You are on page 1of 1

ամպ Պաղ օդի հանդիպիլ

ամպ

ձիւն շոգի
անձրեւ

արեւ

ծով

Ջուրի Շրջան
(Su Döngüsü)
Երկրի վրայ գտնուող ծովերու (deniz) և լիճերու (göl) ջուրերը,
մակերեսային ջուրերը(5) կը կազմեն:
Ջուրերը արեւու (1) ջերմութեան տակ կը շոգիանան(3): Այս
շոգիացած ջուրերը երկինք կը բարձրանան և ամպերը կը կազմեն: (2)
Այս ամպերը երբ պաղ օդի հանդիպին ջուրի կաթիլի
վերածուելով, անձրեւի և ձիւնի ձեւով երկիր կ'իջնեն: (4)
Ջուրին այս շրջանը միշտ կը շարունակէ: