UJIAN SELARAS 3 - SEPTEMBER 2010

KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5
Masa : Satu jam
NAMA:................................................................................. KELAS: ...................... JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Arahan: Jawab semua soalan.

SEKOLAH KEBANGSAAN SLIM VILLAGE

A. Soalan

Objektif: Pilih dan bulatkan jawapan yang sesuai.
1. Ikan herbivor ialah ikan yang memakan… A B C D tumbuhan di dalam air pelbagai jenis makanan ikan kecil atau haiwan lain mikroorganisma di dalam air

D S : Pasir 5. Tumbuhan akuatik di dalam akuarium memerlukan ... A B C D oksigen udara karbon monoksida karbon dioksida 6. Nilai pH air akuarium yang paling sesuai ialah …. A B C D 3.5 – 4.5 5.5 – 6.5 6.5 – 7.5 8.5 – 9.5 7. Apakah yang perlu diketahui oleh setiap peniaga sebelum menjalankan perniagaan? A B C D barang-barang pelbagai jenis barang-barang yang berpatutan harga barang-barang yang diperlukan pembeli barang-barang yang tidak mampu dibeli oleh pembeli 8. Antara berikut, barangan manakah yang dapat dihasilkan sendiri oleh murid? I II A B C D beg kertas bunga hiasan I dan II I dan III II dan III III dan IV III alat tulis IV baju sukan

2. Antara berikut, manakah langkah pertama menyediakan akuarium? A B C D memasukkan air memasukkan pasir memasukkan batu dan kayu menanam tumbuhan akuatik

3.

Makanan rumusan ikan hiasan ialah … A B C D makanan yang berprotien tinggi makanan untuk pembiakan ikan makanan yang diproses dari kilang makanan seperti cacing dan ulat.

4. Antara berikut, manakah

yang membantu ikan bernafas di dalam akuarium?

A P : Tunggul Kayu B Q : Batu C R : Tumbuhan akuatik

10. Manakah barangan jualan di bawah ini yang telah diubahsuaikan I II III IV Pisang Goreng Buah Jambu Telur Ayam Bubur Nasi I dan II I dan IV II dan III III dan IV

9. Manakah antara berikut, tidak ada
kaitan dengan pengubahsuaian barang yang ditunjukkan dari gambar di atas A B burger ais krim C puding D minuman A B C D

20 M

B. Baca pernyataan di bawah ini. Kemudian tandakan ( √ ) untuk pernyataan betul dan (X) untuk pernyataan salah

10 M

C. Gariskan jawapan yang betul.

5M

D. Pilih dan hitamkan jawapan yang betul:

5M

E. Padankan Pernyataan di Ruangan A dengan Ruangan B dengan betul.

5M

5M

F. Isi tempat kosong dengan jawapan yang diberikan.

10 M

G. Lukiskan satu poster “Jualan Kad Hari Raya” dibawah ini

15 M

SOALAN TAMAT. DISEDIAKAN OLEH:

____

/ 70 x 100% DISAHKAN OLEH:

DISEMAK OLEH:

(EN. SHARIFFUDDIN B. AHMAD) Guru KH Tahun Lima

( Ketua Panita KH

)

(PN. ZAHARAH BT. SAAID) GPK Kurikulum

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful