You are on page 1of 3

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de invatamint: Scoala gimnaziala nr.1 Dalga Gara


Profesor:Ungur Gabriel
Data:13.05.2014
Clasa: a VIII a
Unitatea de invatare: Activitati economice
Lectia: Turismul
Tipul lectiei:formare de competente
Timp:45 min
Competente specifice:
1.3. Utilizarea termenilor geografici in contexte cunoscute sau contexte noi
4.2. Citirea hartii si utilizarea semnelor conventionale
8.2 Identificarea solutiilor de organizare a spatiului din perspectiva dezvoltarii durabile
Obiectivele lectiei:
O1-sa cunoasca cateva tipuri de turism si alte cateva elemente definitorii ale acestuia
O2-sa fie capabili sa foloseasca harta turistica
O3-sa explice diversitatea naturala, umana si culturala , realizind corelatii cu informatii cunoscute de ei
Metode didactice folosite:conversatia euristica, observatia, lucrul cu harta, explicatia, lectura geografica
Materialul didactic:harta fizica a Romaniei, manualul , harti turistice , fise de lucru, prezentare Power Point,

Bibliografie
Manualul de geografie clasa a VIIII-a Editura Corint
DESFASURAREA LECTIEI

Momentele lectiei Timp Activitati de predare Invatare Strategii Evaluare


1.Moment 1 min Notarea absentelor si pregatirea Elevii pregatesc -observarea -atentionare
organizatoric climatului pentru lectie manualele, caietele
2.Captarea atentiei 1 min Profesorul intreaba elevii Elevii vor raspunde -problematizare Stimularea
numele lectiei pe care au avut – participarii elevilor
o de pregatit.

3.Verificarea 4 min Se verifica cunostintele din Elevii raspund la -conversatia,dialogul -analiza raspunsurilor
cunostintelor lectia anterioara “Comertul” intrebarile formulate
anterior predate. de profesor
4.Precizarea 1 min Profesorul va prezenta cateva Elevii asculta explicatia -observarea
activitatilor pe care elemente definitorii ale comportamentului
elevii le vor turismului dupa care impreuna elevilor
desfasura cu elevii vor realiza o analiza
SWOT referitoare la turismul
romanesc ,vor identifica pe harti
turistice semnele conventiuonale
si vor invata semnificatia lor
trecandu le intr o fise de lucru
5.Dirijarea 27 min Elevii citesc timp de cateva -asculta, reflecteaza -descoperirea - provoaca
predarii-invatarii minute textul din manual, participarea tuturor
studiaza hartile turistice, schitele elevilor si ii
si formuleaza intrebari -participare active -lucru in echipa determina sa
specifice .Se prezinta un dialogheze si sa
material ppt. -raspund la solicitari se autoevalueze
6.Atingerea feed- 10min -asculta si intreaba -descoperirea -apreciere orala
back-ului Rezolvarea unei fise de evaluare
bazata pe metoda hexagonului
Analizeaza lucreaza
si prezinta -lucrul cu manualul
7.Precizarea 1 min Se va comunica tema pentru -asculta si noteaza -explicarea -observarea elevului.
activitatilor pe care acasa.
elevii le vor Dati exemple de cateva
desfasura acasa. obiective turistice din Romania