You are on page 1of 10

CURRICULUM ADAPTAT PENTRU ELEVII CU CES

CLASELE VII-VIII
AN ŞCOLAR 2014-2015

BENEFICIARI

Elevii clasei a VII-a cu CES:


 ……………………………………………
 ……………………………………………

Elevii clasei a VIII-a cu CES:


 ……………………………………………
 ……………………………………………

COMPETENŢE GENERALE
1. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea unor termeni specifici chimiei

2. Formarea şi dezvoltarea capaciăţtilor de investigare a realităţii, prin folosirea unor


instrumente şi tehnici de lucru specifice chimie

3. Formarea capacităţii de analiză, prin utilizarea unor noţiuni specifice chimiei

4. Formarea atitudinilor pozitive faţă de protejarea mediului înconjurător


COMPETENŢE SPECIFICE

1. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea unor termeni specifici chimiei

1.1. Observarea şi denumirea unor substanţe şi fenomene din mediul înconjurător;


1.2. Identificarea unor caracteristici ale unor substanţe şi amestecuri din mediul apropiat;
1.3. Utilizarea simbolurilor şi informaţiilor folosite în activitatea curentă;

2. Formarea şi dezvoltarea capaciăţtilor de investigare a realităţii, prin folosirea unor


instrumente şi tehnici de lucru specifice chimie

2.1. Determinarea caracteristicilor unor substanţe şi amestecuri;


2.2. Realizezarea unor experimente simple pentru a pune în evidenţă procese şi
fenomene din mediul apropiat
2.3. Însuşirea unor deprinderi de lucru cu diferite substanţe şi instrumente;

3. Formarea capacităţii de analiză, prin utilizarea unor noţiuni specifice chimiei


3.1. Utilizarea unor metode adecvate pentru înregistrarea datelor obţinute prin observare
directă în urma unor experimente simple;
3.2. Identificarea paşilor/etapelor ce trebuie parcurse în rezolvarea unor situaţii problemă
desprinse din activităţile practice;

4. Formarea atitudinilor pozitive faţă de protejarea mediului înconjurător


4.1. Cunoaşterea şi respectarea regulilor privind protecţia muncii, a sănătăţii şi a mediului
înconjurător;
4.2. Conştientizarea efectelor distructive ale activităţii umane asupra mediului
înconjurător
COMPETENŢE SPECIFICE

1. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea unor termeni specifici chimiei

1.1. Observarea şi denumirea unor substanţe şi fenomene din mediul înconjurător;


1.2. Identificarea unor caracteristici ale unor substanţe şi amestecuri din mediul apropiat;
1.3. Utilizarea simbolurilor şi informaţiilor folosite în activitatea curentă;

2. Formarea şi dezvoltarea capaciăţtilor de investigare a realităţii, prin folosirea unor


instrumente şi tehnici de lucru specifice chimie

2.1. Determinarea caracteristicilor unor substanţe şi amestecuri;


2.2. Realizezarea unor experimente simple pentru a pune în evidenţă procese şi
fenomene din mediul apropiat
2.3. Însuşirea unor deprinderi de lucru cu diferite substanţe şi instrumente;

3. Formarea capacităţii de analiză, prin utilizarea unor noţiuni specifice chimiei


3.1. Utilizarea unor metode adecvate pentru înregistrarea datelor obţinute prin observare
directă în urma unor experimente simple;
3.2. Identificarea paşilor/etapelor ce trebuie parcurse în rezolvarea unor situaţii problemă
desprinse din activităţile practice;

4. Formarea atitudinilor pozitive faţă de protejarea mediului înconjurător


4.1. Cunoaşterea şi respectarea regulilor privind protecţia muncii, a sănătăţii şi a mediului
înconjurător;
4.2. Conştientizarea efectelor distructive ale activităţii umane asupra mediului
înconjurător
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

CLASA A VII-A CHIMIE

COMPETENŢE SPECIFICE DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

I.Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea unor C.1.Identifică şi denumeşte corect fenomene


termeni specifici chimiei întâlnite în mediul apropiat: râncezirea, oţetirea,
putrezirea, evaporarea, fierberea, topirea,
solidificarea, dizolvarea.
C.2.Recunoaşte şi descrie caracteristici ale
substanţelor/materialelor întâlnite în activitatea
zilnică: apa, aerul, benzina, gazul metan,
metalele, detergenţii, varul, cimentul, sticla,
hârtia etc.

II.Formarea şi dezvoltarea capaciăţtilor de C.1.Recunoaşte şi obţine diferite soluţii apoase.


investigare a realităţii, prin folosirea unor C.2.Identifică modalităţile de separare a unor
instrumente şi tehnici de lucru specifice substanţe din amestecuri: apa de orez, brânza
chimie de zer, făina de tărâţe.
C.3.Măsoară corect temperatura cu termometrul.
C.4.Utilizează corect substanţele chimice în
activitatea curentă: apa, aerul, etc.

III.Formarea capacităţii de analiză, prin C.1.Utilizează tabelele de înregistrare a


utilizarea unor noţiuni specifice chimiei informaţiilor/ datelor rezultate din observaţii
directe sau experimente simple.
C.2.Formulează opinii/concluzii cu privire la
aplicaţiile practice ale unor soluţii, materiale
etc.

IV.Formarea atitudinilor pozitive faţă de C.1.Enumeră şi aplică regulile de igienă ş i de


protejarea mediului înconjurător utilizare a substanţelor chimice;
C.2.Identifică, pe planşe, activităţile umane
care pot dăuna propriei sănătăţi şi mediului
înconjurător.
CLASA A VII-A CHIMIE
NR. UNITATEA DE NR.
C.S. CONŢINUTURI ORE SĂPTĂMÂNA OBS
CRT. ÎNVĂŢARE

Semestrul I
1. NOŢIUNI 2.1 Corpuri şi substanţe: recunoaştere, exemple 1 11-15.09
INTRODUCTIVE 4.1 Evaluare iniţială 1 2
2. CORP. 1.1 Materiale şi corpuri 2 18-22.09
SUBSTANŢĂ. 2.1 Ustensile de laborator: recunoaştere 2 25-29.09
AMESTEC. 3.2 Norme de protecţie a muncii în laborator 2 02-06.10
METODE DE 4.1 Stările de agregare ale substanţelor 2 09-13.10
SEPARARE
Stările de agregare ale substanţelor: exemple 2 16-20.10
Transformări chimice ale substanţelor 2 23-27.10
Oţetirea 2 30.10-03.11
Râncezirea 2 06-10.11
Putrezirea 2 13-17.11
Fermentarea 2 20-24.11
Substanţe pure şi amestecuri 2 27.11-01.12
Amestecuri şi soluţii; aplicaţii practice 2 04-08.12
Evaluare 2 11-15.12
Metode de separare a substanţelor 2 18-22.12
din amestecuri 2 15-19.01
Decantarea 2 22-26.01
Filtrarea 1 29.01-02.02
Cernerea 1 34
Evaluare

Semestrul II

2. APA 1.1 Proprietăţile apei 2 12-16.02


2.1 Apa în natură 2 19-23.02
3.1 Apa potabilă 2 26.02-02.03
4.1 Apa distilată 2 05-09.03
Importanţa apei pentru vieţuitoare 2 12-16.03
Importanţa apei pentru om 2 19-23.03
Importanţa apei pentru industrie 2 26-30.03
Importanţa apei pentru agricultură 2 11-13.04 18
Prevenirea şi combaterea poluării apei 2 16-20.04

4. AERUL 1.2 Proprietăţile aerului 2 30.04-04.05


2.2 Poluarea aerului cu substanţe gazoase 2 07-11.05
4.2 Poluarea aerului cu substanţe lichide 2 14-18.05
5.2 Poluarea aerului cu substanţe solide 2 21-25.05 10
Măsuri de prevenire a poluării aerului 2 28.05-01.06
5. RECAPITULARE Corp.Substaţă. Amestec 1 04-08.06
FINALĂ Metode de separare a substanţelor din amestecuri 1
Apa. 1 11-15.06
Test final 1
4
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

CLASA A VIII-A CHIMIE

COMPETENŢE SPECIFICE DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

I.Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea unor C.1.Identifică şi denumeşte corect fenomene


termeni specifici chimiei întâlnite în mediul apropiat: evaporarea,
fierberea, topirea, solidificarea, dizolvarea.
C.2.Recunoaşte şi descrie caracteristici ale
substanţelor/materialelor întâlnite în activitatea
zilnică: apa, aerul, benzina, gazul metan,
metalele, detergenţii, varul, sticla, materialele
plastice, cimentul, hârtia etc.

II.Formarea şi dezvoltarea capaciăţtilor de C.1.Recunoaşte substanţele chimice şi identifică


investigare a realităţii, prin folosirea unor modalităţile de folosire ale acestora.
instrumente şi tehnici de lucru specifice C.2.Realizează diferite transformări de stare de
chimie agregare (topirea, fierberea, solidificarea,
evaporarea) folosind corect aparatura şi
ustensilele de laborator.
C.3.Măsoară corect temperatura cu termometrul.
C.4.Utilizează corect substanţele chimice în
activitatea curentă: cărbuni, sare, nisip, sticlă,
metan, detergenţi, clor, acetonă, benzină.

III.Formarea capacităţii de analiză, prin C.1.Utilizează tabelele de înregistrare a


utilizarea unor noţiuni specifice chimiei informaţiilor/ datelor rezultate din observaţii
directe sau experimente simple.
C.2.Formulează opinii/concluzii cu privire la
aplicaţiile practice ale unor soluţii, substanţe,
materiale etc.

IV.Formarea atitudinilor pozitive faţă de C.1.Enumeră şi aplică regulile de igienă ş i de


protejarea mediului înconjurător utilizare a substanţelor chimice;
C.2.Identifică, pe planşe, activităţile umane
care pot dăuna propriei sănătăţi şi mediului
înconjurător.
CLASA A VIII-A CHIMIE
NR. UNITATEA DE NR.
C.S. CONŢINUTURI ORE SĂPTĂMÂNA OBS
CRT. ÎNVĂŢARE

Semestrul I
1. NOŢIUNI 2.1 Corpuri, substanţe, amestecuri: recunoaştere, ex. 1 11-15.09
INTRODUCTIVE 4.1 Evaluare iniţială 1 2
2. TRANSFORMĂRI 1.1 Măsurarea temperaturii 2 18-22.09
DE STARE 2.1 Modificarea stărilor de agregare 2 25-29.09
3.2 Evaporarea 2 02-06.10
4.1 Factorii de care depinde evaporarea 2 09-13.10
Fierberea 2 16-20.10
Condensarea 2 23-27.10
Topirea 2 30.10-03.11
Solidificarea 2 06-10.11
Evaluare 2 13-17.11 18

3. MATERII PRIME Sarea 2 20-24.11


ŞI IMPORTANŢA Cărbunii 2 27.11-01.12
LOR Nisipul 1 04-08.12
Petrolul 1
Metanul 1 11-15.12
Varul 1
Cimentul 2 18-22.12
Sticla 2 15-19.01
Hârtia 2 22-26.01
Materialele plastice 1 29.01-02.02 16
Evaluare 1
Semestrul II
4. METALE ŞI 1.2 Proprietăţii generale ale metalelor 2 12-16.02
ALIAJE 2.2 Fierul, fonta, oţelul: proprietăţi şi întrebuinţări 2 19-23.02
4.2 Aliajele Fe: fonta, oţelul: propr. şi întrebuinţări 2 26.02-02.03
Aluminiul: proprietăţi şi întrebuinţări 2 05-09.03
Cuprul: proprietăţi şi întrebuinţări 2 12-16.03
Zincul: proprietăţi şi întrebuinţări 2 19-23.03
14
Evaluare 2 26-30.03

5. PRODUSE CHIM. Săpunuri şi detergenţi 2 11-13.04


IMPORTANTE ÎN Subst.ch.pt.curăţare: acetona, benzina, alcoolul 2 16-20.04
DIFERITE Reguli de folosire a substanţelor chimice 2 30.04-04.05
DOMENII DE 2 07-11.05
Aplicaţii practice de folosire a subst. chimice
ACTIVITATE
Droguri : medicamente, alcool, tutun, cafea 2 14-18.05
2 21-25.05 12
Evaluare

6. RECAPITULARE Transformări de stare de agregare 1 28.05-01.06


FINALĂ Materii prime şi materii prelucrate. 1
Metale şi aliaje 1 04-08.06
Test final 1 4
STRATEGII DIDACTICE
METODELE pedagogice utilizate în educaţia integrată sunt metode care promovează un învăţământ
personalizat cu ajutorul mijloacelor de învăţământ pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru.
 metode clasice: conversaţia euristică, expunerea, problematizarea;
 metode de învăţare: studiul cu manualul, culegerea de probleme, studiul individual,
exerciţiul;
 metode de predare-învăţare: experimentul, programul AEL, explicaţia, tratarea diferenţiată;
 metode activ-paticipative: jocul didactic pe calculator, rebusul, instruirea programată
(prezentări Power Point), metoda Sinelg, diagrama Venn, etc;
 metode multisenzoriale: metoda ,,Concurs”, metoda aprecierii pozitive.
MIJLOACELE de învăţare constituie o componentă principală a procesului de învăţământ pentru
elevii cu cerinţe educaţionale speciale CES. Ele sunt considerate auxiliare pedagogice şi se împart în
materiale didactice şi mijloace tehnice (calculatorul).
MATERIALELE didactice folosite în predarea-învăţareaa elevilor cu CES sunt:
 materiale informativ–demonstrative: planşe, CD-uri, DVD-uri, casete video, platforma AEL,
reviste, Internet etc;
 materiale pentru formarea şi exersarea deprinderilor: instrumente de măsură, materiale de
laborator;
 materiale de evaluare a rezultatelor învăţării: teste, rebusuri, jocuri, programul AEL.

EVALUARE. CRITERII DE EVALUARE.


MODALITĂŢI ŞI PROCEDEE DE EVALUARE

 probe practice
 probe de evaluare teoretică
 aplicaţii ale elevilor
 proiecte, referate
 căutarea şi utilizarea informaţiilor ştiinţifice necesare (cărţi, reviste, internet, etc.)

BIBLIOGRAFIE
1. „Programa de cunoştinţe practice de fizică şi chimie pentru şcoli speciale”
2. „MEC- Ghid metodologic pentru aplicarea programei de chimie, clasele VII-VIII”,
Bucureşti, 2001;
3. „Cunoştinţe practice de fizică şi chimie – manual pentru şcolile speciale , clasa a-VIII-a”
4. Stela Gurzău, Liliana Iancu , „Ştiinţe; manual pentru clasa a-IV-a”, Editura Europolis,
Constanţa, 1998;
5. Viorica Pârâială, Dumitru Pârâială, Carmen Filotti, „Ştiinţe ale naturii- auxiliar pentru
elevi, cadre didactice, şi părinţi, clasa a-IV-a”, Editura Euristica, Iaşi, 2002.
6. Învăţământul diferenţiat- concepţii şi strategii, EDP Bucureşti