bilo ono
što su željeli kad su se riješili ljudi. U njenoj viziji budućnosti, da ju je mogla
zamisliti, to je bilo društvo životinja bez gladi i nasilja, gdje su svi jednaki,
jaki štite slabe, a rade koliko mogu, ali, što njoj nije bilo jasno, umjesto toga
su dobili ovo, gdje se nitko ne usudi reći što misli, bijesni psi patroliraju
okolo, i moraju gledati kako im razdiru drugove koji su uradili zločine. Ona
nije pomišljala na pobunu ili neposluh, jer je znala da je situacija i dalje bila
bolja nego pod Jonesom, i da će, unatoč svemu, ostati vjerna, naporno
raditi, izvršavati zadatke, i prihvatiti Napoleonovo vodstvo.

No, ipak je razmišljala kako to nije bilo ono čemu su se nadali i zbog čega
su radili i suprotstavljali se Jonesu. Potom je počela pjevati “Životinje
Engleske” koju je s ostalima otpjevala polagano i tužno, tri puta. Onda je
došao Squealer i rekao da je ta pjesma ukinuta i da ju je zabranjeno pjevati,
te da je zamijenjena novom pjesmom koju je skladao Minimus, ali koja nije
bila niti blizu “Životinjama Engleske”.

Kad se, kroz par dana, strah, izazvan smaknućima smirio, neke životinje su
se prisjetile Šeste zapovijedi, te je vladao osjećaj da događaji od prije
nekoliko dana nisu bili u skladu s njom. Kad je Muriel pročitala zapovijed
Clover, zapovijed je imala dvije riječi koje su joj iskliznule iz sjećanja: “bez
razloga”, te je postalo jasno da nije prekršena, već da je postojao dobar
razlog za smaknuća.

Te godine se radilo još napornije, te je bilo zamorno istovremeno raditi i na


farmi i na vjetrenjači, a životinjama se ponekad činilo da rade dulje i da se
ne hrane bolje nego u Jonesovo vrijeme, iako je to nedjeljom ujutro
Squealer opovrgavao čitajući brojke o porastu proizvodnje prehrambenih
proizvoda, čemu se oni nisu mogli suprotstaviti, jer se nitko više nije jasno
sjećao vremena prije Pobune. Usprkos tome, bilo je dana kad su željele
manje brojki i više hrane.

Zapovijedi su sada izdavali ili Squealer ili neka druga svinja, a Napoleon se
pojavljivao tek svaka dva tjedna, sad u pratnji i crnog pjetlića, koji bi
zakukurikao prije nego li bi Napoleon progovorio. Govorkalo se i da živi u
posebnim prostorijama u kući i da jede sam, s dva pasa pored njega.

Obznanjeno je i da će se od sada iz puške pucati i na njegov rođendan, a o


njemu se govorilo na formalan način, “naš Vođa, drug Napoleon”, te su
svinje voljele smišljati titule za njega. Squealer je vrlo uvjerljivo govorio o
njemu i njegovoj dobroti, te su se za svako uspješno postignuće i sretnu
okolnost njemu pripisivale zasluge. O tome je Minimus napisao pjesmu koja
je bila napisana nasuprot Sedam zapovijedi, a iznad nje je bio nacrtan i
Napoleonov portret u profilu.

Preko Whympera je Napoleon stupio u pregovore s Frederickom i


Pilkingtonom o prodaji građevnog drveta, a istovremeno su počele kružiti
glasine da je Snowball u Pitchfieldu, i da Frederick i njegovi ljudi
namjeravaju napasti vjetrenjaču. Sredinom ljeta su tri kokoši priznale da su
na Snowballov nagovor počele planirati Napoleonovo smaknuće, te su
smaknute, a uspostavljene su nove mjere sigurnosti za Napoleona, četiri
psa su čuvala njegov krevet noću, a mladi Pinkeye je morao kušati svako
njegovo jelo da se uvjeri da nije otrovano.

Napoleon je dogovorio prodaju građe s Pilkingtonom, te je u planu bilo i


potpisivanje sporazuma između Životinjske farme i Foxwooda o razmjeni
nekih proizvoda. Istovremeno je raspoloženje protiv Fredericka postajalo
sve negativnije, te je golubovima zabranjen let na Foxwood, a slogan “Smrt
čovječanstvu” zamijenjen sa “Smrt Fredericku”.

Krajem ljeta je otkrivena još jedna Snowballova nepodopština, jer je


pšenica bila puna korova. Gusak koji je priznao sudjelovanje u tomu se
ubio. Također je razjašnjeno da Snowball nikada nije odlikovan, nego da je
kažnjen zbog kukavičluka.

