You are on page 1of 23

Πλούταρχος - Βικιπαίδεια about:reader?url=https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE...

el.wikipedia.org

Πλούταρχος - Βικιπαίδεια
13-16 minutes

Ο Πλούταρχος (45 - 120)[1] ήταν Έλληνας ιστορικός, βιογράφος


και δοκιµιογράφος. Γεννηµένος στη µικρή πόλη της Χαιρώνειας, στη
Βοιωτία, πιθανώς κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ρωµαίου
αυτοκράτορα Κλαύδιου, ο Μέστριος Πλούταρχος ταξίδεψε πολύ
στον µεσογειακό κόσµο της εποχής του και δύο φορές στη Ρώµη,
(βλ. Plut. Demosth. 2.2, Plut. Otho 14.1-2, Plut. Otho 18.1). Είχε
φίλους Ρωµαίους µε ισχυρή επιρροή, ανάµεσα στους οποίους
ξεχωρίζουν ο Soscius Senecio και ο Fundanus, και οι δύο
σηµαντικοί Συγκλητικοί, στους οποίους ήταν αφιερωµένα ορισµένα
από τα ύστερα κείµενά του. Έζησε το µεγαλύτερο µέρος της ζωής
του στη Χαιρώνεια, όπου λέγεται ότι µυήθηκε στα µυστήρια του

1 of 23 5/5/18, 22:34
Πλούταρχος - Βικιπαίδεια about:reader?url=https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE...

Απόλλωνα. Ήταν πρεσβύτερος των ιερέων του Απόλλωνα στο


Μαντείο των Δελφών, (βλ. Ηθικά 792F) όπου ήταν υπεύθυνος για
την ερµηνεία των χρησµών της Πυθίας, αξίωµα που κράτησε για 29
έτη έως τον θάνατό του. Έζησε µια ιδιαίτερα δραστήρια κοινωνική
και πολιτική ζωή, κατά τη διάρκεια της οποία παρήγαγε ένα
απίστευτο σώµα κειµένων, που επιβίωσαν ως την εποχή µας.

Ως άρχων και πρέσβης[Επεξεργασία | επεξεργασία


κώδικα]

Εκτός από τα καθήκοντά του ως ιερέας του Δελφικού ναού, ο


Πλούταρχος ήταν επίσης magistratus, δηλαδή άρχων (θέση
παραπλήσια µε αυτή του σηµερινού δηµάρχου), στη Χαιρώνεια και
αντιπροσώπευσε την ιδιαίτερη πατρίδα του σε διάφορες αποστολές
σε ξένες χώρες. Ο φίλος του Lucius Mestrius Florus, Ρωµαίος
ύπατος, απέδωσε στον Πλούταρχο την ιδιότητα του Ρωµαίου
πολίτη. Αργότερα, όταν ήταν σε προχωρηµένη ηλικία, ο
αυτοκράτωρ Τραϊανός (κατ' άλλους ο Αδριανός) τον όρισε
procurator, επίτροπο δηλαδή της Αχαΐας -µια θέση που του

2 of 23 5/5/18, 22:34
Πλούταρχος - Βικιπαίδεια about:reader?url=https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE...

επέτρεπε να φέρει τα εµβλήµατα και τα ενδύµατα του Ρωµαίου


ύπατου.

Έργο[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βίοι Παράλληλοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το πιο γνωστό του έργο είναι οι Βίοι Παράλληλοι,[2] µια σειρά


βιογραφιών διάσηµων Ελλήνων και Ρωµαίων, διευθετηµένων ανά
ζεύγη, έτσι ώστε να δίνεται έµφαση στις κοινές ηθικές τους αξίες ή
αποτυχίες. Οι διασωθέντες Βίοι περιλαµβάνουν 23 ζεύγη
βιογραφιών, ενός Έλληνα και ενός Ρωµαίου, όπως επίσης και
τέσσερις µεµονωµένους βίους. Στα περισσότερα από τα ζεύγη
ακολουθεί σύγκριση των δύο προσωπικοτήτων. Όπως εξηγεί στην
πρώτη παράγραφο του έργου του Βίος Αλεξάνδρου, ο Πλούταρχος
δεν ενδιαφερόταν αποκλειστικά για την ιστορία, αλλά διερευνούσε
τους χαρακτήρες και το πεπρωµένο διάσηµων ανδρών. Το έργο του
Βίος Αλεξάνδρου είναι µία από τις πέντε δευτερογενείς πηγές για
τον Μακεδόνα βασιλέα και περιλαµβάνει ανέκδοτα και περιγραφές
περιστατικών που δεν περιλαµβάνονται σε καµία άλλη πηγή. Κατά

3 of 23 5/5/18, 22:34
Πλούταρχος - Βικιπαίδεια about:reader?url=https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE...

τον ίδιο τρόπο, ο βίος του Νουµά Ποµπίλιου, ενός αρχαίου Ρωµαίου
βασιλέα, περιέχει επίσης µοναδικές πληροφορίες για το πρώιµο
ρωµαϊκό ηµερολόγιο.
Οι βιογραφούµενοι είναι:

Σόλων - Ποπλικόλας

Θεµιστοκλής - Κάµιλλος

Θησεύς - Ρωµύλος

Λυκούργος - Νουµάς Ποµπίλιος

Περικλής - Φάβιος Μάξιµος

Αριστείδης - Κάτων

Πελοπίδας - Μαρκέλος

Άγις, Κλεοµένης - Τιβέριος, Γάιος Γράκχος

Αιµίλος Παύλος - Τιµολέων

Δίων - Βρούτος

Κίµων - Λεύκιος Λούκουλος

4 of 23 5/5/18, 22:34
Πλούταρχος - Βικιπαίδεια about:reader?url=https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE...

Πύρρος - Γάιος Μάριος

Φιλοποίµην - Τίτος Φλαµίνιος

Νικίας - Κράσσος

Φωκίων - Κάτων ο νεότερος

Αλέξανδρος - Ιούλιος Καίσαρ

Δηµοσθένης - Κικέρων

Λύσανδρος - Σύλλας

Αγησίλαος - Ποµπήιος

Ευµένης - Σερτώριος

Δηµήτριος - Μάρκος Αντώνιος

Άρατος και Αρταξέρξης - Γάλβας και Όθων

Ηθικά[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το υπόλοιπο του έργου που επιβίωσε ενοποιήθηκε σε µία συλλογή


µε τον τίτλο Ηθικά.[3] Πρόκειται για µια εκλεκτική συλλογή 183

5 of 23 5/5/18, 22:34
Πλούταρχος - Βικιπαίδεια about:reader?url=https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE...

πραγµατειών και καταγραµµένων λόγων, (σώζονται 76)[4] στους


οποίους περιλαµβάνεται: ως προεισαγωγή το, Περί παίδων αγωγής
το Περί αρετής, Περί ειµαρµένης, Πως αν τις διακρίνειε τον κόλακα
του φίλου το Περί τύχης και αρετής Αλεξάνδρου -σηµαντικό
συµπλήρωµα στον Βίο του µεγάλου στρατηγού- Περί Ίσιδος και
Οσίριδος (σηµαντική πηγή πληροφοριών για αιγυπτιακά
τελετουργικά τυπικά και τον συγκερασµό τους µε τις ελληνικές
λατρείες), Γυναικῶν ἀρεταί, και το Περί της Ηροδότου κακοηθείας
(το οποίο πιθανώς, όπως και οι λόγοι περί των κατορθωµάτων του
Αλέξανδρου, ήταν ρητορική άσκηση), όπου ο Πλούταρχος ασκεί
κριτική σ'αυτό που βλέπει ως συστηµατική προκατάληψη στο έργο
του πατέρα της ιστορίας, µαζί µε άλλες φιλοσοφικές πραγµατείες
όπως το Περί των εκλελοιπότων χρηστηρίων, Περί των υπό του
θεού βραδέως τιµωρουµένων, Περί ευθυµίας, το Των επτά σοφών
συµπόσιον, το Περί του ει εν τοις Δελφοίς, πυθαγόρεια συµβολική
διατριβή, το Πολιτικά παραγγέλµατα (το καθήκον του πολιτεύεσθαι)
κ.α. Έγραψε επίσης και ελαφρότερα έργα, όπως το Οδυσσεύς και
Γρύλλος, ένα χιουµοριστικό διάλογο ανάµεσα στον Οδυσσέα του
Οµήρου και έναν από τους γητεµένους χοίρους της Κίρκης. Τα

6 of 23 5/5/18, 22:34
Πλούταρχος - Βικιπαίδεια about:reader?url=https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE...

