You are on page 1of 1

Domaci zadatak za muzicku umetnost

1.Koji je najznacajniji kompozitor Romantizma ?

2.Kog je porekla kompozitor Federik Sopen?

3.Kakvu muziku je komponovao Federik Sopen?

4.Koje kompozicije postaju samostalne ?

5.Nabrojiti dela Federik Sopena?

Urađen domaći zadatak poslati na e-mail nastavnika


almakarisik0@gmail.com