You are on page 1of 6

https://kupdf.

com/download/misterele-starii-de-shakti_59929cf1dc0d604a34300d24_pdf#

MISTERELE Starii de Shakti

MISTERELE Starii de Shakti


August 15, 2017 | Author: iubiredivina | Category: N/A
6p

Short Description
Download MISTERELE Starii de Shakti...

Description
Misterele stării de SHAKTI de Georgiana Dăneţ Tradiţia tantrică acordă rolul central femeii,
considerând că SHAKTI este iniţiatoarea pe calea spirituală. Ce implică la modul practic rolul de
iniţiatoare? „Adevărata evoluţie spirituală”, spune Gregorian Bivolaru, „începe atunci când
încetăm să mai facem compromisuri.” O asemenea atitudine fermă, lipsită de concesii comode
este într-adevăr temelia necesară unei stări de responsabilitate faţă de propria ascensiune pe
calea desăvârşirii interioare, dar şi faţă de aceea a oamenilor pe care îi ghidezi. A nu face
compromisuri înseamnă adoptarea unui sistem de valori morale şi etice foarte precise. YAMA şi
NYAMA (codul etic şi moral în YOGA) ne oferă un model demn de urmat. Iată câteva exemple
practice de AŞA NU, care ne dezvăluie ce presupune AŞA DA şi ne sugerează, prin antiteză, cum
ar trebui să procedăm în propria viaţă. Femeile care caută să manipuleze bărbatul încalcă
AHIMSA (non-violenţa) şi SATYA (adevărul), deoarece manipularea înseamnă violentarea liberului
arbitru al celuilalt, prin minciună. Această atitudine arată de altfel impuritate mentală, deci o
încălcare a lui SAUCHA (puritatea). Femeile geloase şi posesive nesocotesc APARIGRAHA (non-
ataşamentul) atunci când manifestă tendinţa de a-l lua în stăpânire pe celălalt şi nu ţin cont de
AHIMSA (non-violenţa); scenele de gelozie sunt o expresie a agresivităţii, chiar dacă nu fizice, ci
doar ca stare de spirit; ele încalcă BRAHMACHARIA (continenţa), deoarece manifestările de acest
gen arată lipsa de autocontrol şi ISHWARAPRANIDANA (adorarea Divinului), căci poţi fi geloasă
doar atunci când nu-I mai acorzi lui Dumnezeu primul loc în viaţa ta. Cele care se cred fatale şi
caută să-şi demonstreze forţa de seducţie fără niciun fel de sentiment autentic, seducând şi
abandonând apoi bărbaţii, încalcă elementarul bun simţ. Femeile care aşteaptă nemulţumite ca
bărbatul să le satisfacă toate poftele, sub pretextul că aşa e firesc dacă le iubeşte, sunt lipsite de
focul aspiraţiei, TAPAS şi încalcă SANTOSHA (mulţumirea); o asemenea atitudine le menţine la
nivelul „relaţie de tip troc”, în care ele nu se dăruiesc, nu iubesc decât dacă li se oferă, dacă sunt
răsfăţate. Genul acesta de exemple poate continua. Aici este schiţat doar un mod practic de
abordare a atitudinilor care împiedică femeia să fie la înălţimea menirii sale. Iniţiatoarea
adevărată, însă, este cea care pune în aplicare aceste norme morale şi etice în viaţa de zi cu zi. E
complexă A fi o femeie iniţiatoare înseamnă mai mult decât vitalitate şi senzualitate, mai mult
decât să armonizezi cei doi centri subtili de forţă, MULADHARA CHAKRA şi SWADHISTANA
CHAKRA. Mai sunt încă cinci centri energetici ai fiinţei. De aceea, o femeie care ghidează paşii
bărbatului în largile teritorii ale spiritualităţii, manifesta calităţi minunate foarte nuanţate. Iată
câteva dintre acestea: simţul umorului (este o excelentă calitate ce ne ajută mereu să depăşim
capcanele ego-ului şi tendinţa de a ne lua prea în serios), încrederea în Sine de nezdruncinat
(este vorba despre încrederea în Sinele nostru suprem ATMAN, nu despre trufie), voinţa
spirituală de neclintit (ne permite să urmăm fără şovăire calea spirituală fără să ne confruntăm
cu aşa-zisul fenomen de saturaţie spirituală), adaptabilitatea (la fluxul tainic al vieţii), modestia,
răbdarea, bunătatea, amabilitatea, bunăvoinţa, spontaneitatea, jucăuşenia, capacitatea de
dăruire (o lege divină spune că „ţi se dăruieşte întotdeauna cu aceeaşi măsură cu care
dăruieşti”), controlul deplin al energiilor în fiinţă, transmutarea şi sublimarea potenţialului
creator, capacitatea nelimitată de a trăi stări de orgasm, puterea de a iubi fără măsură,

empatia, compasiunea, puritatea, graţia, speranţa, gingăşia, intuiţia, rafinamentul, simţul estetic,
inteligenţa, înţelepciunea, flexibilitatea mentală şi stabilitatea emoţională, cunoaşterea,
înţelegerea şi punerea în practică a legilor spirituale, o cunoaştere profundă a naturii umane,
umilinţa, aspiraţia spirituală, puterea de asimilare spirituală, asumarea responsabilităţii propriei
evoluţii spirituale, libertatea interioară – a trăi aici şi acum. O femeie care manifestă plenar
starea de SHAKTI se dovedeşte impecabilă în ceea ce este şi totodată în ceea ce face (gramul de
practică valorează cât tone de teorie). E irezistibilă SHAKTI este întotdeauna învăluită de un
anume mister şi de o magie inefabilă. La un prim nivel de explicaţie, misterul reprezintă ceea ce
nu trebuie comunicat, ci păstrat sub tăcere şi dezvăluit doar celor iniţiaţi. Al doilea sens al
cuvântului se referă la ceea ce trebuie primit într-o stare de adâncă reculegere. Există însă şi un
al treilea sens, cel mai profund: misterul este de fapt inexprimabilul care, datorită profunzimii şi
complexităţii sale extraordinare, nu poate să fie contemplat decât în tăcere. Într-o accepţie
comună, magia desemnează totalitatea procedeelor, formulelor, gesturilor etc. prin care pot fi
invocate anumite forţe supranaturale, pentru a produce miracole. Înseamnă totodată putere
irezistibilă de atracţie, de fascinare, farmec, încântare. Într-un al treilea sens, magia este actul
benefic creator izvorât din Supremul Divin, într-o stare de perfectă luciditate spirituală, în care
fiinţa care săvârşeşte acest act este maestră în controlul energiilor şi o cunoscătoare a voinţei Lui.
E în continuă transformare Starea de mister pe care o inspiră SHAKTI se datorează în primul rând
faptului că îşi conştientizează permanent legătura cu Dumnezeu. De aceea, manifestarea ei este
atotputernică, fascinantă şi femeia care îşi percepe această inefabilă legătură indestructibilă este
o sursă perpetuă de magie şi mister şi se transformă în iniţiatoarea despre care vorbeşte
TANTRA. Femeia care manifestă starea de SHAKTI acceptă realitatea aşa cum este, fără să
suprapună şabloane mentale peste situaţiile cu care se confruntă. Ea ştie că nu are viziunea de
perspectivă a lui Dumnezeu, de aceea trăieşte şi acceptă clipa prezentă aşa cum este, nu se
autoiluzionează, negând realitatea. De asemenea ea are libertatea de a comunica deschis, cu
multa iubire, despre anumite subiecte sensibile ce apar ca fiind critici însa ele sunt în realitate
aspecte spirituale constructive. Atentă în permanenţă la ceea ce se petrece în interiorul său şi la
ceea ce se petrece cu fiinţele iubite din jurul ei, ea elimină din rădăcină, prin manifestarea unei
stări de iubire copleşitoare pline de transfigurare, aşa-numita „luptă a ego-urilor”, caracteristica
definitorie a majorităţii cuplurilor obişnuite, indiferent dacă e vorba de prieteni sau iubit-iubită.
Femeia care manifestă starea de SHAKTI nu se complace niciodată şi nici nu stagnează ci se află
într-o continuă transformare spirituală. De îndată ce observă că apar dezechilibre în structura ei
subtilă, acţionează prompt pentru a le armoniza; se lasă ghidată de propriile sale nevoi pozitive
(nevoia de a fi fericită, de a iubi, de a fi sănătoasă) şi nu face eforturi îndârjite, egotice. Ea
urmăreşte să-şi trezească plenar sufletul, chiar dacă aceasta nu este întotdeauna uşor sau plăcut.
Are un mare respect de sine şi o enormă putere de detaşare, venite din înţelegerea faptului că
este o scânteie din Dumnezeu.

Iubeşte fără măsură Sufletul bărbatului este de o mare sensibilitate, la fel de complexă, ca şi cel
al femeii. Dacă atunci când el este împreună cu ea se simte extraordinar şi observă, de exemplu,
că progresele lui în continenţa sexuală sunt din ce în ce mai mari, va fi teribil de încântat şi fericit.
Succesul pe care îl are o femeie spirituală îl va atrage şi mai mult şi va dori şi el să obţină
rezultate spirituale extraordinare. Transfigurează-l continuu şi constant, astfel vei amplifica cu
imensa ta forţă spirituală, caracteristica unei SHAKTI trezite, calităţile sale sublime. Acţionând
astfel, cu multă iubire şi dăruire, vei sesiza cu încântare cum el se transformă tot mai mult şi
devine un bărbat foarte iubitor şi tandru oferindu-ţi toată iubirea de care vei avea nevoie pentru
a fi fericită şi frumos integrată într-o minunată relaţie de cuplu care vă înalţă către Dumnezeu.
Majoritatea fiinţelor umane, datorită nivelului de conştiinţă preponderent pe Swadhistana
Chakra, au tendinţa să-şi fabrice o imagine despre celălalt, rareori conformă cu realitatea, şi să
„trăiască” împreună cu aceasta, în loc să fie foarte atente să îl descopere pe celălalt aşa cum
este. Şi când descoperim că realitatea nu se potriveşte cu imaginea ce a fost creată apare
dezamăgirea ce duce către suferinţă… O femeie care are plenar trezită starea de SHAKTI nu
poate fi păcălită, ea este atentă la faptele lui şi simte dacă ceea ce-i spun ceilalţi este
întotdeauna autentic. Atunci când starea dispare şi vorbele sunt repetate mecanic datorită
obişnuinţei, femeia trezită simte imediat aceasta şi o semnalează, ajutând astfel fiinţa iubită să îşi
conştientizeze ,,coborâşurile” pentru ca apoi să acţioneze şi să-şi revină rapid. Ea nu acceptă
niciun fel de compromis, gen „hai să nu facem consacrarea acum, că-mi piere spontaneitatea”. În
asemenea situaţii ea se amuza însă în acelaşi timp dă dovadă de verticalitate. În ceea ce priveşte
transformarea spirituală a iubitului e bine să manifeşti răbdare, să înţelegi că fiecare om are
viteza lui de reacţie şi ritmul lui de asimilare, de evoluţie, aşa că nu este indicat să se forţeze. Este
mereu necesar să manifeşti multă compasiune şi înţelegere, dar fii gata să intervii atunci când e
vorba de lene, şi nu de viteza lentă de reacţie. Când iubeşti, simţi! Simţi ce să faci, cum şi cât, şi ai
încredere în ceea ce simţi atunci când iubeşti! Aşa că iubeşte fără măsură. E detaşată Nu-i acorda
bărbatului primul loc în viaţa ta, căci primul loc este mereu al lui Dumnezeu. Multe femei încep
relaţia cu iubitul ce nu cunoaşte universul spiritual ca femeie iniţiatoare însă, cu timpul, vechile
tendinţe îşi fac loc pentru a compromite relaţia transformând-o într-o relaţie obişnuită sau atunci
când forţa ei spirituală e cu mult mai mică decât forţa ignoranţei lui, ea se trezeşte peste ani că a
uitat aproape tot ce învăţase, iar ţelurile ei spirituale sunt adânc îngropate în banal. Aminteşte-ţi
că a fi iniţiatoare înseamnă să-ţi sacrifici dorinţele grosiere, capriciile, implicarea egotică şi să-i
acorzi de la început la sfârşit libertate bărbatului cu care eşti şi ţie de asemenea. La urma
urmelor nu îl ajuţi să se transforme spiritual pentru tine, ci, evident, din iubire pentru el. Este
important să conştientizezi că libertatea înseamnă necesitatea înţeleasă. Ţi-ai asumat acest rol
pentru a face voia lui Dumnezeu, nu voia ta. Fii convinsă însă că tu alegi, mai ales cum să
reacţionezi. Nu întotdeauna putem modifica situaţiile în care ne aflăm, dar întotdeauna putem
modifica reacţia noastră la situaţia respectivă. De aceea, atunci când bărbatul va face una
„nefăcută”, aminteşte-ţi că poţi alege să nu suferi, ci să constaţi pur şi simplu, fără să te închizi, că
s-a comportat lipsit de înţelepciune sau afecţiune… şi atât.

Nu intra într-o relaţie cu un bărbat doar de dragul aventurii, merită să îţi foloseşti şi în propria
viaţă maturitatea spirituală, nu numai în a celorlalţi… Atunci când te nemulţumeşte ceva în
relaţia ta de cuplu aminteşte-ţi că bărbatul de care eşti pe cale să te plângi este o manifestare a
lui SHIVA. Dacă pe de o parte spui cât de mult îl iubeşti pe SHIVA şi ce stări excepţionale ai când
meditezi, iar pe de altă parte ai tendinţa să-l tratezi urât pe bărbat, stările acelea nu sunt chiar
aşa de înalte cum crezi, fiindcă altfel s-ar reflecta şi în viaţa de zi cu zi… Ca bărbatul pe care îl
iubeşti şi îl adori neîncetat să se transforme spiritual lângă tine, e nevoie să înţelegi profund
legea polarităţii. De aceea e necesar să fii super feminină pentru a-l încânta mereu şi mereu, şi
astfel să fie mereu atras de tine, dar şi înţeleaptă în acelaşi timp pentru a înţelege necesitatea
avalanşei, a separării, a calităţii timpului petrecut împreună şi a aprofundării trăirilor subtile etc.
etc. Fii plină de umilinţă şi mereu recunoscătoare. În fond Dumnezeu se manifestă prin tine, deci
nu există niciun merit personal pe care să ţi-l arogi. Şi asta nu pentru că Dumnezeu te ajută să îl
transformi spiritual pe iubitul tău ci pentru că de fapt tu ,,Îl ajuţi” pe Dumnezeu, prin faptul că
dai curs manifestării Divine prin tine, în tainicul şi complexul proces de transformare spirituală a
iubitului tău. E generoasă Femeia iniţiatoare poate forma şi asista spiritual nu doar fiinţele iubite
de sex masculin ci şi de sex feminin. Iată câteva sfaturi practice pentru aceasta. În primul rând
este absolut necesar să iubeşti FEMEIA, să simţi starea de solidaritate cu toate celelalte femei, să
nu existe invidie şi competiţie între voi. Ajută-le să se iubească şi să se accepte pe ele însele aşa
cum sunt, adică minunate. Ca să ajuţi în formarea spirituală a unei femeie e nevoie să o
polarizezi, trebuie deci ca starea ta de fundal să fie SHIVA-ică, pentru a păstra direcţia evoluţiei.
Aceasta se poate petrece atunci când în fiinţa femeii iniţiatoare s-a trezit starea androginală
glorioasă. În acelaşi timp, trebuie să fii un exemplu de feminitate, să le fii şi soră şi prietenă şi
chiar şi mamă dacă e nevoie. Încurajează-le să-şi dezvolte încrederea în sine, pe lângă celelalte
calităţi, fiindcă multe femei au o stare precară de încredere în Sine, iar fără asemenea siguranţă
nu-şi vor putea dezvolta nicio altă calitate. Ajută-le să înţeleagă jocul polarităţilor. În epoca
actuală oamenii nu mai înţeleg cu adevărat care este rolul arhetipal al femeii şi cel al bărbatului.
De aceea există multe femei masculinizate şi mulţi bărbaţi efeminaţi. Fără o înţelegere şi o
asumare a acestor două roluri fundamentale, nu se poate vorbi de o adevărată evoluţie
spirituală. Ajută-le să înţeleagă diferenţa dintre a fi o femeie deschisă şi a fi o femeie uşoară.
Încurajează-le şi dezvoltă în ele spiritul de solidaritate cu celelalte femei, învaţă-le cum să devină
surori întru suflet, taie din rădăcină invidia şi competiţia dintre ele. Ajută-le să înţeleagă
necesitatea modestiei şi a demnităţii. E mereu îndrăgostită de Divin Puterea femeii de a iniţia
este formidabilă, enormă şi constă în primul rând în atitudinea ei mentală faţă de

senzualitate, pe care o abordează în acest caz doar în sens spiritual. Asumându-şi un rol activ şi
explorând curajoasă întreaga serie de secrete sexuale în timpul actului amoros, o femeie
frumoasă, senzuală şi inteligentă poate conferi iubitului ei o mare putere subtilă, spirituală.
Această putere enigmatică, forma cea mai înaltă a lui SHAKTI, este o expresie directă a intuiţiei
deschise; este totodată o „energie a Înţelepciunii”, spontană şi veselă, care poate înlătura rapid
toate barierele, atât pentru ea, cât şi pentru iubitul ei. O asemenea femeie trebuie să-şi iniţieze
iubitul cu îndrăzneală în experienţa sa spirituală. Succesul rezidă atunci în pura spontaneitate, în
capacitatea ei de a avea încredere în sine şi de a se focaliza cu intensitate asupra idealurilor
înalte, în aspiraţia ei sinceră de a oferi ceva deosebit şi de neuitat iubitului ei. Încrederea uriaşă
în sine este o condiţie esenţială în toate ritualurile de iniţiere şi chiar zeiţa din orice femeie,
trezită graţie proceselor transfiguratoare, este cea care iniţiază atunci. Legătura conştientă cu
lumile subtile, intuiţia, integrarea armonioasă, rezonanţa cu mintea lui Dumnezeu, autosugestia
conştientă sunt toate modalităţi ce ne conferă acest statut de SHAKTI plină de mister, ce se
manifestă fascinant. Când simţi că Universul este terenul tău pentru jocul divin al vieţii, ai trecut
pragul către lumea magicului. SHAKTI conştientă, atentă în permanenţă la suflul lui Dumnezeu,
care pătrunde prin ea în lume, devine magică ea însăşi, fiindcă transpune misterul Creatorului în
Creaţie. Ea devine mâna, ochiul şi gura Supremului Divin, însufleţind cu energia Lui tot ce există.
Suprema SHAKTI este în permanenţă îndrăgostită de Dumnezeu, trăieşte prin şi pentru iubitul ei
absolut. Toată magia pe care o revarsă în lume este imnul de dragoste pe care îl dăruieşte Lui.
Aceasta este şi starea femeii iniţiatoare. E o forţă cosmică A fi îndrăgostită de viaţă reprezintă
poarta secretă de legătură cu PARASHAKTI şi implicit cu Dumnezeu. A fi îndrăgostită de
frumuseţea răsăritului de soare, de stropii de rouă, de ploaia care mângâie pământul, de
frumuseţea naturii, de oamenii din jur, de suflul care intră şi iese din plămâni, de tot ce atingi,
guşti, miroşi, vezi şi gândeşti este reflexia sufletului lui SHAKTI veşnic îndrăgostită. Forţa iubirii
este o forţă colosală. O femeie îndrăgostită poate crea universuri. Ea creează viaţa. În acest
Univers există şapte energii fundamentale ale iubirii, şapte moduri distincte de a simţi înlăuntrul
nostru energia iubirii. Când avem sufletul trezit şi inima plină de iubire, misterul profund ni-L
revelează pe Dumnezeu în tot ceea ce există, ca un etern miracol. Această profundă stare de
adorare a vieţii, de iubire fără măsură pentru ceea ce este viu, conţine întreaga taină a
Universului. Nu întâmplător se spune că „iubirea infinită face ca imposibilul să devină cu uşurinţă
posibil!”. În modul acesta magic de a trăi viaţa, deschisă în faţa misterului, vezi sacrul în ceea ce
aparent este profan. Zâmbetul femeii îndrăgostite este întotdeauna misterios, fiindcă ea
intuieşte secretele Universului. Reevocând minunatele stări de îndrăgostire şi iubire pe care le-
am trăit vreodată, ne ţinem sufletul treaz şi tânăr, şi în acelaşi timp emanăm focul tainic al iubirii,
energia fundamentală din Univers. Iubirea reciprocă generează miracole. Oricum, singurul
„bagaj” pe care îl luăm cu noi atunci când părăsim această lume este experienţa profundă şi
plenară a iubirii. Şi fiecare experienţă a iubirii este unică şi irepetabilă. Magică şi misterioasă este
femeia în a cărei inimă tronează Dumnezeu, fiindcă atunci El îi pune la picioare întregul Univers,
ca spaţiu pentru jocul ei încântător.

Ea are puterea să îţi inducă aspiraţia de a te transforma şi impulsionează totul cu prezenţa ei.
Starea ei permanentă este atunci de „Facă-se Voia Ta, Doamne!”, fiindcă este în rezonanţă cu
inima lui Dumnezeu. Atunci când SHAKTI se manifestă magic, starea ei de conştiinţă este
orgasmul cosmic. Iar puterea sa de a iniţia devine fără limite.
Comments
About | Terms | Privacy | Copyright | Contact

Copyright © 2017 KUPDF Inc.