You are on page 1of 6

« r» ձայնը գրենք:

պար Արա Արամ


Ո՞ր պատկերին անունին մէջ «ր» ձայնը կը լսես:
Պարապութիւնները ամբողջացուցէ՛ք:

Ա . ա Ա . ամ պա .

տա . . րա Ար . մ

. ար . ար
Կարդացէ՛ք հետեւեալ նախադասութիւնները:

Արա պար տար:

Արամ պար տար:

Արա տար:

Արամ տար: