You are on page 1of 2

Unitatea de învăţământ: Avizat

,
Profilul:Tehnologic Director
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea
profesională: Tehnician controlul calitatii produselor agro-alimentare
Modulul: Verificarea calităţii materiilor prime,semifabricatelor şi produselor finite
din industria de morărit, panificaţie şi produse făinoase-M11
Nr de ore/an:90
Nr. ore /săptămână: din care: T:1 LT: IP:2
Clasa:Postliceal anul I Avizat,
Profesor: Şef catedră
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.:
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: ANEXA NR. 3 LA OMEDC NR.
4760/26.07.2006

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Semestrul I - AN ŞCOLAR:2015-2016
Nr. ore Săptămâna
Nr. Unitatea de Competenţe
Conţinuturi Obs.
crt. competenţă specifice T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 U14- VERIFICAREA 14.1 Prezintă scheme  Grupe de produse obţinute în industria de morărit, 1 2 S1 S1
CALITĂŢII tehnologice generale panificaţie şi produse făinoase
MATERIILOR de obţinere a - făinuri, mălai, crupe, arpacaş, pâine, specialităţi de
produselor finite panificaţie, covrigi, sticksuri, grisine, produse de
1 2 S2 S2
PRIME,SEMIFABRI
CATELOR ŞI patiserie, biscuiţi, paste făinoase
PRODUSELOR  Scheme tehnologice de obţinere a produselor din
FINITE DIN industria de morărit, panificaţie şi produse
INDUSTRIA DE făinoase 1 2 S3 S3
MORĂRIT, - schemele tehnologice generale de obţinere a
PANIFICAŢIE ŞI principalelor grupe de produse
PRODUSE - descrierea operaţiilor din schemele tehnologice 1 2 S4 S4

apă  Însuşiri senzoriale ale materiilor prime . conţinut de gluten umed şi uscat. presare. oxidare ). culoare. 1 2 S17 S17 indice de plutire. fineţii. invertire. . acidităţii (metoda cu alcool etilic şi 1 2 S14 S14 metoda suspensiei în apă).determinarea umidităţii.aspect. indice de deformare a glutenului 1 2 S18 S18 Recapitulare Întocmit. sortare. culorii (fotocolorimetric). condensare.FĂINOASE . 1 2 S8 S8 presiuni. odihnă. fermentaţii. viteze) . sare. substanţe proteice. mărunţire. sortare.cereale: masa hectolitrică. durate.cereale. ambalare 1 2 S7 S7 . conţinutului de substanţe minerale. proporţii. concentraţii. coacere)  Materii prime din industria de morărit. evaporare. reacţii 1 2 S10 S10 enzimatice). conţinutului de cenuşă insolubilă în HCl 10%. 1 2 S9 S9 presare.procese specifice: fizico-chimice (răcire. decorticare. densităţi. concentraţiei. coacere). frământare. stare sanitară  Analize fizico-chimice ale materiilor prime 1 2 S13 S13 . frământare. maturizarea cerealelor şi a făinii. impurităţilor minerale. neutralizare. panificaţie 14. 1 2 S6 S6 tratamente termice (uscare. dozare. fierului.operaţii tehnologice ( recepţie cantitativă şi calitativă. drojdie. măcinare. depozitare. condiţionare. încălzire.parametrii tehnologici ( temperaturi. 1 2 S15 S15 temperaturii  Analize pentru determinarea indicilor şi însuşirilor 1 2 S16 S16 tehnologice ale materiilor prime . acidităţi. umidităţi. făină. 1 2 S5 S5 transport. turaţii. miros. degerminare. complexe (condiţionarea cerealelor. masa a 1000 boabe. 1 2 S12 S12 formă. fermentare. separare impurităţi. omogenizare.2 Analizează şi produse făinoase 1 2 S11 S11 materiile prime . modelare. alcalinităţi. conţinutul de corpuri străine şi seminţe cu defecte. uscare. gust. sticlozitate. biochimice şi microbiologice (respiraţie.