You are on page 1of 3

http://matematica.noads.

biz

ro
Exerciţii rezolvate cu legi de compoziţie
Enunţuri
Ex.1.
Pe mulţimea numerelor reale  definim operaţia x  y  xy  4 x  4 y  12 , oricare ar fi x, y  .

e.
a)Verificaţi identitatea x  y  ( x  4)( y  4)  4 , oricare ar fi x, y  .
b)Demonstraţi că x  (4)  4 , oricare ar fi x, y  .
c)Arătaţi că legea de compoziţie  este asociativă.
d)Calculaţi (2009)  (2008)  ...  2009 .

at
e)Rezolvaţi in  ecuaţia x  x  x  x  12 .
Variante M2 bac 2009
Ex.2.

-m
Variante M2 bac 2009
Ex.3.
e
nt
ria

Variante M2 bac 2009
Ex.4.
va

Variante M2 bac 2009
Ex.5.
Pentru a,b din mulţimea M  0,  se defineşte operaţia a  b  ln(ea  eb  1) .
://

Variante M1 bac 2009
tp
ht

c)Legea de compoziţie  este asociativă dacă ( x  y )  z  x  ( y  z ). x  e  ( x  4)(e  4)  4  x. x   . x    e  5  0  e  5. x. 2. y   c. x   1  2  3  ...2.. b) x  2  ( x  2)(2  2)  2  2. Observaţi in acea compunere rolul important al lui 2! Utilizand proprietatea de asociativitate a operaţiei precum şi faptul că x  2  2. y.. x. b) x  x  ( x  4)2  4 ht x  x  x  ( x  4)2  4  x  ( x  4)2 ( x  4)  4  ( x  4)3  4 .c. b) x  x  11  2 x 2  12 x  10  0  x 2  6 x  5  0 care are soluţiile x1  1 şi x2  5 ..  2009  ( 2009)  ( 2008)  .t. e. b) x  (4)  ( x  4)(4  4)  4  4. a)e este element neutru dacă x  e  e  x  x.noads. d) (2009)  ( 2008)  .t. ria c)Observăm că x  3  3  x  3. y.d. y   c.  2009  1  2  3  . z      a x  ( y  z )  x  ( y  4)( z  4)  4  x  b  ( x  4)(b  4)  4  ( x  4)( y  4)( z  4)  4. va c)Să mai observăm că şi 2  x  (2  2)( x  2)  2  2. x    ( x  4)(e  4  1)  0. x. x   şi 2  x  2... x   se obţine că E=2.  2009 ://  x y Ex...  2009 x y Ex. x.   3..  2008  2009  x  ( 4)  y  4    x y -m conform punctului b)..4.  9  .c. x   .d. 2.. x... a) ( x  4)( y  4)  4  xy  4 x  4 y  16  4  xy  4 x  4 y  12  x  y şi identitatea din cerinţă este demonstrată. e) x  x  ( x  4)( x  4)  4  ( x  4)2  4 x  x  x  ( x  4)3  4 x  x  x  x  ( x  4)4  4 Ecuaţia dată devine ( x  4)4  4  12  ( x  4) 4  16  0  ( x  4) 2  4  ( x  4) 2  4   0 . http://matematica. e  x  2 Cum x  rezultă că ( x  4)2  4  0  ( x  4)2  4  x  4  2   1  x2  6 .biz Rezolvări: ro Ex. x   .  ( 5)  ( 4)  ( 3)  .  0  1  2  3  ..    0 nt Ex. y. E  (2009)  ( 2008)  . x   tp  ( x  4)(e  4)  ( x  4)  0.a) ( x  2)( y  2)  2  xy  2 x  2 y  4  2  xy  2 x  2 y  6  xy  2( x  y)  6  x  y. x   . z   . ( x  y )  z  ( x  4)( y  4)  4  z  a  z  (a  4)( z  4)  4  ( x  4)( y  4)( z  4)  4.1. z      at b Din cele două relaţii de mai sus rezultă că legea  este asociativă.3. 2.a) 2( x  3)( y  3)  3  2( xy  3x  3 y  9)  3  2 xy  6 x  6 y  21  x  y...   8  3   10  ..

 de k 1 ori a   a  ln  kea  (k  1)   a  ln  kea  (k  1)  e a  1  ln  (k  1)e a  k  c.  de k ori a va P(k  1) : a  a a  ln  (k  1)ea  k  trebuie demonstrată. 5 5 5 3 3 3 Evident a şi b sunt numere raţionale a...Notăm ea  x şi obţinem ecuaţia de gradul doi x 2  nx  n  1  0 a care are soluţiile x1  1 şi x2  n  1 ...  .t.d. Etapa demonstraţiei: Presupunem P(k) adevărată şi demonstrăm că P(k+1) este adevărată.  x1  3  Obţinem ecuaţia ( x  4)( x  5)( x  3)  0 care are soluţiile  x2  4 .. obţinem a  0 sau a  ln(n  1) ht .  . b  \  ..  de n ori a ne  (n  1)  e 2 a  e 2 a  ne a  n  1  0 . tp Revenind la notaţie ... 3 5 Observăm că dacă luăm a  4  şi b  4  vom obţine a  b  1  4  5   5 3 at 3 3 23 5 5 17 Din a  4  obţinem a   4  iar din b  4  obţinem b   4  .5. b  M  [0. e. )  ea  1  ea  eb  1  1  ln(ea  eb  1)  0  ln(ea  eb  1)  M  a  b  M e 1 b b)Legea de compoziţie * este asociativă dacă ( x  y )  z  x  ( y  z ). x  5  3 c) a  b  (a  4)(b  4)  4   . a  2a devine ln  nea  (n  1)   2a ://  a Egalitatea a  . y. http://matematica.  . nt a  a  a  ln(3ea  2)  a Demonstrăm prin inducţie că P(n) : a a  ln  nea  (n  1)  .noads.c. z  M x  ( y  z )  x   ln(e y  e z  1)   ln  e x  e y  e z  2  e ( x  y )  z   ln(e x  e y  1)   z  ln  e x  e y  e z  2  c) a  a  ln(2e a  1) deci legea este asociativă. -m a)Fie a.biz Ecuaţia dată devine: ( x  4)3  4  x  ( x  4)3  ( x  4)  0  ( x  4) ( x  4) 2  1  0 ro ( x  4)( x  4  1)( x  4  1)  0 (am folosit formula a 2  b2  ( a  b)(a  b) . Ex. x.  a P(k ) : a a  ln  ke a  (k  1)  este adevărată..  de k 1 ori a  a a  . n  1 este adevărată.  de n ori a ria Etapa verificării: Pentru n=1 avem P(1) : a  a este adevărată..