You are on page 1of 26

Fusdyufds

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY POS

MỤC LỤC
I. GIỚI THIỆU ......................................................................................................... 2
II. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT ............................................................................... 2
III. TỔNG QUAN MÁY POS ...................................................................................... 2
III.1 KHÁI NIỆM ...................................................................................................... 2
III.2 CẤU TẠO MÁY.................................................................................................. 2
IV. QUY TRÌNH GIAO DỊCH QUA MÁY POS .............................................................. 3
V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG......................................................................................... 4
V.1 CÁC CHỨC NĂNG PHỤ ( trạng thái chưa đăng nhập) ...................................... 4
V.1.1 THỬ KẾT NỐI ..................................................................................... 5
V.1.2 DÙNG THỬ......................................................................................... 5
V.1.3 XEM TRẠNG THÁI GIAO DỊCH ............................................................. 5
V.1.4 THÔNG BÁO MỚI ............................................................................... 6
V.1.5 CHỌN NGÔN NGỮ .............................................................................. 6
V.2 CÁC DỊCH VỤ CHÍNH.................................................................................... 7
V.2.1 THANH TOÁN HÓA ĐƠN ..................................................................... 7
V.2.1.1 NCC online trên hệ thống Payoo ......................................................... 8
V.2.1.2 NCC offline trên hệ thống Payoo......................................................... 9
V.2.1.3 Mã KH sai hoặc không tồn tại hoặc không có nợ cước.......................... 9
V.2.1.4 Hóa đơn không có nợ cước ............................................................... 10
V.2.2 MUA MÃ THẺ.................................................................................... 10
V.2.3 NẠP TOPUP (hình thức bắn tiền trực tiếp qua điện thoại) .................... 11
V.3 CÁC CHỨC NĂNG PHỤ TRÊN POS (trạng thái đã đăng nhập) ........................ 12
V.3.1 IN GIAO DỊCH CUỐI ......................................................................... 12
V.3.2 THỐNG KÊ GIAO DỊCH...................................................................... 13
V.3.3 TỔNG KẾT GD .................................................................................. 13
V.3.4 IN LẠI TỔNG KẾT ............................................................................. 14
V.3.5 ĐỔI MẬT KHẨU ................................................................................ 14
V.3.6 QUÊN MẬT KHẨU (dành cho cấp quản lý) .......................................... 15
V.3.7 ĐĂNG XUẤT ..................................................................................... 15
VI. MỘT SỐ LƯU Ý ............................................................................................... 16
VII. MỘT SỐ MẪU THÔNG BÁO CƯỚC .................................................................... 17
VIII. CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT .......................................... 24
IX. THÔNG TIN LIÊN HỆ ....................................................................................... 26

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS VH_DT_HD_01
Trang 1/26

Cty CP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt
09 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. ĐT: (84-8) 3911 7147 – Fax: (84-8) 3911 7144

Fusdyufds
NỘI DUNG CHI TIẾT
I. GIỚI THIỆU

- Máy POS là công cụ Payoo triển khai cho các đối tác là các cửa hàng, siêu thị, hệ thống công
cộng,.. dùng để thực hiện các dịch vụ thanh toán.
- Từ máy POS, người sử dụng (nhân viên cửa hàng, siêu thị) có thể thực hiện các dịch vụ sau:
1. THANH TOÁN HÓA ĐƠN
2. MUA MÃ THẺ
3. TOPUP
4. NẠP TIỀN PAYOO (chưa triển khai)
II. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

- Máy POS: Thiết bị thanh toán được Payoo cung cấp.
- Mã thẻ: Thẻ có mã số nạp tiền cho điện thoại di động, tài khoản game trực tuyến.
- Khách hàng: Những người đến siêu thị, cửa hàng có nhu cầu thực hiện những dịch vụ trên.
- Nhân viên: Người của siêu thị, cửa hàng trực tiếp thao tác máy POS để thực hiện dịch vụ.
- Tổng kết GD: Là một hình thức đối soát với hệ thống xem tổng các giao dịch thực hiện trên POS
có giống với hệ thống đã ghi nhận hay không. Có thể dùng chức năng này để tổng kết, giao tiền
đã thu, giao ca.
- MMS (Merchant Management System): Hệ thống quản lý tất cả các giao dịch đã thực hiện
trên POS, Payoo website. Quản lý của cửa hàng hoặc Payoo có thể xem được những giao dịch
này.
III. TỔNG QUAN MÁY POS

III.1 KHÁI NIỆM
- Máy POS ( Point of Sale/ Service): là thiết bị dùng để thực hiện các giao dịch mua bán lẻ tại
các hệ thống siêu thị, cửa hàng, cửa hàng tiện lợi,...

- Hệ thống POS (POS system) được hiểu là hệ thống máy móc phần cứng và phần mềm trang
bị hỗ trợ cho việc thực hiện các giao dịch bán lẻ.

III.2 CẤU TẠO MÁY
Để hoạt động được, máy POS phải bao gồm các thiết bị sau:

o Máy POS
o Dây cáp mạng có kết nối internet
o Nguồn điện

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS VH_DT_HD_01
Trang 2/26

Cty CP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt
09 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. ĐT: (84-8) 3911 7147 – Fax: (84-8) 3911 7144

Việt Nam. QUY TRÌNH GIAO DỊCH QUA MÁY POS DIỄN GIẢI: (1) NV tại cửa hàng tiếp nhận đầy đủ thông tin của Khách hàng khi đến thanh toán hoặc mua hàng qua Payoo. Thành phố Hồ Chí Minh. (3) NV kiểm tra lại thông tin khách hàng. (2) NV tiến hành việc kiểm tra tình trạng đơn hàng/ thông tin hàng hóa trên máy POS. (6) NV kiểm tra các thông báo xuất hiện trên biên lai. Quận 1. xác nhận lại với khách hàng trước khi tiến hành thanh toán đơn hàng tại Payoo. Nếu biên lai xuất hiện câu thông báo “ Giao dịch HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS VH_DT_HD_01 Trang 3/26 Cty CP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt 09 Đinh Tiên Hoàng. Phường Đa Kao. Fusdyufds Máy POS IV. (4) NV phải thu tiền khách hàng trước khi xuất biên lai (5) NV đóng mộc đỏ “đã thu tiền” của Payoo vào liên giao khách hàng và giao biên lai cho KH để xác nhận đã thực hiện dịch vụ. ĐT: (84-8) 3911 7147 – Fax: (84-8) 3911 7144 .

. Thành phố Hồ Chí Minh. (7. Fusdyufds đang được xử lý. Phường Đa Kao. vui lòng giữ lại biên lai để chúng tôi hỗ trợ” thì phải kiểm tra trạng thái giao dịch của giao dịch này theo thời gian sau: (7) (7. Tắt/Mở máy: Nhấn giữ phím tròn đỏ . CHỨC NĂNG HỆ THỐNG ( Không sử dụng ) được sử dụng bằng cách nhấn phím FUNC 2. sau 15 phút nếu kiểm tra trạng thái vẫn “đang xử lý” thì GDV liên hệ với số Hotline của Payoo để được giải quyết. Việt Nam. Quận 1. CẬP NHẬT THAM SỐ ( Không sử dụng ) 7. . V. CLEAR: Xóa một ký tự đã nhập . Nhấn phím mũi tên lên/xuống: để xem các dòng tiếp theo (nếu có). Do đó. Phím FUNC (Function): chứa các chức năng phụ. Tất cả các ký tự đặc biệt được thực hiện thông qua phím số 0. bao gồm 10 chức năng: 3. VD: để nhập chữ V. ENTER: Thực hiện lệnh .1 CÁC CHỨC NĂNG PHỤ ( trạng thái chưa đăng nhập) Các chức năng phụ khi chưa đăng nhập 1. . V. XEM TRẠNG THÁI GIAO DỊCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS VH_DT_HD_01 Trang 4/26 Cty CP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt 09 Đinh Tiên Hoàng. sau 24 giờ nếu kiểm tra trạng thái vẫn “đang xử lý” thì GDV liên hệ với số Hotline của Payoo để được giải quyết. IN CẤU HÌNH ( Không sử dụng ) 6. Do đó. từ F1 đến F4 ngang với dòng thông tin. MENU: Hủy giao dịch hiện tại. hoặc + Nhấn phím màu xanh bên phải. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Các thao tác cơ bản trên phím: . Nhập chữ: Nhấn phím số rồi nhấn ALPHA để chuyển thành các chữ tương ứng.b) Đối với NCC Offline: giao dịch sẽ được hoàn tất trong vòng 24 giờ. nhấn số 8 rồi nhấn tiếp ALPHA 3 lần sẽ xuất hiện chữ V . THỬ KẾT NỐI 4. ĐT: (84-8) 3911 7147 – Fax: (84-8) 3911 7144 . CÀI ĐẶT KẾT NỐI ( Không sử dụng ) trên bàn phím. DÙNG THỬ 5. Chọn một dòng thông tin + Nhấn phím số tương ứng với dòng thông tin. CANCEL: Quay trở lại tác vụ trước . Lưu ý: Các trường hợp trạng thái giao dịch là “thanh toán thất bại” hoặc “hủy”: GDV tiến hành thanh toán lại cho KH theo quy trình từ bước (1).a) Đối với NCC online và dịch vụ nạp topup: giao dịch sẽ được hoàn tất trong vòng 15 phút.

.1 THỬ KẾT NỐI Chức năng này dùng để kiểm tra tình trạng kết nối mạng từ máy POS đến hệ thống của Payoo. ĐT: (84-8) 3911 7147 – Fax: (84-8) 3911 7144 . Việc thực hiện các dịch vụ trong chức năng này không ảnh hưởng đến số tiền thực của đối tác. THÔNG BÁO MỚI 9. Việt Nam.1. Từ màn hình chính nhấn FUNC --> số 3. Quận 1. Thành phố Hồ Chí Minh. Từ màn hình chính nhấn số 4. Phường Đa Kao. V. Fusdyufds 8.Nếu máy báo “không kết nối được” thì kiểm tra lại dây mạng ADSL và thực hiện lại bước này.2 DÙNG THỬ Chức năng này dùng để thực tập các thao tác về dịch vụ trên máy POS. bao gồm toàn bộ các dịch vụ mà Payoo đang cung cấp. .3 XEM TRẠNG THÁI GIAO DỊCH Chức năng này dùng để kiểm tra trạng thái các giao dịch đã thực hiện Bước 1: Tại màn hình chính nhấn FUNC --> số 7 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS VH_DT_HD_01 Trang 5/26 Cty CP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt 09 Đinh Tiên Hoàng. Màn hình luôn hiện dòng chữ “chế độ thử nghiệm” ở cuối màn hình. CẬP NHẬT FW ( Không sử dụng ) 10.Nếu vẫn không kết nối được liên hệ số Hotline của Payoo.1.1. V. CHỌN NGÔN NGỮ V.

