Name: ________________________ Class: ___________________ Date: __________ ID: A

1
Subiecte ecuatii diferentiale si cu derivate partiale licenta matematica-informatica 4 ani
Multiple Choice
Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.
____ 1. Să se integreze ecuatia diferentială :
2 2
sin cos ln 0 y x dx x y dy ⋅ + =
a.
( )
2
1 ln , y Cy Cy x C = + + ∈ℝ c.
( ) 1 ln sin , ; y Cx x x C = + + ∈ℝ
b.
( ) 1 ln cos , ; y Cy y x C = + + ∈ℝ d.
( )
2
1 ln cos , ; y Cx x x C = + + ∈ℝ
____ 2. Să se rezolve ecuatia diferentială :
( )
3 2
sin 1 cos 0
x x
e y e y y′ + + ⋅ =
a.
2
sin
arctg arctg , ;
x x
e e C C = + ∈ℝ
c. 2
1
arctg , ;
2sin
x
e C C
y
= + ∈ℝ
b.
2
1
arctg , ;
sin
y
e C C
x
= + ∈ℝ
d.
( )
2
arctg
, .
2sin
x
e C
x C
y
+
= ∈ℝ
____ 3. Să se rezolve ecuatia diferentială:
2 2
1 1 xdy ydx x dy y dx − = + + +
a.
( ) ( )
2
2 2
2
1
1 1 ln
1
y y
y y y x x x C
x x
| |
+ +
| + + − + + + =
|
+ +
\ ¹
b.
( ) ( )
2
2 2
2
1
1 1 ln
1
y y
y y y x x x C
x x
| |
+ +
| − + − + + + =
|
+ +
\ ¹
c.
( ) ( )
2
2 2
2
1
1 1 ln
1
y y
y y y x x x C
x x
| |
+ +
| + + − − + + =
|
+ +
\ ¹
d.
( ) ( )
2
2 2
2
1
1 1 ln
1
y y
y y y x x x C
x x
− +
+ + − + + + =
− +
____ 4. Folosind eventual schimbarea
( ) z x
y
x
= , să se transforme si să se rezolve ecuatia :
2
2
1
2 0 y y
x
′ + + =
a.
2
1
, ;
xy
ye C C
+
= ∈ℝ c.
2
1
, ;
xy
xe C C

= ∈ℝ
b.
2
2 1
, ;
xy
x e C C

= ∈ℝ d.
2
1
, .
xy
yxe C C

= ∈ℝ
Name: ________________________ ID: A
2
____ 5. Să se rezolve ecuatia diferentială:

2 2
tg sin cos ctg 0 x ydx x ydy + =
a.
2 2
ctg tg y x C = + c.
arctg arccos y x C = +
b.
2 2
tg ctg x y C = +
d.
2 2
tg ctg
2 2
x y
C = +
____ 6. Să se rezolve ecuatia cu variabile separabile:

( )
2
1
3 tg 1 0
cos
x x
e ydx e dy
y
+ − =
a. ( )
3
tg 1
x
y C e = −
c.
( )
3
tg ln 1
x
x C e = −
b.
( )
3
ctg 1
x
y C e = + d.
( )
3
tg ln 1
x
y C e = −
____ 7. Să se găsească solutia particulară a ecuatiei diferentiale:

( )
1
x x
e yy e ′ + =
care satisface conditia initială
( ) 0 1 y = .
a.
( )
2
2
2 1
y
x
x
e e e

= + c.
( )
2
2
2 1
y
x
e e e = +
b.
2
2 1
y
x
e e e

= + d.
( )
2
2 1
y
x x
e e e = +
____ 8. Să se integreze ecuatia diferentială:

( ) ( ) 2 3 1 4 6 5 0 x y dx x y dy + − + + − =
folosind eventual, schimbarea de functie:

( ) ( ) 2 3 1 z x y y y x z z x = + − ∴ = = ֏ .
a. 2 ln 2 3 1 x y x y C + + + − = c. 2 3ln 2 3 7 x y x y C + + + − =
b. 2 3 ln 4 6 5 x y x y C + + + − = d. 2 3 3ln 2 3 1 x y x y C + + + − =
____ 9. Să se determine solutia problemei Cauchy:

