You are on page 1of 3

Izlazi iz transportnog sustava / Exit connection points

Rd. Br. Operator povezanog sustava Naziv izlaznog priključka Šifra priključka Nazivni tlak [bar]

No. Operator/owner of connected system Name of exit connection point Connection point ID Nominal pressure
Objašnjenje: Stavke sa žutom pozadinom su virtualni skupni priključci za koje se provodi postupak rezervacije kapaciteta i nominacije transporta, a u sebi sadrže fizičke
priključke koji slijede sa zelenom pozadinom

Explanation: Items with a yellow background are virtual aggregated connections which are used for capacity booking and nominations and which are containing
physical connection points that follow with a green background.

Izlazi prema distribucijskim sustavima / Exits to distribution systems


1 KOMUNALAC d.o.o. Pakrac Badljevina - 3 bar - Badljevina 837 3
HEP - PLIN d.o.o. Osijek Baranja 1253
2 HEP - PLIN d.o.o. Osijek Beli Manastir - 3 bar - Beli Manastir 882 3
3 HEP - PLIN d.o.o. Osijek Mece - 3 bar - Mece 728 3
4 ZAGORSKI METALAC d.o.o. Zabok Bedekovčina - 3 bar - Bedekovčina 729 3
5 HEP - PLIN d.o.o. Osijek Belišće - 2,2 bar - Valpovo 781 2,2
6 EVN Croatia Plin d.o.o., Zagreb Benkovac - 3,5 bar - Benkovac 1292 3,5
7 EVN Croatia Plin d.o.o., Zagreb Biograd - 3,5 bar - Biograd 1294 3,5
ELEKTROMETAL - DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. Bjelovar Bjelovar 1252
8 ELEKTROMETAL - DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. Bjelovar Bjelovar - 3 bar - Bjelovar 879 3
9 ELEKTROMETAL - DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. Bjelovar Nova Rača - 3 bar - Bjelovar 852 3
10 ELEKTROMETAL - DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. Bjelovar Rovišće - 3 bar - Bjelovar 803 3
11 HEP - PLIN d.o.o. Osijek Bokšić - 3 bar - Bokšić 833 3
12 PAPUK PLIN d.o.o. Orahovica Bokšić - 3 bar - Crnac 812 3
13 KOMUNALAC d.o.o. Pakrac Brezine - 3 bar - Brezine 818 3
14 KOMUNALIJE - PLIN d.o.o. Đurđevac Budrovac staklenici - 2 bar - Staklenici Budrovac 901 2
15 IVKOM-PLIN d.o.o. Ivanec Cerje Tužno - 3 bar - Sela (IVKOM) 874 3
16 MONTCOGIM - PLINARA d.o.o. Sv. Nedelja Čabdin - 3,5 bar - Jastrebarsko 806 3,5
17 PAPUK PLIN d.o.o. Orahovica Čačinci - 3 bar - Čačinci 732 3
18 HEP - PLIN d.o.o. Osijek Čađavica - 3 bar - Čađavica 915 3
19 KOMUNALIJE - PLIN d.o.o. Đurđevac Čepelovac - 2 bar - Čepelovac 850 2
20 DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. Daruvar Daruvar - 3 bar - Daruvar 790 3
21 KOMUNALAC d.o.o. Pakrac Dobrovac - nova - 3 bar - Lipik 865 3
22 KOMUNALAC d.o.o. Pakrac Dobrovac - nova - 3 bar - Poljoprivreda Lipik 819 3
23 DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. Daruvar Doljani - 3 bar - Doljani 768 3
24 MEĐIMURJE - PLIN d.o.o. Čakovec Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 748 12
25 MEĐIMURJE - PLIN d.o.o. Čakovec Donje Međimurje - 3 bar - D.Dubrava 824 3
26 PLIN-PROJEKT d.o.o. Nova Gradiška Donji Andrijevci - 3 bar - Donji Andrijevci 783 3
27 HEP - PLIN d.o.o. Osijek Donji Miholjac - 3 bar - Donji Miholjac 813 3
28 ČAPLIN d.o.o. Čaplin Draganac - 4 bar - Draganac 716 4
29 EVN Croatia Plin d.o.o., Zagreb Drniš - 3,5 bar - Drniš 1306 3,5
30 ZAGORSKI METALAC d.o.o. Zabok Dubrovčan - 3 bar - Dubrovčan 730 3
DUKOM PLIN d.o.o. Dugo Selo Dugo Selo 1287
31 DUKOM PLIN d.o.o. Dugo Selo Trstenik - 3 bar - Asf. baza Trstenik 899 3
32 DUKOM PLIN d.o.o. Dugo Selo Trstenik - 3 bar - Trstenik 900 3
33 DUKOM PLIN d.o.o. Dugo Selo Dugo Selo - 3 bar - Dugo Selo 866 3
HEP - PLIN d.o.o. Osijek Đakovo 1254
34 HEP - PLIN d.o.o. Osijek Đakovo - 3 bar - Đakovo 760 3
35 HEP - PLIN d.o.o. Osijek Đakovo - 6 bar - Đakovo 834 6
36 HEP - PLIN d.o.o. Osijek Strizivojna - 3 bar - Strizivojna 835 3
37 PLIN VTC d.o.o. Virovitica Đolta - 3 bar - Sušare Đolta 771 3
38 HEP - PLIN d.o.o. Osijek Đurđenovac - 3 bar - Đurđenovac 784 3
39 KOMUNALIJE - PLIN d.o.o. Đurđevac Đurđevac - 2 bar - Đurđevac 825 2
40 KOMUNALIJE - PLIN d.o.o. Đurđevac Ferdinandovac - 2 bar - Ferdinandovac 902 2
41 HEP - PLIN d.o.o. Osijek Feričanci - 3 bar - Feričanci 785 3
42 MONTCOGIM - PLINARA d.o.o. Sv. Nedelja Ferovac - 3 bar - Pleternica 761 3
43 KOMUNALAC d.o.o. Pakrac Gaj - 3 bar - Gaj 867 3
44 PLIN d.o.o. Garešnica Garešnica - 3 bar - Garešnica 840 3
45 KOPRIVNICA PLIN d.o.o. Koprivnica Gola - 3 bar - Gola 799 3
46 PLIN VRBOVEC d.o.o. Vrbovec Gradec - 3 bar - Farma Gradec 881 3
47 PLIN VRBOVEC d.o.o. Vrbovec Gradec - 3 bar - Gradec 727 3
48 PLIN VRBOVEC d.o.o. Vrbovec Gradečki Pavlovac - 3 bar - Asfaltna baza 788 3
49 DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. Daruvar Grubišno Polje - 3 bar - Grubišno Polje 868 3
50 PLIN VRBOVEC d.o.o. Vrbovec Haganj - 6 bar - Haganj 841 6
51 KOMUNALIJE - PLIN d.o.o. Đurđevac IP Kalinovac 5 - 3 bar - Sesvete 722 3
52 IVKOM-PLIN d.o.o. Ivanec Ivanec - 3 bar - Ivanec 903 3
IVAPLIN d.o.o. Ivanić Grad Ivanić Grad 1250
53 IVAPLIN d.o.o. Ivanić Grad Graberje - 1,5 bar - Graberje 891 1,5
54 IVAPLIN d.o.o. Ivanić Grad Ivanić III - 3 bar - Ivanić Grad 869 3
55 IVAPLIN d.o.o. Ivanić Grad Kloštar Ivanić - 2 bar - Kloštar Ivanić 892 2
56 IVAPLIN d.o.o. Ivanić Grad Novoselec - 2 bar - Križ 845 2
57 PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. Vinkovci Ivankovo - 3 bar - Ivankovo 878 3
58 GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. Zagreb Ivanja Reka - 6 bar - Iv. Reka, Sesvete 807 6
59 ZAGORSKI METALAC d.o.o. Zabok Jakovlje - 3 bar - Jakovlje 731 3
60 KOMUNALIJE - PLIN d.o.o. Đurđevac Kalinovac - 2 bar - Kalinovac 801 2
61 MONTCOGIM - PLINARA d.o.o. Sv. Nedelja Karlovac - 4 bar - Karlovac 777 4
62 ZELENJAK PLIN d.o.o. Klanjec Klanjec - 3 bar - Klanjec 753 3
63 KOMUNALIJE - PLIN d.o.o. Đurđevac Kloštar Podravski - 2 bar - Kloštar Podravski 802 2
64 EVN Croatia Plin d.o.o., Zagreb Knin - 3,5 bar - Knin 1298 4
65 EVN Croatia Plin d.o.o., Zagreb Knin - 5 bar - Knin 1296 5
Izlazi iz transportnog sustava / Exit connection points
Rd. Br. Operator povezanog sustava Naziv izlaznog priključka Šifra priključka Nazivni tlak [bar]

No. Operator/owner of connected system Name of exit connection point Connection point ID Nominal pressure
66 DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. Daruvar Končanica - 3 bar - Končanica 743 3
PLIN KONJŠČINA d.o.o. Konjščina Konjščina 1302
67 PLIN KONJŠČINA d.o.o. Konjščina Konjščina - 25 bar - Zlatar Bistrica 912 25
68 PLIN KONJŠČINA d.o.o. Konjščina Konjščina - 3 bar - Konjščina 808 3
69 KOPRIVNICA PLIN d.o.o. Koprivnica Koprivnica II - 6 bar - Koprivnica 904 6
70 HEP - PLIN d.o.o. Osijek Koška - 3 bar - Koška 733 3
71 GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o. Krapina Krapina - 3 bar - Krapina 778 3
72 RADNIK PLIN d.o.o. Križevci ODS Križevci - 3 bar - Križevci 905 3
73 PLINARA d.o.o. Pula Kršan - 6 bar - Potpićan 715 6
74 KOMUNALAC d.o.o. Pakrac Kukunjevac - 3 bar - Kukunjevac 893 3
75 ZELENJAK PLIN d.o.o. Klanjec Kumrovec - 3 bar - Kumrovec 754 3
MOSLAVINA PLIN d.o.o. Kutina Kutina 1286
76 MOSLAVINA PLIN d.o.o. Kutina Banova Jaruga - 3 bar - Banova Jaruga 838 3
77 MOSLAVINA PLIN d.o.o. Kutina Kutina I - 3 bar - Kutina 820 3
78 MOSLAVINA PLIN d.o.o. Kutina Kutina II - 3 bar - Kutina 821 3
79 MOSLAVINA PLIN d.o.o. Kutina Lipovica - 3 bar - Ludina 871 3
80 MOSLAVINA PLIN d.o.o. Kutina Ravnik Popovača - 5,5 bar - Popovača 895 5,5
81 PLINARA d.o.o. Pula Labin - 4 bar - Labin 1276 4
82 RADNIK PLIN d.o.o. Križevci ODS Ladinec - 3 bar - Ladinec 875 3
83 KOPRIVNICA PLIN d.o.o. Koprivnica Legrad - 3 bar - Legrad 750 3
84 HEP - PLIN d.o.o. Osijek Magadenovac - 3 bar - Magadenovac 762 3
85 HEP - PLIN d.o.o. Osijek Marijanci - 3 bar - Marjanci 916 3
MEĐIMURJE - PLIN d.o.o. Čakovec Međimurje 1259
86 MEĐIMURJE - PLIN d.o.o. Čakovec Mihovljan - 4 bar - Mihovljan 827 4
87 MEĐIMURJE - PLIN d.o.o. Čakovec Mursko Središće - 3 bar - Mursko Središće 906 3
88 MEĐIMURJE - PLIN d.o.o. Čakovec Nedelišće - 4 bar - Čakovec, Kuršanec, Šenkovec 1184 4
89 MEĐIMURJE - PLIN d.o.o. Čakovec Nedelišće - 4 bar - Nedelišće 907 4
90 KOMUNALIJE - PLIN d.o.o. Đurđevac Molve selo - 2 bar - Molve 774 2
91 ELEKTROMETAL - DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. Bjelovar Narta - 3 bar - Narta 872 3
92 HEP - PLIN d.o.o. Osijek Našice grad - 3 bar - Našice 860 3
93 PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. Vinkovci Negoslavci - 3 bar - Opatovac 764 3
PLIN-PROJEKT d.o.o. Nova Gradiška Nova Gradiška 1288
94 PLIN-PROJEKT d.o.o. Nova Gradiška Lipovljani - 4 bar - Lipovljani 844 4
95 PLIN-PROJEKT d.o.o. Nova Gradiška Nova Gradiška - 4 bar - Nova Gradiška 767 4
96 PLIN-PROJEKT d.o.o. Nova Gradiška Nova Kapela - 4 bar - Nova Kapela 889 4
TERMOPLIN d.d. Varaždin Novi Marof 1289
97 TERMOPLIN d.d. Varaždin Novi Marof - 3 bar - Novi Marof 913 3
98 TERMOPLIN d.d. Varaždin Tuhovec - 3 bar - Tuhovec 757 3
99 TERMOPLIN d.d. Varaždin Podrute - 5 bar - Podrute 809 5
100 MONTCOGIM - PLINARA d.o.o. Sv. Nedelja Ogulin - 3 bar - Ogulin 1245 3
101 MOSLAVINA PLIN d.o.o. Kutina Okoli - 3 bar - Okoli 744 3
102 PAPUK PLIN d.o.o. Orahovica Orahovica - 3 bar - Orahovica 736 3
HEP - PLIN d.o.o. Osijek Osijek 1255
103 HEP - PLIN d.o.o. Osijek Bizovac - 3 bar - Bizovac 782 3
104 HEP - PLIN d.o.o. Osijek Osijek I - 3 bar - Osijek 918 3
105 HEP - PLIN d.o.o. Osijek Osijek I - 3 bar - Sarvaš 737 3
106 HEP - PLIN d.o.o. Osijek Osijek III - 3 bar - Osijek 739 3
107 KOMUNALAC d.o.o. Pakrac Pakrac I - 3 bar - Pakrac 795 3
108 KOMUNALAC d.o.o. Pakrac Pakračka Poljana - 3 bar - Pakračka Poljana 894 3
109 PLINKOM d.o.o. Pitomača Pitomača - 3 bar - Pitomača 853 3
110 PLINARA d.o.o. Pula Poreč - 4 bar - Poreč 1244 4
HEP - PLIN d.o.o. Osijek Požega 1256
111 HEP - PLIN d.o.o. Osijek Ferovac - 3 bar - Ferovac 786 3
112 HEP - PLIN d.o.o. Osijek Požega - 3 bar - Požega 740 3
113 PLINARA d.o.o. Pula Pula - 12 bar - Pula 766 12
114 ENERGO d.o.o. Rijeka Rijeka Istok – 4 bar – Rijeka 1274 4
115 ENERGO d.o.o. Rijeka Rijeka zapad - 16 bar - Rijeka 888 16
116 ENERGO d.o.o. Rijeka Rijeka zapad - 4 bar - Rijeka 815 4
117 PLINARA d.o.o. Pula Rovinj - 4 bar - Rovinj 1243 4
118 DUKOM PLIN d.o.o. Dugo Selo Rugvica - 3 bar - BC Institut 719 3
119 DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. Daruvar Sirač - 3 bar - Sirač 896 3
120 INTERCAL d.o.o. Sirač Sirač - 4,5 bar - Kamenolom Sirač 745 4,5
121 MONTCOGIM - PLINARA d.o.o. Sv. Nedelja Sisak - 6 bar - Sisak 797 6
HEP - PLIN d.o.o. Osijek Slatina 1257
122 HEP - PLIN d.o.o. Osijek Sladojevci - 3 bar - Sladojevci 940 3
123 HEP - PLIN d.o.o. Osijek Slatina - 3 bar - Slatina 887 3
124 BROD - PLIN d.o.o. Slavonski Brod Slavonski Brod - 3 bar - Sl. Brod 861 3
125 EVN Croatia Plin d.o.o., Zagreb Split - 3,5 bar - Split 1300 4
126 EVN Croatia Plin d.o.o., Zagreb Split - 12 bar - Split 1301 12
127 HUMPLIN d.o.o. Hum na Sutli Straža - 3 bar - Pregrada 755 3
128 BROD - PLIN d.o.o. Slavonski Brod Strizivojna - 3 bar - Vrpolje 787 3
129 MOSLAVINA PLIN d.o.o. Kutina Stružec - 3 bar - Stružec 897 3
130 KOMUNALIJE - PLIN d.o.o. Đurđevac Suha žbuka - 4,5 bar - Suha žbuka 908 4,5
131 PLIN VTC d.o.o. Virovitica Suhopolje - 3 bar - Suhopolje 909 3
132 ZELINA PLIN d.o.o. Sv. Ivan Zelina Sv. Ivan Zelina - 3 bar - Zelina 756 3
133 EVN Croatia Plin d.o.o., Zagreb Šibenik - 12 bar - Šibenik 1295 12
134 ZELENJAK PLIN d.o.o. Klanjec Tuheljske Toplice - 3 bar - Tuheljske Toplice 830 3
135 PLINARA d.o.o. Pula Umag - 4 bar - Umag 1222 4
Izlazi iz transportnog sustava / Exit connection points
Rd. Br. Operator povezanog sustava Naziv izlaznog priključka Šifra priključka Nazivni tlak [bar]

No. Operator/owner of connected system Name of exit connection point Connection point ID Nominal pressure
TERMOPLIN d.d. Varaždin Varaždin 1251
136 TERMOPLIN d.d. Varaždin Cerje Tužno - 3 bar - Cerje Tužno 798 3
137 TERMOPLIN d.d. Varaždin Jalžabet - 3 bar - Jalžabet 800 3
138 TERMOPLIN d.d. Varaždin Lepoglava - 3 bar - Lepoglava 773 3
139 TERMOPLIN d.d. Varaždin Ludbreg - 3 bar - Ludbreg 724 3
140 TERMOPLIN d.d. Varaždin Varaždin I - 3 bar - Varaždin 804 3
141 TERMOPLIN d.d. Varaždin Varaždin II - 3 bar - Varaždin 876 3
142 ELEKTROMETAL - DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. Bjelovar Veliki Grđevac - 3 bar - Veliki Grđevac 747 3
143 ČAPLIN d.o.o. Čaplin Veliko Trojstvo - 3 bar - Veliko Trojstvo 725 3
144 HEP - PLIN d.o.o. Osijek Viljevo - 3 bar - Viljevo 789 3
145 PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. Vinkovci Vinkovci - 3 bar - Vinkovci i okolica 863 3
146 KOPRIVNICA PLIN d.o.o. Koprivnica Virje - 3 bar - Novigrad 752 3
147 KOMUNALIJE - PLIN d.o.o. Đurđevac Virje - 3 bar - Virje 726 3
148 PLIN VTC d.o.o. Virovitica Virovitica - 6 bar - Virovitica 854 6
149 PLIN VRBOVEC d.o.o. Vrbovec Vrbovec - 6 bar - Vrbovec 848 6
PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. Vukovar Vukovar 1285
150 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. Vukovar Vukovar - 3 bar - Vukovar 816 3
151 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. Vukovar Vukovar - 6 bar - Borovo 864 6
152 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. Vukovar Negoslavci - 3 bar - Negoslavci 735 3
153 ZAGORSKI METALAC d.o.o. Zabok Zabok - 10 bar - Donja Stubica 885 10
154 ZAGORSKI METALAC d.o.o. Zabok Zabok - 3 bar - Zabok 914 3
155 EVN Croatia Plin d.o.o., Zagreb Zadar - 5 bar - Zadar srednji tlak 1241 5
156 EVN Croatia Plin d.o.o., Zagreb Zadar - 5 bar - Zadar visoki tlak 1242 5
GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. Zagreb Zagreb 1249
157 GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. Zagreb Zagreb istok - 6 bar - Zagreb 780 6
158 GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. Zagreb Zagreb jug - 6 bar - Zagreb 858 6
159 GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. Zagreb Zagreb zapad - 6 bar - Zagreb 810 6
160 ENERGO METAN d.o.o. Samobor Zagreb zapad - 25 bar - Samobor 829 25
161 MONTCOGIM - PLINARA d.o.o. Sv. Nedelja Zagreb zapad - 3,5 bar - Sv. Nedjelja 884 3,5
162 GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. Zagreb Zaprešić - 6 bar - Zaprešić 886 6
163 RADNIK PLIN d.o.o. Križevci ODS Žabno - 3 bar - Žabno 776 3
164 PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. Vinkovci Županja - 3 bar - Gradište 817 3
165 PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. Vinkovci Županja - 3 bar - Županja 890 3

Izlazi prema izravnim kupcima na transportnom sustavu / Exits to gas consumers connected to transmission system
1 DUROPACK d.o.o., Belišće Belišće - 2 bar - Tvornice Belišće 759 2
