http://www.0095.info/nl/index_linkenpagina_afbeeldingenvideoheerenga.

html

1/9

Nederlands

Afbeeldingen behorende bij de video van Ing. Stef Heerema. Terug

http://www.0095.info/nl/index_linkenpagina_afbeeldingenvideoheerenga.html

2/9

Hiernaast een afbeelding van de Zechstein zoutformatie (grijs), die onder meer over NoordNederland loopt. Onder het zout vindt men gas, olie en steenkool. Gas, olie en steenkool vindt men ook in het eromheenliggende blauwe gebied.

http://www.0095.info/nl/index_linkenpagina_afbeeldingenvideoheerenga.html

3/9

Zoutlaag (roze) en zoutpijlers (grijs/ zwart). We spreken dan bijvoorbeeld over een zoutpijler van 4 km hoogte en een doorsnede van bijvoorbeeld 3 km.

Zoutformaties in de USA vooral bij de Golf van Mexico (in lichtblauw). Onder deze formaties bevinden zich olie en gas.

http://www.0095.info/nl/index_linkenpagina_afbeeldingenvideoheerenga.html

4/9

Zoutformaties wereldwijd. (In grijs)

3D beeld van de zoutpijler in Zuidwending

http://www.0095.info/nl/index_linkenpagina_afbeeldingenvideoheerenga.html

5/9

Zoutlaag en zoutpijlers in 3D

http://www.0095.info/nl/index_linkenpagina_afbeeldingenvideoheerenga.html

6/9

Grafische voorstelling voor het ontstaan van zoutpijlers.

Zoutpijlers onder de kuststrook van Texas in de bodem met gipshoed bovenin.

http://www.0095.info/nl/index_linkenpagina_afbeeldingenvideoheerenga.html

7/9

http://www.0095.info/nl/index_linkenpagina_afbeeldingenvideoheerenga.html

8/9

Soorten zout in de zoutformaties. Vooral keukenzout (NaCl). Deze zouten zijn vanwege het stollingsproces netjes van elkaar gescheiden.

http://www.0095.info/nl/index_linkenpagina_afbeeldingenvideoheerenga.html

9/9

Terug