Ηθικά γράφτηκαν πρώτα, ενώ η συγγραφή των Βίων έγινε κατά τις
τελευταίες δύο δεκαετίες της ζωής του Πλούταρχου.

Κάποιες προσθέσεις στα Ηθικά περιλαµβάνουν αρκετά


ψευδεπίγραφα έργα τα οποία αποδίδονται στον Ψευδοπλούταρχο,
µεταξύ αυτών είναι το Βίοι Δέκα ρητόρων, το Περί ποταµῶν, το
Στρωµατεῖς και άλλα. Αν και οι σκέψεις που παρουσιάζονται δεν
είναι του Πλούταρχου και αναφέρονται σε µία σχετικά υστερότερη
εποχή, θεωρούνται κλασικές και έχουν ιστορική αξία.

Ερωτήσεις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ένα µικρότερο του έργο είναι οι Ερωτήσεις, 113 στον αριθµό. Όλες
ξεκινούν µε το "Γιατί", δίχως συµπερασµατικές απαντήσεις. Η µία
σειρά παραθέτει σκοτεινά στοιχεία της µυστηριακής Ρωµαϊκής ζωής
και των Ρωµαϊκών εθίµων και η άλλη των Ελληνικών.

Ο Πλούταρχος και οι Δελφοί[Επεξεργασία |


επεξεργασία κώδικα]

Ως ιερέας στους Δελφούς για µια τριακονταετία, ο Πλούταρχος

7 of 23 5/5/18, 22:34
Πλούταρχος - Βικιπαίδεια about:reader?url=https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE...

συνέδεσε µέρος του έργου του µε το ιερό του Απόλλωνα, τις


διαδικασίες χρησµοδοσίας και τις προσωπικότητες που συνέδεσαν
το όνοµά τους µε αυτό. Ένα από τα σηµαντικότερα σχετικά έργα
είναι το "Περὶ τοῦ µὴ χρᾶν ἔµµετρα νῦν τὴν Πυθίαν" [5] (Ηθικά, 11).
Ακόµη σηµαντικότερη είναι o διάλογος "Περὶ τοῦ Εἶ τοῦ ἐν
Δελφοῖς", [6] στον οποίο πρωταγωνιστούν ο Αµµώνιος,
νεοπλατωνικός φιλόσοφος και δάσκαλος του Πλουτάρχου, και ο
Λαµπρίας, αδελφός του συγγραφέα. Σύµφωνα µε τον Αµµώνιο, το
Ε που βρισκόταν χαραγµένο στο ναό του Απόλλωνα στους
Δελφούς οφειλόταν στο εξής γεγονός: οι σοφοί της αρχαιότητας, τα
αποφθέγµατα των οποίων αναγράφονταν επίσης στο ιερό του
Απόλλωνα, δεν ήταν επτά, αλλά πέντε: ο Χίλων, ο Σόλων, ο Θαλής,
ό Βίας και ο Πιττακός. Όµως οι τύραννοι Κλεόβουλος και
Περίανδρος χρησιµοποίησαν την ισχύ τους για να ενταχθούν κι
αυτοί στον κατάλογο. Το Ε που χαράχθηκε στο ναό αποτελούσε
άρα µια επιβεβαίωση ότι τα δελφικά παραγγέλµατα προέρχονταν
στην ουσία από τους πέντε πραγµατικούς σοφούς.

Επιδράσεις του έργου του[Επεξεργασία | επεξεργασία

8 of 23 5/5/18, 22:34
Πλούταρχος - Βικιπαίδεια about:reader?url=https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE...

κώδικα]

Ανδριάντας του Πλουτάρχου στη Χαιρώνεια την ιδιαίτερη πατρίδα


του
Ἀντώνιος δὲ τὴν πόλιν ἐκλιπὼν καὶ τὰς µετὰ τῶν φίλων διατριβάς͵
οἴκησιν ἔναλον κατεσκεύαζεν αὑτῷ περὶ τὴν Φάρον͵ εἰς τὴν
θάλασσαν χῶµα προβαλών· καὶ διῆγεν αὐτόθι φυγὰς ἀνθρώπων͵
καὶ τὸν Τίµωνος ἀγαπᾶν καὶ ζηλοῦν βίον ἔφασκεν͵ ὡς δὴ
πεπονθὼς ὅµοια· καὶ γὰρ αὐτὸς ἀδικηθεὶς ὑπὸ τῶν φίλων καὶ
ἀχαριστηθείς͵ διὰ τοῦτο καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἀπιστεῖν καὶ

9 of 23 5/5/18, 22:34
Πλούταρχος - Βικιπαίδεια about:reader?url=https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE...

δυσχεραίνειν...

Το έργο του Πλούταρχου επηρέασε σηµαντικά την αγγλική και τη


γαλλική λογοτεχνία. Σε ορισµένες περιπτώσεις ο Σαίξπηρ τον
παρέφρασε εκτενώς, που έγραψε τον δικό του Τίµωνα, όπως και ο
Μολιέρος µετά 16 αιώνες, τον µισάνθρωπο. Ο Thomas North's
µετέφρασε αρκετούς από τους Βίους στα έργα του. Ο Ralph Waldo
Emerson και οι Υπερβατιστές επηρεάστηκαν σηµαντικά από τα
Ηθικά (ο Emerson έγραψε µια αρκετά διαφωτιστική εισαγωγή στην
πεντάτοµη έκδοση των Ηθικών του κατά τον 19ο αιώνα). Ο Boswell
αναφέρει εκτεταµένα τον τρόπο µε τον οποίο έγραφε ο Πλούταρχος
τους βίους του στην εισαγωγή της βιογραφίας του Samuel Johnson.
Ανάµεσα στους άλλους θαυµαστές του περιλαµβάνονται οι Μπεν
Τζόνσον, John Dryden, Τζον Μίλτον και Φράνσις Μπέηκον και
άλλες µορφές της παγκόσµιας λογοτεχνίας, όπως ο Cotton Mather,
ο Robert Browning και ο Μισέλ ντε Μονταίν (οι Πραγµατείες του
αντλούν ένα µεγάλο µέρος της έµπνευσης και των ιδεών τους από
τα Ηθικά).

Παραποµπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

10 of 23 5/5/18, 22:34
Πλούταρχος - Βικιπαίδεια about:reader?url=https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE...

Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Α. και M. Croiset (ελλην.µετάφρ. Αθήνα 1938, τόµ.6)

A. Lesky (ελλην. µετάφραση, Θεσσαλονίκη 1964)

Μ.Γ.Μερακλής, Πλούταρχος ο Χαιρωνεύς. Η ζωή και το έργο του


(Αθήνα 1966)

R.H. Barrow, Plutarch and his times (Λονδίνο 1967)

D. Babut, Plutarque et le stoicisme (Παρίσι 1969)

D.A. Russell, Plutarch (Λονδίνο 1973)

Ενδεικτική Βιβλιογραφία[Επεξεργασία | επεξεργασία


κώδικα]

Wardman, Αlan, Plutarch's "Lives".

Duff, Timothy E, Plutarch's "Lives: exploring virtue and vice",


(Oxford 2002)

Emerson, Ralph Waldo, Introduction to Plutarch's Morals,

11 of 23 5/5/18, 22:34
Πλούταρχος - Βικιπαίδεια about:reader?url=https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE...

Sampson, Low, (London 1870)

Jones, C. P. Plutarch and Rome, Oxford University Press, (Oxford


1972)

Hadas, Moses, «Ἡ θρησκεία τοῦ Πλουτάρχου», Νέα Ἑστία, 40, 459


(1946), σσ. 849-854

Εκδόσεις Κάκτος, Ηθικά, τόµοι 28 (343-371) και Βίοι παράλληλοι


τόµοι 21 (55-57) και (152-169)

Ειδικές εκδόσεις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πλούταρχος «Γυναικών Αρεταί», «Πλατωνικά Ζητήµατα», εκδ.


Ζήτρος, 1998 ISBN 960-7760-39-5

Πλούταρχος «Περί του Σωκράτους δαιµονίου», «Περί του ΕΙ του εν


Δελφοίς», «Περί του µη χραν έµµετρα νυν την Πυθία,», εκδ. Ζήτρος
2002, ISBN 960-7760-80-8

Πλούταρχος «Περί παίδων Αγωγής», «Παραµυθητικός προς


Απολλώνειον», «Παραµυθητικός προς την εαυτού γυναίκα», εκδ.
Ζήτρος, 2002 ISBN 960-7760-82-4

12 of 23 5/5/18, 22:34
Πλούταρχος - Βικιπαίδεια about:reader?url=https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE...

