You are on page 1of 2

Unește fiecare literă mare

<

,
cu litera mică.

î â
Unește cu o linie litera mare
și litera mică.