Copyright for all eountr ies

All rights reserved

Printed In U. S. A. B ... H. 5074

B.'" H. 5074

KENNETH J. ALFORD

~ •• ::::::...:=..

II r FriElt, I 0 IFp,= I

Copyright for al! conntries

All rlghtll reServed

Printed 111 U. S. A. B ... H. 5074

._~ ~ 'rnt 1 r!frFICl ctrrm ttllff(fFl triFICl rrtj1f1 r I I 1f I FITfJijrl: g

""".K J' PP

Copyright for all countries All rights resented

Prlnted!nU.S.A. B.&H ... !'i074

OBOES

COLONEL BOGEY

March

KENNETH J. ALFORD

Copyright for al! countries AU rights reserved

Printed In U. S. A. R. A- R. ,,{I?.t

E~ CLARINETS

COLONEL BOGEY

March

KENNETH J. ALFORD

COpyright for all countries

All rights reserved

Printed In u. S. A. B. " B. 5074

COpyr!ghrror' all countrIes All rl&,htll rell8l"fttl

Prmtliti Iii U .. S .. A.. B ... Ii. 5Oi.

2nd B~- CLARINET

COLONEL BOGEY

March

KENNETH J. ALFORD

Oopyrlght for aU oountrfes

All rights reserved

Printed In U. S. A. B. " B. a074

3n1 B~ CLARINET

COLONEL BOGEY

March KENNETH J. ALFORD

,,-:-- .

--=

--======-- -=== =-- . -

t ~'JUJ:.I . , i .II I I II [ LJ_L i l.l ... £ LUJ_tI:rLLi_ilLi III I! , I I,i i

if ~!U~'~ ~RY>;:gr '0 ';J.;J ·1l5t: .. iII~-' U ..

Copyright for all co.ntrles .I AU rta:htlt retten8It

Printed In U. S. A. B ..... ' 1074

COLONEL BOGEY

E~ AIJTO CLARINET March KENNETH J. ALFORD

:>- Isftimerndy.......:::::; • •

.....-. ~ ,..-:-. >- >_

----" cresco

Copyright for aU countries

f

All rights reserved

Printed In U. S. A. B. " B. 50?4

cresco f

Copyright for 1111 ceuntrfes

All rights reserved

Printed in U. S. A. B. & B. 5074

1st BASSOON

KENNETH J. ALFORD

>"......, •

Oopyright for aU ceuntrfee

All rights reserved

Printed In U. S. A. B. &: B. 5074

-_

crese.

Copyright for all countries

All rights reserved

Printed in U. S. A. B. 4B. 6074

:>

1 Il!l:> I --= ::,.. :>

&t r J·FI 8;*-:11;1-1°11- AZ:¥J I.CUJJJI.C]tfl .. 1= rcn, I-E

. ===- P '-.....:J -== =- :::::::=-:::=:

'Q!,::a4BIf1JIJ._JJ~IJ*-I*4i?1 a1r!j1 qrJ:lI·JJ~WI·a?JfiFl

I TRIO

~Q' °llfUlrJJJI4J)J91 {!Jl- H~\': J1MJW'iQjJ41ef1AffllS'd1

~ p --===::: -== -==::::=- -=:

'~'!!ll ag l~fi7I&:J_W If-Va? EU haA lew] I U£I2IF' E

~g!,,!§lj Ifrr1rq4!@JIJ@Jl- I n,dfF?J leW 1;. 41SJjJW I UJ 1- :11

_ ... "=- cresc. J

Copyright for all countries

All rlghtll reserved

Priuted In U. S. A. B. & H. 5074

COLONEL BOGEY

B~ TENOR SAXOPHONE March KENNETH J. ALFORD

• >-

>- 2nd time onty

- .. - ~

(J' '" • • -=-==

tdt;?lfMflt~#""; rlrreIW!f-~IM~I~IMWI~{il ~

>- >- -....,...; ... .........:::::::

~ ,. I""JI"-'- ~"t 112 I

Copyright tor .U countries

AU rlgh~!1 ~sernd

Printed In U. S. A. B.a. B. 5074

COLONEL BOGEY

E~ BARITONE SAXOPHONE March KENNETH J. ALFORD

----

~I! I, Fihr Ert lOOt IFffFlliEJ r IrEd Fir ¥ J llr~ Ja IrEU r Irttlrgrrr lEal]

u >====- _ .' . ::';">::.;,. •

it.JiJElr-lrrJrw IT IrlFlltlf~ldrbrrrlrrJ FIW1J*1r94J1rr-m

/__ 11 1~2

Copyright tor aU countrIes

AU rfglltl! ,. __ ~

Printed in U. S. A_ B ... B. 5074

B~ BASS SAXOPHONE COLONEL BOGEY

B~ CONTRA BASS CLARINET March XENNETH J. ALFORD

~th:4 t !JJ~4414 *4 t 'rgg_l:j*d* I; '$'!J'!.U rr4IJ*,* Ij*d* Ir' r' IrJ rr1 i$tfm' IU, r ,lji,iIJ'@ IJ~J lIJU'lr·bJ¥r1r8!!IJ" IJ'd*IJ'd'IJ rF~IJ'd*j

~i 2 I >- r--::"'I

Prlated fa U. S. A.. B ... B. 60,.

SOLO &; Ist B~ CORNET

COLONEL BOGEY

March

KENNETH J. ALFORD

Copyright for all countries

AU dghts reserved

Printed In U. S. A. B . .to B. 6074

2nd B~ CORNET

COLONEL BOGEY

March KENNETH J. ALFORD

--== =-

Copyright tor aU 00lllltries Printed in U.S.A.

., ":::>' cresco

'PP

All rigbt~ reserved B." H • .5QU

8rd&4thB~CORNETS COLON~~hBO<;lEY KENNETH J. ALFORD

:ftta':'J 1 JJJ~ J ~I" gil;:!!. 1!ljjI8Ij'JlIg Ilgjgl & 14.4' I !! Ii ~ ~U I 4~ IW IljjJi!llUll'jl1 o_!Jt= il!iI3Ijt!iI31IjJ!~jJ)1

It ,i" ? I

• :>-

Copyright for all countries

All rights resaned

Printed in U. S. A. B. '" H. 5074

COLONEL BOGEY

JJt, TRUMPETS March KENNETH J. ALFORD

*~., ~¥j Ij~?~IHjj! t_O'; hiUl~t~ll! Ip-I'JMI~s~ll!! lyE I

R" ===--""""'= ......:::::::

.IV :;:,..:>

-=-- -

>- :> ::> .,.--,~

f ~ ~iig'#lii'l.g~·iOiJjJo."fIl·"f'''litJ",.1

cnJBC.

Copyright tor aU countries All rta-lI.t8 reserYed

Printed In U. S. A. B •• B. G074

B~ FLUGEL HORN

COLONEL BOGEY

March KENNETH J. ALFORD

TRIO

.

>- ':> 2'P Sf:1Iljln a ace. >- >'

~ ~ ::.. >- ,.... >.-,

'~f J*ttttrlrltIIF.rll§!1f1f**rrEFlUFtlnrtltFSflrrrrttrrrrlr,Ftlrrrlnrrm

-= .:::;:::..... 11 iia'

:1# r' rtErIJl§JllrlUJ1J'JJJIJ'4lJJIJU( Ilrrr1t:.m1rhPlr'tJU'dbn i ii9t1

>' cresn. f PP

Copyright for all eeantrtes All rights resened

Pdnteclln U. S. A. B ... B. 1S07.

Copyright 1914 in U. S. A. by. Hawkes & Son Copyright for all countries All rights reserved

Sole Selling Agents:- BOOSEY & HAWKES, Ltd. 295 Regent Street, tondon.W.l Printed in England B. & H. 5074

COLONEL BOGEY

Ist &: 2nd HORNS in F March KENNETH J. ALFORD

.. ... ... >-

i,i h' ~ :::=:=-- . -:>- :>-

:~¥¥~ ifl'r~rlrfM liii liJe,tl ~'-I'dd' Ii iJl1,d I"~dll dZ; Ig ~J I~,ij]

~ ,.,_--,r 2 i

. ..

1.011-1- -'1.0111 1

Copyright for all CltllDtrles All rights reserved

Printed In U. S. A. B. &: H. 50?4

COLONEL BOGEY

tst 4\ lad HORNS in E~ March

KENNETH J. ALFORD

Copyrlcllt tor 411 oOluUrfclI

All rfchtl r .........

Prfo.ted fa U. S. A.. B ... R. G074

COfJI'_t , ... &11 ooRatrlea

Pet.te' Iii U .. S .. A ..

Copyright for all countries

All rights reserved

Printed in U. S. A. B. '" H. ~O?4

2nd TENOR TROMBONE 9: COLON!~h BOGEY KENNETH J. ALFORD

. :> /:jL/: *-. ~ .. :> . jL ~

?:W~hfft rt9(, IrtLLILlf,I 11:'rrrl a IrArtl a Ilrrri a IftEi I I

.t:f ==-----

'?: Q~\ t [r r I a I, r r r 1 F f If F iF r I - 1"- 11 r r r I a It 1 t I I ~ It r r C I

. jL ~ ~ fL _1 . ~2

it): Q'i1t a I r t L, I - I, r r r II' V I a I r L IF F ric r Fie I r ,- :11 r q j" p II

~i.D

:>,....---, . >- q>-____ q:> .~ ~. JJ

~: 01& lit t I F~f r~F" P I fit, r v!L ~r ~ If r I !!: 1ft f It f IrtF~r ~ I !!: If'i~qrvi

[7 e . ~ 1 ---- 2 ~ " • .. :> • t >-

?:Vl!\LtrjL f I °IF'tpE'~:IIFt-I~lIt'CCla I[l[lla I['[lla lEi tla I

?:gj& tCCCI a Itrrnege IFF Ilq(, Ir~rnCFiCl-llp[la Itltll~ I,CCrla I

. . >- fJ- ____. TRIO

~): Q'!\ (t r t I a I, r, r I I' I q L I r F r I r [F I a I [ ,-II S'lfV' 1ft: F t F ,I F t r , IF I F *1 Ft- I

p

,?:W"og, nn IL£Fnr.CtIP lFlt,ltHllUtlltl IClCII[lCtIFlFtln-IL.FtIL.rn

?: W'!j), rt Ft In - InF' IF.lln I C, Ct Irs Inn Ittt, Itt rt IF, Ft 1Ft ['Itlt. I iFs - :11

cresc, f

Copyright for all countries AU rights reserved

Printed in U. S. A. B. &: H. 5074

BASS TROMBONE COLONEL BOGEY KENNETH J. ALFORD

March

~ Of. ~.>-> :' .,.

:, ~'h' ftrlrtft ,r, rllQ[U 1Pt1J! IrlJllrlJt I,Crt IrSJ.1v.!JtJlIJJJJ I

,/7 >- • .' • ::>::>:;;.. •••

2 ::»:>:;;.. ~. • -, -, :;;..

?w1t; ~l-Iarr ,UllzlrlJ* IF Crlr*J11!IJU1!JJUJIJlJiIJUllrlJllrUr I

I>;::"';::'" '.

?W'fi rlrllzlC"qprFlrrrrlrlJl!v.lzlrrrtlrIJllr.J1IJiJ11J rJJ IUlUt liu. I

TRIO

?:d,h; rtJ'lrlr* InUlIJ.Wt IrFrrl,l-lld'ikg. ':)'Jllt U-,llil1.IJlJl1r*ri I

'?ihN, r*- Irtrt IzlrlU' Irl- IrI31Ir*r* IJtfrlJ'-IJ~rllJ~Jl dirt dIrt I 2550\1· 3t ri dt rllJlJ1lJP' IJ,J1IJtJllrl r* Ir*r* IrlJt Irtrt Ij§J FJ Ill- I

cresco f

Copyright for all countries

AU rights reae"",

Printed In U. S. A. B ... D.: 5074

1st B~ BARITONE

COLONEL BOGEY KENNETH J. ALFORD March :> 2ndtime ~

Copyright for all countries

AU rI"hts reserved

Printed In U. S. A. B ... B. 5074

'--'== =--

'¢1r ?¥t:F ICFrSW& IfiJl?l- l.et1rtR UTI' IJ J IffrTrfFt I ... J2l-::11

cresc. Jf

Copyright for ail eeuntrtes

All right. reaerved

Printed fll U. S. A. B;. Jr. 5074

Copyright for .U countries

All rights !'8Hr'98d

Printed in U. S. A. B •.. B. 6074

BASSES ?:

COLONEL BOGEY

March KENNETH J. ALFORD

,: Q~8 ~tf1r4JOli311J)lJIU1J * 13* JI 11.ld~JJ III 3 l ISt3113 lJ IUJU J ,

. • ==-i:::.. .P

p

?!Wl!i· JlrllJlJ! blo11;'- b'Jl1zIJU*I;'- li3ilJlJll;lJllJl"" I;ljl!J1JJI

J§''j. JSJll t IJ'J11JljllJlJ1IJl- 113* I I-la*d'ld'dlI3UlIJ*Jllj§J r J IJl: !I

cresc" - f

COJl1rIcllt for all countries All rights r_rved

Prlnted 10 U. S. A. B ... B. 5074

B~ BASS ~ COLONEL BOGEY KENNETH J. ALFORD

March

J t..-J. .

,gl. ~l2JjW 1414! 1@IIJ'i U Ii I; 'JIIJ m IJ Ii 111 Irl r II('~ ,.~ I

'Q'& r I r t I J t r t I J lJ *1 J * -11 J l J I 1 J l J .1 r .§J r Fir ~J J J 1 J *J l 11.1 1.1 J F t ~ I j I r l I

'~'ii ~i ('i il'l (' I i"FrrJrl (' * W ('IU l.r il;l J' IJ,Ji 1,.1 ('I drrJ ij,-;ili ;.)j

-l rl :> T ~ ~ .:>-- .:>:> ~ '3' ~ .'1'

i fi',II:('" rIFqrr~r·JI aJU lJ.llr~r·FW V I a IrEr If" r Irrr~r'pl a Ir"t~qr'pl(rrtrl

:>

:£ I t 1 2::>· .'

;In; rPI,'qr,jJ·jJ:llrt- 1~I)iJ ItlzlJ rrU UIJ' Itlr'pl IrJ rr Ir1rtd

'~1, J'r'lJlJ'U'qllJ,J'lzlp-ijJ,r Irl,J~J UlJlltlzlJ rrJ d",It-lrs" I

'Ii!. ('prrlt*('11JI ('lUI ('lUI; Ilh Jilt'" i U rr J U 1- 1* ;]iJi IKIJiJII" I &~'# Jlrs IrlJllJ*u*lJl-lJlUllzUlrS US-UI,S UtU* IJsJ* IJs-IJtUtIJrJ, I

~ G'rr J I J * 11.1 J 'J * I J IS * I r l , *1, I - I J fJ liz IJ I J * I J * J l IJ * , * IJ * J l I Jqr F r I J t -31

, cresco . f

Copyright 1914 in U. S. A. by Hawkes &; Son Copyright for all countries All rights reserved

Sole Selling Agents:- BOOSEY &; HAWKES, Ltd. 295 Regent street, London.W:l Printed in England B. &; H. 5074

SIDE DRUM

COLONEL BOGEY

March

KENNETH J. ALFORD

==- :p

~? r • Fin F * F I f1F FA rPF 'pr r IF * - :~a ttl Eftarl ~lpt!-im

&:I '1 112 I

ftcrF r IF *flwlf .A;~LHIIF t - Inr crt IJjr crflF rrr F IF * - :IIF * :-I[[D

'~r n rl ~1tF * F I glf n rl ; IF * 13r 11; IFF' rl ¥ Ir"'F * r I t IF Ff -IF rf 1ffF1

~ i Irrl rl tTrr. rl ~lFr ~t I fIr t 13r 11 fl r * FI ~JF r * rl ~lFFfJt rf! #Fl~rnrIF1EWII;~ro~ rurlFl trtl7rjlF * Wfl it IF tim * ItrllE * rnrlr r l rl

f1 r l r It/ftlttttrltr F t F l¥lfFtl F crrrir * EHflr t iF iI''r rtl r EEEflHttt:ta

11 I~

4+R rt1t r E£Ef IF * rrrri )! IF ,.em * I;l"atrtl emrrl t IF Inr t I ·ot *cr:r:rtr * - II

CoPyrilfht tor aU C01Ultrfes cresco f P1!

Printed In U.8. A. All rights reserved

B. & H. 5074

COLONEL BOGEY

BASS DRUM March KENNETH J. ALFORD

1234, 561 II 9

,: * J l J jJl h IJ~Jt I· .. I:WtJ, Ih WI Ihh Pi h IJth IJtJllJth IUt h IJi Jtl

lrlf 11 12 ~ .P14 15 16 17 IB 19 .20 21 22

f1: J t h IJth Ih h IJ t h IJt h Pi h IJ t J * P. h IWth .IJOt IJtJt Ih h jJiJi I

23 24 25 26 27 211 29 30 31

2: JtJtplJljJ.JtIJthIJtJ1IJtJlIJ1W,IJihIJthlJ.lElfJ J p J IJ,J jJl- i .a

"t7-'l ---'''2· -,

:;p: Jt@@!!hIJrhf#t#3JthIJlJllhhIJI-lhJ1IJthIJsJtIJI'Z·:[#-I·GJ

:::::=-

1 2 3 4 5 () 7· II 9 10 11 12 13

~J: at J ¥ I at J ¥ I; t WI IUt J llJ ~ J ~ 1.1 i J *1 at Uti Jt Jt IUl WI I WI; II Wi J t IW * J t 1 m:tJ

:P 14 15 1 2 3 4 5 6 7 /:l. !l 10

? JtWtlw,Jll·· laIJ1IJtJ1IJiJtIJtJlIJtJtIJlJIIJtWtth@IJtJ£IJlJSJ

11 12 13 14 15 - TRIO! 2 3 4 5 0 7

,: W ,WI IWd_lW, JnJtJ'IJtJt p~ -1:$ hJt Ih h Ih h Ihh jJJ WI P*h I'~ I

.P

8 9 W 11 12 13 14 15 1 2 3 4

? JsUtlhJtjJsJnhJqJ¥JtlJth Ih;lIJtJt iJt- IhhiJtJllhh 1J#tg

5 fI 7 1 23456 7

f): U,J* IJlW*lhJ~ IWI IJ,JnJih IJ,WnJihiJih iJlJ*IJtJ,IJl :1

creso. f

Copyright for all collatries Prfate4 111 u. s. A.

All rights reserved B. &, H. 5074

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful