You are on page 1of 13

ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

G. W. Botsford / C. A. Robinson, Αρχαία ελληνική ιστορία

Δημητρίου Ρ. Θεοχάρη, Νεολιθικός πολιτισμός

J. Ρ. V. D. Balsdon, Ρωμαίες γυναίκες

Antony Andrewes, Αρχαία ελληνική κοινωνία

Claude Mossé, Ιστορία μιας δημοκρατίας: Αθήνα

Claude Mossé, Η αρχαϊκή Ελλάδα

Ρ. R. Franke, Η Μικρά Ασία στους ρωμαϊκούς χρόνους: Τα νομίσματα

καθρέφτης της ζωής των Ελλήνων

Géza Alföldy, Ιστορία της ρωμαϊκής κοινωνίας

Richard Krautheimer, Παλαιοχριστιανική και βυζαντινή αρχιτεκτονική

J. Τ. Hooker, Εισαγωγή στη Γραμμική Β

Lionel Casson, Οι βιβλιοθήκες στον αρχαίο κόσμο

G. W. Bowersock, Ο ελληνισμός στην ύστερη Αρχαιότητα

Richard Stoneman, Αναζητώντας την κλασική Ελλάδα

Μανόλη Ανδρόνικου, Το χρονικό της Βεργίνας

Wolfgang Schuller, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας

Μ. Β. Σακελλαρίου, Πόλις. Ένας τύπος αρχαίου ελληνικού κράτους

F. de Polignac, Η γέννηση της αρχαίας ελληνικής πόλης

H.-J. Gehrke, Ιστορία του ελληνιστικού κόσμου

John M. Camp, Η Αρχαία Αγορά της Αθήνας. Οδηγός

Horst Blanck, Εισαγωγή στην ιδιωτική ζωή των αρχαίων Ελλήνων και

Ρωμαίων

G. E. M. de Ste Croix, Ο χριστιανισμός και η Ρώμη

Paul Zanker, Ο Αύγουστος και η δύναμη των εικόνων

Colin Renfrew, Η ανάδυση του πολιτισμού

Cyprian Broodbank, Οι πρώιμες Κυκλάδες

Christopher Howgego, Η αρχαία ιστορία μέσα από τα νομίσματα

Fritz Gschnitzer, Ιστορία της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας


Graham Shipley, Ο ελληνικός κόσμος μετά τον Αλέξανδρο, 323-30 π.Χ.,

τόμοι Α'-Β'

Μ. Α. Τιβέριου, Πλαστές αρχαιότητες και παραχάραξη της ιστορίας

ENCYCLOPÉDIE DE LA PLÉIADE, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ

τόμος Α': Γενικά προβλήματα

τόμος B'1: Μεθοδική αναζήτηση των μαρτυριών. Παραδοσιακές βοηθητικές

επιστήμες. Εικονιστικές μαρτυρίες

τόμος Β'2: Μεθοδική αναζήτηση των μαρτυριών. Παραδοσιακές βοηθητικές

επιστήμες. Γραπτές μαρτυρίες

τόμος Β'3: Μεθοδική αναζήτηση των μαρτυριών. Πρόσφατα μέσα μαζικής

επικοινωνίας. Καταγραμμένες μαρτυρίες

τόμος Γ': Διατήρηση και παρουσίαση των μαρτυριών

τόμος Δ': Οι μαρτυρίες και η κριτική τους αξιοποίηση

Παράρτημα: Χρονολογικοί πίνακες

ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Douglas Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας, 1770-1923

Douglas Dakin, Ο αγώνας των Ελλήνων για την ανεξαρτησία, 1821-1833

J. Α. Petropulos, Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο ελληνικό βασίλειο

(1833-1843)

Αλέξανδρου Δεσποτόπουλου, Ο Κυβερνήτης Καποδίστριας και η

απελευθέρωσις της Ελλάδος

Θάνου Βερέμη κ.ά., Εθνική ταυτότητα και εθνικισμός στη Νεότερη Ελλάδα

Λεωνίδα Καλλιβρετάκη, Η ζωή και ο θάνατος του Γουσταύου Φλουράνς

David Nicholas, Η εξέλιξη του μεσαιωνικού κόσμου

Γ. Β. Λεονταρίτη, Η Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, 1917-1918

Αρχείο Χρυσοστόμου Σμύρνης (3 τόμοι)

Νικηφόρου Διαμαντούρου, Οι απαρχές της συγκρότησης σύγχρονου

κράτους στην Ελλάδα, 1821-1828


Mark Mazower, Η Ελλάδα και η οικονομική κρίση του Μεσοπολέμου

M. Llewellyn Smith, Το όραμα της Ιωνίας

G. Lefebvre, Η Γαλλική Επανάσταση

Gunnar Hering, Οικουμενικό Πατριαρχείο και ευρωπαϊκή πολιτική, 1620-

1638

Gunnar Hering, Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα 1821-1936,

τόμοι Α'-Β

François Crouzet, Η κυπριακή διένεξη 1946-1959, τόμοι Α'-Β'

Pierre Cabanes κ.ά., Ιστορία της Αδριατικής

D. S. Landes, Τα γρανάζια του χρόνου. Τα ρολόγια και η δημιουργία του

σύγχρονου κόσμου

Frances A. Yates, Η τέχνη της μνήμης.

Ημερολόγιο συμβάντων (επιμ. Ζ. Συνοδινού)

ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Η. J. Rose, Ιστορία της λατινικής λογοτεχνίας, τόμοι Α'-Β'

Κ. J. Dover, Η κωμωδία του Αριστοφάνη

Werner Jaeger, Δημοσθένης

C. Μ. Bowra, Αρχαία ελληνική λυρική ποίηση, τόμοι Α'-Β'

Wolfgang Schadewaldt, Από τον κόσμο και το έργο του Ομήρου,

τόμοι Α'-Β'

L. D. Reynolds / N. G. Wilson, Αντιγραφείς και φιλόλογοι

Bruno Snell, Η ανακάλυψη του πνεύματος

Σόλωνα Μιχαηλίδη, Εγκυκλοπαιδεία της αρχαίας ελληνικής μουσικής

Albin Lesky, Η τραγική ποίηση των αρχαίων Ελλήνων, τόμοι Α'-Β'

Jacqueline de Romilly, Ιστορία και Λόγος στον Θουκυδίδη

Walter Burkert, Ελληνική μυθολογία και τελετουργία

Walter Burkert, Homo necans


Λατίνοι ιστορικοί, μτφρ. Νίκου Πετρόχειλου

Σαλλούστιος

Σουητώνιος, τόμοι Α'-Β'

Τάκιτος, Χρονικά, τόμος Α' / τόμος Β' / τόμος Γ' / τόμος Δ'

. Θ. Δ. Παπαγγελή, Η ποιητική των Ρωμαίων «Νεωτέρων»

Δ. Ι. Ιακώβ, Η ποιητική της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας

Ευριπίδη, Άλκηστη, έκδ. Δ. Ι. Ιακώβ, τόμοι Α'-Β'

Στα χνάρια του Οδυσσέα

Richard Seaford, Ανταπόδοση και τελετουργία

Luc Brisson, Το αμφίβολο φύλο

Ούγου Φόσκολου, Διδύμου κληρικού της Υπερκαλύψεως βιβλίον μοναδικόν

Corinne Jouanno, Το μυθιστόρημα του Αλεξάνδρου

ΙΣΤΟΡΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ & ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Gilbert Highet, Η κλασική παράδοση

Tomas Hägg, Το αρχαίο μυθιστόρημα

P. G. Walsh, Η ρωμαϊκή μυθιστορία

Κωνσταντίνου Θεοτόκη, Ιστορία της ινδικής λογοτεχνίας

Erich Auerbach, Μίμησις

ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ

Elpidio Mioni, Εισαγωγή στην ελληνική Παλαιογραφία

ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑ

E. G. Turner, Ελληνικοί πάπυροι

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

Georges Mounin, Κλειδιά για τη Γλωσσολογία


ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Δ. Σ. Λουκάτου, Εισαγωγή στην ελληνική Λαογραφία

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Max Derruau, Ανθρωπογεωγραφία

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ernest Borneman, Η πατριαρχία

A. Leroi-Gourhan, Το έργο και η ομιλία του ανθρώπου

τόμος Α': Τεχνική και γλώσσα

τόμος Β': Η μνήμη και οι ρυθμοί

Margaret Alexiou, Ο τελετουργικός θρήνος στην ελληνική παράδοση

ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

N. A. Stillings κ.ά., Εισαγωγή στη Γνωσιοεπιστήμη

ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Paul Lemerle, Ο πρώτος βυζαντινός ουμανισμός

Herbert Hunger, Βυζαντινή λογοτεχνία, τόμος Α' / τόμος Β' / τόμος Γ'

Hans-Georg Beck, Ιστορία της βυζαντινής δημώδους λογοτεχνίας

J. J. Yiannias (επιμ.), Η βυζαντινή παράδοση μετά την άλωση της

Κωνσταντινούπολης

Α. Ρ. Kazhdan / Α. W. Epstein, Αλλαγές στον βυζαντινό πολιτισμό κατά τον

11ο και τον 12ο αιώνα

Alan Harvey, Οικονομική ανάπτυξη στο Βυζάντιο (900-1200)

Gilbert Dagron, Η γέννηση μιας πρωτεύουσας. Η Κωνσταντινούπολη και οι

θεσμοί της (330-451)

146. Πολύμνιας Αθανασιάδη, Ιουλιανός. Μια βιογραφία


Α. Παπαδάκη / J. Meyendorff, Η χριστιανική Ανατολή και η άνοδος του

παπισμού

Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου (7ος-15ος αιώνας), (επιμ. Α. Λαΐου), τόμοι

Α'-Γ'

Philip Grierson, Βυζαντινή νομισματοκοπία (1η έκδοση)

Paul Magdalino, Η αυτοκρατορία του Μανουήλ Α' Κομνηνού,

1143-1180

ΤΟΥΡΚΟΛΟΓΙΑ

Cemal Kafadar, Ανάμεσα σε δύο κόσμους. Η κατασκευή του οθωμανικού

κράτους

J. Rizo Néroulos, Analyse raisonnée de l'ouvrage intitule «Charte Turque»

(δίγλωσσο γαλλ / ελλ)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Λίνου Πολίτη, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας

Ο Σεφέρης στην Πύλη της Αμμοχώστου

Filippo Maria Pontani, Επτά δοκίμια και μελετήματα για τον Καβάφη (1936-

1974)

Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη, Νεοελληνικός Διαφωτισμός

Αλέξη Eudald Solà, Δυο κείμενα για την ελληνική ποίηση

Mario Vitti, Γραφείο με θέα

Το ελληνικό παιχνίδι. Διαδρομές στην ιστορία του

Ιστορία της ελληνικής γλώσσας (επιμ. Μ. Ζ. Κοπιδάκη), Δ' έκδοση


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Αδαμαντίου Κοραή, Προλεγόμενα στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς,

τόμοι Α'-Δ'

Στρατηγού Μακρυγιάννη, Οράματα και θάματα (η μεταγραφή)

Δημήτρη Πικιώνη, Κείμενα

Γιάννη Παππά, Κείμενα

Παναγιώτη Κοδρικά, Μελέτη της κοινής ελληνικής διαλέκτου

Μάρκου Ρενιέρη, Φιλοσοφία της Ιστορίας

Εμμανουήλ Ροΐδη, Αθησαύριστα κείμενα από τον «Ραμπαγά»

Ναταλίας Δεληγιαννάκη, Γιώργος Σεφέρης, Βαρνάβας Καλοστέφανος. Τα

σχεδιάσματα

Γράμματα του Ιωάννη Συκουτρή από την Κύπρο (1922-1924)

(επιμ. Φάνη Κακριδή)

Μανουήλ Γεδεών, Ιστορία των του Χριστού πενήτων, Α'-Β'

Παν. Μουλλά (επιμ.), Στους δρόμους της λογιοσύνης

(κείμενα Γεωργίου Βιζυηνού)

Νικολάου Μαυροκορδάτου, Περί καθηκόντων βίβλος (δίγλωσσο ελλ /

γαλλ)

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΥΤΟΓΡΑΦΑ ΕΡΓΑ

Ενότητες 1 & 2 Νεανικό τετράδιο (1820-1828) & Δεύτερο τετράδιο νεανικό

Ενότητα 3 Εις τον θάνατον του Λορδ Μπάιρον (αρχαιότερο χφ)

Ενότητα 4 Εις τον θάνατον του Λορδ Μπάιρον (νεότερο χφ θεωρημένο)

Ενότητα 5 Η γυναίκα της Ζάκυθος

Ενότητα 6 Τετράδιο ετών 1829-1833, Ωδή στον Λορδ Μπάιρον

Ενότητα 7 Τρίχα, Κρητικός κ.ά.

Ενότητες 8, 9, 10 Ελεύθεροι Πολιορκημένοι

Ενότητες 11 & 12 Σατιρικά & Πόρφυρας


Ενότητες 13, 14, 15 Ιταλικά & Περιστασιακά

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ

Ε. Π. Παπανούτσου, Αλέξανδρος Δελμούζος

Μαρίνου Καλλιγά, Νικόλας Γύζης

Παντελή Πρεβελάκη, Άγγελος Σικελιανός

Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη, Ιώσηπος Μοισιόδαξ

Απόστολου Κώστιου, Δημήτρης Μητρόπουλος

Κ. Θ. Δημαρά, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος

Γιώργου Μπουζιάνη, Γράμματα προς τον Χάινριχ Μπάρχφελντ

Γ. Π. Σαββίδη / Ν. Μ. Χατζηδάκη / Μαριλίζας Μητσού,

Χρονογραφία Κ. Γ. Καρυωτάκη

Ε. Χ. Κάσδαγλη, Γιάννης Κεφαλληνός, ο χαράκτης

Γιάννη Κεφαλληνού, Αλληλογραφία (1913-1952) – Κείμενα (επιμ. Ε. Χ.

Κάσδαγλη)

Λιλής Μακράκη, Ελευθέριος Βενιζέλος. Η διάπλαση ενός εθνικού ηγέτη

Βασιλείου Ν. Τατάκη, Απομνημονεύματα

Βασιλικής Μπόμπου-Σταμάτη, Βικέντιος Δαμοδός

Κ. Β. Κριμπά (επιμ.), Γιάννης Σαρεγιάννης και η έννοια της ασθένειας

M.-P. Masson-Vincourt, Ο Παύλος Καλλιγάς (1814-1896) και η ίδρυση του

ελληνικού κράτους

Ιωσήφ Σιακκή, Δ. Γ. Καμπούρογλου. Η ζωή και το έργο του

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ & ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διήγησις του Αλεξάνδρου (έκδ. D. Holton, β' έκδοση, διορθωμένη)

Μαρίνου Φαλιέρου, Ερωτικά όνειρα (έκδ. A. van Gemert, β' έκδοση, με

επίμετρο)
Ιστορία του Βελισαρίου (έκδ. W. F. Bakker / A. van Gemert, β' έκδοση, με

επίμετρο)

Ο πόλεμος της Τρωάδος (editio princeps Μ. Παπαθωμόπουλου / E. M.

Jeffreys)

Θρήνος της Υπεραγίας Θεοτόκου (έκδ. W. F. Bakker)

Αφήγησις Λιβίστρου και Ροδάμνης, διασκευή α (έκδ. Π. Αγαπητού)

Αφήγησις Λιβίστρου και Ροδάμνης, διασκευή V (στα αγγλικά, έκδ. Τίνας

Λεντάρη)

Άνθιμου Διακρούση, Ο Κρητικός Πόλεμος (έκδ. Σ. Κακλαμάνη)

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

W. Windelband / Η. Heimsoeth, Εγχειρίδιο ιστορίας της φιλοσοφίας

Τόμος Α': Η φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων. Η φιλοσοφία των

ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων

Τόμος Β': Η μεσαιωνική φιλοσοφία. Η φιλοσοφία της Αναγέννησης. Η

φιλοσοφία του Διαφωτισμού

Τόμος Γ': Η γερμανική φιλοσοφία. Η φιλοσοφία του 19ου αιώνα. Η

φιλοσοφία του 20ού αιώνα

W. Η. Walsh, Εισαγωγή στη φιλοσοφία της Ιστορίας

Α. Ε. Τaylor, Πλάτων: Ο άνθρωπος και το έργο του

Ludwig Wittgenstein, Φιλοσοφική γραμματική

R. Sorabji (επιμ.), Ο Φιλόπονος και η απόρριψη της αριστοτελικής

επιστήμης

Ernst Cassirer, Η φιλοσοφία του Διαφωτισμού

ENCYCLOPÉDIE DE LA PLÉIADE, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

τόμος Α': Η καντιανή επανάσταση

τόμος Β': 19ος αιώνας. Ρομαντικοί / Κοινωνιολόγοι


τόμος Γ': 19ος-20ός αιώνας. Η εξελικτική φιλοσοφία. Εθνικές φιλοσοφικές

σχολές

τόμος Δ': 20ός αιώνας. Σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΔΙΚΑΙΟ

Γ. Κ. Βλάχου, Πολιτικές κοινωνίες στον Όμηρο

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

R. Harré (επιμ.), Επιστημονική σκέψη 1900-1960

Herbert Butterfield, Η καταγωγή της σύγχρονης επιστήμης (1300-1800)

C. C. Gillispie, Στην κόψη της αλήθειας

Otto Neugebauer, Οι θετικές επιστήμες στην Αρχαιότητα

Α. C. Crombie, Από τον Αυγουστίνο στον Γαλιλαίο

τόμος Α': Η επιστήμη στον Μεσαίωνα (5ος-13ος αιώνας)

τόμος Β': Η επιστήμη στον ύστερο Μεσαίωνα και στις αρχές των Νέων

Χρόνων (13ος-17ος αιώνας)

ΥΓΕΙΑ

Βρετανικού Ιατρικού Συλλόγου, Το ζην επικινδύνως

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗΣ

Σπύρος Παπαγιαννόπουλος, Ζωγραφική

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Αλέξης Κυριτσόπουλος, Εικόνες για τους Αχαρνείς του Αριστοφάνη

Το Άγιον Όρος στην ελληνική τέχνη

301. City Streets. Οι δρόμοι της πόλης


Άρις Γεωργίου, Η Παπαμάρκου και τα πέριξ (1979-2010)

Άρις Γεωργίου, Ωτο μπιο γκραφί

Δημήτρης Παπαδήμος, Ταξιδιώτης φωτογράφος

Δημοσθένης Κοκκινίδης, Ομήρου Οδύσσεια, κείμενα Δ. Ν. Μαρωνίτη

Δημήτρης Γαλάνης, Τα εικονογραφημένα βιβλία

Κοσμάς Ξενάκης, 1925-1984

ΙΣΤΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Τάσου Κ. Μπίρη, Αρχιτεκτονικής σημάδια και διδάγματα

Ν. Στάγκου (επιμ.), Έννοιες της μοντέρνας τέχνης

Α. Γιακουμακάτου, Στοιχεία για τη νεότερη ελληνική αρχιτεκτονική.

Πάτροκλος Καραντινός

David Watkin, Ιστορία της δυτικής αρχιτεκτονικής

Σάββα Κονταράτου, Ουτοπία και πολεοδομία, τόμοι Α'-Β'

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΛΕΞΗ ΜΙΝΩΤΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΞΙΝΟΥ

Florence Dupont, Η αυτοκρατορία του ηθοποιού. Το θέατρο στην αρχαία

Ρώμη

Βάλτερ Πούχνερ, Ανθολογία νεοελληνικής δραματουργίας, τόμος Α' / τόμοι

Β1-Β2

Σοφοκλέους, Αίας, μτφρ. Κ. Χ. Μύρη

Λ. Σαπουνάκη-Δρακάκη / Μ. Λ. Τζόγια-Μοάτσου, Η Δραματική Σχολή του

Εθνικού Θεάτρου

Εθνικό Θέατρο. Τα πρώτα χρόνια (1930-1941)

Δημήτρη Σπάθη, Από τον Χορτάτση στον Κουν. Μελέτες για το

νεοελληνικό θέατρο
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ

Ιωάννης Α. Βαλαωρίτης 1855-1914

Ιωάννης-Γαβριήλ Εϋνάρδος

ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Γ. Β. Δερτιλή, Το ζήτημα των τραπεζών (1871-1873)

Κωνσταντίνου Παπαθανασόπουλου, Ελληνική εμπορική ναυτιλία (1833-

1856)

Κωνσταντίνου Παπαθανασόπουλου, Εταιρεία Ελληνικής Ατμοπλοΐας

(1855-1872)

Μαργαρίτας Δρίτσα, Βιομηχανία και τράπεζες στην Ελλάδα του

Μεσοπολέμου

Νίκου Σ. Παντελάκη, Ο εξηλεκτρισμός της Ελλάδας (1889-1956)

Π. Ε. Πετράκη, με τη συνεργασία του Χ. Πανώριου, Τα σημεία καμπής στη

δραστηριότητα της ελληνικής οικονομίας (1840-1913)

Κ. Χλωμούδη, Συνεργασία και συμπλοιοκτησία

ΠΗΓΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Νίκου Παντελάκη, Δημόσια δάνεια

ΕΛΙΑ

Ειρήνης Σαρίογλου, Turkish policy towards Greek education in Istanbul 1923-

1974: Secondary education and cultural identity

Βάσως Θεοδώρου / Βασιλικής Κοντογιάννη, Το παιδί στη νεοελληνική

κοινωνία: 19ος-20ός αιώνας: Αξίες, αναπαραστάσεις, αποτυπώσεις

Βασιλικής Χατζηγεωργίου, Γιώργος Βαφιαδάκης: Ημερολόγια, George

Vafiadakis: Diaries

Αντώνη Κωτίδη, Η Ελλάδα του Μπαρκώφ / Barkoff in Greece


Φοίβου Ι. Πιομπίνου, 'Ελληνες αγιογράφοι μέχρι το 1821

Ε. Σουλογιάννη, Η ελληνική κοινότητα Αλεξάνδρειας 1843-1993 (β' έκδ.)

Ελπίδας Κ. Βόγλη, Έργα και ημέραι ελληνικών οικογενειών 1750-1940

Α. Π. Παναρέτου, Η ηδονή και η οδύνη των βιβλίων: Χρυσόστομου Γανιάρη

βίος και έργα

Μάικλ Μαγιάρ, Ο Κάρολος Κουν και το Θέατρο Τέχνης

Πλάτωνα Μαυρομούστακου, Λέων Φραντζής: Φωτογραφίες ελλήνων

ηθοποιών 1937-1946

Τούλας Τ. Καλαντζοπούλου, Μεσαιωνικοί ναοί της Αθήνας από σωζόμενα

σχέδια του Paul Durand

Δημήτρη Ιωάννου (επιμ.), Ο Μωρίς της «Τέχνης» και της τέχνης: Μνήμη

Μωρίς Σαλτιέλ

Κυριάκου Ντελόπουλου, Παιδικά και νεανικά βιβλία του 19ου αιώνα

Αγάπης Μολυβιάτη-Βενέζη, Το χρονικό των δέκα ημερών: Αϊβαλί

(Κυδωνίες)

Λιάνας Γιαννακοπούλου, Ο Παρθενώνας στην ποίηση: μια ανθολογία

Θεόδωρου Κατσίκαρου, Η παρουσία του θεατρικού έργου του Alexandre

Dumas πατρός στην Ελλάδα και στον ευρύτερο ελληνόφωνο χώρο: μέσα ΙΘ'-

Κ' αιώνας

Δ. Πόρτολου / Ο. Δημητρακόπουλου / Δ. Δασκαλόπουλου, Ο σκιτσογράφος

Ηλίας Κουμετάκης

Δήμητρας Πικραμένου-Βάρφη, Ο Σπυρίδων Παυλίδης και το

«Γλυκυσματοποιείον» του: Τα πρώτα χρόνια της πρώτης ελληνικής

βιομηχανίας

Νίκου Δ. Τριανταφυλλόπουλου, Φώτα ολόφωτα: Ένα αφιέρωμα στον

Παπαδιαμάντη και τον κόσμο του

Γρηγόριου Ξενόπουλου, Νικόλας Σιγαλός: Αθηναϊκή μυθιστορία

Γ. Καντούνιας, Το τηλεσκόπιον του Καζαμία: Κωμωδία εις πράξεις Ζ'