You are on page 1of 1

INSCRIPCIONS PROGRAMA "FE-EN-FAMILIA"

1 2
Taller: Acompanyar els infants en l’experiència Taller: "Créixer en la fe: infants i persones
de Déu. Dinàmiques i jocs amb llenguatge
"bíblic-simbòlic"
adultes junts"
Fundació Claret
A càrrec de: Lourdes Monfort, diplomada en Ciències
Religioses. Professora de Religió a Primària. Catequista i Experiència Cristiana i Comunicació
A càrrec de: Lourdes Monfort. Diplomada en Ciències
Religioses. Professora de Religió a Primària. Catequista i mare de família.
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS mare de família. Autora dels llibres de Religió del "Projecte
• Taller dirigit a famílies amb infants (adults i infants a
Programa de curs 2004-2005
al Temps" de l’Editorial Claret.
partir de P-5) que tenen interès en "aprendre a dir Déu"
M. Teresa Cortina • Taller dinàmic i molt participatiu.
• Adreçat a pares/mares, avis/àvies,
Fundació Claret educadors/educadores, professors/professores, • Farem jocs, dinàmiques i pregària compartides entre les
Nàpols 346, 1r 2a catequistes... tothom que conviu amb infants i té interès persones adultes i els infants assistents.
en ajudar-los a que "aprenguin a dir i a conèixer Déu". • Ens introduirem en el llenguatge bíblic-simbòlic utilitzant
08025 Barcelona un eix d’animació que engrescarà la sessió.
• Continua en la línia dels tallers realitzats amb el mateix
Tel. 93 4761450 nom en els cursos anteriors. El poden aprofitar bé tant les
Fax 93 4761451 persones que hi participin per primera vegada com les que Nombre de participants limitat. S’acceptaran per ordre
ja han assistit als anteriors, ja que s’aprofundirà i es faran d’inscripció.
info@fundacioclaret.org dinàmiques diferents.
www.fundacioclaret.org • Taller dinàmic i molt participatiu. Lloc: Fundació Claret. Nàpols 346, 1r 2a. Barcelona.
• Aprendrem i aprofundirem en el llenguatge bíblic-simbòlic Dates: Dissabte, 22 de gener de 2005.
tot fent jocs i dinàmiques adients per infants i també Horari: de 10 a 14 i de 16 a 18 h.
famílies, grups, etc. amb persones de diverses edats. Preu: preu individual: 35 €; preu parella 60 €; infants
Horari Ho farem a partir d’un eix d’animació que engrescarà participants: gratis.
la sessió. Inscripcions: abans del 10 de gener.

Matins: de 10 a 13 h. Nombre de participants limitat. S’acceptaran per ordre


(de dilluns a divendres) d’inscripció.
Tardes: de 16 a 19’30 h. 3
(de dimarts a dijous) Lloc: Fundació Claret. Nàpols 346, 1r 2a. Barcelona. Taller: "Déu té més d’un nom. Explicar als
Dates: Dissabte, 13 de novembre de 2004. infants la pluralitat religiosa"

2004
Horari: de 10 a 14 i de 16 a 18 h.
Inscripcions per correu, Preu: 30 € preu individual i 50 € preu parella (els dos) A càrrec de: Marta Masdeu, educadora i periodista. Cap de
fax, e-mail o personalment Inscripcions: abans del 30 d’octubre. redacció de la revista "Dialogal", de l’Associació UNESCO per
al Diàleg Interreligiós
a la secretaria de la Fundació Claret
A partir del llibre "Déu té més d’un nom" (Ed. Claret), el
taller pretén oferir orientacions i eines pràctiques als pares
i educadors de cara a educar en la pluralitat religiosa en
què es troben els infants en la nostra societat. Es treballarà

2005
a partir dels sentits.

Lloc: Fundació Claret. Nàpols 346, 1r 2a. Barcelona.


Dates: Dissabte, 30 d’abril de 2005.
Horari: de 10 a 14 i de 16 a 18 h.
Totes les inscripcions a la secretaria de la Fundació Claret Preu: preu individual: 30 €; preu parella: 50 €.
o per correu electrónic. Inscripcions: abans del 15 d’abril.

CURSOS
1 3 5
Envieu aquesta butlleta a la Fundació Claret, personalment, correu, fax o correu electrònic. La inscripció es considera en ferm quan ha estat confirmada
Per correu amb taló a nom de "Fundació Claret"

Llegir, pensar i pregar amb la Bíblia VII – Enneagrama i Evangeli Recursos informàtics
"Els textos bíblics de la celebració de la Missa" per a una classe de religió més creativa
A càrrec de: Antònia Cirer, psicòloga clínica i experta en
A càrrec de: Anton M. Vilarrúbias, claretià i professor de Enneagrama i Jaume Sidera, claretià. A càrrec de Josep M. Calderó, ex-professor de religió i
Bíblia a l’ISCR de Vic. coordinador informàtic de la Fundació Claret.
A partir de personatges bíblics adients a cada tipus de
Un curs per: l’Enneagrama, es pretén Es tracta d’un curs bàsic per incorporar les noves tecnologies
porta

• Redescobrir i conèixer la riquesa de la Bíblia no solament • Aprofundir en l’estudi de cada personalitat en la classe de religió i altres activitats d’educació en la fe.
Fax

des de la dimensió espiritual i cristiana, sinó també • Treballar les característiques de cada personalitat
cultural i antropològica. • Indicar tipus de pregària i d’espiritualitat adequats Lloc: Fundació Claret. Nàpols 346, 1r 2a. Barcelona.
(Cal enviar comprovant del banc o de la caixa per fax o per correu, fent constar el nom del curs i de la persona que s'inscriu.)

• Ajudar a fer servir la Bíblia per a la lectura, pregària a cada personalitat Dates: del 6 al 10 de juliol del 2005.
i reflexió personal i en grup. Horari: de 16 a 20 h.
Lloc: Fundació Claret. Nàpols 346, 1r 2a. Barcelona. Preu: 100 € preu general - 80 € preu estudiants
Lloc: Fundació Claret. c/ Nàpols 346, 1r 2a. Barcelona. Dates: 27 i 28 de novembre de 2004. Inscripcions: abans del 20 de juny.
Dates: 26 d’octubre, 2 - 16 - 23 de novembre de 2004. Horari: dissabte 27 de novembre, de 10 a 14 i de 16 a 20 h.

SIMPOSI
Per Transferència bancària al compte de "La Caixa" nº 2100-0856-90-0200417061

Signatura:

Horari: dimarts, de 21 a 22 h. diumenge 28 de novembre, de 10 a 14 h.


Preu: 30 € Inscripcions: abans del 1 d’octubre. Preu: 45 € Inscripcions: abans del 12 de novembre. Simposi 2005
D.N.I
Tel
pis

"L’experiència cristiana: una experiència de


Data de naixement

2 4 salvació?"
Personalment en efectiu a la secretaria de la Fundació Claret.

Habitar el propi cos camí cap el silenci. Educar la interioritat en una societat plural El VII Simposi vol plantejar en quin sentit podem parlar del
Acollir la pròpia història, reconèixer els cristianisme com a experiència de salvació en l’actual context
Núm

A càrrec de: Josep Oton Catalán, escriptor i professor de cultural. Més enllà d’un llenguatge que avui pot resultar
sentiments, obrir-se a Déu
l’ISCREB. ambigu o incomprensible, no hi ha dubte que tant el
cristianisme com, en general, les religions s’ofereixen com a
A càrrec de: Clara Cuchillo (psicòloga); Àngela Porcar
Crèdit de lliure elecció

1. La interioritat: un element constitutiu de la condició camins d’alliberament, de sentit, de realització plena personal
(massatgista) Manuel Porta (metge) i Joan Soler (religiós).
humana. La interioritat a la Bíblia. Espiritualitat cristiana i i col·lectiva. A partir d’aquí ens plantejarem qüestions com:
En col·laboració amb la Casa d’Espiritualitat Claret de Vic.
treball de la interioritat en l’actual context de diàleg
interreligiós i intercultural. • En quin sentit podem parlar avui de "salvació"?
Un curs per ajudar a:
• Quines experiències fa la gent d’avui de "salvació"
Tel. Feina

2. Intel·ligència intrapersonal, intel·ligència emocional i


Cognoms

• Passar de l’estrès a la relaxació.


Població

(felicitat, autorrealització...) o de "perdició" (frustració,


• Acostar-nos als nostres sentiments de forma positiva. mistagogia. Un nou marc que permet reformular un missatge
per secretaria i s'ha realitzat el corresponent ingrès.

alienació, absurd)? En quines dimensions de la persona se


• Acollir el que som. perenne en un llenguatge actual. El gran repte: de
centren? En quins termes s’expressen?
• Desenvolupar algunes capacitats d’evolució interior. l’experiència interior a l’experiència de Déu.
Butlleta d'inscripció:

• Quines mites i ritus de "salvació" ens ofereix


3. Educar la interioritat. Eines del treball interior: el el cinema, la TV?
silenci, la música, el treball corporal, les dinàmiques, la • Quina il·luminació podem rebre sobre aquestes qüestions
Lloc: Casa d’Espiritualitat Claret imaginació, les arts plàstiques, l’escriptura (el relat i el de les ciències humanes (psicologia, antropologia,
(Rambla de St. Domènec, 5. Vic) diari personal). Treballar la interioritat a l’escola i a les sociologia...)?
Dates: 6 i 7 de novembre de 2004.
Demano certificat d'assistència

activitats pastorals. • Quin tipus de "salvació" ofereixen avui les religions i


Horari: des de dissabte a les 10’30 h.
4. Riscos i oportunitats. Riscos: la interioritat mutilada, espiritualitats? A través de quins camins?
fins diumenge a les 17 h.
manipulada, desencarnada. Oportunitats: integrar • En aquest context com entendre la "salvació cristiana"?
Preu: 75 € (inclou pensió)
interioritat i ètica. La interioritat com a suscitadora de com l’experimentem? Què aporta d’específic?
Inscripcions: abans del 22 d’octubre.
Tipus de pagament:

cultura. Anunciar el "déu desconegut que adoreu sense • Quin sentit donar a expressions com "Jesucrist ens salva",
Data d'inscripció:
Professió actual

conèixer" (Ac. 17, 23) a l’areòpag del s. XXI. l’Església és "sagrament de salvació"?
Nom del curs
Nom del curs
Nom del curs

Lloc: Fundació Claret. Nàpols 346, 1r 2a. Barcelona.


Adreça

e-mail

Dates: dimarts, 25 de gener, 1 - 8 - 15 de febrer de 2005. Dates: Divendres 7 i dissabte 8 d’abril del 2005.
Nom

CP

Totes les inscripcions a la secretaria de la Fundació Claret Horari: de 20 a 21’30 h. Dels altres detalls n’informarem oportunament. Vàlid com a
o per correu electrónic. Preu: 40 € Inscripcions: abans del 15 de gener de 2005. crèdit de lliure elecció per als alumnes de l’ISCREB