You are on page 1of 30

Անուն-Մականուն: Դաս.-Թիւ: ..../..../......

1/1- سñÙÝÇÝ Ù³ë»ñáõÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáÕ å³ïÏ»ñÝ»ñÁ Ïïñ»Éáí Çñ»Ý å³ïϳÝáÕ µ³é»ñáõÝ »ï»õÁ ÷³Ïóáõó¿´ù:

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


Անուն-Մականուն: ..../..../......

1/2- سñÙÝÇÝ Ù³ë»ñáõÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáÕ µ³é»ñÁ Ïïñ»Éáí Çñ»Ý å³ïϳÝáÕ å³ïÏ»ñÇÝ »ï»õÁ ÷³Ïóáõó¿´ù:

կզակ քիթ ականջ մէջք

ոտք ուս ծունկ մատ

ձեռք կռնակ փոր արմուկ

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


թեւ գլուխ բերան սրունք
Անուն-Մականուն: Դաս.-Թիւ: ..../..../......
2/1- Դպրոցական իրերուն համապատասխանող պատկերները կտրելով իրեն պատկանող բառին ետեւը փակցուցէ՛ք։

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


Անուն-Մականուն: Դաս.-Թիւ: ..../..../......

2/2- Դպրոցական իրերուն համապատասխանող բառերը կտրելով իրեն պատկանող պատկերին ետեւը փակցուցէ՛ք։

պայուսակ քարտէս գիրք գրասեղան

ռետին դպրոց գրատախտակ գրադարան

մատիտ պատուհան տետրակ քանակ

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


աթոռ աղբաման մկրատ գրչատուփ
Անուն-Մականուն: Դաս.-Թիւ: ..../..../......
3/1- Նոր Տարւոյ վերաբերեալ պատկերները կտրելով իրեն պատկանող բառին ետեւը փակցուցէ՛ք։

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


Անուն-Մականուն: Դաս.-Թիւ: ..../..../......

3/2- Նոր Տարւոյ վերաբերեալ բառերը կտրելով իրեն պատկանող պատկերին ետեւը փակցուցէ՛ք։

Կաղանդ Նոր Տարի հրեշտակ նուէր


Պապա

մսուր զարդաճիճի տօնածառ մոյկ

ձիւնի փաթիլ ձիւնագնդակ զանգակ աղաւնի

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


պսակ ձիւնամարդ Բեւեռային եղնիկ
աստղ
Անուն-Մականուն: Դաս.-Թիւ: ..../..../......
4/1– Պատկերները կտրելով իրեն պատկանող բառին ետեւը փակցուցէ՛ք։

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


Անուն-Մականուն: Դաս.-Թիւ: ..../..../......

4/2– Բառերը կտրելով իրեն պատկանող պատկերին ետեւը փակցուցէ՛ք։

պնակ գաւաթ շերեփ շիշ

ափսէ թէյաման ունելի սրճաման

պատառաքաղ դանակ դքալ տապակ

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


բաժակ սան կաթսայ ծաղկաման
Անուն-Մականուն: Դաս.-Թիւ: ..../..../......
5/1– Պատկերները կտրելով իրեն պատկանող բառին ետեւը փակցուցէ՛ք։

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


Անուն-Մականուն: Դաս.-Թիւ: ..../..../......

5/2– Բառերը կտրելով իրեն պատկանող պատկերին ետեւը փակցուցէ՛ք։

ոչխար հաւ բու շուն

խոզ մուկ աքլոր մրջիւն

կատու օձ գորտ էշ

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


ձի կով աղաւնի գառնուկ
Անուն-Մականուն: Դաս.-Թիւ: ..../..../......
6/1– Պատկերները կտրելով իրեն պատկանող բառին ետեւը փակցուցէ՛ք։

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


Անուն-Մականուն: Դաս.-Թիւ: ..../..../......

6/2– Բառերը կտրելով իրեն պատկանող պատկերին ետեւը փակցուցէ՛ք։

սագ առիւծ կապիկ ուղտ

ճանճ գայլ թիթեռնիկ ոզնի

նապաստակ արջ աղուէս այծ

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


սարդ մեղու ընձուղտ փիղ
Անուն-Մականուն: Դաս.-Թիւ: ..../..../......
7/1– Պատկերները կտրելով իրեն պատկանող բառին ետեւը փակցուցէ՛ք։

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


Անուն-Մականուն: Դաս.-Թիւ: ..../..../......

7/2– Բառերը կտրելով իրեն պատկանող պատկերին ետեւը փակցուցէ՛ք։

տափատ գլխարկ մուճակ հովանոց

կօշիկ փէշ բաճկոն բաճկոնակ

փողկապ ձեռնոց վզնոց գուլպայ

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


հովահար պայուսակ վերարկու շապիկ
Անուն-Մականուն: Դաս.-Թիւ: ..../..../......
8/1– Պատկերները կտրելով իրեն պատկանող բառին ետեւը փակցուցէ՛ք։

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


Անուն-Մականուն: Դաս.-Թիւ: ..../..../......

8/2– Բառերը կտրելով իրեն պատկանող պատկերին ետեւը փակցուցէ՛ք։

ձմերուկ նարինջ պանան ելակ

նուռ թուզ խնձոր կեռաս

ծիրան թութ դեղձ խաղող

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


սերկեւիլ տանձ սեխ բալ
Անուն-Մականուն: Դաս.-Թիւ: ..../..../......
9/1– Պատկերները կտրելով իրեն պատկանող բառին ետեւը փակցուցէ՛ք։

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


Անուն-Մականուն: Դաս.-Թիւ: ..../..../......

9/2– Բառերը կտրելով իրեն պատկանող պատկերին ետեւը փակցուցէ՛ք։

ուսուցչուհի խոհարար ատամնաբոյժ երգիչ

զինուոր դաշնակահար բժիշկ հրշէջ

պարուհի ոստիկան հիւանդապահուհի նկարիչ

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


դերձակ ներկարար նամակաբեր հողագործ
Անուն-Մականուն: Դաս.-Թիւ: ..../..../......
10/1– Պատկերները կտրելով իրեն պատկանող բառին ետեւը փակցուցէ՛ք։

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


Անուն-Մականուն: Դաս.-Թիւ: ..../..../......

10/2– Բառերը կտրելով իրեն պատկանող պատկերին ետեւը փակցուցէ՛ք։

օդանաւ ձիակառք հանրակառք լաստ

վարձակառք հեծելանիւ օդապարիկ բեռնակառք

ուղղաթիռ հիւանդակառք կառք նաւ

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


ընդծովեայ
նաւակ շոգեկառք քարշիչ
նաւ
Անուն-Մականուն: Դաս.-Թիւ: ..../..../......
11/1– Պատկերները կտրելով իրեն պատկանող բառին ետեւը փակցուցէ՛ք։

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


Անուն-Մականուն: Դաս.-Թիւ: ..../..../......

11/2– Բառերը կտրելով իրեն պատկանող պատկերին ետեւը փակցուցէ՛ք։

հողկիթ պղպեղ ծաղկակաղամբ ցորեն

ոլոռն ստեպղին լոլիկ լուբիա

կաղամբ սմբուկ սոխ սխտոր

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


պրաս վարունգ դդում շոմին
Անուն-Մականուն: Դաս.-Թիւ: ..../..../......
12/1– Պատկերները կտրելով իրեն պատկանող բառին ետեւը փակցուցէ՛ք։

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


Անուն-Մականուն: Դաս.-Թիւ: ..../..../......

12/2– Բառերը կտրելով իրեն պատկանող պատկերին ետեւը փակցուցէ՛ք։

տանիք տուն հիւրանոց աւազան

պատուհան գրասենեակ խոհանոց դուռ

լոգարան ճաշասենեակ ցանկապատ պարտէզ

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


պատշգամ ննջարան ծխնելոյզ սանդուխ
Անուն-Մականուն: Դաս.-Թիւ: ..../..../......
13/1– Պատկերները կտրելով իրեն պատկանող բառին ետեւը փակցուցէ՛ք։

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


Անուն-Մականուն: Դաս.-Թիւ: ..../..../......

13/2– Բառերը կտրելով իրեն պատկանող պատկերին ետեւը փակցուցէ՛ք։

ցատկել երգել քնանալ իյնալ

պարել խօսիլ լուալ աշխատիլ

ուտել արթննալ մտիկ ընել քերուիլ

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


վազել քալել խմել նստիլ
Անուն-Մականուն: Դաս.-Թիւ: ..../..../......
14/1– Պատկերները կտրելով իրեն պատկանող բառին ետեւը փակցուցէ՛ք։

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


Անուն-Մականուն: Դաս.-Թիւ: ..../..../......

14/2– Բառերը կտրելով իրեն պատկանող պատկերին ետեւը փակցուցէ՛ք։

մտահոգուած ուրախ ամչկոտ յոգնած

վախցած բարկացած վիրաւորուած քնոտ

շուարած տխուր անօթի հանգիստ

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


ծարաւ զարմացած հիւանդ նեղուած
Անուն-Մականուն: Դաս.-Թիւ: ..../..../......
15/1– Պատկերները կտրելով իրեն պատկանող բառին ետեւը փակցուցէ՛ք։

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


Անուն-Մականուն: Դաս.-Թիւ: ..../..../......

15/2– Բառերը կտրելով իրեն պատկանող պատկերին ետեւը փակցուցէ՛ք։

ճերմակ կապոյտ կանանչ ներկ

ներկել սրճագոյն մանիշակագոյն նարնջագոյն

դեղին կարմիր վարդագոյն ներկել

ä³ïñ³ëï»ó` ²ñÉ¿Ã ÆÝ×ÇïÇõ½¿Ý


սեւ լազուարդ ջրաներկ մոխրագոյն