UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZA SAOBRACAJ I KOMUNIKACIJE

ODSJEK: DST

SEMINARSKI RAD
PREDMET: SAVREMENE TEHNOLOGIJE TRANSPORTA TEMA: SISTEMSKA ANALIZA PROCESA TEHNOLOGIJE TRANSPORTA I OCJENA KVALITETA TRANSPORTNE USLUGE

Profesor: Doc.Dr. Fadila Kiso

Student: Br. indexa Ibrahim Badić 3931

Sarajevo, 22.05.2003.god.

• Pretovar na spoljnim mjestima transporta izmjedu korisnika sluge i prevoznika. Posljednjih decenija razvijaju se novi transportni sistemi velikih kapaciteta i razlicitih tehnologija. Strukturu sistema transporta i njegovu tehnologiju su u njegovom dugom razvoju predodredjivali dvije grupe faktora.OSNOVNA OBILJEZJA TRANSPORTNIH SISTEMA I RAZVOJ TEHNOLOGIJE TRANSPORTA Sve veca potreba za sirovinama i energijom . • Intezivan razvoj transportne tehnike i tehnologije koja se kvalitativnom i kvantitativnom izmjenom strukture transportnog sistema ispoljava u strukturi ponude transportnih usluga. • Koristenje razlicitih tehnickih pretovarnih sreadstava prilgodjenim pojedinim vrstama robe i razlicitim vrstama vozila.Svaka grana saobracaja pojavljuje se kao poseban vid transporta sas sopstvenim tehnicko tehnoloskim i ekonomskim karakteristikama.Transport predstavlja svaku promjenu mjesta jednog upakovanog komada od trenutka pakovanja i eventualnog formiranja tovarne jedinice. uskladistenje. kao i koncentracija proizvodnje uslovljava uvodjenje i primjenu ekonomicnjih transportnih metoda i sistema. dakle i ndustrijski transport.kao izmdju korisnika usluge i prevoznika. Pored ova dva glavna faktora utice jos i jedan faktor a to je tehnoloska a samim tim i ekonomsko organizaciona struktura transporta.koje odredjuju njenu konkurentsku sposobnost a time i njen polozaj na trzistu transportnih usluga.promijene u teritorijalnom razmjestaju proizvodnje odnosno promijene u evoluciji strukture i kvaliteta potraznje transportnih usluga. sve do okoncanja distribucije. Transportna tehnologija predstavlja nauku koja se bavi izucavanjem zakonitosti transportnih procesa. utovar. kao i izmedju razlicitih prevoznih sredstava. Kod prevoza robe od proizvodjaca do potrosaca primjenjuje se niz varijanti za koristenje razlicitih vidova prevoza.On je izmijenio tehniku i tehnologiju transporta kao ekonomsko organizaciono strukturu citavog saobracajnog sistema. 2 . koji se realizuje sistemom komad po komad.zavisno od kolicine i vrste robe koja se prevozi. A to su: • Cjelokupan razvoj drustva i privrede. koji u odnosu na klasicna transportna sredstva unose u trasportnu tehniku i tehnologiju znacajne strukturalne izmjene. istovar.Sve se one zasnivaju na odredjenim zajednickim elementima kao sto su: • Koristenje razlicitih tipova vozila. Razvoj motora sa unutrasnjim sagorijevanjem unio je ogromne promijene u strukturu transportnog sistema.

Postoje dvije vrste kombinovanog integralnog transporta i to : • Kombinovani transport komadnih posiljaka . najprogresivnije transportne tehnologije. Pored ove definicije za kombinovani integralni transport cesto se upotrijebljava i sljedeca definicija: Kombinovani transport je transport utovarene robe – transportnih jedinica transportnim sredstvima vise vidova saobracaja bez promijene transortnog suda od posiljaoca do primaoca robe.• Skupa pakovanja neophodna za zastitu robe pri transportovanju. Medutim pored osnovnog cilja postoji i poseban cilj a to je realizacija transportnoog lanca od proizvodjaca da potrosaca. kao i primjenom tovarnih jedinica Hucke – pack saobracaja Osnovni cilj integralnog transporta nije samo usteda u vremenu i troskovima preovza . Pod pojmom integralni transport podrazumijevamo prevoz kompletnih tovarnih jedinica transportnim sredstvima razlicitih vidova saobracaja od posiljaoca do primaoca robe. i on se vrsi prim jenom paleta i malih kontenera • Kombuinovani transport kolskih tovara .vec.One se zajednicki nazivaju tehnologije integralnog transporta i predstavljaju za odredjene vrste transporta nove. prije svega . koji se vrsi primjenom srednjih i velikih kontenera . Danas se u vecem ili u manjem obimu primjenjuju razlicite tehnologije transporta u cijoj realizaciji ucestvuju transportna sredstva sa vise vidova saobracaja primjenom iste tovarne jedinice. Te tovarne jedinice su: • • • • Palete Mali konteneri Srednj konteneri Veliki konteneri (transkonteneri) Pod pojmom pravi kombinovani transport podrazumijevamo prevoz robe koji se vrsi koristenjem transportnih sredstava sa najmanje dva vida sapobracaja. Imamo nekoliko definicija transportnih lanaca koje su cesto u upotrebi a navesti ce mo neke od njih: 3 . racionalizacija cjelokupnog sistema distribucije robe.

primjenom odgovarajucih tovarnih jedinica. poluproizvodi i gotovi proizvodi pri donosenju. kao i sistema informisanja i upravljanja . odnosno standardizovanih dimenzija i nosivosti.• Pod pojmom «transportni lanac» podrazumijevamo niz uizastopnih tehnickih. -primjenom organizacionih mjera . u okviru kojih se vrsi premjestanje materijalnih dobara od izvora do cilja. Pod pojmom «tovarna jedinica» podrazumijeva se objedinjavanje robe koja se prenosi pomocu prenosnog odnosno transportnog sredstva kod kojeg se od veceg broja manje komadne robe. tehnoloskih. organizacionih i drugih medjusobno povezanih i sihronizovanih postupaka. zajedno sa pomocnim prenosnim odnosno transportnim sredstvom obrazuje jedinstvena tovarna jedinica. pakovanju i transportu do mjesta prodaje i potrazje ako se pri tom koriste tovarne jedinice istih. u cilju medjusobnog povezivanja i optimatizacije pojedinih procesa operacija i postupaka na citavom putu kretanja robe. preradi i montazi. • Pod «transportnim lancem» se podrazumijeva cjelokupnost svih unutrasnjihi spoljnih operacija kojima se moraju podvrgnuti sirovine. 4 . Transportni lanac se ostvaruje na konkretnimrelacijama i za konkretnu robu: -formiranjem tovarnih jedinica -mehanizovanim pretovarom tovarnih jedinica sa jednog transportnog sredstva na drugo -integrisanjem tovarnih jedinica spoljneg transporta u protok materijala industrijskog transporta i skladistenja . i obrnuto.

4. sistemi transporta ISO-kontenera 5 . s jedne . sistemi transporta prikolica ili poluprikolica drumskog teretnog saobracaja na zeljeznickim teretnim kolima – nosacima 4. sistem izmjenjljivih transportnih sudova Najznacajnije kopneno-pomorske tehnologije su : 1. sistemi transporta kontenera 3. pomorskom i rijecnom saobracaju. one se mogu podijeliti na : 1. S obzirom na presudan uticaj ucesca vidova transpporta u transportnom lancu. tehnologije kopnenih sistema tehnologije kopneno-pomorskih sistema tehnologije kopnenih mostova tehnologije kopneno-vazdusnih sistema Najznacajnije kopnene tehnologije su : 1. s druge strane . sistemi transporta paleta 2. sistem transporta zeljeznickih teretnih kola na prikolicama drumskog teretnog saobracaja 5. 3. 2. srednjih i velikih kontenera) • Tehnologije prevoza tovarnih jedinica Hucke-pack saobracaja (razliciti sistemi prevoza) • Tehnologija izmjenjljivih transportnih sudova • Tehnologije transporta tovarnih jedinica Ro-Ro saobracaja (razliciti sistemi) • Tehnologija transporta bazi rijecnog saobracaja (razliciti sistemi) Pomenute tehnologije redovno se realizuju u kopnenom . na izbor odgovarajuce tehnologije integralnog transporta.i prostornog polozaja mjesta otpreme i dopreme .OSNOVNA PODJELA TEHNOLOGIJA INTEGRALNIH SISTEMA TRANSPORTA Najznacajnije tehnologije integralnog transporta danas u svijetu su: • Tehnologija prevoza paleta (paletni sistem) • Tehnologije prevoza kontenera ( sistem malih.

6 . sistemi transporta barzi vodnog saobracaja Najznacajnija tehnologija kopnenih mostova je : 1.sistem transporta specijalnih kontenera 3.sistem transporta ISO kontenera Svaka od tehnologija ima svoje specificnosti u pogledu mogucnosti i opravdanosti. sistemi transporta ISO. ekonomicnih efekata i dr. sistemi transporta tovarnih jedinica 3.kontenera Najznacajnije tehnologije kopneno-vazdusne tehnologije su: 1. tehnicke baze.2.sistem transporta paleta 2. oblika organizacije prevoza i realizacije transpprtnih lanaca.

7 .

Sustina ovih inovacija sastoji se u takvim tehnickim i tehnoloskim promjenama koje su nova revolucija u transportu. zatim promjene u algomeraciji industrije i stanovnistva i porast drustvenog standarda. sto upravo i predstavlja novi kivalitet transportnih usluga. koja se zasniva na novoj tehnici i tehnologiji u sistemu transportnog lanca. vec kao jednu homogenu cjelinu. razvijena drustvena i teritorijalna podjela rada.OCJENA KVALITETA TRANSPORTNE USLUGE Savremeni razvoj privrede. unijeli su sasvim nove zahtjeve i uslovili novi kvalitet transportne usluge.Ova promjena se ispoljava u izgradnji sasvim nove koncepcije integralnog transporta. 8 .Prema tome. odnosno nuznom prilagodjavanju novim zahtjevima.Na osnovu navedenog mozemo zakljuciti da povecaje kvaliteta transporta iziskuje poboljsanje postojece tehnologije transporta a samim tim i unapredjenje savramane tehnologije transporta Samim povecanjem kvaliteta transportne ulsuge dolazi do povecanja transportnih troskova a zatim i niza drugih troskova koji uticu na sam proces transporta Zbog svega toga saradnja u oblasti konbinovaanog transporta nije vise samo pozeljna vec je ona nuzna i predstavlja najznacajniji faktor razvoja novog sistema. odnosno proces transporta . sredjen i sistematizovani savremeni transport. nesto je vise nego samo zbir transportnih sredstava i djelatnosti.Zato nas cjelokupan sistemsko tehnicki nacin misljenja prinudjava da transport ne posmatramo na klasican nacin kao jedan mozaik ssastavlljen iz razlicitih transportnih sradstava i transportnih djelatnosti.One su nasle svoj odraz u novoj tehologiji. Sve tehnicko tehnoloske inovacije i izmjene do kojih dolazi u savremenom i slozenom sistemu transporta upucuju teoreticare i prakticare transporta na prihvatanje tih inovacija kao sustinski novih kvaliteta procesa transporta.

OSNOVNA OBILJEZJA TRANSPORTNIH SISTEMA I RAZVOJ str.OCJENA KVALITETA TRANSPORTNE USLUGE LITERATURA «INTEGRALNI TRANSPORTNI SISTEM I ROBNI TOKOVI» PROF.Ivo Markovic 9 . TEHNOLOGIJE TRANSPORTA 2 5 7 8 2.DR.SUSTINA I TENDENCIJE RAZVOJA SAVREMENE TEHNOLOGIJE TRANSPORTA 4.OSNOVNA PODJELA TEHNOLOGIJA ITEGRALNIH SISTEMA TRANSPORTA 3.SADRZAJ 1.

10 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful