You are on page 1of 19

ESCRIPTURA A ED.

INFANTIL I
C.I.
Equip d’educació infantil i cicle inicial.
ESCOLA BALDIRI REIXAC.
PLANTEJAMENT DEL CANVI
Gust per escriure

● Motivació
● No obligació sinó elecció
● Propòsit: “aprenem jugant”
● Significativa.

Facilitar el procés d’escriptura

● Menys complicació i més connexió


Respecte de l’evolució madurativa de l’alumne

● Temps
● Experiències
● Interessos
Adaptació a l’escriptura que ens envolta
Llibertat d’elecció segons necessitats i maduració de
l’alumne
INFANTIL

D’on partim?

- Educació infantil no obligatòria.


- Iniciem el procés de la lectura i la escriptura.
- Tenim en compte el procés maduratiu de cada nen i nena.
Com iniciem a l’escola aquest aprenentatge?
- Consciència fonològica.
- Lectura globalitzada.
- Treballarem amb lletra de pal (majúscules)

- P3: Inicial dels noms propis amb imatge.

- P4: Nom dels companys sense foto i algunes paraules

significatives.

- P5: Paraules significatives i escriptura natural.


LLETRA DE PAL
- A tota l’educació infantil es treballa la lletra de pal.
- Canvi de lletra a Cicle inicial.
- Treball sistemàtic de la grafomotricitat amb diferents
tècniques.

- Punxar, retallar, pintar amb pinzells fins, guixos,

sorra, farina, resseguir amb dits...


QUÈ PODEM FER DES DE CASA?
Per afavorir...

- La MOTRICITAT:Donar-los el màxim d’oportunitats perquè es


moguin en espais oberts i realitzin activitats físiques.
- La PSICOMOTRICITAT FINA: Donar-los TEMPS perquè
practiquin, aprenguin i facin coses amb les MANS.
- La LECTURA: Que ens vegin gaudir llegint els nostres
llibres d’adults i trobant temps per mirar contes amb
ells, comentant les il·lustracions i explicant-los
contes.
QUÈ MÉS PODEM FER DES DE CASA?
Per seguir afavorint…

- L’aprenentatge de la LECTURA: Acompanyar-los en la seva


descoberta dels sons i les lletres a través del seu nom,
dels noms de la família, dels rètols que hi ha al carrer,
a les revistes, a la tele, als jocs…
- L’aprenentatge de l’ESCRIPTURA: Donar-los eines per
escriure lliurement: pissares de guix, de rotuladors,
fulls de mida DIN3, cartolines de colors… i NO
CORREGIR-LOS sinó deixar que INTENTIN, ASSAGIN, i
S’EQUIVOQUIN!
CICLE INICIAL
Com arriben els nens i nenes?

- Han treballat el procés de lectura i l’escriptura a


través de la grafia de lletra majúscula
- Hi ha nens i nenes que ja saben relacionar les grafies de
lletra majúscula a lletra lligada o lletra de impremta.
CICLE INICIAL
Com ens posem a treballar?

- Contemplant el moment evolutiu de cada nen o nena.


- Programem activitats d’aprenentatge prou obertes i
d’acord amb el nivell de l’alumnat a fi que estiguin
avançant constantment amb les seves capacitats reals.
- Detectem les necessitats específiques i els donem
resposta com a equip docent.
CICLE INICIAL
Com llegirem?

- Partint de textos significatius creats a


classe i a partir de la biblioteca
d’aula i de l’escola tindran contacte
amb diferents tipus de grafies.
- El material de treball de l’aula es
presentarà als nens i nenes amb
majúscula i progressivament s’anirà
introduint la lletra “Guillem” o similar
(lletra Baldiri).
Com escriurem?
CICLE INICIAL
- Partirem de la grafia amb lletra majúscula.
- Farem exercicis de traç adequats per
la introducció de les grafies de la lletra
“Guillem” o similar.

- Progressivament, i en el moment que cada nen


i nena estigui preparat, aniran fent servir
les noves grafies que diferencien majúscules
i minúscules.

- Es farà una atenció especial a la separació


correcta de les paraules.
lLETRA GUILLEM
QUÈ PODEM FER DES DE CASA?
Per seguir afavorint…

- La MOTRICITAT: Recordar que els infants aprenen a través


del MOVIMENT i el JOC.
- La PSICOMOTRICITAT FINA: Ser competent en totes les
ACCIONS que els ajudin a ser AUTÒNOMS envers ells
mateixos/es (vestir-se, rentar-se, cordar-se les
sabates…) com en relació amb els altres (tasques
domèstiques)
● Cada vegada que els facilitem que aprenguin a fer alguna
ACCIÓ, estem aconseguim un augment de connexions
neuronals.
QUÈ PODEM SEGUIR FENT DES DE CASA?
Per afavorir…

- L’aprenentatge de la LECTURA: Valorar el seu procés i els


seus avenços i no comparar-los amb els d’altres infants.
- Jugar a jocs diversos relacionats amb el llenguatge:
“Veig, veig…”, “El joc de barrufar”, “Buscar paraules que
comencin amb les inicials de les matrícules dels cotxes”,
“Buscar paraules que continguin determinades lletres, o
determinades síl·labes”, “Comptar el nombre de síl·labes
- o cops - que contenen les paraules...”
QUÈ MÉS PODEM SEGUIR FENT DES DE CASA?
Per afavorir…

- L’aprenentatge de l’ESCRIPTURA: Valorar el CONTINGUT de


les seves produccions escrites per sobre de la FORMA.
- Procurar que les CORRECCIONS que suggeriu només es
refereixin a la relació dels sons amb les grafies i no a
l’ORTOGRAFIA.
- Jugar a LLETREJAR amb paraules de 2-3 lletres i,
progressivament, anar-les ampliant.
- Fer llistes de tota mena: per anar a comprar, dels amics
de la classe, dels cosins, de jocs, d’activitats, de
pobles i ciutats que ha visitat…
MOLTES GRÀCIES PER LA
VOSTRA ATENCIÓ!