2 DRVNA INDUSTRIJA SPAČVA d.d. Bjelovar - 3 bar - Drvna ind. Bjelovar 880 3
3 NAŠICECEMENT d.d. Našice Cementara Našice - 3 bar - Cementara Našice 763 3
4 IGM CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o. Maruševec Cerje Tužno - 3 bar - Ciglana C.Tužno 849 3
5 INA - d.d. CPS Molve, potrošnja - 13 bar - CPS Molve, 944 13
6 LIPIK GLAS d.o.o. Lipik Dobrovac - nova - 3 bar - Staklana Lipik 839 3
7 DALEKOVOD - CINČAONICA d.o.o. Dugo Selo Dugo Selo - 3 bar - Cinčaona D. Selo 791 3
8 INA - d.d. Dugo Selo - 30 bar - Plin-lift 1248 30
9 FINAG d.d. Garešnica Garešnica - 3 bar - Ciglana Garešnica 769 3
10 INA - d.d. Graberje - 1,5 bar - Ind. krug Graberje 792 1,5
11 INA - d.d. IP Kalinovac 5 - 2,5 bar - INA - IP Kalinovac 826 2,5
12 HEP - PROIZVODNJA d.o.o. Zagreb Ivanja Reka - 30 bar - TE-TO Zagreb 911 30
13 HEP - PROIZVODNJA d.o.o. Zagreb Konjščina - 25 bar - TE Jertovec 855 25
14 RADNIK d.d., Križevci Križevci - 3 bar - Ciglana Križevci 772 3
15 INA - d.d. KS Stružec - 3 bar - KS Stružec 946 3
16 PETROKEMIJA d.d. Kutina Kutina I - 13,3 bar - Petrokemija Kutina 717 13,3
17 LIPOVICA d.o.o. Lipik Lipovica - 3 bar - KPD Lipovica 843 3
18 INA - d.d. Lipovljani - 18 bar - INA Lip.-Jam. 1195 18
19 ŽITO d.o.o. Osijek Magadenovac - 3 bar - Farma Magadenovac 859 3
20 SLAVONIJA IGM d.o.o. Našice Našice grad - 3 bar - Ciglana Našice 734 3
21 INA - d.d. OS Beničanci - 30 bar - OS Beničanci, plinski lift 945 30
22 HEP - PROIZVODNJA d.o.o. Zagreb Osijek I - 15 bar - TE-Os1 738 15
23 HEP - PROIZVODNJA d.o.o. Zagreb Osijek I - 15 bar - TE-Os2 765 15
24 HEP - PROIZVODNJA d.o.o. Zagreb Osijek I - 3 bar - HEP Kotlovnica 917 3
25 INA - d.d. Rijeka Istok - 45 bar - Rafinerija Urinj 1198 45
26 INA - d.d. Sisak - 6 bar - Raf. nafte Sisak 720 6
27 HEP - PROIZVODNJA d.o.o. Zagreb Sisak - 6 bar - TE Sisak 721 6
28 HEP - PROIZVODNJA d.o.o. Zagreb Sisak - 6 bar - TO Sisak 846 6
29 HEP - PROIZVODNJA d.o.o. Zagreb Sisak - 31 bar - TO Sisak 1297 31
30 GAVRILOVIĆ d.o.o., Petrinja Sisak - 9 bar - Gavrilović 746 9
31 ABS SISAK d.o.o. Sisak Sisak - 9 bar - Željezara Sisak 796 9
32 CIGLANA - IGM d.o.o. Sladojevci Sladojevci - 3,9 bar - Ciglana Sladojevci 741 3,9
33 VETROPACK STRAŽA d.d. Hum na Sutli Straža - 3 bar - Staklana Straža 856 3
34 EKO MEĐIMURJE d.d. Čakovec Šenkovec - 3 bar - Ciglana Šenkovec 751 3
35 INA - d.d. Veliko Trojstvo - 15 bar - KS Šandrovac 910 15
36 VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. Virovitica Virovitica - 6 bar - Šećerana Virovitica 877 6
37 HEP - PROIZVODNJA d.o.o. Zagreb Zagreb jug - 25 bar - EL-TO Zagreb 857 25
38 PLIVA HRVATSKA d.o.o. Zagreb Zaprešić - 20 bar - Pliva 758 20
39 SLADORANA d.d. Županja Županja - 3 bar - Šećerana Županja 836 3

Izlazi prema susjednim operatorima transportnog sustava / Exits to neighbouring transmission system operators
1 FGSZ IMS Donji Miholjac - FGSZ 1240 75
2 PLINOVODI IMS Rogatec - Plinovodi 1307 50