You are on page 1of 1

Demeter Tibor: Bibliographia Hungarica

Magyar Nemzeti Bibliográfia

omikk.bme.hu --> katalógus (OPAC)

Magyar Szabványügyi Testület


sztnh.gov.hu = Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala --> Adatbázisok --> e-kutatás

MATARKA (cikkek kosárba --> exportálás = listát készít a cikkekről)

Digitális Tankönyvtár = tankonyvtar.hu

Országos Magyar Mezőgazdasági Könyvtár = omgk.hu

MOKKA

doktori.hu
compass.mtak.hu
SpringerLink

Geni
Magyar Családtörténet-kutató Egyesület
Magyar Nemzeti Levéltár
Magyar Zsidó Levéltár Családkutató Központ
FamilySearch

Arcanum Kézikönyvtár (ingyenes online kiadványok)

Országgyűlési Almanachok (1884-1894) - politikai személyekről


Névpont - életrajzok

Hungaricana (közgyűjtemény-portál, digitalizálási projektek)

kozlonyok.hu
Nemzeti Jogszabálytár
Hungaricana --> Magyarországi Rendeletek Tára
Digitalizált Törvényhozási Tudástár
alex.onb.ac.at / adtplus.arcanum.hu/collection/Kormanylap (1849-1859)

Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái


Digitális Irodalmi Akadémia
europeana.eu
lexikonok: romániai, cseh/szlovákiai, jugoszláviai