You are on page 1of 2

Ја имам све што ми треба

Парче землје комад неба


Кору хлеба и неког ко ме горе гледа

Ја имам све што ми треба


Парче землје комад неба
Кору хлеба и неког ко ме горе
гледа

Ја имам све што ми треба


Парче землје комад неба
Кору хлеба и неког ко ме горе гледа
Ја имам све што ми треба
Парче землје комад неба
Кору хлеба и неког ко ме горе гледа

Ја имам све што ми треба


Парче землје комад неба
Кору хлеба и неког ко ме горе гледа