Πλούταρχος «Περί τύχης & αρετής Αλεξάνδρου», «Λακωνικά


αποφθέγµατα», εκδ. Ζήτρος

Πλούταρχος, Ίσις και Όσιρις, εκδ, Ζήτρος

Πλούταρχος, Έρωτες, ερωτικές διηγήσεις, εκδ. Ζήτρος

Εξωτερικοί σύνδεσµοι[Επεξεργασία | επεξεργασία


κώδικα]

δείγµα γραφής µε εισαγωγικά σχόλια

Περί Ίσιδος και Οσίριδος, το αρχαίο κείµενο σε ηλεκτρονική µορφή

Περί του εµφαινοµένου προσώπου τω κύκλω της Σελήνης, το


αρχαίο κείµενο σε ηλεκτρονική µορφή

Πλούταρχος στο Project Gutenberg website:


Έργα του Πλούταρχου (αγγλικές µεταφράσεις):
http://www.gutenberg.org/catalog/world/authrec?fk_authors=342

και http://www.gutenberg.org/etext/14114

Μια βιογραφία του Πλούταρχου περιλαµβάνεται στο: Lives of the

13 of 23 5/5/18, 22:34
Πλούταρχος - Βικιπαίδεια about:reader?url=https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE...

Noble Greeks and Romans, σε έκδοση Dryden (επιµ. Arthur Hugh


Clough)

σελίδα του Πλούταρχου στο LacusCurtius

Μικρός Απόπλους - Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοι (στο πρωτότυπο)

[εµφάνιση]π • σ • ε Ηθικά Πλουτάρχου

Περί αταραξίας

Τις άριστος βίος

Περί αρετής και κακίας

Αχιλλέως παιδεία

Αµιγώς Ηθικά Περί της Αλεξάνδρου αρετής


(Παιδαγωγικά, διδακτικά) Περί παίδων αγωγής

Γυναικών αρεταί, εν άλλω δε Περί του


πως δει ζην γυναίκα προς άνδρα

Πως δει τον νέον ποιηµάτων ακούειν

Πως αν τις υπ΄ εχθρών ωφελείτο

14 of 23 5/5/18, 22:34
Πλούταρχος - Βικιπαίδεια about:reader?url=https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE...

Ότι διδακτέον η αρετή

Πως αν τις αίσθητο εαυτού


προκόπτοντος επ΄αρετή

Περί αδολεσχίας

Περί αλυπίας

Περί γυµνασµάτων

Περί αοργησίας

Περί τον εαυτόν επαινείν ανεπιφθήνως

Περί επιθυµίας
Προτρεπτικά
Περί ευθυµίας

Προς τους εξαπατάς πειρωµένους

Περί δυσωπίας

Προς Βιθυνόν περί φιλίας

Περί του µη δειν δανείζεσθαι

15 of 23 5/5/18, 22:34
Πλούταρχος - Βικιπαίδεια about:reader?url=https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE...

Πως αν τις διακρίνειε τον φίλον του


κόλακος

Περί ηθικής αρετής

Περί προβληµάτων

Προτρεπτικός προς νέον πλούσιον

Παραµυθητικός προς την εαυτού


γυναίκα

Προτρεπτικός εις Ασκληπιόν


Περγαµηνόν

Περί φιλοπλουτίας

Προς Φηστίαν παραµυθητικός

Περί φθόνου και µίσους

Περί φυγής

Περί χαρακτήρων

Πως αν τις υπ΄ εχθρών ωφελείτο

16 of 23 5/5/18, 22:34
Πλούταρχος - Βικιπαίδεια about:reader?url=https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE...

Περί του Ε του εν Δελφοίς

Περί Σωκράτους δαιµονίου προς


Αλκιδάµαντα

Περί ειµαρµένης

Περί δεισιδαιµονίας προς Επίκουρον

Περί βραδέως κολαζοµένων υπό του


θείου
Θρησκευτικού
Περί του κατ΄ Ίσιν λόγου και Σάραπιν
περιεχοµένου
Περί της εν Τιµαίω ψυχογονίας

Περί µαντικής ότι σώζεται κατά τους


Ακαδηµαϊκούς

Περί του µη χραν νυν έµµετρα την


Πυθίαν

Περί χρησµών συναγωγή

Περί των εκλελοιπότων χρηστηρίων

17 of 23 5/5/18, 22:34
Πλούταρχος - Βικιπαίδεια about:reader?url=https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE...

Πολιτικά παραγγέλµατα

Ει πρεσβυτέρω πολιτευτέον

Πως αν τις εαυτόν επαινέσειν


ανεπιφθόνως

Αποφθέγµατα, ηγεµονικά, στρατηγικά,


τυραννικά

Ει δώσει γνώµην ο πολίτης προειδώς ότι


Πολιτικά ου πονήσει, ου πείσει

Πότερον Αθηναίοι ενδοξότεροι κατά


θάλατταν ή σοφίαν

Περί του ότι µάλιστα τοις ηγεµόσι δει τον


φιλόσοφον διαλέγεσθαι

Προς ηγεµόνα απαιδευτον

Περί µοναρχίας, δηµοκρατίας και


ολιγγαρχίας

18 of 23 5/5/18, 22:34
Πλούταρχος - Βικιπαίδεια about:reader?url=https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE...

Σχολαί Ακαδηµαϊκαί

Που εισίν αι ιδέαι

Πως κρινούµεν την αληθή ιστορίαν

Πως η ύλη των ιδεών µετείληφεν, ότι τα


Επιστήµη
πρώτα σώµατα ποιεί

Περί προβληµάτων

Περί χαρακτήρων

Περί ύλης

Περί Στωικών εναντιωµάτων

Ότι παραδοξότεροι οι Στωικοί των


ποητών λέγουσι

Ερµηνευτικά έργα Περί της Σωκράτους καταψηφίσεως

Διάλεξις περί των δέκα κατηγοριών

Περί του γεγόναι κατά Πλάτωνα κόσµον

19 of 23 5/5/18, 22:34
Πλούταρχος - Βικιπαίδεια about:reader?url=https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE...

Περί της διαφοράς των Πυρρωνείων και


Ακαδηµαϊκών

Ότι ουδέ ζην έστιν ηδέως κατ΄Επίκουρον

Φυσική επιτοµή

Περί του εν τη σελήνη φαινοµένου

Περί του εµφαινοµένου προσώπου τω


κύκλω της σελήνης

Περί ηµερών

Περί κοµητών
Περί της φύσης
Περί σεισµών

Περί γεωφάγων

Φυσικών αρεσκόντων

Περί κυνηγετικής

Πότερον χρησιµώτερον πυρ ή ύδωρ

20 of 23 5/5/18, 22:34
Πλούταρχος - Βικιπαίδεια about:reader?url=https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE...

Πότερα των ζώων τα χερσαία


φρονιµώτερα ή τα ένυδρα

Περί φιλολόγων παρασκευών

Περί βίων προς Επίκουρον

Αριστοφάνους και Μενάνδρου σύγκρισις

Περί µέτρων

Περί προβληµάτων
Φιλολογικής κριτικής
Βίοι των δέκα ρητόρων

Περί µουσικής

Περί Ηροδότου κακοηθείας

Περί του χρόνου της Ιλιάδος

Πως κρινούµεν την αληθή ιστορίαν

Περί φιλοσόφων παρασκευών


Φιλοσοφικά Προς Κωλώτην υπέρ των άλλων

21 of 23 5/5/18, 22:34
Πλούταρχος - Βικιπαίδεια about:reader?url=https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE...

φιλοσόφων

Τι το συνιέναι

Προς τους δια το ρητορεύειν µη


φιλοσοφούντας

Προς τους εξαπατάν πειρωµένους

Πότερον τα ψυχής ή σώµατος πάθη


χείρονα

Περί των πρώτων φιλοσοφησάντων και


των απ΄αυτών

Στωικών και Επικουρείων εκλογαί και


έλεγχοι

Πλατωνικά ζητήµατα

Αποριών λύσεις

Διάφορα Περί του λάθε βιώσας

Αποφθέγµατα ηγεµονικά, στρατηγικά,

22 of 23 5/5/18, 22:34
Πλούταρχος - Βικιπαίδεια about:reader?url=https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE...

τυραννικά

Αποφθέγµατα Λακωνικά

Περί ενδόξων ανδρών

Των επτά σοφών Συµπόσιον

Αιτίαι γυναικών

Αίτια Ρωµαϊκά

Αιτίαι Ελλήνων

Αιτίαι φυσικαί

Αίτια βαρβαρικά

Πηγή: Γρηγόριος Βερναρδάκης επτάτοµο έργο (1888-96)

23 of 23 5/5/18, 22:34