You are on page 1of 1

Univerzitet u Nišu Smer: Elektrotehnika i računarstvo

Elektronski fakultet
Školska godina: 2016/17
Raspored časova Modul: RI
Semestar: V

od-do Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Napomena

PROGRAMIRANJE

PROGRAMIRANJE
PROJEKTOVANJE

PROJEKTOVANJE
ORIJENTISANO

ORIJENTISANO
0815 0900 OPERATIVNI

OBJEKTNO

OBJEKTNO
OBJEKTNO RAČUNARSKE
SISTEMI ORIJENTISANO
WEB

WEB
(132)

(231)

(525)

(531)
MREŽE
-1-

-2-

-2-

-3-
PROJEKTOVANJE
-3- -1- -2-

0915 1000 (531) (525) (531)
RAČUNARSKE
MREŽE
1015 11 00 WEB PROGRAMIRANJE WEB
PROGRAMIRANJE
OBJEKTNO
ORJENTISANO
RAČUNARSKE OPERATIVNI
MREŽE SISTEMI
(A3)

-3- PROJEKTOVANJE -1- -2-
(A2)
11 15 1200 (525) (531)
(525) (A4) ENGLESKI

U DOGOVORU SA PREDAVAČEM
JEZIK I

OSTALI IZBORNI PREDMETI
OPERATIVNI

RAČUNARSKE

(A3)
1215 1300 OPERATIVNI
SISTEMI

MREŽE
(432)

(433)

SISTEMI
-1-

-3-

(A4)
1315 1400
1415 1500 OSNOVI ANALIZE
SIGNALA I SISTEMA
UVOD U
TEORIJU
(531) IGARA
1515 1600 (525)

1615 1700 OSNOVI ANALIZE
UVOD U
TEORIJU
SIGNALA I SISTEMA
(531) IGARA
1715 1800 (525)

1815 1900
1915 2000
2015 2100
2115 2200

PREDAVANJA RAČUNSKE VEŽBE LABORAT. VEŽBE KONSUL. NASTAVA Datum: 14.10.2016