You are on page 1of 7

28/05/18 28/05/10 29/05/18 30/05/18 31/05/18 01/06/18 02/06/18 03/06/18

dini hari pagi 19.00

Keluhan Sesak (+) Sesak (+) Sesak (+) Sesak (+) Sesak (+) Demam (+) Demam (+) Demam (-)

Batuk (+) Batuk (+) berkurang berkurang berkurang

Demam (-) Lemas (+) Batuk (+) Demam (-) Demam (-)

Lemas (+)

KU sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang

TTV TD: 130/80 TD: 110/80 TD: 110/80 TD: 120/80 TD: 110/70 TD: 110/70 TD: 110/70 TD: 110/70
HR: 125 HR: 90 HR: 80 HR: 80 HR: 88 HR: 80 HR: 80 HR: 80
T: 36,7 T: 36,5 T: 36,8 T: 36,8 T: 37 T: 38,6 T: 39 T: 36
RR: 30 RR: 28 RR: 24 RR: 28 RR: 24 RR: 24 RR: 20 RR: 20
Pulmo Vesikuler Vesikuler Vesikuler Vesikuler Vesikuler Vesikuler Vesikuler Vesikuler
(+/+ (+/+ (+/+ (+/+ (+/+ (+/+ (+/+ (+/+
+/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-
+/-) +/-) +/-) +/-) +/-) +/-) +/-) +/-)

Rhonki Rhonki Rhonki Rhonki Rhonki Rhonki Rhonki Rhonki


(-/+ (-/- (-/- (-/- (-/- (-/- (-/- (-/-
-/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-
-/+) -/-) -/-) -/-) -/-) -/-) -/-) -/-)

Wheezing Wheezing Wheezing Wheezing Wheezing Wheezing Wheezing Wheezing


(-/- (-/- (-/- (-/- (-/- (-/- (-/- (-/-
-/+ -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-
-/-) -/-) -/-) -/-) -/-) -/-) -/-) -/-)
Perkusi Perkusi Perkusi Perkusi Perkusi Perkusi Perkusi Perkusi
(sonor/redup (sonor/redup (sonor/redup (sonor/redup (sonor/redup (sonor/redup (sonor/redup (sonor/redup
sonor/redup sonor/redup sonor/redup sonor/redup sonor/redup sonor/redup sonor/redup sonor/redup
sonor/redup) sonor/redup) sonor/redup) sonor/redup) sonor/redup)
sonor/redup) sonor/redup) sonor/redup)
Cairan per Cairan per Cairan per Cairan per Cairan per
Cairan per WSD 600cc WSD 600cc WSD 300cc WSD 100cc WSD 100cc
WSD 650cc (pus) (pus) (cairan (cairan (cairan
(pus) transudate transudate transudate
kuning kuning kuning
jernih) jernih) jernih)

Diagnosis Dispeneu ec Dispeneu ec - Empiema thorakal Empiema thorakal Phlebitis Phlebitis Piopneumothorax
Abses paru Abses paru Piopneumothorax Piopneumothorax Piopneumothorax kiri
Kerja DD DD kiri terlokalisir kiri kiri
Pneumothorax Pneumothorax -Hiponatremia
DD DD -Hipokalemia
Efusi Pleura Efusi Pleura
Terapi O2 nasal 3lpm  O2 nasal 3lpm  O2 nasal 3lpm  O2 nasal 3lpm  O2 nasal 3lpm  O2 nasal 3lpm  O2 nasal 3lpm  O2 nasal 3lpm
IVFD RL/12jam  Infus NaCl 3%  Infus NaCl  Infus NaCl  Infus NaCl  Infus NaCl  Infus NaCl  Infus NaCl
Inj.OMZ 1x40mg 500cc/24 jam 0,9% 500cc/8 0,9% 500cc/8 0,9% 500cc/8 0,9% 500cc/8 0,9% 500cc/8 0,9% 500cc/8
PCT 3x500mg dan Nacl 0,9% jam jam jam jam jam jam
Sukralfat syr 500cc/12 jam
4xCI  Inj.  Inj.  Inj.  Inj.  Inj.  Inj.  Inj.
Ondancetron Ondancetron Ondancetron Ondancetron Ondancetron Ondancetron Ondancetron
2x4mg 2x4mg 2x4mg 2x4mg 2x4mg 2x4mg 2x4mg
 Inj. OMZ  Inj. OMZ  Inj. OMZ  Inj. OMZ  Inj. OMZ  Inj. OMZ  Inj. OMZ
1x40mg 1x40mg 1x40mg 1x40mg 1x40mg 1x40mg 1x40mg
 Inf.  Inf.  Inf.  Inf.  Inf.  Inf.  Inf.
Metronidazole Metronidazole Metronidazole Metronidazole Metronidazole Metronidazole Metronidazole
3x500mg 3x500mg 3x500mg 3x500mg 3x500mg 3x500mg 3x500mg
 Inj. Ceftazidin  Inj. Ceftazidin  Inj. Ceftazidin  Inj. Ceftazidin  Inj. Ceftazidin  Inj. Ceftazidin  Inj. Ceftazidin
3x 1gr 3x 1gr 3x 1gr stop 3x 1gr stop 3x 1gr stop 3x 1gr stop 3x 1gr stop
 KSR 3x1  KSR 3x1  KSR 3x1  KSR 3x1  KSR 3x1  KSR 3x1  KSR 3x1
 Ambroxol syr  Ambroxol syr  Ambroxol syr  Ambroxol syr  Ambroxol syr  Ambroxol syr  Ambroxol syr
3xCI 3xCI 3xCI 3xCI 3xCI 3xCI 3xCI
 PCT 500mg  PCT 500mg  PCT 500mg  PCT 500mg  PCT 500mg  PCT 500mg  PCT 500mg
4x1 tab 4x1 tab 4x1 tab 4x1 tab 4x1 tab 4x1 tab 4x1 tab
 Clindamicyn  Clindamicyn  Clindamicyn  Clindamicyn  Clindamicyn  Clindamicyn  Clindamicyn
2x300mg stop stop stop stop 2x300mg 2x300mg
 Sucralfat syr  Sucralfat syr  Sucralfat syr  Sucralfat syr  Sucralfat syr  Sucralfat syr  Sucralfat syr
4xCI 4xCI 3xCI 3xCI 3xCI 3xCI 3xCI
 R/ rujuk ke RS  Inf.  Inf.  Inf.  Inf.  Inf.  Inf.
tipe B Levofloxacin Levofloxacin Levofloxacin Levofloxacin Levofloxacin Levofloxacin
1x750mg 1x750mg (H-2) 1x750mg (H-2) 1x750mg (H-2) 1x750mg (H-2) 1x750mg (H-2)
 drip 1amp  drip 1amp  drip 1amp  drip 1amp  drip 1amp  Drip 1amp
ketorolac/8jam ketorolac/8jam ketorolac/8jam ketorolac/8jam ketorolac/8jam ketorolac/8jam
 NaCl kapsul  NaCl kapsul  NaCl kapsul  NaCl kapsul  NaCl kapsul  NaCl kapsul
3x1 3x1 3x1 3x1 3x1 3x1
 Rifampisin  Rifampisin  Rifampisin  Rifampisin  Rifampisin  Rifampisin
1x450mg 1x450mg 1x450mg 1x450mg 1x450mg 1x450mg
(pagi) (pagi) (pagi) (pagi) (pagi) (pagi)
 TB Vit 1x1  TB Vit 1x1  TB Vit 1x1  TB Vit 1x1  TB Vit 1x1  TB Vit 1x1
(pagi) (pagi) (pagi) (pagi) (pagi) (pagi)
 Pirazinamide  Pirazinamide  Pirazinamide  Pirazinamide  Pirazinamide  Pirazinamide
1x1000mg 1x1000mg 1x1000mg 1x1000mg 1x1000mg 1x1000mg
(malam) (malam) (malam) (malam) (malam) (malam)
 Etambutol  Etambutol  Etambutol  Etambutol  Etambutol  Etambutol
1x1000mg 1x1000mg 1x1000mg 1x1000mg 1x1000mg 1x1000mg
(malam) (malam) (malam) (malam) (malam) (malam)
 Ondancetron
Jam 16.00 pasien 2x4mg
mendapatkan  As.mefenamat
pemasangan 3x1
WSD oleh
dr.Faik, Sp.P
(laporan
terlampir)
01/06/18 02/06/18 03/06/18 04/06/18 05/06/18 06/06/18

Demam (+) Demam (+) Demam (-) Demam (-) Demam (-) Demam (-)

sedang sedang sedang sedang sedang sedang

TD: 110/70 TD: 110/70 TD: 110/70 TD: 110/70 TD: 110/70 TD: 110/70
HR: 80 HR: 80 HR: 80 HR: 80 HR: 80 HR: 80
T: 38,6 T: 39 T: 36 T: 36 T: 36 T: 36
RR: 24 RR: 20 RR: 20 RR: 20 RR: 20 RR: 20
Vesikuler Vesikuler Vesikuler Vesikuler Vesikuler Vesikuler
(+/+ (+/+ (+/+ (+/+ (+/+ (+/+
+/- +/- +/- +/+ +/+ +/-
+/-) +/-) +/-) +/+) +/+) +/-)

Rhonki Rhonki Rhonki Rhonki Rhonki Rhonki


(-/- (-/- (-/- (-/- (-/- (-/-
-/- -/- -/- -/- -/- -/-
-/-) -/-) -/-) -/-) -/-) -/-)

Wheezing Wheezing Wheezing Wheezing Wheezing Wheezing


(-/- (-/- (-/- (-/- (-/- (-/-
-/- -/- -/- -/- -/- -/-
-/-) -/-) -/-) -/-) -/-) -/-)

Perkusi Perkusi Perkusi Perkusi Perkusi Perkusi


(sonor/redup (sonor/redup (sonor/redup (sonor/redup (sonor/redup (sonor/redup
sonor/redup sonor/redup sonor/redup sonor/redup sonor/redup sonor/redup
sonor/redup) sonor/redup) sonor/redup) sonor/redup) sonor/redup) sonor/redup)

Cairan per WSD Cairan per WSD Cairan per WSD Cairan per WSD Cairan per WSD Cairan per WSD
300cc (cairan 100cc (cairan 100cc (cairan minimal 200cc 100cc
transudate kuning transudate kuning transudate kuning
jernih) jernih) jernih)

Phlebitis Phlebitis Piopneumothorax kiri Piopneumothorax kiri Piopneumothorax kiri Empiema thorax kiri ec
Piopneumothorax kiri Piopneumothorax kiri TB dd non TB
BPF
 O2 nasal 3lpm  O2 nasal 3lpm  O2 nasal 3lpm  O2 nasal 3lpm  O2 nasal 3lpm Pasien direncanakan
 Infus NaCl 0,9%  Infus NaCl 0,9%  Infus NaCl 0,9%  Infus NaCl 0,9%  Infus NaCl 0,9% rujuk ke RSUD Kota
500cc/8 jam 500cc/8 jam 500cc/8 jam 500cc/8 jam 500cc/8 jam Bekasi kemudian
pasien menolak dan
 Inj. Ondancetron  Inj. Ondancetron  Inj. Ondancetron  Inj. Ondancetron  Inj. Ondancetron pulang APS, obat
2x4mg 2x4mg 2x4mg 2x4mg 2x4mg pulang:

 Inj. OMZ 1x40mg  Inj. OMZ 1x40mg  Inj. OMZ 1x40mg  Inj. OMZ 1x40mg  Inj. OMZ 1x40mg 1. Levofloxacin

 Inf. Metronidazole  Inf. Metronidazole  Inf. Metronidazole  Inf. Metronidazole  Inf. Metronidazole 1x75mg

3x500mg 3x500mg 3x500mg 3x500mg 3x500mg 2. Metronidazol

 Inj. Ceftazidin 3x 1gr  Inj. Ceftazidin 3x 1gr  Inj. Ceftazidin 3x 1gr  Inj. Ceftazidin 3x 1gr  Inj. Ceftazidin 3x 1gr 1x500mg

stop stop stop stop stop 3. Clindamisin


2x300mg
 KSR 3x1  KSR 3x1  KSR 3x1  KSR 3x1  KSR 3x1
4. Rifampisin
 Ambroxol syr 3xCI  Ambroxol syr 3xCI  Ambroxol syr 3xCI  Ambroxol syr 3xCI  Ambroxol syr 3xCI
1x450mg
 PCT 500mg 4x1 tab  PCT 500mg 4x1 tab  PCT 500mg 4x1 tab  PCT 500mg 4x1 tab  PCT 500mg 4x1 tab
5. INH 1x300mg
 Clindamicyn stop  Clindamicyn  Clindamicyn  Clindamicyn  Clindamicyn
6. PZA 1x1000mg
 Sucralfat syr 3xCI 2x300mg 2x300mg 2x300mg 2x300mg
7. ETB 1x1000mg
 Inf. Levofloxacin  Sucralfat syr 3xCI  Sucralfat syr 3xCI  Sucralfat syr 3xCI  Sucralfat syr 3xCI
1x750mg (H-2)  Inf. Levofloxacin  Inf. Levofloxacin  Inf. Levofloxacin  Inf. Levofloxacin
 drip 1amp 1x750mg (H-2) 1x750mg (H-2) 1x750mg (H-2) 1x750mg (H-2)
ketorolac/8jam  drip 1amp  Drip 1amp  Drip 1amp  Drip 1amp
 NaCl kapsul 3x1 ketorolac/8jam ketorolac/8jam ketorolac/8jam ketorolac/8jam
 Rifampisin 1x450mg  NaCl kapsul 3x1  NaCl kapsul 3x1  NaCl kapsul 3x1  NaCl kapsul 3x1
(pagi)  Rifampisin 1x450mg  Rifampisin 1x450mg  Rifampisin 1x450mg  Rifampisin 1x450mg
 TB Vit 1x1 (pagi) (pagi) (pagi) (pagi) (pagi)
 Pirazinamide  TB Vit 1x1 (pagi)  TB Vit 1x1 (pagi)  TB Vit 1x1 (pagi)  TB Vit 1x1 (pagi)
1x1000mg (malam)  Pirazinamide  Pirazinamide  Pirazinamide  Pirazinamide
 Etambutol 1x1000mg 1x1000mg (malam) 1x1000mg (malam) 1x1000mg (malam) 1x1000mg (malam)
(malam)  Etambutol 1x1000mg  Etambutol 1x1000mg  Etambutol 1x1000mg  Etambutol 1x1000mg
(malam) (malam) (malam) (malam)
 Ondancetron 2x4mg  Ondancetron 2x4mg  Ondancetron 2x4mg
 As.mefenamat 3x1  As.mefenamat 3x1  As.mefenamat 3x1