You are on page 1of 3

NUME DATA

EVALUARE INIȚIALĂ CLASA I


COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

1. COLOREAZĂ CASETA POTRIVITĂ NUMĂRULUI DE SILABE DIN FIECARE CUVÂNT:

1 1 2 3

2. ÎNCERCUIEȘTE DOAR ACELE IMAGINI ÎN A CĂROR DENUMIRE SE AUDE SUNETUL „E”:

3. UNEȘTE IMAGINEA CU LITERA INIȚIALĂ A CUVÂNTULUI REPREZENTAT:

a b r

4. COMPLETEAZĂ LITERA CARE LIPSEȘTE:

P C A M O N

5. STABILEȘTE CORESPONDENȚA ÎNTRE LITERELE MARI ȘI MICI DE TIPAR:

C S M J B R D P
m s c b j p b d

6. SCRIE ÎN DREPTUL FIECĂRUI PERSONAJ NUMĂRUL POVEȘTII DIN CARE FACE PARTE:

1 2 3

7. SELECTEAZĂ ȘI SCRIE ÎN TABEL DOAR CUVINTELE CARE DENUMESC OBIECTE ALE


ȘCOLARULUI:

carte
gard
cușcă
penar
creion

Semnatură părinte

Descriptori de performanță

FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT


1 stabilește corect nr. de silabe stabilește corect nr. de silabe pentru stabilește corect nr. de silabe pentru Nu gasește niciun cuvant curect
pentru 3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvănt
2 Încercuieștecorect 3 cuvinte Incercuieste corect 2 cuvinte Incercuieste corect 1 cuvant Nu incercuieste corect niciun cuvant

3 Uneste corect 3 cuvinte Uneste corect 2 cuvinte Uneste corect 1 cuvânt Nu uneste corect niciun cuvant

4 Completează corect 3 cuvinte Completează corect 2 cuv Completează corect 1 cuvânt Nu completează corect niciun cuv.

5 Stabilește corectcorespondenta Stabilește corect corespondenta Stabilește corect corespondenta Stabilește corect corespondenta
pentru 7-8 perechi de litere pentru 5-6 perechi de litere pentru 3-4 perechi de litere pentru mai putin de 3 perechi de
litere
6 Scrie nr potrivit pentru 3 Scrie nr. potrivit pentru 2 personaje Scrie numărul potrvit pentru 1 Nu scrie niciun nr. potrivit
personaje personaj
7 Scrie corect 3 cuvinte Scrie corect 2 cuvinte Scrie corect 1 cuvânt Nu scrie corect niciun cuvant