You are on page 1of 2

Ամբողջ - Կէս – Քառորդ

(Bütün-Yarım-Çeyrek)

1 ամբողջ = 2 կէս
Bütün = 2 yarım

Ամբողջ Կէս Կէս


Bütün Yarım Yarım

1 կէս = 2 քառորդ
Yarım = 2 çeyrek

Կէս Քառորդ Քառորդ


Yarım Çeyrek Çeyrek

Ամբողջ 2 Կէս 4 Քառորդ


Bütün 2 Yarım 4 Çeyrek