UJIAN DIAGNOSTIK PENGAMATAN Rasional: Dalam proses awal pembelajaran kanak-kanak, kemahiran landasan yang kukuh amatlah

penting. Justeru itu ujian pengamatan patut diberikan kepada murid-murid untuk melihat faktor kesukaran murid dalam penerimaan pengajaran bacaan. Apa itu pengamatan: 1- Pengamatan merupakan satu proses yang menimbulkan makna kepada tugas-tugas pancaindera dengan pertolongan pengalaman-pengalaman lalu. Pemgamatan ini berkait rapat dengan pemikiran kita. 2- Pengamatan ialah satu kemahiran yang boleh dikembang dan dipelajari. Sungguhpun ia berkait rapat dengan darjah kecerdasan seseorang kanak-kanak itu, tetapi ia boleh diajar kepada kanak-kanak lemah supaya dapat membantu mereka dalam pembelajaran. 3- Pengamatan ialah kefahaman terhadap sesuatu perkara atau situasi melalui pancaindera setelah berlakunya proses dalam mental. 4- Pengamatan berkait rapat dengan pemikiran manusia. Pengamatan merupakan satu proses yang menimbulkan makna kepada tugas-tugas pancaindera dengan pertolongan pengalaman-pengalaman lalu. 5- Mengikut pendapat Ruth Srang dalam bukunya “Reading Diagnosis and Remediation” beliau mengatakan pengamatan merupakan satu proses yang bergantung kepada kognitif dan kederaan. Proses ini penting kepada pembelajaran terutama dalam pembinaan konsep yang dialami oleh kanak-kanak. 6- Janet W Learner(1971) dalam bukunya “ Children With Learning Disabilities” telah mentafsirkan bahawa pengamatan adalah satu proses untuk mengenal maklumat

jarak. perkataan dan ayat. huruf. 1. bentuk. warna. nombor. 6. 2. huruf dan sebagainya. nombor. persamaan atau perbezaan bentuk. nombor.Memahami dan mengingati sesuatu mengikut turutan.Menyelaras pergerakan motor mata tangan khususnya dari kiri ke kanan. 4. warna.Sequencing. huruf. saiz. corak. Komponen Ujian Pengamatan: 1. corak.Diskriminasi yang ganjil dan tidak sama ( Discrination of differences) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mencari ciri-ciri perbezaan yang terdapat pada objek. 3. . corak. Objektif Ujian Pengamatan: Menerusi ujian ini guru dapat mengesan masalah yang dihadapi oleh murid dalam . menyalin atau melengkapkan sesuatu bentuk. atau ke bawah dan dari bawah ke atas. bentuk. 5.Memahami dan berupaya mencari jalan untuk menyelesaikan sesuatu masalah.daripada tindak balas pancaindera ataupun mekanisma yang mentafsirkan sesuatu pergerakan pancaindera dengan kuasa intelek. corak. 2.Diskriminasi yang sama ( Discrimination Sameness) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mencari ciri-ciri persamaan yang terdapat pada objek. nombor. warna.Mengecam orentasi kedudukan. huruf dan sebagainya. suku kata.Mengingat kembali.Menentukan sesuatu saiz. suku kata dan perkataan. kri ke kanan serta hubungan antara satu objek objek yang lain.

5. nombor.Diskriminasi kedudukan ( Position in space) Tujuan : Melatih murid supaya dapat membezakan keudukan sesuatu objek.Pertalian jarak (Spatial Relationship) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mengagak sesuatu saiz . kanan dan sebagainya. corak. 9.Turutan ( Sequencing) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mengingati dan menyusun semula aktiviti-aktiviti bersiri. huruf dan sebagainya. 6. warna.Rajah latar belakang / Benda tersembunyi ( Figure – Ground) Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelesaikan sesuatu maslaah abstrak. huruf dan sebagainya.Koordinasi Motor –mata –tangan. 7. jarak kiri ke kanan serta antara satu hubungan objek dengan objek-objek yang lain. 4. warna.3. 10. nombor.Menyalin ( Visual Copying) Tujuan : Melatih murid supaya dapat menghasilkan apa yang telah dilihat.Diskriminasi saiz ( Discrimination of size) Tujuan : Melatih murid supaya dapat membezakan saiz sesuatu objek. bentuk. 8. Panduan melaksanakan ujian pengamatan: . bentuk. corak.Mazing Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah melalui aktiviti mencari jalan keluar daripada mudah kepada yang susah. Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelaraskan pergerakan motor-mata-tangan dan fahaman arah kiri.

6. 5.Ujian ini sesuai untuk mengesan murid yang sukar menguasai konsep sepertimana yang terkandung dalam komponen pengamatan.Dalam ujian ini murid diberi dengan pelbagai latihan pengamatan.Pastikan murid tunjuk dengan jari sebelum menjawab dengan pensel. .Murid telah bersedia dengan peralatan menulis sebelum memulakan ujian.1. 3. 4.Arahan diberi kepada murid dengan terang dan jelas.Ujian boleh dijalankan secara kumpulan kecil atau individu. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful