You are on page 1of 8

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Grădinița cu Program Prelungit nr.1, Zalău

Grupa: Mică „Ursuleții”

Tema anuală: Cum este, a fost sau va fi aici pe Pamant?

Tema săptămânii: Uite vine iepurașul!

Tema activităţii: „Să ne jucăm cu iepurașul”

Categorii de activităţi de învăţare: Activitate integrată: DȘ+DOS

Forma de realizare: ● Joc didactic

● Lipire

Tipul de activitate: Mixt

Scopul activităţii: Dezvoltarea operațiilor intelectuale prematematice;

Obiective operaţionale:

-să grupeze obiectele (ouă, jetoane) în coș după cerința dată de iepuraș
(multe/puține);

-să compare prin apreciere globală, cele două grupe formate, precizând unde
sunt mai multe/mai puține obiecte;

-să utilizeze un limbaj matematic specific, folosind conceptele „multe/puține”;

-să lipească diferite elemente de decor pe ou;

Elemente de joc: Căutarea şi mânuirea materialului, surpriza, închiderea


ochilor, aplauze, mişcarea;
Sarcina didactică: Recunoașterea și denumirea unor obiecte prezentate,
precum și formarea unor grupe cu „multe” sau „puține” obiecte ;

Regulile jocului: Varianta 1:Iepurașul de Paște ne prezintă felicitările lui


coșulețele; Copiii trebuie să așeze ouăle colorate în fiecare coșuleț, în funcție de
cerința dată de către iepuraș;

Varianta 2:Copiilor le este prezentată cea de-a doua surpriză a


iepurașului. Copiii trebuie să identifice jetoanele cu „multe” și „puține” obiecte;

Varianta 3: Iepurașul îi roagă pe copiii să îl ajute sa


pregăteasca surprize dulci pentru copii, astfel copiii vor pregăti surprizele după
cerintele date de iepuraș :;

Strategii didactice:

Metode şi procedee: Exerciţiul, Conversaţia, explicaţia, jocul, munca


individuală, demonstraţia;

Mijloace de învăţământ:Iepurașul de Paște, coșulețe, ouă colorate, jetoane cu


diferite obiecte, tablă magnetică, ou de hârtie, decorațiuni, bețe de frigărui,
cereale;

Forme de organizare: Frontal, individual

Durata activităţii: 20-25 minute


BIBLIOGRAFIE:

1. „Curriculum pentru invatamantul prescolar(3-6/7 ani)MEC”, 2008;


2. „Laborator preșcolar-ghid metodologic”-Liliana Ezechil, Mihaela Păiși
Lăzărescu, Editura V&Integral, București 2005;
3. ,,Pedagogia invatamantului prescolar”, Mateias Alexandra, EDP, 2003;

4. „Piramida cunoașterii”-Lolica Tătaru, Adina Glava, Olga Chiș, Editura


Diamant, Piteşti, 2014.
EVENIMENTUL CONŢINUT STRATEGII EVALUAREA
DIDACTIC ŞTIINŢIFIC DIDACTICE
1. Momentul Se asigură condițiile prielnice
organizatoric desfășurării activității:
-pregătirea materialului intuitiv Conversaţia
necesar activității;
-aranjarea mobilierului;
-aerisirea sălii de grupă;
2.Captarea Își face apariția Iepurașul de Iepurașul de Observarea
atenţiei Paște care ne cere ajutorul pentru Paști comportamentului
pregătirea surprizelor, așa că el ne Frontal copiilor
invită în atelierul lui.
3. Anunţarea temei Se prezintă copiilor tema
şi a obiectivelor activităţii: Aprecierea
„-Acum că am ajuns în atelierul Explicaţia gradului de
iepurașului, vom descoperi implicare în
surprizele pe care acesta le Frontal activitate
pregătește.”

4.Dirijarea învăţării Expunerea jocului:


Se explică cum se va desfăşura Apreciere
jocul, precizând regulile acestuia. Conversaţia nonverbală
Jocul de probă: Explicaţia
Iepurașul îi va da unui copil o Demonstraţia
sarcină: ex: Fă să fie mai multe
ouă în coșul albastru decât în cel
roșu.
•Exerciții de încălzirea Coșulețe Observarea
mușchilor mici ai mâinii: Ouă colorate gradului de
Exercițiile de incalzire a înţelegere a
mușchilor mici ai mâinii se vor sarcinii
face în timp ce ne plimbăm prin
atelierul Iepurașului de Paște. Frontal
Vom culege morcovi, ne vom Individual
spala pe maini, apoi vom manca
morcovii. Exerciţiul
• Intuirea materialului:
Se identifică materialul de pe Explicaţia
măşuţe de către copii:
-Ce aţi primit pe masă? (ouă și
diverse decorațiuni)
• Prezentarea modelului:
Se prezintă copiilor un ouă de Urmăresc
Paști. Frontal interesul
-Ce este acesta, copii? manifestat de
-Ce are oul pe el? copii
• Demonstrarea tehnici de
lucru: Demonstraţia
Educatoarea le prezintă modul în
care copiii ar putea să decoreze
ouăle primite: Implicarea
-Am să vă arat cum puteți decora copiilor în
oul. activitate
5. Obţinerea -Varianta 1-
performanţei Iepurașul le prezintă copiilor Conversaţia
primele surprize pe care acesta le-
a pregătit pentru ei. Copiii sunt Felicitări
împărțiți în trei grupe.Observă Ouă
felicitările cu coșulețe și ouăle
colorate. Iepurașul le va da Observarea
copiilor diverse sarcini despre gradului de
cum să așeze ouăle în coșulețe, înţelegere a
fiecare grupă având sarcină sarcinii
diferită.
-Varianta 2-
Copiii se indreaptă către cea de-a
doua surpriză pregătită de iepuraș. Exerciţiul Aprecieri verbale
Iepurașul le arată copiilor cutia individuale şi de
fermecată a surprizelor. Impreună Conversaţia grup
cu iepurașul aceștia descoperă ce Explicaţia
se ascunde în cutie. Urmăresc
Iepurașul așează jetoanele din Frontal interesul
cutie pe măsuță. Copilul ales de Demonstraţia manifestat de
către iepuraș, va veni și va alege Explicaţia copii
de pe masă un jeton, precizând ce
a ales (puțini iepurași), urmând
mai apoi ca un alt copil sa vină și Jetoane
să aleagă jetonul cu aceleași
obiecte ca și primul copil (mulți
iepurași).
Se vor compara cele două grupe
de obiecte.
La un moment dat cineva va alege
jetonul cu puține ouă, iar copiii Exerciţiul
vor observa că jetonul cu multe
ouă lipsește. Iepurașul le propune Conversaţia
să îl ajute și să facă chiar ei multe Explicaţia
ouă.
Copiii realizează tema propusă Frontal
prezentată de către iepuraș. Demonstraţia Observarea
Voi supraveghea activitatea Explicaţia gradului de
copiilor și voi oferi explicații înţelegere a
suplimentare dacă este nevoie. sarcinii
Se analizează lucrările realizate. Jetoane
După finalizarea lucrărilor, copiii
vor așeza pe tabla magnetică Ouă
ouăle, astfel iepurașul va avea și Decorațiuni
ultimul jeton de care avea nevoie.

-Complicarea jocului-
Pentru că, copiilor le plac și
ducliurile, iepurașul le propune
acestora să confecționeze surprize Bețe de frigărui Urmăresc
dulci pentru alți copii. Ei vor avea Cereale interesul
în față bețe de frigărui, colorate manifestat de
diferit. Pe fiecare dintre bețișoare, copii
ei vor așeza cereale, multe și
puține, în funcție de cerința data
de iepuraș.
6. Asigurarea Pentru că am fost harnici și am
retenţiei şi terminat la timp toate surprizele Mașini
transferului pentru copii, cele două mașini ne Cadouri Aprecieri verbale
asteaptă să le încărcăm cu acestea. individuale şi de
Astfel, in mașina mare iepurașul grup
dorește să așezăm multe surprize, Frontal
iar in mașina mica să asezam
puține surprize.
7. Evaluarea Fac aprecieri generale şi Conversaţia
individuale şi voi evidenţia copiii Frontal Se fac aprecieri
care s-au remarcat. Individual verbale pozitive