You are on page 1of 8

Անուն՝ Թուական՝

Մականուն՝

Թուանշաններուն սիրուն
ընտանիքը

Թարգմանչաց Վարժարան՝ Օրթագիւղի 3


Անուն՝ Թուական՝
Մականուն՝

Ո՞րն է ամբողջը
1) Ո՞ր ելակը լման է, նշանակենք զայն:

2) Ո՞ր խնձորը լման է, նշանակենք զայն:

3) Ո՞ր հացը լման է, նշանակենք զայն:

Թարգմանչաց Վարժարան՝ Օրթագիւղի 4


Անուն՝ Թուական՝
Մականուն՝

1 Թուանշանը

1 մէկ մէկ խնձոր


1 bir bir elma

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 ...

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

Ներկենք տուփիկները վերնագիր թուանշանին


համեմատ:

Թարգմանչաց Վարժարան՝ Օրթագիւղի 5


Անուն՝ Թուական՝
Մականուն՝

2 Թուանշանը

2 երկու երկու ելակ


2 iki iki çilek

2 2 2 2 2 2

2 2 ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

Ներկենք տուփիկները վերնագիր թուանշանին


համեմատ:

Թարգմանչաց Վարժարան՝ Օրթագիւղի 6


Անուն՝ Թուական՝
Մականուն՝

3 Թուանշանը

3 երեք երեք հաւկիթ


3 üç üç yumurta

3 3 3 3 3 3

3 3 3 ... ... ...

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

Ներկենք տուփիկները վերնագիր թուանշանին


համեմատ

Թարգմանչաց Վարժարան՝ Օրթագիւղի 7


Անուն՝ Թուական՝
Մականուն՝

4 Թուանշանը

4 չորս չորս գնդակ


4 dört dört top

4 4 4 4 4 4
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...

Ներկենք տուփիկները վերնագիր թուանշանին


համեմատ:

Թարգմանչաց Վարժարան՝ Օրթագիւղի 8


Անուն՝ Թուական՝
Մականուն՝

5 Թուանշանը

5 հինգ հինգ մատ


5 beş beş parmak

5 5 5 5 5 5
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...

Ներկենք տուփիկները վերնագիր թուանշանին


համեմատ:

Թարգմանչաց Վարժարան՝ Օրթագիւղի 9


Անուն՝ Թուական՝
Մականուն՝

Թուանշաններ
Զանազան իրեր կը տեսնենք էջին վրայ:
Կարմիրի ներկենք այն իրը, որմէ «1» հատ կայ:
Դեղինի ներկենք նոյն իրերը, որոնց գումարը «2» է:
Կապոյտի ներկենք նոյն իրերը, որոնց գումարը «3» է:
Կանանչի ներկենք նոյն իրերը, որոնց գումարը «4» է:
Նարնջագոյնի ներկենք նոյն իրերը, որոնց գումարը «5» է:

Թարգմանչաց Վարժարան՝ Օրթագիւղի 10