You are on page 1of 2

Sense l’Esperit Sant, Déu queda lluny,

Crist resta en el passat,


l’Evangeli és lletra morta,
l’Església simple organització,
l’autoritat és tirania,
la missió una propaganda,
la litúrgia simple ritu
i l’amor cristià una ètica asfixiant.
Però amb l’Esperit i en una sinergia indissociable,
el cosmos és alliberat i gemega en l’infantament del Regne,
Crist ressuscitat es fa present,
l’Evangeli és força de vida,
l’Església mostra la comunió trinitària,
l’autoritat un servei alliberador,
la missió una nova Pentecosta,
la litúrgia memorial i anticipació i, l’acció humana, divinitzant.

Mons. Ignasi Hazim (1921-2012), a Uppsala

SEQUENCIA DE PENTECOSTA
Veniu, Esperit Sant,
i envieu des del cel Doblegueu el que és rígid,
l'esclat de la vostra llum. escalfeu el que és fred,
adreceu el que va desviat.
Veniu, Pare dels pobres,
veniu, font de tota gràcia, Doneu als vostres fidels
veniu llum dels cors. que confien en vós
els set dons sagrats.
Consolador excel·lent,
dolç hoste de l'ànima, Doneu-nos el mèrit de la virtut,
refrigeri suau! doneu-nos, en morir, la salvació
i la joia eterna. AMEN. AL.LELUIA
Repòs en la fatiga,
oreig en temps de calor,
consol en el plor!
O llum benaurada,
penetreu fins al més íntim
el cor dels vostres fidels.
Sense la vostra assistència,
ni hi ha res en l'home,
no hi ha res que sigui innocent.
Renteu el que és brut,
regueu el que és sec,
guariu el que està malalt.