You are on page 1of 4

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

1. INTRODUCERE
ACADEMY+PLUS este o asociatie non-profit de formare profesională continua in
domeniul IT. Acest regulament precizeaza drepturile si obligatiile utilizatorilor de
resurse logistice si informatice ale asociatiei ACADEMY+PLUS, denumita in
continuare „asociatia”. Este denumit „utilizator” orice persoana autorizata de staff-ul
asociatiei sa acceseze mijloacele puse la dispozitie de asociatie. Utilizatorii sunt
persoane prezente in incinta ACADEMY+PLUS, fie in cadrul programului de selectie
denumit „Piscina de C”, fie in cadrul programului de formare sau in cadrul programelor
de training. Utilizatorii aflati in cadrul programului de selectie sunt denumiti
„candidati”, iar utilizatorii aflati in cadrul programelor de formare sunt denumiti
„cursanti”. Candidatii si cursantii declara ca le-a fost adus la cunostinta regulamentul
de ordine interioara, iar, in consecinta, acestia se obliga sa il respecte. In caz contrar,
de nerespectare, acestia risca excluderea din program. De asemenea, acest regulament
nu inlocuieste obligatia de a respecta legislatia romana in vigoare la data semnarii
prezentului document.
2. DOMENIUL DE APLICARE SI DURATA
Regulamentul se aplica tuturor persoanelor care au acces la resursele Asociatiei
Academy+Plus in calitate de candidati sau cursanti.
Regulamentul se aplica atata timp cat o persoana detine statutul de candidat sau cursant
si este identificat cu un user si o parola pe platforma https://profile.intra.42.fr/.
Obligația de despăgubire pentru prejudiciile aduse Academy+Plus, celorlalți cursanți
sau oricărei alte persoane supraviețuiește și după finalizarea cursurilor, conform legii.

3. ACCESUL IN SEDIU
Accesul in sediu este permis doar candidatilor si cursantilor inregistrati. Acestia nu pot
introduce sau facilita accesul persoanelor straine in scoala fara a obtine aprobarea
membrilor din staff. Pentru a intra in sediu, fiecare candidat sau cursant utilizeaza un
card de acces (RFID – Radio Frequency ID). Acesta este exclusiv de uz personal si
netransmisibil. Pentru a primi cardul utilizatorii platesc o garantie de 50 RON. Garantia
nu este restituita daca utilizatorul pierde cardul sau il deterioreaza. Pierderea sau
deteriorarea trebuie comunicate la administratie.

4. MIJLOACE PUSE LA DISPOZITIA CANDIDATILOR SI CURSANTILOR


Candidatii si cursantii primesc: un user si o parola cu ajutorul carora pot acces platforma
https://profile.intra.42.fr/.
De asemenea, utilizatorii primesc acces in incinta scolii la:
§ Statii de lucru (desktop-uri, mac mini-uri, tastatura si mouse cu fir);
§ Server;
§ Retea cablata;
§ Retea wireless;

5. OBLIGATII SI INTERDICTII

5.1 Cu privire la echipamente


a) Sa transmita informatii personale valide catre staff si sa actualizeze aceste date
in contul lor personal de pe platforma https://candidates.academyplus.ro/;
b) Sa respecte deciziile luate de staff cu privire la permisiunile de utilizare a
mijloacelor;
c) Sa utilizeze mijloacele respectand instructiunile acestora de utilizare
recomandate de producator;
d) Sa pastreze echipamentele curate;
e) Sa nu consume alimente sau bauturi decat in spatii special amenajate;
f) Sa semnaleze staff-ului orice disfunctionalitate sau incercare de a accesa
fraudulos mijloacele informatice;

g) Utilizatorii sunt responsabili pentru modul in care utilizeaza mijloacele


informatice, pentru informatiile pe care le pune la dispozitia colegilor, dar si
pentru utilizarea userului si parolei sale, cu sau fara stiinta lui;
h) Este interzisa conectarea echipamentului strain in retea, cu exceptia situatiilor
in care staff-ul dispune aceasta masura;
i) Este interzisa deconectarea, deplasarea, demontarea sau degradarea mijloacelor
informatice puse la dispozitie de catre asociatie;
j) Este interzisă intrarea abuzivă și neautorizată (hacking) într-un echipament
informatic;
k) Este interzis orice comportament care dăunează mediului de învățare al celor
din jur;

5.2 Cu privire la tinuta si comportament


a) Cursantii se angajeaza sa respecte regulile de politete, moralitate si bun simt;
b) Cursantii sunt obligati sa se prezinte la sediul asociatiei intr-o tinuta decenta;
c) Introducerea in unitate a oricarui tip de arma, indiferent de categorie, se
sanctioneaza prin exmatriculare fara drept de apel;
d) Posesia, vanzarea sau consumul de droguri in incinta unitatii sau in vecinatatea
acesteia se sanctionează prin exmatriculare fara drept de apel;
e) In conformitate cu prevederile Codului Penal orice act de hartuire este interzis;
f) Este interzis consumul de alcool in unitate. Orice cursant prins în stare de
ebrietate in incinta unității este pasibil de excludere;
g) Este interzis fumatul in sala de curs si in incinta cladirii unde se afla sediul
asociatiei;
h) Cursantii sunt obligati să fie atenti la bunurile personale si la bunurile asociatiei;
i) Materialele și echipamentele asociatiei nu vor fi înstrăinate;
j) Furtul în detrimentul instituției va fi supus urmăririi penale și civile. Toate
daunele materiale săvârșite în mod voluntar sau involuntar vor fi supuse
sancțiunilor și suma daunelor va trebui plătită de persoana responsabilă;
k) Sa respecte obligațiile de prevenire si stingere a incendiilor, precum si de
prevenire a accidentelor, sens in care participa la toate instructajele pe aceasta
tema;

6. RASPUNDERE SI SANCTIUNI

Asociatia Academy+Plus nu isi asuma responsabilitate pierderii, furtului sau


deteriorarii obiectelor de natura personala pe care cursantii le au in posesie in incinta
sediului. Asociatia Academy+Plus nu este depozitarul bunurilor cursantilor, acestia
fiind singurii responsabili de paza lor.
6.1 Sanctiuni interne
Toate incercarile de intrare abuziva sau neautorizata pot fi sanctionate cu blocarea
drepturilor de acces si cu aplicarea de sanctiuni administrastive cum ar fi penalizarile
la punctajele obtinute de candidati sau cursanti.
Nerespectarea punctelor prevazute la Art. 5 poate duce la sanctiuni care tin de blocare
acces, penalizari la punctaj, excludere din program si sesizarea organelor abilitate in
cazul in care este vorba despre fapte de natura penala.
De asemenea, in cazul deteriorii echipamentelor puse la dispozitie, utilizatorii sunt
obligati sa achite contravaloarea daunelor.

7. INFORMATII SI AFISE
Asociatia utilizează pentru comunicare cel mai des website-ul, e-mail-ul și rețelele
sociale. Afișarea informațiilor de către cursanti se va face doar pe panourile prevăzute
sau pe grupurile de pe retelele sociale special create de staff pentru a avea aceasta
destinatie.

8. PROPRIETATE INTELECTUALA / DREPTURI DE AUTOR


Asociatia Academy+Plus deține toate drepturile de utilizare, multiplicare și diseminare
a documentelor educative și a proiectelor propuse/realizate în timpul școlarizării de
către: cursanti, angajați, profesori sau școli partenere ale ACADEMY+PLUS,
indiferent de canalele unde au fost publicate (e-mail, forumuri, ftp, web, spații de
stocare etc.).
În ceea ce privește ideile, inovațiile sau invențiile realizate de către student în afara
curriculei ACADEMY+PLUS, prin utilizarea tehnicilor învățate sau tehnologiilor
furnizate de organizație, rămân proprietatea exclusivă a cursantului.
Este interzisă difuzarea informațiilor confidențiale sau sensibile legate de
ACADEMY+PLUS, cât și a structurilor sau activităților anexe, fără consultarea
prealabilă a administrației asociatiei. Aceste informații se referă printre altele la logo-
ul ACADEMY+PLUS, la logo-ul Ecole 42, și la toate documentele emise sau puse la
dispoziție in cadrul activității de formare de aceste asociatii.
Un astfel de comportament ar putea afecta interesele științifice și/sau economice ale
ACADEMY+PLUS și/sau ale partenerilor săi și constituie o gravă încălcare a
regulamentului. Interdicția se referă și la confidențialitatea datelor și la procesarea
informațiilor legate de asociatie, de cursantii săi, de angajați, mentori, administrație,
parteneri sau întreprinderi.
Având în vedere că legea cu privire la utilizarea frauduloasă a software-ului și cea
referitoare la atacuri informatice și la piraterie au fost aduse la cunoștința studenților,
prin încălcarea acestora, se expun la sancțiunile penale prevăzute de aceste legi.

9. SUPRAVEGHERE VIDEO
Sediul ACADEMY+PLUS beneficiază de monitorizare video. Persoanele prezente in
incinta accepta explicit aceasta supraveghere.

10. INSTRUCTIUNI IN CAZ INCENDII


În caz de situații de forță majoră (incendii, cutremure), studenții trebuie să cunoască
planurile de evacuare și zonele în care sunt instalate stingătoare și să respecte regulile
pentru situații de urgență.

11. ACCIDENTE
Orice accident/incident care se soldează cu vătămare fizică trebuie să fie raportat de
urgență personalului administrativ al ACADEMY+PLUS.
Asociatia Academy+Plus nu răspunde pentru vătămările de orice natură aduse unei
persoane, inclusiv a cursanților, dacă acestea s-au produs din culpa cursantului, chiar și
cea mai ușoară formă de culpă.