Chọn số 2 để in thông báo. Mã giao dịch: bao gồm 06 số. Việt Nam. POS ID: nhập mã số máy POS. ĐT: (84-8) 3911 7147 – Fax: (84-8) 3911 7144 . Quận 1.1.1. thể hiện tại dòng MÃ GIAO DỊCH trên biên lai . mã số này thể hiện trên biên lai tại dòng POS No hoặc phía sau lưng máy.4 THÔNG BÁO MỚI Chức năng này dùng để xem hoặc in các thông báo mới từ Payoo Bước 1: Từ màn hình chính nhấn FUNC --> số 8 Bước 2: Chọn số 1 để xem thông báo trên màn hình máy POS.5 CHỌN NGÔN NGỮ Bước 1: Từ màn hình chính nhấn FUNC --> số 10 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS VH_DT_HD_01 Trang 6/26 Cty CP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt 09 Đinh Tiên Hoàng. V. Lưu ý: Không cần nhập các số 0 ở đầu mã giao dịch V. Phường Đa Kao. Fusdyufds Bước 2: Nhập mã giao dịch và mã số máy POS: . Thành phố Hồ Chí Minh.

màn hình sẽ hiển thị như hình bên . Fusdyufds Bước 2: lựa chọn một trong hai ngôn ngữ hiện trên màn hình. Khi mở máy. + 4 ký tự sau là mật khẩu: có thể thay đổi. Phường Đa Kao. các dịch vụ được cung cấp bởi Payoo vẫn là tiếng Việt. Việt Nam. V.2 CÁC DỊCH VỤ CHÍNH . Nhấn Cancel để trở về menu chính. Thành phố Hồ Chí Minh. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS VH_DT_HD_01 Trang 7/26 Cty CP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt 09 Đinh Tiên Hoàng. màn hình sẽ hiển thị dịch vụ chính V. Quận 1.1 THANH TOÁN HÓA ĐƠN Bước 1: Ở màn hình dịch vụ chính --> số 1 Bước 2: Nhập mã khách hàng --> Nhấn Enter. ĐT: (84-8) 3911 7147 – Fax: (84-8) 3911 7144 . .2. Nhập mật khẩu là 1 chuỗi gồm 8 số + 4 ký tự đầu là mã số nhân viên: cố định. Nhấn ENTER để đăng nhập VD: Nhân viên A có mã nhân viên là 0009. Lưu ý: Cần xác định được mã khách hàng là gì trên mỗi thông báo cước. mật khẩu là 1234  mật khẩu cần nhập là: 00091234 Đăng nhập thành công. Lưu ý: việc lựa chọn ngôn ngữ là tiếng Anh chỉ chuyển đổi đối với các chức năng hiện có của máy.

. Nếu muốn thanh toán 01 chu kỳ cước thì phải chọn chu kỳ cước cũ nhất trước --> Nhấn số 1 .1.1 NCC online trên hệ thống Payoo Bước 5: Hệ thống tự động truy vấn và hiển thị thông tin cước KH.2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS VH_DT_HD_01 Trang 8/26 Cty CP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt 09 Đinh Tiên Hoàng. Nếu không --> nhấn Cancel. Fusdyufds Bước 3: Nhấn các phím số tương ứng để chọn DV cần thanh toán. Bước 6: Chi tiết hóa đơn đã chọn Xác nhận lại các thông tin và số tiền nợ cước với Khách hàng --> Nhấn Enter. Có hai trường hợp sẽ xảy ra: .1.1. Thành phố Hồ Chí Minh.2. ĐT: (84-8) 3911 7147 – Fax: (84-8) 3911 7144 . Nếu muốn tiếp tục thanh toán -->nhấn Enter để thanh toán tiếp. Nhà cung cấp Online trên hệ thống Payoo --> qua bước V. Quận 1.2 V. Phường Đa Kao. Nhấn phím lật trang để chọn các DV khác. Hệ thống tự động cộng dồn số tiền cước của 2 tháng để thanh toán.2. Có một hoặc nhiều hóa đơn: . Tương tự nếu muốn thanh toán bao nhiêu chu kỳ cước thì nhấn số tương ứng.1 . Nếu muốn thanh toán 02 chu kỳ cước --> Nhấn số 2. Lưu ý: Nếu chỉ chọn 1 chu kỳ cước để thanh toán thì sau khi thanh toán xong. Bước 4: Nhấn các phím số tương ứng để chọn nhà cung cấp cho dịch vụ đã chọn trước đó. Việt Nam. Nhà cung cấp Offline trên hệ thống Payoo --> qua bước V. hệ thống sẽ thông báo còn chu kỳ cước cần thanh toán.

He: Số ĐT liên hệ (bắt buộc) Nhấn phím lật trang để lên/xuống dòng  Nhấn Enter để tiếp tục.HỆ (số điện thoại – bắt buộc).3 Mã KH sai hoặc không tồn tại hoặc không có nợ cước HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS VH_DT_HD_01 Trang 9/26 Cty CP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt 09 Đinh Tiên Hoàng. Quận 1. Nhấn Cancel để quay lại Bước 6: Nhận tiền từ Khách hàng .1. ĐT: (84-8) 3911 7147 – Fax: (84-8) 3911 7144 . Nhập thông tin L. .2. Nhận: Nhập số tiền nhận từ KH  Nhấn Enter để tiếp tục. Thành phố Hồ Chí Minh. .2. . Fusdyufds Bước 7: Thu tiền & nhập số tiền mặt đã nhận từ Khách hàng Nhấn Enter để qua bước tiếp theo Bước 8: Máy tự động tính số tiền phải trả lại cho Khách hàng. Tiền: Tổng số tiền cước cần thanh toán (đã bao gồm VAT).1. bao gồm: . V. Phí: phí thu hộ của Payoo. Giá: số tiền nợ cước của KH đã nhập trước đó.  Nhấn Enter: máy in ra biên nhận thanh toán  Nhấn Cancel để quay lại. Phường Đa Kao. Bước 7: Máy tự động tính số tiền phải trả lại cho Khách hàng. Nhấn Enter: máy in ra biên nhận V. Tên KH: tên chủ sử dụng dịch vụ . L. Việt Nam.2 NCC offline trên hệ thống Payoo Bước 5: Nhập các thông tin Khách hàng. Nhấn Cancel để quay lại.

Nhấn Cancel để trở về menu chính Bước 3: Chọn mệnh giá cần mua . Nhấn phím mũi tên lên/ xuống để tìm các nhà cung cấp khác. Các thao tác tiếp theo giống V. ĐT: (84-8) 3911 7147 – Fax: (84-8) 3911 7144 . Nếu mã KH sai --> Nhấn chọn 1.Hủy giao dịch nếu không muốn thực hiện tiếp giao dịch. Fusdyufds Bước 5: Kiểm tra và lựa chọn một trong các tác vụ: 1. Nếu mã KH đúng --> Nhấn chọn 2. Nhấn các phím số tương ứng để chọn mệnh giá thẻ . Nhấn mũi tên lên/ xuống để tìm các mệnh giá khác. Nhấn chọn 3.2.2.1. 2. Việt Nam. . Nhấn các phím số tương ứng để chọn nhà cung cấp .  GDV thông báo khách hàng và hẹn Khách hàng liên hệ thanh toán lại sau. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS VH_DT_HD_01 Trang 10/26 Cty CP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt 09 Đinh Tiên Hoàng. Thành phố Hồ Chí Minh.Thanh toán hộ.2. Quận 1. V. Mã KH không tồn tại hoặc bị sai --> Xác định lại mã KH: .2 MUA MÃ THẺ Bước 1: Ở màn hình chính --> nhấn số 2 Bước 2: Chọn nhà cung cấp .2 . Nhấn Cancel để quay lại bước trước đó. Khách hàng không có nợ cước hoặc hóa đơn chưa phát sinh chu kỳ cước mới.1. .4 Hóa đơn không có nợ cước Khách hàng không có nợ cước hoặc chưa phát sinh chu kỳ cước mới. Nhập lại mã KH đúng. . Phường Đa Kao. V.

Thành phố Hồ Chí Minh. Phường Đa Kao. Không có trên biên nhận của cửa hàng và không có trên biên nhận khi dùng chức năng in lại giao dịch. . Quận 1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS VH_DT_HD_01 Trang 11/26 Cty CP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt 09 Đinh Tiên Hoàng. Nhấn Cancel để quay lại bước trước. ĐT: (84-8) 3911 7147 – Fax: (84-8) 3911 7144 . Nhấn Cancel để quay lại bước trước. Game: Hiện tại chưa hỗ trợ. Nhấn Enter để tiếp tục . . Máy sẽ tự nhận biết số điện thoại đó thuộc nhà mạng nào. Mã số nạp tiền chỉ có trên biên nhận giao khách hàng (liên đầu tiên có ghi “Liên giao khách hàng”). Vinaphone và Vietnammobile . D. Bước 4: Chọn mệnh giá . Bước 3: Nhập số điện thoại cần topup .3 NẠP TOPUP (hình thức bắn tiền trực tiếp qua điện thoại) Bước 1: Ở màn hình dịch vụ chính --> nhấn số 3 Bước 2: Chọn loại dịch vụ cần topup . Nhấn Cancel để quay lại bước trước đó. Mobifone. Nhập số lượng thẻ cần mua với mệnh giá đã chọn bằng các phím số tương ứng. V. Kiểm tra các thông tin đơn hàng và thu tiền Khách hàng. . Nhấn phím số tương ứng với mệnh giá cần nạp. Việt Nam.Đ trả trước : nhấn Phím 1 để nạp topup cho số điện thoại di động trả trước của Viettel. Fusdyufds Bước 4: Nhập số lượng thẻ cần mua . Nhấn Enter để thanh toán và in biên nhận. Không cần nhập thông tin liên hệ Bước 5: Xác nhận thanh toán đơn hàng .2.

. Thu tiền KH. IN CẤU HÌNH (không sử dụng) 15.3) 3. Nhấn Enter để chọn hình thức thanh toán Bước 6: Xác nhận thanh toán .He: nhập số điện thoại liên hệ của KH (bắt buộc) . V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS VH_DT_HD_01 Trang 12/26 Cty CP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt 09 Đinh Tiên Hoàng. CÀI ĐẶT MÁY (không sử dụng) V. ĐT: (84-8) 3911 7147 – Fax: (84-8) 3911 7144 .1. ĐĂNG XUẤT 10. XEM TRẠNG THÁI GIAO DỊCH (giống V. QUÊN MẬT KHẨU 9. THỐNG KÊ GIAO DỊCH 4. .1.1. Xác nhận lại các thông tin trước khi tiến hành thanh toán. Nhấn Enter: máy in biên nhận thanh toán .1) 14. CẬP NHẬT FIRMWARE (không sử dụng) 12. IN GIAO DỊCH CUỐI 2. TỔNG KẾT GD 5.3 CÁC CHỨC NĂNG PHỤ TRÊN POS (trạng thái đã đăng nhập) Danh sách các chức năng phụ của máy POS 1. IN LẠI TỔNG KẾT 6.4) 7. Nhấn Cancel để quay lại bước trước.1 IN GIAO DỊCH CUỐI Thao tác này dùng để in lại giao dịch cuối cùng vừa thực hiện. Việt Nam. THỬ KẾT NỐI (giống V. THÔNG BÁO MỚI (giống V. ĐỔI MẬT KHẨU 8. CÀI ĐẶT KẾT NỐI (không sử dụng) 13. Fusdyufds Bước 5: Nhập số điện thoại liên hệ . Thành phố Hồ Chí Minh. CẬP NHẬT THAM SỐ (không sử dụng) 11.3. Quận 1. Phường Đa Kao. L. Kiểm tra lại thông tin số điện thoại và mệnh giá.

Quận 1. Nhấn phím FUNC để in một GD đang xem . tính từ thời điểm sau khi tổng kết giao dịch. Bước 1: Từ màn hình chính nhấn FUNC --> nhấn số 4 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS VH_DT_HD_01 Trang 13/26 Cty CP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt 09 Đinh Tiên Hoàng. Fusdyufds Từ màn hình chính nhấn FUNC --> nhấn số 1.3. Bước 1: Từ màn hình chính nhấn FUNC --> nhấn số 3 Bước 2: Máy liệt kê danh sách các GD đã thực hiện trước đó: . Nhấn phím lật trang để xem chi tiết từng giao dịch. Phường Đa Kao. Trên biên lai này sẽ luôn xuất hiện dòng chữ “In lại” nằm phía trên mã giao dịch. Nhấn CANCEL để quay lại màn hình chính V. Nhấn ENTER để in tất cả GD . Thành phố Hồ Chí Minh. tính từ thời điểm tổng kết trước đó và đồng thời để giải phóng bộ nhớ cho máy nhằm lưu trữ dữ liệu cho các giao dịch tiếp theo. V.3. Việt Nam. ĐT: (84-8) 3911 7147 – Fax: (84-8) 3911 7144 . Máy sẽ tự động in lại giao dịch được thực hiện cuối cùng.3 TỔNG KẾT GD Thao tác này dùng để tổng kết toàn bộ các giao dịch đã thực hiện. .2 THỐNG KÊ GIAO DỊCH Thao tác này dùng để xem lại toàn bộ các giao dịch đã được thực hiện trước đó.

Nhấn ENTER để tiếp tục. Nếu có thông báo cập nhật ứng dụng thì nhấn Enter để cập nhật. V. Bắt buộc bạn phải tổng kết để lấy chổ lưu trữ những giao dịch mới. Việt Nam.3. Phường Đa Kao.5 ĐỔI MẬT KHẨU Chức năng này dùng để đổi mật khẩu đăng nhập cho người sử dụng Bước 1: Từ màn hình chính nhấn FUNC --> nhấn số 7 Bước 2: Nhập mật khẩu cũ . Sau khi tổng kết. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS VH_DT_HD_01 Trang 14/26 Cty CP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt 09 Đinh Tiên Hoàng. Thành phố Hồ Chí Minh. Quận 1. . tất cả những giao dịch đã lưu trong máy kể từ thời điểm tổng kết trước đó sẽ bị xóa. Máy tự động kiểm tra cập nhật mới từ Payoo. Fusdyufds Bước 2: Nhấn phím bất kỳ để in tổng kết .3. 04 số đầu được hiển thị trước là mã nhân viên đang đăng nhập. Ngoài ra. Máy in biên nhận tổng kết .4 IN LẠI TỔNG KẾT Chức năng này dùng để in lại 01 tổng kết trước đó Bước 1: Từ màn hình chính nhấn FUNC --> nhấn số 5. Máy sẽ tự động in lại tổng kết trước đó. Để hủy bỏ nhấn CANCEL Lưu ý: Nhập 04 số mật khẩu cũ đang sử dụng. [ENTER] ĐỂ THỰC HIỆN. V. khi thực hiện bất kỳ chức năng nào sau thời điểm tổng kết (mà trước đó bạn chưa tổng kết) máy sẽ tự động thông báo BẠN NÊN TỔNG KẾT GIAO DỊCH. ĐT: (84-8) 3911 7147 – Fax: (84-8) 3911 7144 . Giao dịch gốc vẫn còn trong hệ thống quản lý MMS.

Nhấn ENTER để tiếp tục. Thành phố Hồ Chí Minh. Để hủy bỏ nhấn CANCEL. Bước 2: Nhập vào mã số nhân viên (account ID) cần lấy lại mật khẩu. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS VH_DT_HD_01 Trang 15/26 Cty CP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt 09 Đinh Tiên Hoàng. Sau đó máy sẽ tự động in ra mật khẩu mới cho nhân viên. V.6 QUÊN MẬT KHẨU (dành cho cấp quản lý) Chức năng này dùng để lấy lại mật khẩu đã bị mất cho nhân viên Bước 1: Từ màn hình chính nhấn FUNC --> nhấn số 8 Lưu ý: chỉ có cấp quản lý mới sử dụng được chức năng này và phải đăng nhập bằng Account của quản lý. Phường Đa Kao.3.7 ĐĂNG XUẤT Chức năng này dùng để đăng xuất khỏi hệ thống Payoo. Vui lòng đăng xuất và đăng nhập lại bằng mật khẩu mới. Quận 1. Vui lòng đăng nhập và thay đổi mật khẩu V. Nhấn ENTER để thay đổi mật khẩu mới. .3. Bước 4: Nhập lại 04 ký tự số là mật khẩu vừa đặt: . Lưu ý: Hệ thống sẽ không tự động đăng xuất sau khi thay đổi mật khẩu thành công. . Lưu ý: Nhập 04 ký tự số mới bạn muốn thay đổi . Việt Nam. ĐT: (84-8) 3911 7147 – Fax: (84-8) 3911 7144 . Nhấn CANCEL để quay lại bước trước đó Màn hình thông báo trạng thái đổi mật khẩu thành công. Fusdyufds Bước 3: Nhập mật khẩu mới.

Trong đó: + Mã GD: 6 số cuối trong chuỗi là 000094 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS VH_DT_HD_01 Trang 16/26 Cty CP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt 09 Đinh Tiên Hoàng. ĐT: (84-8) 3911 7147 – Fax: (84-8) 3911 7144 . Giao dịch viên hướng dẫn khách hàng liên hệ với Viettel để được hướng dẫn đăng ký. . Quận 1. Thông tin Mã GD và Mã máy POS trên biên nhận thanh toán tiền điện (EVNHCM) có điểm khác biệt so với các dịch vụ khác. Hệ thống sẽ thực hiện đăng xuất khỏi tài khoản. Xác định chính xác mã khách hàng là dòng nào trên thông báo cước để nhập vào máy POS khi thanh toán hóa đơn. Vietnammobile và Vinaphone. Phường Đa Kao. Thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam. . . MỘT SỐ LƯU Ý . Tất cả các số điện thoại khác và Game đều không topup được. Fusdyufds Từ màn hình chính nhấn FUNC --> nhấn số 9. Hình bên dưới thể hiện vị trí mà thông tin mã GD. Đối với các dịch vụ thanh toán hóa đơn của NCC Viettel: Khách hàng phải đăng ký hình thức thanh toán THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ của Viettel để được Online trên hệ thống Payoo. VI. mã máy POS: Với hình này: MÃ GIAO DỊCH là một chuỗi gồm 14 số 32506601000094. Hiện tại chỉ topup được cho các số điện thoại di động trả trước của: Mobifone.

Quận 1. . ĐT: (84-8) 3911 7147 – Fax: (84-8) 3911 7144 .1 ĐIỆN – EVN HCM VII. Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi thanh toán hóa đơn: NCC sẽ gởi hóa đơn đỏ về nhà cho KH đối với các NCC online theo thời gian quy định của NCC đó. Fusdyufds + Mã máy POS: 8 số đầu trong chuỗi là 32506601 .2 INTERNET .FPT HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS VH_DT_HD_01 Trang 17/26 Cty CP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt 09 Đinh Tiên Hoàng. MỘT SỐ MẪU THÔNG BÁO CƯỚC Các mẫu thông báo cước này nhằm xác định mã Khách hàng để nhập vào máy POS khi thanh toán hóa đơn VII. Các NCC Offline thì Payoo sẽ gởi về (có tính phí EMS) nếu KH yêu cầu. Phường Đa Kao. Thời gian hoạt động của số Hotline 1900 54 54 78: + Thứ 2 – Thứ 6: Từ 08:00 đến 21:00 + Thứ 7 – Chủ nhật: Từ 08:00 đến 19:00 VII.

Phường Đa Kao. Quận 1.SPT VII. ĐT: (84-8) 3911 7147 – Fax: (84-8) 3911 7144 . Thành phố Hồ Chí Minh.VIETTEL HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS VH_DT_HD_01 Trang 18/26 Cty CP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt 09 Đinh Tiên Hoàng. Fusdyufds VII.3 INTERNET/ ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH . 4 INTERNET . Việt Nam.

Phường Đa Kao. Việt Nam.5 INTERNET – VNPT SÀI GÒN VII. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS VH_DT_HD_01 Trang 19/26 Cty CP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt 09 Đinh Tiên Hoàng.6 ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG – VINAPHONE SÀI GÒN Lưu ý: Tất cả các số điện thoại di động trả sau: mã Khách hàng chính là số Di động đó. Quận 1. Thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: (84-8) 3911 7147 – Fax: (84-8) 3911 7144 . Fusdyufds VII.

7 ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH . Fusdyufds VII. Việt Nam. ĐT: (84-8) 3911 7147 – Fax: (84-8) 3911 7144 . Quận 1.SPT PHÚ MỸ HƯNG (NAM SÀI GÒN) VII.8 INTERNET – SPT PHÚ MỸ HƯNG (NAM SÀI GÒN) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS VH_DT_HD_01 Trang 20/26 Cty CP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt 09 Đinh Tiên Hoàng. Phường Đa Kao. Thành phố Hồ Chí Minh.

Quận 1. Phường Đa Kao. Việt Nam. ĐT: (84-8) 3911 7147 – Fax: (84-8) 3911 7144 .HTVC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS VH_DT_HD_01 Trang 21/26 Cty CP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt 09 Đinh Tiên Hoàng.9 ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH – VNPT SÀI GÒN VII. Fusdyufds VII. Thành phố Hồ Chí Minh.10 TRUYỀN HÌNH CÁP .

Fusdyufds VII.SCTV VII. ĐT: (84-8) 3911 7147 – Fax: (84-8) 3911 7144 . Quận 1. Phường Đa Kao. Việt Nam.11 TRUYỀN HÌNH CÁP . Thành phố Hồ Chí Minh.12 NƯỚC – CẤP NƯỚC BẾN THÀNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS VH_DT_HD_01 Trang 22/26 Cty CP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt 09 Đinh Tiên Hoàng.

Thành phố Hồ Chí Minh. Fusdyufds VI.14 TRẢ GÓP ACS VI. ĐT: (84-8) 3911 7147 – Fax: (84-8) 3911 7144 . Việt Nam. Quận 1.13 NƯỚC – CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH VI. Phường Đa Kao.15 DỊCH VỤ HỖ TRỢ CUỘC SỐNG CONSORTIO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS VH_DT_HD_01 Trang 23/26 Cty CP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt 09 Đinh Tiên Hoàng.

CHT đăng nhập máy POS --> dùng FUNC số 8 (quên mật khẩu) --> Nhập 2. CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT CÂU HỎI CÁCH GIẢI QUYẾT Kiểm tra lại kết nối mạng Internet. Phường Đa Kao. Nếu có kết nối internet nhưng vẫn không 1. "Mệnh giá này đã hết" Đồng thời thông báo cho Hotline của Payoo được biết. xác định theo bảng hướng dẫn sau: Mã đầu Cách phân biệt thu HD01 10 số đầu tiên trong dòng Mã Dịch vụ trên đầu thu 10 số đầu tiên.Nếu Bạn là CHT: vui lòng liên hệ Quản lý công ty để gởi yêu cầu cho Payoo reset password 3.VTC MKH là Mã Dịch vụ/ Mã đầu thu KTS. Mua mã thẻ nhưng máy Vui lòng liên hệ với người quản lý Ví điện tử Payoo của công ty Bạn để lấy lại không in được mã số nạp tiền HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS VH_DT_HD_01 Trang 24/26 Cty CP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt 09 Đinh Tiên Hoàng. Fusdyufds VI. Quận 1.16 TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ . Việt Nam. Quên mật khẩu đăng nhập accoutn NV bị mất MK -->Enter để máy in ra MK mới máy POS . ĐT: (84-8) 3911 7147 – Fax: (84-8) 3911 7144 . bỏ chữ số trong dấu ngoặc đơn trong dòng Mã dịch vụ HD02 trên đầu thu SD01 10 số đầu tiên trong dòng Mã Dịch vụ trên đầu thu Lưu ý: Tất cả các loại hóa đơn nào không có trong biểu mẫu này thì vui lòng liên hệ với số Hotline của Payoo để được hỗ trợ. Thành phố Hồ Chí Minh.Nếu Bạn là Nhân viên cửa hàng: vui lòng liên hệ cửa hàng trưởng. Không đăng nhập được POS kết nối được với hệ thống Payoo thì liên hệ Hotline Payoo ( 1900 545478) . Màn hình hiện thông báo cấp cho NCC này. 5. VIII. Màn hình hiện thông báo Vui lòng liên hệ với người phụ trách đối soát của công ty để tiến hành đối soát "Ví điện tử … không đủ số và nạp tiền vào tài khoản dư" Đề nghị khách hàng mua mệnh giá khác hoặc nạp topup nếu Payoo có cung 4.

Nếu GD thông báo "Thanh toán thất bại/ Hủy": thanh toán lại cho KH theo HỖ TRỢ” đúng quy trình . Sau đó kiểm tra giao dịch cuối như TH1. . Nếu các thông tin đã đúng nhưng vẫn không nạp được thì Bạn liên hệ với tổng đài của NCC. đến bước cuối cùng máy báo Vui lòng kiểm tra lại kết nối internet: FUNC --> nhấn số 13 (Thử kết nối). số serial thẻ để Payoo kiểm tra và giải quyết." Để chắc chắn giao dịch có thành công hay không. Trước tiên Bạn phải kiểm tra các thông tin sau: o KH nạp cho số điện thoại trả trước hay trả sau. Trên biên nhận thanh toán Thực hiện: có câu thông báo: + Nếu chưa đăng nhập: nhấn FUNC --> số 7 .Có tại MMS: Là giao dịch chỉ xuất hiện tại MMS. máy yêu cầu tổng kết Nhấn Enter để cập nhật ứng dụng mới từ hệ thống Payoo và cập nhật ứng dụng 10. Thành phố Hồ Chí Minh. thông báo khách hàng vui lòng chờ và nạp lại sau. vui lòng Nếu vẫn không thực hiện được thì liên hệ số Hotline Payoo liên hệ…. Thực hiện giao dịch đến hợp: bước cuối cùng máy không in . không có trên thiết bị POS dịch có giao dịch lệch Bạn liên hệ với quản lý trực tiếp của mình yêu cầu liên hệ và đối soát giao dịch trực tiếp với Payoo. cú pháp nạp tiền đã đúng hay chưa. Đồng thời liên hệ với số điện thoại Hotline của Payoo. Sau khi thực hiện giao dịch.Đối với giao dịch Offline: sau 24h kiểm tra lại trạng thái giao dịch 6.Trường hợp 3: mã số này được nạp trước thời gian bán ra cho KH --> Bạn thực hiện bán lại cho khách mã thẻ khác (hoặc hoàn lại tiền nếu KH yêu cầu).Xem TT GD XỬ LÝ VUI LÒNG GIỮ LẠI Các trạng thái có thể có: BIÊN LAI ĐỂ CHÚNG TÔI .Trường hợp 1: mã số chưa được nạp. Thực hiện tổng kết giao . Khách hàng mua mã thẻ Có ba trường hợp xảy ra: nhưng không nạp được . Fusdyufds .TH1: Giao dịch cuối cùng là giao dịch vừa thực hiện: giao liên vừa in cho KH. o KH có nạp nhầm mã thẻ bằng số Serial nạp tiền hay không. Đang thực hiện giao dịch. nếu vẫn không được thì liên hệ Payoo để được kiểm tra và hỗ trợ. . "không xử lý được. tình trạng thuê bao. thu về mã thẻ đã bán.TH2: Giao dịch cuối cùng là giao dịch được thực hiện trước đó: thực hiện thanh toán lại lần nữa.Đối với giao dịch Online: sau 15 phút kiểm tra lại trạng thái giao dịch . ĐT: (84-8) 3911 7147 – Fax: (84-8) 3911 7144 .Trường hợp 2: mã số này đã được nạp sau thời điểm xuất biên lai. không có trong hệ thống quản lý MMS 7. ra biên nhận và trở về màn in liên thứ 2 để giữ lại hình chính .Có tại POS: Là giao dịch chỉ xuất hiện tại POS. cung cấp thông tin đơn hàng. Payoo không giải quyết vì mã số đã được nạp sau khi bán ra. Phường Đa Kao. Cách đối soát và kết quả Payoo sẽ thông báo trực tiếp cho cửa hàng. Bạn nhấn FUNC --> số 1 (In lại GD cuối) để in giao dịch cuối cùng vừa thực hiện. 9.Xem TT GD "GIAO DỊCH ĐANG ĐƯỢC + Nếu đã đăng nhập: nhấn FUNC --> số 2 . Xảy ra 02 trường 11.Nếu GD thông báo "Đang xử lý": vui lòng liên hệ với số Hotline của Payoo (1900 545478) Có hai loại giao dịch lệch . 8. cung cấp số Serial và nhờ tổng đài viên hỗ trợ kiểm tra thông tin. Quận 1. Việt Nam. o Đã nạp đúng NCC dịch vụ mạng đi động chưa (mua mã thẻ của NCC nào thì nạp cho thuê bao của NCC đó). HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS VH_DT_HD_01 Trang 25/26 Cty CP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt 09 Đinh Tiên Hoàng.

Fusdyufds IX. Các vấn đề liên quan đến dịch vụ Payoo.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS VH_DT_HD_01 Trang 26/26 Cty CP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt 09 Đinh Tiên Hoàng.com. vui lòng liên hệ số Hotline (1900 54 54 78) hoặc gởi thông tin về địa chỉ email: support@payoo.vn . Các vấn đề liên quan đến cách sử dụng máy POS. Thành phố Hồ Chí Minh.vo@vietunion.luu@vietunion. THÔNG TIN LIÊN HỆ . vui lòng liên hệ với: + Ms Yến – Trưởng phòng Huấn luyện: 0938 025 797 hoặc email: yen. ĐT: (84-8) 3911 7147 – Fax: (84-8) 3911 7144 .com.com.vn/ training@vietunion. Quận 1.com.vn + Mr Tú – Chuyên viên Huấn luyện: 0987 997 998 hoặc email: tu. Phường Đa Kao. Việt Nam.