You are on page 1of 1

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Catalina Augustin


Calea Vacaresti nr.174, Bucuresti (România)
0728753351
catalina.augustin@yahoo.com

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU Asistent vanzari


CARE SE CANDIDEAZĂ

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

03/10/2017–Prezent
Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii, Universitatea Bucuresti, Bucuresti
(România)

2013–2017 Diploma Bacalaureat


Liceul Teoretic Grigore Tocilescu, Mizil (România)

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE


Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
engleză C2 C2 C1 C1 C2
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe -capacitati decizionale


organizaţionale/manageriale -spirit organizatoric
-aptitudini de coordonare
-punctualitate
-capacitatea de a lua decizii in conditii de stres si de a respecta termene limita
-spirit de evaluare si imbunatatire
-capacitate de autoperfectionare

Competențele digitale AUTOEVALUARE

Procesarea Creare de Rezolvarea de


Comunicare Securitate
informaţiei conţinut probleme

Utilizator Utilizator Utilizator


Utilizator elementar
independent independent independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

26/5/18 © Uniunea Europeană, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 1