You are on page 1of 2

ANEXĂ la regulament

CERERE
Subsemnatul (a), . . . . . . . . . ., cod rezident . . . . . . . . . ., rezident/specialist în
specialitatea . . . . .
. . . . ., vă rog să binevoiţi a-mi aproba efectuarea stagiului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din
curricula
de pregătire în specialitate în perioada . . . . . . . . . ., în secţia/secţia clinică . . . . . . . . . . pe
care o
conduceţi.

Data Semnătura
.......... ..........

Domnului prof. univ.. . . . . . . . . .


Cerere pentru acord intrerupere

Subsemnatul (a), . . . . . . . . . ., cod rezident . . . . . . . . . ., rezident/specialist în


specialitatea . . . . .
. . . . …….., vă rog să binevoiţi a-mi aproba intreruperea stagiului
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in
perioada ……………… pentru a efectua stagiul de Bioetica din curicula de pregătire.,

Data Semnătura
.......... ..........

Domnului prof. univ.. . . . . . . . . .