You are on page 1of 1

Reg. No.

037/R-003

Certifikát
SKQS - Slovenská spoločnosťpre systémy riadenia a systémy kvality, s.r.o.
Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina

SKQS na základe auditu potvrdzuje týmto, že:

ŠEVT a.s.
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

rozsah platnosti

Vydávanie, skladovanie a distribúcia tlačív,
nákup a predaj tovarov,
nízkonákladová zákazková tlač

má systém manažérstva účelne vybudovaný, udržovaný
a je v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy

ISO 14001:2015 Systém environmentálneho manažérstva

Certifikát č.: 370-6/18
Číslo odboru: 29, 8, 9
Dátum platnosti: 06. 03. 2021
Dátum vydania: 07. 03. 2018

Ing. Zdenek Sýkora
zaz39_slovensky_Z Zástupca vedúceho certifikačného orgánu SKQS