You are on page 1of 1

REPUBLICA MOLDOVA REPUBLIC OF MOLDOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHISINAU CITY HALL
CHIŞINĂU PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
DIRECŢIA RELAŢII PUBLICE

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 83, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Tel: (+373 22) 20-17-07; Fax: (+373 22) 20-17-08, E-mail: drp4@pmc.md
Comunicat de presă

(13 iunie 2018) REF:

Actele emise de Primăria municipiului Chişinău privind imobilul din str.
Vasile Alecsandri, 4 (Clădirea fostului Cinematograf „Gaudeamus”)

Primăria municipiului Chişinău informează opinia publică despre actele permisive emise
pe parcursul anilor referitoare la imobilul din str. Vasile Alecsandri, 4, clădirea fostului
Cinematograf „Gaudeamus”.

Anexă.
1. Lista actelor emise de Primăria municipiului Chişinău
2. Notă informativă privind imobilul din str. Vasile Alecsandri, 4.

13.06.2018

Direcţia Relaţii Publice,
Primăria mun. Chişinău