You are on page 1of 1

Nesecret

R O M Â N I A Buzău
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BUZĂU Nr. 16.662/10.01.2018


COMISIA DE RECRUTARE Ex. nr.:__
Operator date cu caracter personal nr. 4533 Nr. ex.: 2

APROB
POSTAREA PE INTERNET/INTRANET
ŞI AFIŞAREA LA SEDIUL I.P.J. BUZĂU,

ȘEFUL INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN BUZĂU

APROB:
Conţinutul anunţului
PREŞEDINTELE COMISIEI DE RECRUTARE

În conformitate cu precizările din Anunțul nr. 68964 din 10.01.2018 elaborat de Comisia de
concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante de ofițer de poliție - psiholog în cadrul Poliției
Române, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor
postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, comisia de recrutare constituită la nivelul
Inspectoratului de Poliție Județean Buzău face următorul

ANUNŢ

Înscrierea candidaţilor pentru postul aflat în statul de organizare al Inspectoratului de


Poliție Județean Buzău va avea loc în perioada 11.01. – 19.01.2018 (inclusiv), între orele 10.00 –
14.00 (numai în zilele lucrătoare), la Centrul de Prevenire a Criminalităţii (Clubul Poliţiştilor) din
municipiul Buzău, bld. Unirii, bl. 16J parter, județul Buzău.
Anunțul de concurs, nr. 68964 din 10.01.2018, poate fi consultat pe site-ul de Intranet al Poliției
Române și al I.P.J. Buzău, precum și pe pagina de internet a Poliției Române
(https://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs ) și pe pagina de internet a
Inspectoratului de Poliție Județean Buzău (https://bz.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-
concurs ).

Membrii comisiei de recrutare


- ________________
- ________________

ÎNTOCMIT
Secretarul comisiei de recrutare,
__________________

Anunţul semnat se află la dosarul de recrutare constituit la nivelul S.R.U. din I.P.J. Buzău

Mun. Buzău, str. Chiristigii, nr. 8-10, jud. Buzău, 120024


Telefon : 0238.402.014 / Fax : 0238.724.955, e-mail: ipj@bz.politiaromana.ro
Pagina 1 din 1