You are on page 1of 6

Աղբիւր՝ Անդաստան Ա.

- Յակոբ Չոլաքեան

Յաւելեալ Լեզուական Աշխատութիւն

1- Գտէ՛ք հետեւեալ բառերուն հոմանիշները ու գործածեցէ՛ք նախադասութեան մէջ:


 Բանուոր
 Գուրգուրանք
 Երազ
 Առարկայ
 Ստուէր
 Աչք
 Պայծառ
 Ջերմութիւն
2- Գտէ՛ք հետեւեալ բառերուն հականիշները:
 Մաքուր
 Բարձր
 Սպիտակ
 Արժէքաւոր
 Խոշոր

Սիւզան Ավճը
Գալֆաեան Վարժարան