You are on page 1of 9

1 Manual de utilizare pentru Aspiratorul SUPER-VEGA

2 ATENȚIE: Operatorii trebuie să înțeleagă cu atenție și să înțeleagă cu atenție


3 prezentul manual înainte de a utiliza produsul.

4 AVERTISMENTE GENERALE A

5 CITIȚI CU ATENȚIE MANUALUL DE INSTRUCȚIUNE ÎNAINTE DE UTILIZARE A

6 UTILIZAT NUMAI DE PERSONAL CALIFICAT A

7 INSTRUMENTUL NU TREBUIE DEMONTAT PENTRU

8 SERVICII TEHNICE, ÎNTOTDEAUNA CONTACTAȚI GIMA

10 REGULI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

11 La deschiderea ambalajului, verificați integritatea aparatului, acordând o


12 atenție deosebită prezenței daunelor la părțile din material plastic, care pot
13 face posibilă accesul la piesele interne vii și, de asemenea, la ruperea și / sau
14 cojirea cablului de alimentare. În aceste cazuri nu conectați fișa la priza
15 electrică. Realizați aceste controale înainte de fiecare utilizare;

16 înainte de a conecta aparatul verificați întotdeauna datele electrice indicate pe


17 eticheta de date și tipul de fișă folosite, corespund cu cele ale energiei electrice
18 de la rețea pentru a fi conectate;

19 Dacă ștecherul furnizat împreună cu aparatul este incompatibil cu priza


20 electrică, contactați personalul calificat,

21 înlocuirea fișei cu un tip adecvat. Utilizarea adaptoarelor simple sau multiple și


22 / sau adaptoare de extensie nu este în general recomandat. Ori de câte ori
23 utilizarea lor este indispensabilă, folosiți-le în conformitate cu reglementările
24 de siguranță, cu toate acestea mariti atenția, să nu depășească limitele maxime
25 de alimentare, care sunt indicate pe adaptoare și extensii;

26 Respectați reglementările de siguranță indicate pentru aparatele electrice și în


27 special:

28 • Utilizați numai accesorii și componente originale;


29 • Dispozitivul poate fi utilizat numai cu filtrul bacteriologic;

30 • Nu importați aparatul în apă;

31 • Poziționați aparatul pe suprafețe plate stabile;

32 • Poziționați dispozitivul astfel încât intrările de aer din partea din spate să nu
33 fie obturate;

34 • Nu utilizați niciodată dispozitivul în medii care au amestecuri anestezice


35 inflamabile cu aer, oxigen sau azot oxid;

36 • Nu atingeți dispozitivul cu mâinile ude și întotdeauna împiedicați apropierea


37 aparatului lichide;

38 • Nu țineți la îndemâna copiilor sau a celor fără capacitate de supraveghere;

39 • Nu lăsați aparatul conectat la priza de alimentare atunci când nu îl utilizați;

40 • Nu trageți cablul de alimentare pentru a deconecta ștecherul corect scoateți


41 ștecherul de la priza electrică;

42 • Păstrați și utilizați dispozitivul medical în medii protejate de factorii


43 atmosferici și de la distanță din surse de căldură;

44 Pentru reparații, contactați exclusiv serviciul tehnic GIMA și solicitați utilizarea


45 pieselor de schimb originale.

46 Nerespectarea celor de mai sus poate periclita siguranța dispozitivului;

47 Acest dispozitiv medical trebuie să fie destinat exclusiv utilizării pentru care a
48 fost concepută și descrisă în prezentul manual. Orice utilizare diferită trebuie
49 considerată incorectă și, prin urmare, periculoasă; producătorul nu poate fi

50 considerat răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea


51 necorespunzătoare, incorectă și / sau nerezonabilă sau în cazul în care aparatul
52 este utilizat la instalațiile electrice care nu respectă reglementările în vigoare;
53 Trebuie luate măsuri speciale de precauție privind compatibilitatea
54 electromagnetică. Dispozitivul medical trebuie instalat și utilizat conform
55 informațiilor cu documentele de însoțire;
56 Evacuarea instrumentului și a accesoriilor trebuie făcută în conformitate cu
57 reglementările legale în vigoare în fiecare țară de utilizare.

58

59 CARACTERISTICI TEHNICE Model SUPER VEGA

60 Tipologia (MDD 93/42 / CEE) Dispozitiv medical Clasa II a

61 Clasificare UNI EN ISO 10079-1 HIGH VACUUM / FLUX HIGH

62 Tensiune principală 230 V ~ / 50 Hz 110 V ~ / 60 Hz (nr CE 0123)

63 Consum de putere 107 VA 165 VA

64 Siguranță F 1 x 1,6 A 250 V F 1 x 4 A 250 V

65 Aspirație maximă de aspirație (fără borcan) - 80kPa (- 0,80 bar)

66 Capacitatea minimă de aspirație este mai mică de -40 kPa (- 0,40 bari)

67 Debit maxim (fără borcan) 40 l / min

68 Greutate 3,6 kg

69 Dimensiune 350 x 210 x 180 mm

70 Funcționare (la 35 ° C și 110% tensiune de operare) 120 min ON / 60 min OFF,


71 dupa doua ore de functionare se recomanda o ora de pauza.

72 Temperatura de lucru: 5 + 35 ° C

73 Umiditatea camerei procent: 30 + 75% RH

74 Altitudine: 0 + 2000m s.l.m.

75 Condiții de conservare: Temperatura camerei: - 40 +70 ° C umiditatea camerei

76

77 SIMBOLURI

78 Echipamente de izolare de clasa 2 C <0123

79 Marcajul CE în conformitate cu Directiva CE 93/42 / CEE


80 Producător: CA-MI snc Via Ugo La Malfa nr. 31 43010 Pilastro (PR) Italia

81 A Atenție, consultați manualul de instrucțiuni

82 * Echipamentul tip B siguranță

83 F Pentru a păstra în loc răcoarea și uscat

84 X Temperatura de conservare: - 40 + 70 ° C

85 ~ Curent alternativ

86 Hz Frecvența rețelei

87

88 Ghidare și declarația producătorului - Emisii electromagnetice

89 (ca solicitare prin solicitarea EN 60601-1-2: 2001)

90 Aspiratorul superficial SUPER VEGA este destinat utilizării în mediul


91 electromaqnetic specificat mai jos.

92 Clientul sau utilizatorul aspiratorului chirurgical SUPER VEGA ar trebui să se


93 asigure că acesta este utilizat într-o astfel de instalație cu mediu inconjurator.

94 Testarea emisiilor Conformitate Mediul electromagnetic - ghidare

95 Iradiere / efectuată /Emisiilor CISPR11

96 Grupa 1 Aspiratorul SUPER VEGA chirurgical folosit numai

97 Energie RF numai pentru funcția sa internă.

98 Prin urmare, emisiile sale RF sunt foarte scăzute și sunt

99 nu provoca interferențe în apropierea vreunui aparat electronice.

100 Emisii iradiate / dirijate CISPR11 Clasa [B]

101 Emisii armonice IEC / EN 61000-3-2 Clasa a]

102 Voltaj fluctuații / flicker emisiilor IEC / EN 61000-3-3


103 Aspiratorul chirurgical SUPER VEGA respecta si poate fi utilizat în toate mediile,
104 inclusive in cel domestic și cele conectate direct la rețeaua publică care
105 distribuie si furnizează energie.

106 Ghidare și declarația producătorului - Imunitate electromagnetică

107 (ca solicitare prin solicitarea EN 60601-1-2: 2001)

108 Aspiratorul chirurgical SUPER VEGA este destinat utilizării în mediul


109 electromaqnetic specificat mai jos.

110 Clientul sau utilizatorul aspiratorului chirurgical SUPER VEGA ar trebui să se


111 asigure că acesta este utilizat într-o astfel de instalație

112 joasa frecventa.

113 Conformitatea testului de imunitate Mediul electromagnetic - îndrumare

114 Izolarea electrostatică (ESD) IEC / EN 61000-4-2

115 ± 6 kV la contact ± 8 kV în aer Pardoselile trebuie să fie din lemn, beton sau
116 placi ceramice.

117 Dacă podelele sunt acoperite cu material sintetic,umiditatea relativă ar trebui


118 să fie de cel puțin 30%. IEC / EN rapid tranzitorie / spargere electrică 61000-4
119 4 ± 2kV. Puterea de alimentare a rețelei trebuie să fie cea a unui mediul
120 comercial sau spital.

121 Supravegherea modului diferențial IEC / EN 61000-4-5 ± 1W Calitatea


122 alimentării cu energie a rețelei trebuie să fie una de tip mediul comercial sau
123 spital.

124 Pierderea voltajului, voltaqe scurtă întreruperi și variații IEC / EN 61000-4-11

125 5% UT pentru 0,5 ciclu 40% UT pentru ciclul 05 70% UT pentru 25 cicluri <5%
126 UT timp de 5 secunde

127 Calitatea sursei de alimentare trebuie să fie una tipică ,mediul comercial sau
128 spital. În cazul în care utilizatorul din cere aspiratorului SUPER VEGA

129 să functioneze în mod continuu, se recomandă utilizarea unei unități de


130 continuitate.
131 Câmpul magnetic IEC / EN 61000-4-8 3A / m Câmpul magnetic de frecvență
132 trebuie să fie măsurat în locația de instalare dorită, asigurați-vă că este
133 suficient de scăzut.

134 Imunitate efectuată IEC / EN 61000-4-6 3Vrms 150kHz până la 80MHz (pentru

135 dispozitive care nu sunt susținute de viață)

136 Iradiere efectuată IEC / EN 61000-4-3 3V / m 80MHz până la 2,5 GHz (pentru
137 aparate care nu sunt echipamente de viață)

138 Nota UT= este valoarea voltajului de alimentare

139

140 ACCESORII

141 _______DESCRIERE _______

142 COMPLET ASPIRATION JAR CONICAL

143 TUBURI DE INSTALARE SET 6mm x 10mm (ASPIRAȚIE SILICONĂ TRASPARENTĂ)

144 PROBE CH 20 ANTIBACTERIAL FILTRU

145 Filtrul este produs cu un material hidrofob (PTFE) care împiedică introducerea
146 de lichide în circuitul pneumatic. Cand filtrul este ud, nu este posibilă utilizarea
147 aparatului, prin urmare filtrul trebuie schimbat imediat. În cazul în care este
148 posibila contaminarea sau decolorare, schimbați imediat filtrul.

149 Nu utilizați unitatea de aspirație fără filtrul de protecție montat. Dacă unitatea
150 de aspirație este utilizată într-o situație de urgență sau în cazul unui pacient
151 unde riscul de contaminare nu este cunoscut, filtrul trebuie schimbat după
152 fiecare utilizare.

153 Sonda de aspirație trebuie schimbată la sfârșitul fiecărei aplicații.

154 Disponibil la cerere la diferite versiuni cu două borcane complete de 2200cc.

155 CURĂȚAREA ACCESORIILOR

156 Purtați mănuși de latex de unică folosință pentru a curăța accesoriile după cum
157 urmează:
158 1. Strângeți borcanul cu mâna și rotiți capacul în sens invers acelor de
159 ceasornic.

160 2. Scoateți colivia roșie care acoperă plutitorul situat în capacul borcului
161 (partea conică cu 3 deschideri)

162 3. Odată ce cușca este îndepărtată, plutitorul cu garnitura roșie iese din
163 capacul vasului.

164 4. Pentru a dezinfecta accesoriile, utilizați fie alcool denaturat, fie soluții pe
165 bază de hipoclorat, ușor de cumpărat din magazine chimice.

166 5. După finalizarea curățării, introduceți plutitorul în cușcă, cu garnitura


167 orientată spre deschiderea cuștii.

168 6. Introduceți deschiderea cuștii în scaunul din capacul vasului.

169 7. Pentru a facilita curățarea vasului, umpleți-l cu 1/3 plin de apă obișnuită.

170 Lichidul aspirat, astfel diluat, va fi mai ușor de îndepărtat.

171 Este posibil să autoclavați capacul și borcanul de accesorii: introduceți piesele


172 în autoclavă și efectuați un ciclu de sterilizare cu vapori la temperatura de 121
173 ° C (presiune relativă 1 bar) având grijă de poziția întoarsă cu capul în jos în
174 vasul gradat (cu fondul orientat către cel înalt).

175 După sterilizare și răcirea la temperatură mediul componentelor, pentru a


176 verifica dacă din acest ultim rezultat nu rezultă deteriorare; dezasamblat, prin
177 urmare, recipientul pentru lichide inhalatorii, urmând operațiunile inverse de
178 dezmembrare.

179 Tuburile de aspirație pot fi sterilizate pe autoclav utilizând un ciclu de


180 sterilizare la 120 ° C. Conectorul conic poate fi sterilizat

181 pe autoclav utilizând un ciclu de sterilizare la 121 ° C. Dispozitivul este gata


182 pentru un nou proces de muncă acum.

183 În timpul operațiilor de sterilizare, operatorul trebuie să folosească mănuși de


184 unică folosință în latex, cămăși și o mască potrivită pentru a nu intra

185 contact cu eventuale substanțe contaminante


186 Nu spălați, sterilizați sau lipiți în autoclav filtrul antibiotic

187 CONTROALE DE ÎNTREȚINERE PERIODICĂ

188 Echipamentul de aspirație SUPER VEGA nu necesită întreținere sau lubrifiere.

189 Este necesar să verificați funcționarea și instrumentul înainte de fiecare


190 utilizare. Despachetați instrumentul și verificați întotdeauna integritatea

191 pieselor din plastic și a cablului de alimentare, s-ar putea să fi fost deteriorate
192 în timpul utilizării anterioare. Conectați cablul la electric rețea și porniți-l.
193 Închideți priza de aspirație cu degetul și cu regulatorul de aspirație în vid la
194 maxim verificați dacă indicatoarele de vid ating minimum -80kPa (-0,80 bar).
195 Rotiți butonul de la dreapta la stânga și

196 verificați comanda de reglare a aspirației. Indicatorul de vid trebuie să scadă


197 până la -40 kPa (-0,40 bar).

198 Verificați că nu există zgomote puternice, acestea pot indica o funcționare


199 defectuoasă.

200 Două siguranțe de protecție (F 1 x 1,6 A 250 V), accesibile din exterior și situate
201 în priză, protejează instrumentul.

202 Dacă este activat sistemul de securitate pentru supraîncălzire, nu continuați cu


203 aspirația lichidului.

204 În cazul în care sistemul de securitate pentru supraumplere nu funcționează,


205 există două cazuri:

206 Cazul 1 ° - Dacă sistemul de securitate împotriva supraîncălzirii nu


207 funcționează, aspirația va fi oprită de filtrul bacteriologic care evită penetrarea
208 lichidului în interiorul dispozitivului.

209 Cazul 2 ° - Dacă ambele sisteme de securitate nu funcționează, există


210 posibilitatea ca lichidul să intre în interiorul dispozitivului, în acest caz

211 introduceți dispozitivul la serviciul tehnic GIMA.

212 GIMA NU OFERĂ GARANȚIE DACĂ INSTRUMENTUL a fost desfacut.


213 INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND ELIMINAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN
214 CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2002/96 / CE:

215 La sfârșitul duratei de viață a produsului, produsul nu trebuie aruncat ca


216 deșeuri urbane.

217 Trebuie să fie luată o decizie specială de colectare a deșeurilor diferențiate de


218 către autoritățile locale sau unui dealer care furnizează acest serviciu.
219 Eliminarea unui aparat de uz casnic evită separat posibilele consecințe negative
220 asupra mediului și sănătății care decurg din acesta ,eliminarea
221 necorespunzătoare și permite recuperarea materialelor constituente pentru a
222 obține economii semnificative de energie și energie resurse. Ca o reamintire a
223 necesității de a elimina separat produsul este marcat cu o coș de gunoi cu roți
224 traversate.

225 INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

226 Conectați tubul de siliciu scurt , cu filtru antibacterian , la conectorul de


227 aspirație .

228 Celălalt tub, cu un capăt conectat la filtru, trebuie să fie conectat cu celălalt
229 capăt la conectorul capacului vasului unde acesta are si a fost fixat flotorul
230 roșu.

231 Când se atinge 90% din volumul vasului, se activează flotorul de securitate
232 (plutitorul închide aspirația conector de pe borcan) pentru a evita pătrunderea
233 lichidului în interiorul dispozitivului. Dispozitivul trebuie utilizat în plan
234 orizontal.

235 Conectați tubul de silicon lung la celălalt conector al capacului vasului

236 Conectați celălalt capăt al tubului de siliciu lung la conectorul de plastic al


237 sondelor , apoi conectați sonda de aspirație la acesta.

238 Conectați cablul de alimentare la dispozitiv, apoi conectați ștecherul la rețeaua


239 electrică.

240 Apăsați comutatorul în poziția ON pentru a începe aspirarea .Odată terminat,


241 împingeți comutatorul pe poziția OFF și deconectati.