You are on page 1of 12

Prelucrarea rotilor dintate cilindrice

Rotile dintate cilindrice au rolul de a transmite miscarea intre arborii cu axe paralele.

Tipuri de roti dintate cilindrice:

●Roti dintate cilindrice cu dinti drepti ;

●Roti dintate cilindrice cu dinti inclinati;

● Roti dintate cilindrice cu dantura curba;

●Roti dintate cilindrice cu dantura in V;

● Roti dintate cilindrice cu dantura in Z.

Conditii tehnice de executie a rotilor dintate cilindrice cu dinti drepti,inclinati sau curbi

Calitatea angrenarii se apreciaza dupa functionarea linistita si farazgomot,randament si


durabilitate.Rotile dintate cilindrice cu dinti drepti,inclinati sau inV se impart dupa calitatea angrenarii
in 12 clase de precizie,de la 1 la 12,in ordineadescrescanda a preciziei.Fiecare clasa de precizie este
determinate de urmatoarele criteriide precizie:

●Criteriul de precizie cinematica a rotii;


●Criteriul de functionare lina a angrenajului;
●Criteriul de contact dintre dinti.Fiecare criteriu este caracterizat prin anumiti indici de precizie.
Pe langa indicii de precizie se pot adauga si urmatorii indici de calitate arotilor dintate,care asigura durabilitatea si
randamentul in functionare :

●Jocul de baza dintre flancurile dintilor;


●Gradul de rugozitate a suprafetei,Ra=1,6…0,4 μm;
●Duritatea suprafetelor active,HRC=56…62;
●Precizia diametrului gaurii de ajustaj , clasa 2…3 de precizie;
● Abaterile de la perpendicularitate ale fetelor frontale in raport cu axa gaurii (0,015…0,04 mm);
● Precizia diametrului exterior al coroanei si al butucului, in clasa 2…5.

Procesul tehnologic de prelucrare mecanica a rotilor ditate depinde de o serie defactori :


●Forma rotii dintate;
●Felul semifabricatului;
●Materialul si tratamentul termic necasar;
●Forma danturii de prelucrat;
●Precizia de executie a anumitor elemente ale rotilor dintate.

Procesul tehnologic de prelucrare mecanica a rotilor dintate din semifabricatematritate are urmatoarea schema:

●Prelucrarea bazelor tehnologice;


●Prelucrarea semifabricatului in vederea danturarii;
●Prelucrarea dintilor;
●Tratamentul termic;
●Prelucrarea de finisare a bazelor principale;
● Finisarea danturii

Prelucrarea rotilor dintate cilindrice

In procesul de prelucrare a rotilor dintate setinde sa se foloseasca ca baze tehnologicesuprafetele care in


timpul functionarii servesc drept suprafete de asezare :Suprafata gaurii centrale,capatul frontal de
reazem si ansamblul de suprafete alecanelurilor sau canalelor de pana.Prelucrarea bazelor tehnologice
se realizeaza prin 2 variante in functie de seria defabricatie:
-pentru serie mica de fabricatie se folosesc strunguri normale si strunguri revolver;
- pentru serie mare si de masa se utilizeaza masina de gaurit,de brosat,strunguri cu maimulte cutite si
strunguri semiautomate

Prelucrarea dintilor rotilor dintate cilindrice se poate executa prin urmatoarelemetode:


-Prin copiere;
-Prin generare sau rostogolire

Prelucrarea roţilor dinţate prin metoda generării (rostogolire-rulare)

Aşa cum se cunoaşte din literatura de specialitate, metoda generării prin rostogolire-rular e se bazează
pe posibilitatea obţinerii unei "angrenări" între sculă şi roata (semifabricatul) căreia i se execută
dantura.

Sculele utilizate sunt:


○ freza-melc-cuţitul roată
○ morteză
○ cuţitul pieptene
Maşinile utilizate:
○maşini de frezat dantura
○maşini de mortezat dantura
a. Danturarea cu ajutorul frezei-melc
○se bazează pe principiul angrenării unui şurub fără sfârşit(scula) cu o roată dinţată (semifabricatul-
piesă).
Marele avanataj al frezelor-melc îl constituie proprietatea cremalierei de a angrena cu orice număr de
dinţi de acelaşi modul şi unghi de angrenare. Rezultă, că aceeaşi freză-melc poate fi folosită la
prelucrarea semifabricatelor cu număr diferit de dinţi, atât drepţi cât şi înclinaţi.

Mişcările necesare realizării danturării

(vs) - mişcarea principală de aşchiere, realizată de sculă (freza-melc)

(vp) -mişcarea de avans circular, realizată de piesă

(Sr) - avansul radial (în vederea realizării înălţimii dintelui)- realizat de piesă sau desculă.

(Sa) - avansul axial, necesar pentru realizarea lungimii dintelui (lăţimea danturii),realizat de sculă (freza
-melc)
În funcţie de tipul danturii cilindrice (cu dinţi drepţi sau înclinaţi dreapta ori stânga),înclinarea frezei
melc se prezintă in tablelul urmator :
La varianta de prelucrare cu avans tangenţial (fig.11.11,b ) freza melc este prevăzută cu un con de
atac (κ=11°÷ 13° ) pe o lungime de 2,5 ÷ 3 paşi, pe parcursul căruia înălţimea dinţilor creşte de la zero
la valoarea nominală.
În 16 acest mod se materializează pe sculă mărimea avansului pe dinte Sd (ca la tarod, filieră, pieptene
etc).
La prelucrarea cu avans radial (fig.11.11,a), generarea flancurilor roţii melcate se obţine ca în cazul
prelucrării cu freze melc a roţilor cilindrice cu dinţi drepţi.Generatoarea se obţine prin angrenarea
sculei cu roata piesă, semifabricat, iar directoarea este materializată prin construcţia sculei.

În timpul prelucrării axa sculei se găseşte în planul axial al roţii semifabricat. După cuplarea mişcării
de angrenare (rulare), realizată prin legătura cinematică rigidă între viteza de rotaţie II a piesei, de
frecvenţă np , şi viteza de rotaţie I a sculei, de frecvenţă ns adică np/ns = k / zp, roata semifabricat se
deplasează radial cu mişcarea III pînă cînd se realizează înălţimea dintelui h = 2,25 mn (distanţa dintre
axe A). Prelucrarea cu avans tangenţial (fig.11.11,b) necesită o mişcare axială III a frezei melc (avans
tangenţial St ). Freza melc se află la distanţa dintre axe.

Din punct de vedere cinematic, dacă freza melc nu se deplasează axial, mişcarea de rotaţie dintre
aceasta şi piesa semifabricat trebuie să fie o mişcare de rulare fără alunecare. Dar, freza melc la această
variantă de prelucrare trebuie să se deplaseze cu viteza v = ± v3 (semnele fiind funcţie de sensul elicei
melcului) şi ca urmare pentru menţinerea rulării roata semifabricat trebuie să capete o mişcare
suplimentară ± vII’ .
Ca urmare, la nivelul roţii semifabricat se sumează algebric două mişcări: o mişcare II care
compensează rotaţia melcului (deplasarea cremalierei la rotirea melcului) şi mişcarea II’ care trebuie să
compenseze deplasarea suplimentară III pe direcţie tangenţială a cremalierei. În cazul producţiei
individuale, în locul frezelor melc pentru prelucrarea roţilor melcate se utilizează cuţite rotative,
(fig.11.12), cu profilul identic cu al dintelui frezei melc. În acest caz se foloseşte metoda avansului
tangenţial. Datorită faptului că dintele este realizat sub forma unui cuţit demontabil, care poate fi uşor
realizat tehnologic şi cu cheltuieli minime, aceast sculă este destul de mult folosită, cu toate că nu
realizează o productivitate ridicată.

Metoda de prelucrare cu avans radial este mai productivă decît metoda tangenţială, însă ea nu asigură
obţinerea unui dinte corect ( profil în evolventă) datorită particularităţilor acestei metode. În timpul
generării profilului în evolventă are loc o variaţie a distanţei dintre axele celor două elemente aflate în
angrenare (se obţine o evolventă deformată). Totuşi se pot obţine rezultate acceptabile, dacă numărul
de dinţi zp ai roţii melcate este mare şi modulul mic. În acest caz înălţimea dintelui este mică şi flancul
este mai apropiat de flancul dintelui cremalierei imaginare.

La prelucrarea roţilor dinţate cu scule de tipul frezei melc regimul de aşchiere se stabileşte după
următoarea metodologie: − alegerea numărului de treceri (adîncimea de frezare); − alegerea avansului
axial; 17 Prelucrarea roţilor dinţate − determinarea vitezei de aşchiere; − determinarea puterii de
aşchiere. Fig.11.12 Aşchierea cu un cuţi roativt Prelucrarea se realizează din două treceri: o degroşare
şi o finisare

b . D a n t u r a r e a c u a ajutorul cuţitului roată- morteză

Procedeul vine să completeze acolounde nu se poate pătrunde cu ajutorul frezeimelc (interioare şi cu


foarte mici canale de degajare).
.
Domenii de utilizare:

○ danturarea sectoarelor dinţate ,roţilor dinţate cu guler sau a blocurilor deroţi dinţate
○ danturi interioare, roţi dinţate cu dinţi în "V", fără canale de degajare.

Mişcările de lucru:
○ v1 [m/min] -mişcarea principală de aşchiere viteza rectilinie alternativă realizată desculă

○ v2 [m/min] -mişcarea de retragere, de îndepărtare a sculei (sau piesei), la cursa de mers


în gol.
○ Sr [mm/c.d.sculă] mişcarea de avans radialsau de pătrundere, realizată de sculă cuviteza (v3) acest
avans, după realizarea înălţimii (h) a dintelui se întrerupe
○ωs -mişcarea de rotaţie a sculei cu viteză unghiulară
○ωp -mişcarea de rotaţie cu viteză unghiulară a piesei (ωs) şi (ωp) -realizează mişcarea de rostogolire

○ω supl. -mişcarea de rotaţie suplimentară a sculei (cu viteză unghiulară) -combinată cumişcarea
principală de aşchiere, face ca un punct de pe tăiş să descrie o mişcareelicoidală. Aceasta este mişcarea
care permite realizarea danturilor cu dinţi înclinaţi, pasul mişcării elicoidale fiind egal cu cel al elicei
dinţilor (cazul din fig.b.).

c . D a n t u r a r e a cu ajutorul cuţitului –pieptene

Metoda se aplică la prelucrarea danturii exterioare în cazul roţilor cu dinţi drepţi, în special a celor cu
precizie ridicată dupănormele de contact, precum şi a roţilor dinţate cu dinţi înclinaţi. În producţia de
unicate şide serie mică metoda se utilizează la prelucrarea roţilor dinţate cu modul mare.Mortezarea cu
ajutorul cuţitului
- pieptene se bazează pe generarea flancului dintelui cucremaliera de referinţă a cărui profil corespunde
cu profilul sculei

Urmând schema din figura se observă, că:

○ piesa (1) de prelucrat se rostogoleşte pecuţitul pieptene (2), generând flancul dintelui în timp ce
cuţitul execută o mişcare rectiliniealternativă, în vederea realizării dintelui pe lungimea lui. după
generarea unuia sau mai multor dinţi, roata execută omişcare de revenire, corespunzătoare numărului
de paşi, iar dantura începedin nou.

Sunt necesare două mişcări principale:


-mişcarea de aşchiere, realizată de sculămişcarea de generare (de rostogolire-rulare) a profilului
danturii, combinând rotaţia cu o translaţie (efectuată de piesă).
După modul de realizare a mişcării de rostogolire
-rulare se deosebesc două procedee:
1- "MAAG" -la care roata de prelucrat execută mişcarea de rotaţie şi de translaţieconjugată a
suportului acesteia.
2-"SUNDERLAND" pe maşini de tip PARKINSON-la care roata de prelucrat executămişcarea de
rotaţie în jurul axei sale, iar mişcarea de translaţie o execută scula aşchietoare.
Procedeul "MAAG"
ea rotilor dintate cilindrice (Curs-Vlad Cazacu)a.

Procedeul "MAAG" b.

Procedeul "SUNDERLAND“
http://www.cmmi.tuiasi.ro/docs/cursuri/Danturarea%20rotilor%20dintate.pdf