You are on page 1of 3

GRILĂ DE OBSERVARE A COMPORTAMENTULUI

Ca metoda de sine stătătoare, dar si ca element constitutiv al altor metode, observaţia este indispensabilă
oricărei tendinţe de a descifra empiric sau ştiinţific dominantele personalităţii in formare. O anumită formă a
observaţiei apare în mod spontan în comportamentul didactic al educatorului care urmăreşte, mai mult sau mai puţin
intenţionat, manifestările copiilor concomitent cu activitatea instructivă. În cunoaşterea sistematica se pune însă
problema reducerii a cât mai mult din subiectivismul căruia îi este oricum tributară observaţia. Acest lucru se poate
obţine doar in cadrul observaţiei sistematice care presupune consemnarea metodică, fidelă si intenţionată a diferitelor
manifestări de comportament, individual sau colectiv, aşa cum se prezintă ele in fluxul lor natural de manifestare.
Prezint mai jos grila de observare a comportamentului elevului S.I., în care am notat aspecte de conduită
specifice manierei de socializare în cadrul grupului, respectiv în cadrul colectivului de elevi ai clasei.

Subiectul observat: S. I.;
Vârsta: 11ani;
Sex: masculin;
Comportamentul observat: integrarea în grupul clasei ;
Perioada: 15 sept.-15 oct.
Formele observaţiei:
Directă, deoarece observaţia se desfăşoară în prezenţa observatorului;
Participativă, observatorul implicându-se în activităţile pe care le desfăşoară subiectul;
Continuă, în timpul orelor de curs, în pauze, în cadrul activităţilor extracurriculare;

ţa de a zare onală) ne cuceri Işi impune punctul de vedere XX X X X Preferă să-şi exprime părerea oral X X X Caută grupul X Vorbeşte tare şi mult X XX XX X X Dă dispoziţii. vitate. de dere jare. Agresi. Atitu- Emoti. Selectivă. urmărindu-se doar comportamentul elevului în cadrul grupului. GRILĂ DE OBSERVARE A COMPORTAMENTULUI Intâr. persoa. sine vism emoţi. orga- afir- în acti- dine -tarea alte tendin. aspectele de conduită fiind notate în grila de observaţie şi interpretate. vitate. nu sugestii X X XX X Se manifestă extrovertit X X Are iniţiativă în activităţile de X X X XX X X învăţare şi de joc Refuză observaţiile X X X X X Se revoltă când pierde X XX X X X Comentează aspectele impuse. ASPECTE DE CONDUITĂ vitate instabi- dezvol dere în domi- vă care. interes mare critică litate nare ni. Impli. care contravin intereselor sale X XX X Se opune manevrării (de către alţii) prin argumentare X X X X X Ignoră membrii grupului care nu participă efectiv la activităţile X X X X X XX . Capa- ziere de demon- Impulsi. Sistematică. Auto. Anga- (în încre. citate Incre. strati. Lipsa Atit.

comune X Caută compania copiilor activi X X X Face totul pentru a câştiga X X X X Plânge la eşecul echipei din care face X XX X X parte X XX Manifestă agresivitate verbală faţă de X X X X colegii care nu sunt de acord cu el X X XX Organizează eficient activitatea XX X grupului din care face parte .