Vjetrenjača je u jesen dovršena, a i sam Napoleon ju je došao pogledati te


ju je nazvao “Napoleonova vjetrenjača”. Građa je prodana Fredericku, što je
iznenadilo sve životinje, ali je to objašnjeno time da su glasine o Fredericku
i Pitchfieldu lažne, te je ustanovljeno da Snowball živi u Foxwoodu.
Napoleonova lukavost je ushitila životinje, ali je njegova superiornost
pokazana time što nije niti Fredericku vjerovao, te je tražio isplatu u pravim
novčanicama, koje je Napoleon na izvanrednom sastanku pokazao svima.

Nakon tri dana, ispostavilo se da su novčanice lažne, te je Frederick


osuđen na smrt, i odnosi sa Pitchfieldom su postali neprijateljski, a
pokušalo se ponovo uspostaviti dobre odnose sa Foxwoodom.

Iduće jutro je započeo napad na farmu pod vodstvom Fredericka. Kako su


svi bili naoružani puškama, životinje im se nisu mogle suprotstaviti, i počele
su se povlačiti, a dosta ih je bilo i ranjeno. Napoleon se nadao pomoći od
strane Foxwooda, ali je nisu dobili. Frederick i njegovi ljudi su izbušili rupu
uz temelje vjetrenjače i raznijeli su je, što je potaknulo životinje na osvetu,
bez obzira na metke. Gotovo sve životinje su bile ranjene, a jedna krava, tri
ovce, i dvije tguske su poginule. I ljudi su bili ozlijeđeni, te su, nakon
napada pasa, počeli bježati. No one nisu slavile. Vidjele su svoje mrtve
drugove, i mjesto na kojemu je stajala vjetrenjača.

Čuli su se pucnjevi iz puške, i Squealer je došao do njih i rekao im da se


puca radi slavljenja pobjede. Nikome nije bilo jasno kakvu pobjedu, jer su
im uništili vjetrenjaču, na što su dobili odgovor da se puca jer su otjerali
neprijatelja. Odšepali su do dvorišta. Boxer je zamišljao rad na novoj
vjetrenjači, ali mu je palo na pamet i da ima jedanaest godina i da možda
njegovi mišići više nisu kao nekada.

No, kad su vidjeli zastavu, začuli ponovni pucanj iz puške, i čuli Napoleonov
govor, ipak im se učinilo da su izvojevali veliku pobjedu. Onima koji su u
bitci pali održan je svečani pogreb, a slavlje pobjede je potrajalo dva dana.
Bitka je nazvana Bitka kod vjetrenjače, te je Napoleon uveo novo
odlikovanje, “Red Zelenog barjaka”, kojim je sam sebe odlikovao.
Nekoliko dana kasnije, svinje su pronašle sanduk viskija, te se napile. Iduće
jutro je Squealer objavio da je Napoleon na samrti, i da je odlučio da se
pijenje alkohola treba kazniti smrću. No, ubrzo se počeo oporavljati, a
Whympera je uputio da nabavi neke knjižice o destilaciji i varenju piva.
Tjedan kasnije je naredio da se mala livada u dnu voćnjaka, koja je
odvojena za životinje koje ne mogu više raditi, preore, te se saznalo da
Napoleon tamo namjerava zasijati ječam.

U isto vrijeme se dogodio čudan i neobjašnjiv događaj. Jedne noći, oko


ponoći, se u dvorištu čuo glasan prasak, te su uz temelj zida na stražnjoj
strani velike suše nalazile ljestve polomljene na dva dijela i Squealer,
ošamućen, pored njih, a pored njega su se nalazile svjetiljka, kist, i limenka
iz koje je curila bijela boja. Psi su ga otpratili do kuće.

Nitko nije mogao zaključiti što se desilo osim Benjamina, ali je nekoliko
dana kasnije Muriel, ponovo čitajući zapovijedi, otkrila dvije nove riječi na
Petoj: “preko mjere.”

Boxerovo kopito je dugo zacjeljivalo, ali on, unatoč Cloverinom i


Benjaminovom nagovaranju da se manje napreže, nije posustajao, i jedino
je njoj priznavao da ga ono muči. Ponovo se počelo govoriti o umirovljenju,
otkako je pašnjak koji je bio odvojen za tu svrhu preoran.

Gradnja vjetrenjače je započela odmah nakon proslave, a Boxerova je želja


bila vidjeti nju završenu prije nego li bude umirovljen. Zima je bila hladna, a
hrane je, osim za svinje i pse, bilo još manje, ali Squealer nije imao
poteškoća uvjeriti životinje da im ne nedostaje hrane, kroz brojke im
dokazujući da ima više hrane, da je bolja voda, da bolje žive i da manje
rade nego u Jonesovo vrijeme, kojeg se nitko više nije sjećao, ali su svi bili
sigurni da je tada bilo gore.

Objavljeno je da će se graditi i škola, pored kuće, za praščiće, koje je


Napoleon podučavao, a koji su bili učeni i da se ne igraju s ostalom
mladunčadi.

Uvedeno je i pravilo da se druge životinje moraju maknuti u stranu u


susretu sa svinjom. Iako je godina bila uspješna, nedostajalo je novca, te je
prodan stog sijena, dio krumpira, a povećana je i isporuka jaja, tako da su
te godine kokoši jedva uspjele izleći dovoljno pilića da se održi njihov broj.
Obroci su smanjeni u prosincu i u veljači, a zabranjena je i uporaba svjetiljki
u stajama.
U veljači, jednog popodneva, dvorištem se proširio nov i primamljiv miris iz
pecare, te se proširila priča da je to kuhani ječam. No, nije bilo kaše, a
iduću nedjelju je objavljeno da je ječam od sada samo za svinje, koje su
dobivale pivo svaki dan.

Unatoč teškom životu, uvedeno je više pjesama, govora i povorki, što je


život činilo dostojanstvenijim. Uvedene su Spontane manifestacije jednom
tjedno te su životinje uglavnom uživale u njima jer su ih podsjećale da su
one same svoji gospodari. U travnju je farma proglašena republikom, a za
predsjednika je odabran Napoleon. Otkriveni su novi dokumenti o
Snowballovoj suradnji s Jonesom. Sredinom tog ljeta vratio se Moses, i
dalje isti i s istom pričom, kojoj su mnoge životinje vjerovale, na koju su
svinje izjavljivale da je laž, ali su mu ipak dozvoljavale da ostane na farmi.

Boxerovo je kopito zacijelilo, te je radio još više, kao i sve ostale životinje,
jer su uz farmu i vjetrenjaču radile i na školi za praščiće. Na Boxeru se nije
primjećivalo da je ostario, osim izgledom, no, krajem ljeta se srušio, što su
prenijeli golubovi, i što su sve životinje, osim Clover i Benjamina, prenijele
svinjama. Squealer je ubrzo došao i rekao kako je Napoleon zabrinut za
njega i da priprema sve da ga se odvede u bolnicu u Willingdonu, što nije
bilo veoma drago životinjama, ali ih je Squealer uvjerio da je to najbolje za
njega.

Iduća je dva dana proveo u staji, navečer razgovarajući s Clover, dok je


Benjamin rastjerivao muhe. Njemu nije bilo žao što se to desilo. Smatrao je
da, ako se dobro oporavi, može doživjeti još tri godine, i veselio se mirnim
danima mirovine. Oni su s njim mogli biti samo nakon radnog vremena, a
kamion je po njega došao u podne. To je ostalima prenio Benjamin,
pozvavši ostale da dođu jer ga odvode. Naime, on se naljutio na ostale koji
su ga pozdravljali, pročitavši, nakon što je odgurnuo Muriel koja je sricala
slovo po slovo, natpis s kola klaonice koji je došao po Boxera. To je
životinje prestravilo te su počeli trčati za kolima, predvođeni Clover koja ga
je dozivala i vikala mu da izađe, ali, kako je bio slab, nije uspio razvaliti
kola, a konji koji su vukli kola nisu slušali što su im životinje vikale.

Tri dana kasnije im je Squealer priopćio da je Boxer umro u bolnici u


Willingdonu, a potom im je rekao da su u vrijeme kad je Boxer odveden
počele kružiti glasine da je na kolima pisalo klanje konja i da je zato
brzopleto zaključeno da je poslan u klaonicu, no, rekao je da je ta kola
nedavno kupio veterinar i da nije još promijenio natpis. Životinjama je
laknulo, a Squealer je nastavio pričati.
Iduće nedjelje se na jutarnjem sastanku pojavio Napoleon i održao kratak
govor u Boxerovu čast, te ih je podsjetio na Boxerove omiljene izreke. Na
dan karmina iz Willingdona je dostavljen veliki drveni sanduk, a te noći se
čula buka, te se farmom proširila glasina da su svinje kupile još jedan
sanduk viskija.

Godine su prolazile, i više se nitko osim Clover, Benjamina, Mosesa, i dijela


svinja nije sjećao vremena prije Pobune. Muriel, Bluebell, Jessie, Pincher, i
Jones su bili mrtvi, a Snowball i Boxer (osim nekoliko životinja koje su ga
poznavale) su bili zaboravljeni. O odvajanju dijela pašnjaka za ostarjele
životinje se odavno prestalo govoriti. Svinje su se udebljale. Benjamin je
jedini koji se nije promijenio, osim što je posijedio oko njuške. Na farmi je
bilo mnogo više životinja, kojima je Pobuna bila samo usmena tradicija. Uz
Clover, bila su još tri konja, koji su nju poštovali kao majku, te su bili dobri i
snažni, ali veoma glupi.

Farma je bila uspješna i dobro organizirana, a čak se i povećala,


vjetrenjača je dovršena, kupljeni su novi strojevi, i izgrađene nove zgrade.
Vjetrenjača je korištena kao mlin, a gradila se još jedna. Ali se o
Snowbellovoj viziji više nije govorio, a Napoleon ih je osudio da su
suprotnost biti animalizma. Farma je postala bogatija, ali su to osjećali
samo svinje i psi, kojih je bilo mnogo, a koji su radili, kako je Squealer
objašnjavao, beskrajno mnogo posla oko organizacije i nadgledanja farme.
Život ostalih životinja se nije mijenjao: glad, spavanje na slami, rad u polju,
hladnoća zimi, i muhe ljeti. Starije su se pokušavale prisjetiti početka
Pobune, ali im nije uspijevalo, te nisu mogle s ničime usporediti svoj
sadašnji život. Jedino je Benjamin tvrdio da se sjeća svakog detalja svog
života i da je život uvijek jednak.

Unatoč svemu, i dalje su imale osjećaj časti i povlaštenosti što žive na


Životinjskoj farmi, a tome se nisu prestajale diviti ni one kupljene s drugih
farmi, te se često govorilo o povijesti farme i Majorovoj viziji. Sve su, unatoč
njenoj zabrani, znale pa i pjevušile, “Životinje Engleske”.

Početkom ljeta, Squealer je odveo ovce na drugi kraj farme gdje su ostale
tjedan dana. Učio ih je novu pjesmu. Jedne večeri, kad su se vraćale s
posla, iz dvorišta su začuli prestrašeno rzanje Clover, a u dvorištu su
ugledale Squealera kako hoda na stražnjim nogama, a ubrzo su i ostale
svinje izašle u dvorište na stražnjim nogama. Napoleon, koji je izašao
posljednji, u prednjim papcima je držao bič. Nakon što je šok splasnuo, u
trenu u kojem su mogle izreći riječ protesta, unatoč dugogodišnjoj navici da
uvijek šute, došle su ovce i počele blejati, tijekom čega su svinje otišle
nazad u kuću.
Clover je odvela Benjamina iza velike suše, gdje je bilo ispisano Sedam
zapovijedi. Zamolila ga je da joj ih pročita, jer je njen vid slabio, a činilo joj
se da su drugačije. On je prekršio svoje pravilo i pročitao što piše na zidu –
samo jedna Zapovijed: “Sve životinje su jednake, ali neke životinje su
jednakije od drugih.” I potom im je prestalo biti čudno što su svinje postajale
sve sličnije ljudima, imajući bičeve, noseći odjeću, čitajući novine…

Jedno poslijepodne, tjedan kasnije, izaslanstvo susjednih farmera je došlo u


razgledavanje. Svinje su ih provele kroz cijelu farmu, kojoj su se oni divili,
dok su životinje pljevile polje repe, nesigurne trebaju li se više bojati ljudi ili
svinja.

Te večeri se iz kuće širio smijeh i pjesma. Životinje su bile znatiželjne i


počele su se šuljati prema kući, predvođene Clover. One koje su mogle,
provirile su kroz prozore. Ljudi i svinje su sjedili za stolom, kartali, i pili pivo,
a Pilkington je održao zdravicu i kraći govor. Drago mu je bilo da je dugi
period nepovjerenja i nerazumijevanja završio, govorio o pogrešnim
idejama koje su o ovoj farmi kružile, ali su sad, kad su posjetili farmu, vidjeli
da te ideje i sumnje nemaju osnove.

Životinje na Životinjskoj farmi rade više i dobivaju manje hrane od ostalih


životinja u okrugu. Čestitao im je na uspjehu i nazdravio. Potom je
Napoleon održao kraći govor, u kojem je, osim što se nadovezao na
Pilkingtonov, rekao o nekoliko promjena koje će uvesti: ukidanje
oslovljavanja sa “druže”, odavanja počasti Majorovoj lubanji, i promjena
zastave skidanjem nacrtanog roga i kopita. Ukinuo je i ime Životinjska
farma i vratio ime Vlastelinska farma, a potom nazdravio.

Životinje su ih izvana nepomično promatrale, i učinilo im se da se nešto


čudno dogodilo, da su se svinje promijenile izgledom. Potom su krenule
nazad, ali je iz kuće dolazila galama. Vratile su se, gledajući prizor, u
nemogućnosti da razaberu tko je tamo svinja, a tko čovjek.