You are on page 1of 1

Ու՞ր Եմ Ես

դուռ գրատախտակ
1) Արին Ալիսին ո՞ր կողմն է:
2) Դասարանին աջ կողմը երրորդ
Ուսուցիչի
կարգը ո՞վ կը նստի:
սեղան
3) Դասարանին ձախ կողմը
առաջին կողմը ո՞վ կը նստի:
Արի Ալիս
4) Պահարանները դասարանին ո՞ր
պահարաններ
Շուշան Արիս կողմը կը գտնուին:
5) Ուսուցիչին սեղանը ո՞ր կողմը կը
Սէրլի Մարիա գտնուի:
6) Շուշանին աջ կողմը ո՞ր
Նորա Լիտիա աշակերտը կը նստի: