You are on page 1of 1

Iedul

de Grigore Vieru
Iedului îi cresc corniţe:
Două vârfuri de peniţe
Şi cu ele, ca băieţii,
Iscăleşte toţi pereţii.