( ) ( )
( )
0
1 2
1 1
dx dy
x y y x
y
¦
+ =
¦
− +
´
¦
=
¹
a. ln 0
x
x y
y
| |
+ − =
|
\ ¹
c. ln 2ln 2 x y x y + + − =
b. 2ln ln 2 x y x y + + − = d. ln 0
x
x y
y
| |
− + =
|
\ ¹
Name: ________________________ ID: A
3
____ 10. Să se determine solutia particulară a ecuatiei

1 cos 2
0
1 sin 2
x
y
y
+
′ + =
+
care satisface conditia initială: 0
4
y
π | |
=
|
\ ¹
a. 2 sin sin cos 0 x y y + − = c. sin 2 sin cos 0 x y y + + =
b. 2 sin cos sin 0 y x x + − = d. sin 2 cos sin 0 y y x − − =
____ 11. Rezolvati problema Cauchy:

( )
( )
2 2
1
0 0
x x
e y dy e dx
y
¦
+ =
¦
´
=
¦
¹
a.
2
1
arcctg
2 4
x
y e
π
+ =
c.
3
1
arctg
3 4
x
y e
π
+ =
b.
3
1
arctg
3 4
x
y e
π
− =
d.
3
1
arctg
3 4
x
y e
π
+ =
____ 12. Să se rezolve problema Cauchy:

( )
ln
2 1
y
y
y
y
¦
′ =
¦
´
¦
=
¹
a.
( )
2
2 2 ln y x − = c.
( )
2
2 2 ln y x + =
b.
( )
2
2 2 ln x y + = d.
( )
2
2 2 ln x y − =
____ 13. Să se rezolve ecuatia lui Bernoulli:

2 3 3
3 2 xy y y x ′− =
a.
3 2
y x Cx = + c.
2 2 3
y x Cx = +
b.
3 3
y x Cx = + d.
3 3 2
y x Cx = +
____ 14. Să se rezolve ecuatia lui Bernoulli:

2
2
2
x
y xy y e ′ + =
a. ( )
2
x
e y C x = + c.
2
x
e
y
C x

=

b. ( )
2
x
e y C x

= − d.
2
2
x
e
y
x C
=
+
____ 15. Să se rezolve ecuatia lui Bernoulli:

3 2
2 sin cos sin y x y x y x ′ + =
a.
( )
2
sin 1 y C x x + = c.
( )
2
cos 1 y C x x − =
b.
( )
2
sin 1 y C x x − = d.
( )
2
cos 1 y C x x + =
Name: ________________________ ID: A
4
____ 16. Să se integreze ecuatia lui Bernoulli:

2
2 2 y xy xy ′ + =
a.
2
1
1
x
y
Ce
=
+
c.
2
1
1
x
y
Ce
=

b.
2
1
1
x
y
Ce

=
+
d.
2
1
1
x
y
Ce

=

____ 17. Integrati ecuatia lui Bernoulli:

2 4
y
y x y
x
′ + =
a.
3
3ln
C
y x
x
| |
=
|
\ ¹
c.
3
3ln
C
y x
x
| |
=
|
\ ¹
b.
2
3
3ln
C
y x
x
| |
=
|
\ ¹
d.
3
1
3ln
y
C
x
x
=
| |
|
\ ¹
____ 18. Utilizând schimbarea de functie necunoscută
( ) ( ) y y x x x y = = ֏ să se rezolve ecuatia
diferentială:
( )
2
ln x y x y y ′ − =
a.
1
ln 1
y
x Cx
=
− +
c.
1
ln 1
y
y Cx
=
− −
b.
1
ln 1
y
x Cy
=
+ −
d.
1
ln 1
x
y Cy
=
+ +
____ 19. Să se integreze ecuatia neliniară:

1
tg
cos
x
y y e
y
′ − =
reducând-o la o ecuatie de tip Bernoulli sau una liniară cu ajutorul schimbării de functie:
( ) ( ) sin sin z y z x y x = ∴ =
a.
( ) sin
x
y C x e = − c.
( ) sin
x
y x C e = +
b.
( ) cos
x
y C x e = − d.
( ) cos
x
y x C e = +
____ 20. Utilizând schimbarea de functie necunoscută
( ) ( ) y y x x x y = = ֏ să se rezolve ecuatia
diferentială:
( )
2
ln x y x y y ′ + =
a.
1
ln 1
y
x Cx
=
− +
c.
1
ln 1
y
y Cx
=
− −
b.
1
ln 1
y
x Cy
=
+ −
d.
1
ln 1
x
C
y
y
=
− +
Name: ________________________ ID: A
5
____ 21. Să se integreze ecuatia liniară:

2
2
x
y xy e

′ + =
a. ( )
2
x
y C x e

= − c. ( )
2
x
y C x e

= +
b. ( )
2
x
y C x e = + d. ( )
2
x
y C x e = −
____ 22. Să se integreze ecuatia liniară:

2
2 2
x
y xy xe ′ − =
a. ( )
2
x
y C x e

= + c.
( )
2
2 x
y C x e = −
b.
( )
2
2 x
y C x e = + d. ( )
2
x
y C x e = −
____ 23. Să se determine curba integrală a ecuatiei diferentiale:

3
1
tg
cos
y y x
x
′ − =
care trece prin originea axelor de coordonate.
a.
2
sin
cos
x
y
x
= c.
2
cos
sin
x
y
x
=
b.
2
cos
sin
x
y
x
= d.
2
sin
cos
x
y
x
=
____ 24. Să se integreze:

3
2 cos xy y x x ′ − =
a.
2 2
sin y Cx x x = − c.
2 2
cos y Cx x x = −
b.
2 2
sin y Cx x x = + d.
2 2
cos y Cx x x = +
____ 25. Să se rezolve ecuatia diferentială:

2
2
0
y
e xy dy dx

| |
− − = |
|
\ ¹
a. ln
C
x x y
x
= + c.
( )
2
2
y
x C x e = −
b. ( )
2
2
y
x C x e

= + d. ln
C
x x y
x
= −
____ 26. Să se integreze ecuatia liniară:

2
x
x e
y ye xe ′ − =
a.
( )
2
x
e
y C x e = − c.
( )
x
e
y C x e = −
b.
( )
2
x
e
y C x e = + d.
( )
2
x
e
y C x e = +
Name: ________________________ ID: A
6
____ 27. Să se determine solutia particulară a ecuatiei: cos sin sin 2 y x y x x ′ − = −
care satisface conditia la limită:
0 y → pentru
2
x
π

a. sin y x = c. cos y x = −
b. cos y x = d. sin y x = −
____ 28. Să se integreze:

0
2
y
y
x
′ + =


a.
( ) 2 y C x = + c.
2
C
y
x
=
+
b.
( ) 2 y C x = − d. ( ) ln 2 y C x = −
____ 29. Să se rezolve ecuatia diferentială
d tg d 0 r r θ θ + =

cu conditia initială

0 0
, 2 r θ π = = .
a. 2cos r θ = − c. 2sin r θ = −
b. 2cos r θ = d. 2sin r θ =
____ 30. Să se determine curba care trece prin punctul
1
1,
3
M
| |
|
\ ¹
stiind că panta tangentei la curbă în
punctul curent este de două ori mai mare decât panta razei vectoare a punctului de tangentă.
a.
2
3y x = c.
2
9y x =
b. 3y x = d.
2 2
9y x =
____ 31. Să se integreze:

0 xy y x ′ − + =
a. ln y Cx x x = + c.
( )
ln y x x C = +
b. ln y Cx x x = − d. ln y x C x = −
____ 32. Determinati solutia problemei Cauchy:

( )
cos sin cos
0 1
y y x x x
y
′ + = ¦
¦
´
=
¦
¹
a.
sin
sin 1 2
x
y x e = + + c.
sin
sin 1 2
x
y x e

= − +
b.
cos
cos 1 2
x
y x e = − − d.
cos
cos 1 2
x
y x e = + +
Name: ________________________ ID: A
7
____ 33. Să se rezolve ecuatia diferentială:

( ) 0 x y dx xdy − + =
a. ( ) ln ,
y
Cx
x
= C∈ℝ c.
( ) ln , y x C x = − C∈ℝ
b. ( ) ln ,
y x
Cx
x

= C∈ℝ d.
2 2
,
2 2
y x
C = + C∈ℝ
____ 34. Să se integreze ecuatia omogenă:

2 2 2
2x y x y ′ = +
a.
( ) ln , y x Cx = C∈ℝ c.
( ) ( ) 2 ln , x x y Cx = − C∈ℝ
b.
( )
2 2
ln , y x Cx = C∈ℝ d.
( ) ln , x y Cx = C∈ℝ
____ 35. Să se integreze:

x y
y
x y
+
′ =


a.
( )
2 2
1
ln arcsin ,
2
y
x y C
x
+ = + c.
2
2 2
2
ln arctg ,
y
x y C
x
+ + =
b.
( )
2 2
1
arctg ,
2
x
x y x
y
+ =
d.
2 2
ln arctg ,
y
x y C
x
+ − =
____ 36. Să se rezolve ecuatia diferentială omogenă:

( )
2 3 3
3 2 0 x y y dx x dy + − =
a.
( )
2 2
, C y x y Cx + = ∈ℝ c.
( )
2 2
, C y x y Cx − = ∈ℝ
b.
2
2 2
, C
y
Cx
x y
= ∈
+
ℝ d.
2
2 2
, C
x
Cy
x y
= ∈
+

____ 37. Să se rezolve ecuatia diferentială:

( ) ( ) 2 4 0 x y dx x y dx + − + − + =
a.
2 2
2 4 8 x xy y x y C + − − + = c.
2 2
2 4 8 x xy y x y C − − + − =
b.
2 2
2 4 8 x xy y x y C − + − + = d.
2 2
2 4 8 x xy y x y C + + − − =
____ 38. Să se rezolve ecuatia diferentială:

( ) ( ) 1 2 2 1 0 x y dx x y dy + + + + − =
a. 2 3ln 2 x y x y C + − + − = c. 2 3ln 2 x y x y C − − + − =
b. 2 3ln 2 x y x y C + + + − = d. 2 3ln 2 x y x y C − + + − =
Name: ________________________ ID: A
8
____ 39. Să se integreze:

( ) ( ) 1 0 x y dx x y dy + + + − =
a. ( )
2
1 2 x y x C + − + = c. ( )
2
x y x C + − =
b. ( )
2
x y x C + + = d. ( )
2
1 2 x y x C + − − =
____ 40. Să se integreze:

( ) ( ) 2 1 2 1 0 x y dx x y dy + + + + − =
a.
2 2
x y xy x y C − + − + = c.
2 2
x y xy x y C + − − − =
b.
2 2
x y xy x y C + + + − = d.
2 2
x y xy x y C − + + − =
____ 41. Să se integreze:

( ) ( ) 4 5 11 3 4 7 0 x y dx x y dy − + + − + − =
folosind eventual schimbarea de functie si variabilă independentă

4 5 11
3 4 7
u x y
v v y
= − + ¦
´
= − + −
¹
a.
4 5 11
ln 4
3 4 7
x y
x y C
x y
− +
− + + =
− + −
c.
4 5 11
3ln 2 4
3 4 7
x y
x y C
x y
− +
− + + =
− + −
b.
3 4 7
2ln 4
4
x y
x y C
x y
− + −
− + + =
− +
d.
4 5 11
4ln 4
4
x y
x y C
x y
− +
− + − =
− +
____ 42. Să se integreze:

( ) ( ) 4 2 0 x y dy x y dx − + + + − =
a.
2 2
2 4 8 x xy y x y C − + − + = c.
2 2
2 4 8 x xy y x y C + − + − =
b.
2 2
2 4 8 x xy y x y C + − − + = d.
2 2
2 4 8 x xy y x y C − − − − =
____ 43. Să se integreze ecuatia diferentială:

( )
4 2
3 0 y x y xy ′ − + =
folosind schimbarea de functie si de variabilă independentă
( ) ( ) y y x x x y = = ֏ .
a.
6 2 4
Cy x y = + c.
6 4 2
Cy x y = +
b.
6 4 42
Cy x y = − d.
6 2 4
Cy x y = −
____ 44. Utilizând schimbarea de functie
( ) ( )
1
2
, , y z y y x z z x = = = ֏ să se rezolve ecuatia diferentială:

6 3 5
4 6 y x xy y′ + =
a.
4 6 3
Cx y x = + c.
6 4 2
Cx x y = +
b.
5 4 3
Cx y x = + d.
3 3 3
Cx y x = +
Name: ________________________ ID: A
9
____ 45. Să se integreze sistemul de ecuatii:
4 5 5 3 3 4
dt dx dy
y x t y x t
= =
− − −
a.
1
2 2 2
2
3 4 5 t x y C
t x y C
+ + = ¦
´
+ + =
¹
c.
1
2 2 2
2
3 4 5 t x y C
t x y C
− + = ¦
´
− + =
¹
b.
1
2 2 2
2
3 4 5 t x y C
t x y C
+ − = ¦
´
− + =
¹
d.
1
2 2 2
2
3 4 5 t x y C
t x y C
+ − = ¦
´
+ + =
¹
____ 46. Să se integreze sistemul de ecuatii:
2 ln ln 2
dt dx dy
x t t x
= =
− −
a.
( )
( )
1
2 1
ln 1
ln 1
x C t t
y C t C t t
¦
= ± + +
¦
´
= + ± + + ¦
¹
c.
( )
( )
1
2 1
ln 1
ln 1
x C t t
y C t C t t
¦
= ± − −
¦
´
= + − − ¦
¹

b.
( )
( )
1
2 1
ln 1
ln 1
x C t t
y C t C t t
¦
= ± + +
¦
´
= − ± + + ¦
¹
d.
( )
( )
1
2 1
ln 1
ln 1
x C t t
y C t C t t
¦
= ± + −
¦
´
= − + − ¦
¹

____ 47. Găsiti integrala generală a ecuatiei:
( )
2 2
2 0
z z
x y xy
x y
∂ ∂
+ + =
∂ ∂
a.
2
2
x
z
y x
| |
= Ψ
|

\ ¹
c.
y
z x
x
ϕ
| |
=
|
\ ¹
b.
2 2
, 0
y
z
x y
| |
Φ =
|

\ ¹
d.
2
2 2
x
z x
y x
ϕ
| |
=
|

\ ¹
____ 48. Determinati suprafata care verifică ecuatia :
2
z z
yz xz xy
x y
∂ ∂
+ = −
∂ ∂
si care trece prin circumferinta :
2 2
16
3
x y
z
¦ + =
´
=
¹
a.
2 2 2
2 9 x y z + − = c.
2 2 2
25 x y z + + =
b.
2 2 2
25 x y z + − = d.
2 2
2
x y
z

=
Name: ________________________ ID: A
10
____ 49. Găsiti integrala generală a ecuatiei :
z z
x y z
x y
∂ ∂
+ =
∂ ∂
a. , 0
y z
x x
| |
Φ =
|
\ ¹
c.
2
2
z y
x x
| |
= Ψ
|
\ ¹
b.
2
2
, 0
y z
x x
| |
|
\ ¹
Φ = d. 0
y z
x x
| |
Φ + =
|
\ ¹
____ 50. Determinati functia
( ) , z z x y = , care satisface relatia:
1
z
x

=

.
a.
( ) ( ) z x y ϕ ψ = + c.
( ) ( ) , cu arbitrar z x y y ϕ ϕ = +
b.
( ) z x y ϕ = − d.
x
z
y
ϕ
| |
=
|
\ ¹

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful