You are on page 1of 2

Reg. No.

037/Q-004

Certifikát
SKQS - Slovenská spoločnosťpre systémy riadenia a systémy kvality, s.r.o.
Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina

SKQS na základe auditu potvrdzuje týmto, že:

ŠEVT a.s.
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

rozsah platnosti

Vydávanie, skladovanie a distribúcia tlačív,
nákup a predaj tovarov,
nízkonákladová zákazková tlač

má systém manažérstva účelne vybudovaný, udržovaný
a je v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy

ISO 9001:2015 Systém manažérstva kvality

Certifikát č.: 091-12/18
Číslo odboru: 29, 8, 9
Dátum platnosti: 06. 03. 2021
Dátum vydania: 07. 03. 2018

Ing. Zdenek Sýkora
zaz39_slovensky_Z Zástupca vedúceho certifikačného orgánu SKQS
Príloha k certifikátu SKQS č.: 091-12/18

ŠEVT a.s.
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

rozsah platnosti

Vydávanie, skladovanie a distribúcia tlačív,
nákup a predaj tovarov,
nízkonákladová zákazková tlač

Lokality organizácie

Ševt, Plynárenská 6, 821 09 Bratislava Ševt, ZOC MAX, gen. M.R. Štefánika 426, 911 01 Trenčín
Ševt, Štúrova 1-3 (Luxor), 811 01 Bratislava Ševt, OC Laugaricio, Belá 7271, 911 01 Trenčín
Ševt, Hodžovo námestie - podchod, 811 06 Bratislava Ševt, Hlinská 27, 010 01 Žilina
Ševt, Mánesovo námestie 1, 851 01 Bratislava Ševt, A. Bernoláka 10, 010 01 Žilina
Ševt, Obchodná 41, 811 06 Bratislava Ševt, Atrium Dubeň, Vysokoškolákov 52, 010 08 Žilina
Ševt, OC Retro, Nevädzova 6, 821 01 Bratislava Ševt, OC Mirage, Nám. A. Hlinku 7B, 010 01 Žilina
Ševt, Aupark, Einsteinova 18, 851 01 Bratislava Ševt, Nám. Ľ. Štúra 28, 974 05 Banská Bystrica
Ševt, OC Galéria Tesco, Lamačská cesta 1, 841 05 Bratislava Ševt, Horná 10, 974 01 Banská Bystrica
Ševt, NC Saratov, Saratovská 13, 841 02 Bratislava Ševt, SC Europa, Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica
Ševt, Avion, Ivánska cesta 16, 821 04 Bratislava Ševt, Terminal Mall, 29. augusta 37, 974 01 Banská Bystrica
Ševt, NC Hron-Podunajské Biskupice, Dudvážska 5, 821 07 Bratislava Ševt, prevádzkareň školských tlačív, Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
Ševt, Polus, Vajnorská 100, 831 04 Bratislava Ševt, OC Solivaria, Solivarská 14839/1C, 080 01 Prešov
Ševt, ZOC MAX, Ferka Urbánka 9, 917 01 Trnava Ševt, ZOC MAX, Vihorlatská 2A, 080 01 Prešov
Ševt, OC Galéria Tesco, Veterná 40, 917 01 Trnava Ševt, EPERIA Shopping Mall, Arm. generála L. Svobodu 25, 080 01 Prešov
Ševt, ZOC MAX, Galantská cesta 562/20, 929 01 Dunajská Streda Ševt, ZOC MAX, Dlhé Hony 4587/1, 058 01 Poprad
Ševt, Aupark, Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany Ševt, Moldavská 10, 040 01 Košice
Ševt, OC CITY BOX, G. Bethlena 10391/2E, 940 02 Nové Zámky Ševt, Alžbetina 18, 040 01 Košice
Ševt, OC Galéria, Bratislavská 5b, 949 01 Nitra Ševt, OC Cassovia, Pri prachárni 4, 040 01 Košice
Ševt, SC Centro, Akademická 1/A, 949 01 Nitra Ševt, OC Galéria, Toryská 5, 040 01 Košice
Ševt, ZOC MAX, Chrenovská 1661/30, 949 01 Nitra Ševt, Aupark, Námestie osloboditeľov 1, 040 01 Košice
Ševt, NZC Galéria Mlyny, Štefánikova trieda 61, 949 01 Nitra Ševt, Štefánikova 20, 071 01 Michalovce
Ševt, SC Korzo, Nábrežná 1913/5A, 971 01 Prievidza

Táto príloha je platná len spolu s horeuvedeným certifikátom SKQS.