You are on page 1of 2

Moja jedina domovina zove se BOSNA

Moja jedina domovina zove se Bosna.


Kroz mene teče bosansko srebro i zlato,
Njene soli i njen ugalj, njeno željezo
I nebrojene druge rude u mome su biću osnova.
Moja jedina domovina je Bosna
I drugačije nemore bit!

Kroz mene teče bosanski potok, bunar, vodica,


Sve bosanske šume i nebo bosansko.
U mome biću osnova je i drugačije nemore bit!
Moja jedina domovina Bosna puna je mezarluka,
Bezistana, turbeta, hamama u toplim ljudskim kućama.
Moja jedina domovina je Bosna
I drugačije nemore bit!

Moja domovina Bosna ukrašena je pletenicama djevojaka


I šamijama na dragim i mudrim glavama nena
Koje, u glavi svojoj, u kući svojoj i van nje,
Nose prefinjenu kulturu zivota,
Nene, koje vide daleko, koje nose mudrost
I koje pred očima nemaju koprenu ko neki danas.
Moja jedina domovina zove se Bosna
I drugačije nemore bit!

Moja domovina Bosna puna je naučnika koji nose ahmedije,


Puna je naučnika koje ne učimo u školama.
Bosanski naučnici žive u sokacima dalekim i nepoznatim.
Moja jedina domovina zove se Bosna
I drugačije nemore bit!

Moja je Bosna i avlija mi je Bosanska i bunar u avliji bosanski


I trešnja ispred bunara bosanska i ilduz i šekaik i zambak
I zumbul i miloduh, raja, latifica, kadifica, hadžibeg,
Bijela lipa u avliji i cvijet zvani rutavi Suljo.
Sve je to moja Bosna.
I bosanska mi je svadba i večera
I na njoj japrak sarma, šišćevap, burek, sirnica, zeljanica,
Tirit pita, hošaf, nišeste, paluze, gurabija, hurmašica.
Moji su bosanski sulbeti sa trideset i tri jela.
Moja jedina domovina je Bosna!
To je mihrab u koji se nedira i nedijeli se ono što je cijelo.

Moja jedina domovina je Bosna!


To je potvrđeno muhtarskim pečatom moga djeda i pradjeda.
To je potvrđeno dimijama mojih tetaka,
Šamijama i kerama na njima.
Moja jedina domovina je Bosna!
To je sihir. To je sihir na koji će naograjisati svako
Ko joj dobro ne misli!